Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Pranostika na akt. den

Na Zasnoubení Panny Marie zima největší je.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Obsah

Činnost odboru

 
Odbor zajišťuje bytovou politiku města a komplexní správu majetkových souborů souvisejících s budovami Města od výkonu vlastnických práv, přes správu až po jejich vlastní údržbu.
 
Pracovní doba
Pondělí, středa:  6 - 15:30 hodin
Úterý: 6 - 14 hodin
Pátek: 6 - 13:30 hodin
 
Základní členění spravovaného majetku:
 • bytový fond
 • nebytové prostory
 • školská zařízení
 • další účelové budovy (Zručský zámek apod.)
 
Jedná se především o tyto činnosti:
Bytový fond Města:
 • správa a zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí byt. domů
 • pronájem bytů, uzavírání nájemních smluv, předpis nájemného
 • služby spojené s užíváním bytů a jejich předpis a vyúčtování
 • sledování plateb za byty, urgence
 • evidence pronajatých a volných bytů
 • přijímání žádostí o byt, jejich kontrola a předání bytové komisi
 • změny nájemních smluv, přechod nájmu, výměny bytů
 • hlášení změn a počtu osob v bytě
 • vyjádření v soudních sporech k bytovým záležitostem
 • provádění místních šetření v bytech, kontrola užívání
 • řešení případů porušování nájemních smluv a povinností nájemce                                  
 
Nebytové prostory:
 • pronájem, kontrola a evidence nebytových prostor
 • jednání se zájemci o pronájem
 • zveřejňování záměrů na pronájem
 • uzavírání nájemních smluv, fyzické předávání a přebírání nebyt. prostor
 • kontrola užívání nebyt. prostor, kontrola oprav a úprav prováděných nájemci 
 
Budovy školských zařízení:
 • správa a zajištění větších oprav a rekonstrukcí
 • zajištění údržby v rozsahu uzavřených smluv
 • spolupráce s jednotlivými uživateli v oblasti správy užívaných objektů 
 
Účelové budovy:
- správa a zajištění oprav a rekonstrukcí vč. údržby (mimo areálu budov TS)
- správa budov Zručského zámku a dvora, Sportovní haly, Zdrav. střediska a dalších
- kontrola užívání budov předaných do správy nebo do užívání jiným subjektům
 
Dále obor SM na spravovaném majetku zajišťuje:
 • výkon investičního dozoru a inženýrské činnosti, investiční záměry
 • nepřetržitou havarijní službu na ochranu spravovaného majetku a pro předcházení škodám
 • opravy a komplexní údržbu vlastními pracovníky
 • obsluhu plynových kotelen do 100 kW a vlastní kotelny na pevná paliva
 • skladové hospodářství
 • vedlejší pokladnu - pro možnost přímých plateb nájemného, faktur, nedoplatků apod.
 • sledování a kontrola spotřeb energií a vody u vytipovaných objektů, kontrola faktur a jejich rozúčtování
 • kontrola a zajištění údržby technického zařízení spravovaných budov včetně výtahů, vzduchotechniky, elektronického zabezpečení, STA, požární signalizace, požárního zabezpečení /hydrantů, hasících přístrojů/
 • úklidové práce
 • centrální nákup a zásobování školských i městských zařízení zejména úklidovými, pracími a dalšími prostředky
 • provoz prádelny pro školská, městská a sport. zařízení vč. svozu a rozvozu prádla
 
Organizační a personální členění odboru:
 • vedení odboru, smluvní vztahy, technické odd., přejímky nebyt., revize, prevence, zabezpeč. zařízení, kontrolní, investiční činnost a techn. dozor investora, facility management
       Lubomír Dolák             tel.: 327 531 416   dolak@mesto-zruc.cz
 
 • oddělení předpisu nájmu a údržby, přejímky a kontrola už. bytů, mzdové podklady, kontrola došlých faktur a evidence spotřeb energií, vlastní fakturace, taj. bytové komise, sklad, pokladna, úklid vlastní budovy SM
       Martina Secká             tel.: 327 531 538   secka@mesto-zruc.cz
 
 • skladové hospodářství a pokladna, majetek odboru, materiál BOZP, autoprovoz a PHM, admin. práce, spisová služba, archív, koordinace užívání nebyt. prostor, nákup mat., úklid vlastní budovy SM
       Martina Secká             tel.: 327 531 538   secka@mesto-zruc.cz
 
 • údržba, obsluha technických zařízení a kotelen, odečty a kontrola měřidel, prádelna, zásobování, úklid, správa haly

        provozní zaměstnanci odboru         mobil: 724 233 704   sm@mesto-zruc.cz