Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Pranostika na akt. den

Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Termíny svatebních obřadů na rok 2018

Svatební obřady ve Zruči nad Sázavou

Informace pro snoubence

Uzavření manželství s cizincem

Uzavření manželství s cizincem/cizinci 

Vážení snoubenci,

rozhodli jste se uzavřít manželství v obřadní síni na Zámku ve Zruči nad Sázavou.

Rádi bychom, aby tento první krok byl pro Vás skutečně slavnostním, bez zbytečných nepříjemností a abyste Vy, Vaši rodiče a blízcí měli dobré pocity nejen při obřadu samém, ale i při vzpomínkách na něj. Proto si Vám dovolujeme poskytnout několik dobře míněných rad a informací.

Termín lze dohodnout výhradně s matrikářkou.

Oficiálním místem pro uzavření manželství je bývalá knihovna v prvním patře Městského úřadu (bez poplatku), Zámek 1, Zruč nad Sázavou.

 

Manželství mohou být uzavírána na dalších místech interiéru a exteriéru zámku:

Zrcadlový sál, který se nachází v prvním patře zámku

Zrcadlový sál  

Zámecký park – zahradní altán a okolí, kde je nově napuštěné jezírko, v altánu je možnost připojení  el.proudu

Altán

Kolowratská věž - maximální kapacita je 30 lidí a do věže vede 96 schodů

Kolowratská věž

 

Kolowratská věž detail

Kolowratská věž interiér

Dále nabízíme možnost si prostřednictvím svatební agentury nechat zorganizovat noční svatbu v zahradním altánu u jezírka

Noční altán

 

Je vhodné počítat s časovou rezervou a do obřadní síně přijít asi 15 minut před obřadem.

Tak bude možno v klidu vyřídit potřebné náležitosti. Jistě pochopíte, že v případě opoždění Vašeho příjezdu je s ohledem na ostatní svatby možno uskutečnit Váš obřad až po posledním plánovaném obřadu téhož dne.

Fotografování, filmování a hudební produkce ke svatbám také patří. Městský úřad však jako orgán státní správy nesmí provozovat hospodářskou, ani jinou výdělečnou činnost, proto kameramana, fotografa ani hudební produkci nezajišťuje.

Během svatebního obřadu jsou všichni účastníci svatby a rodinní příslušníci včetně snoubenců povinni zachovat důstojný průběh tohoto aktu. Opuštění svatebního prostoru je možno bezprostředně po gratulacích. Umožníte tím hladký průběh následujících obřadů.

Vzhledem k tomu, že Zámek Zruč nad Sázavou je kulturní památkou, platí zde určitá pravidla a omezení z důvodu ochrany této památky. Platí přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru pohazováním rýže, konfet apod.

Svatební obřad v prostorách a areálu zámku se může konat pouze prostřednictvím svatební agentury (Svatební salon Impresion, Ledeč nad Sázavou), se kterou město navázalo spolupráci při organizování svatebních obřadů. Tato služba je hrazena v základním balíčku městem Zruč nad Sázavou.

Snoubenci a svědci musí mít s sebou platné průkazy totožnosti. Bez těchto dokladů by nemohl svatební obřad proběhnout.

Parkovat můžete na parkovišti ve Zručském dvoře naproti nákupního střediska Tesco.

Vchod do obřadní síně je ze zámeckého parku (dříve městská knihovna), nově je zde k dispozici prostorná místnost, která slouží při svatebních obřadech jako čekající místnost pro snoubence a svatebčany.  

                                             

Stanovení oddacího místa

Úřední místnost pro konání svatebních obřadů na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou, Zámek čp. 1 – obřadní místnost v prvním patře zámku (bývalá knihovna).

Další možnosti:

  • zrcadlový sál v 1. patře zámku
  • zámecký park
  • Kolowratská věž

 

Stanovení oddací doby

pátek - úřední místnost (bývalá knihovna) 10:00 - 14:00 hodin

další možnosti: 

liché soboty – zrcadlový sál, zámecký park, Kolowratská věž 11:00 - 15:00 hodin

Rezervace svatebního obřadu platí jeden měsíc, potom bude termín zrušen. Po dobu jednoho měsíce se snoubenci osobně dostaví na Městský úřad a vyplní potřebné tiskopisy.

 

Matrikářka a oddávající

Svatební obřady ve Zruči nad Sázavou zajišťují matrikářky:

Štěpánka Malinová, č. tel. 327 532 815, e-mail malinova@mesto-zruc.cz

Petra Menšíková, č. tel. 327 531 200, e-mail: mensikova@mesto-zruc.cz

 

Oddávající:

            Mgr. Martin Hujer

            JUDr. Alena Hajská

            Jiřina Janatová

            Zdeněk Jelínek

            Mgr. Ivana Stará

 

Poplatky za svatby

Bezplatný sňatek mají snoubenci, jejichž svatební obřad se bude konat v úředně stanovený den, ve stanoveném čase a na stanoveném místě.

V případě svatebního obřadu mimo úředně stanovenou místnost, den a čas

se vybírá jeden správní poplatek ve výši                                                     1.000 Kč

další poplatek se účtuje pronájem:

za užití Zrcadlového sálu v 1. patře zámku                                                 8.000 Kč

za užití zámeckého parku                                                                            5.000 Kč

za užití Kolowratské věže                                                                            6.000 Kč

Snoubenci mají možnost požádat o ozvučení zámeckého parku na čísle telefonu 775103878.

Snoubencům s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou (alespoň jednoho z nich) bude poskytnut finanční dar ve výši 6.000 Kč (5.000+1.000 Kč) za užití zámeckého parku a Kolowratské věže ve výši 7.000,- Kč (6.000+1.000 Kč). Za užití Zrcadlového sálu si snoubenci hradí poplatek v plné výši, tj. 8.000 + 1.000 Kč.

Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt

na území ČR                                                                                             3.000 Kč

Při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má

trvalý pobyt na území ČR                                                                            2.000 Kč

 

Ve Zruči nad Sázavou dne 31. října 2017

                                                                                  

Doklady potřebné k uzavření manželství:

1) občan ČR (s trvalým pobytem na území republiky)

-          písemný dotazník k uzavření manželství

-          platný doklad totožnosti (OP)

-          originál rodných listů

-          doklad o státním občanství (lze doložit OP)

-          výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze doložit OP)

-          výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze doložit OP)

-          případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela

-          jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci

 2) cizí státní občan

-          písemný dotazník k uzavření manželství

-          originál rodného listu

-          doklad k prokázání totožnosti ( např. cestovní pas)

-   úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o vdovce – vdovu, případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozveden

-          potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavřeno zástupcem

-        potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů, neplatí pro občany EU

-       doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( vydá příslušný úřad ve státě, jehož je občanem) nebo doklad, že jeho předložení bylo prominuto ( vydá matriční úřad  v ČR na základě odůvodněné žádosti.

     Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebným ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.