Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Nevíte kam na výlet?

 

vceli svet

vodni dum

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návštěvní řád zámku

ke stažení ZDE

 

Město Zruč nad Sázavou

Návštěvní řád zámeckého areálu

Nemovitá kulturní památka

 

Článek 1 – Památkový objekt

1.      Nemovitá kulturní památka Zámecký areál ve Zruči nad Sázavou je ve vlastnictví města. Právo hospodaření vykonává město Zruč nad Sázavou. Zámecký areál je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 45465/2 – 1238.

 

 

Článek 2 -  Návštěvní sezóna

 

 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna 2017 do 29. října 2017. Objekt je v návštěvní sezóně v měsíci dubnu a říjnu přístupný vždy v sobotu a v neděli od 10:00 hodin do 17:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin. V ostatní měsíce návštěvní sezony je objekt přístupný denně včetně pondělí. Prohlídky se konají po – ne, vždy od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Polední přestávka je od 11:30 do 12:30 hodin. Poslední vstup do expozic je v 16:30 hodin. Otevírací doba může být odlišně upravena, zejména v době konání svateb a jiných kulturních akcí.
 2. Mimo návštěvní sezónu lze prohlídku zámku objednat pouze po předchozí dohodě
  na tel.: 327 531 329 nebo na e-mailu: infocentrum@mesto-zruc.cz

 

Článek 3 – Organizace návštěvního provozu a prohlídka objektu

 

 1. Celoročně a bezplatně jsou přístupné prostory objektu, parku, nádvoří, což se může změnit v době konání povolených akcí Radou města Zruče nad Sázavou.
 2. Prohlídka v návštěvnických okruzích se koná výhradně za vedení průvodce ve skupinách
  o minimálním počtu 10 osob.
 3. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků v prohlídkových okruzích zámku je 25 osob, v zámecké  galerii 100 osob, v Kolowratské věži 25 osob a ve Vodáckém muzeum 30 osob.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určují průvodci.
 5. Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je objednání prohlídky minimálně dva pracovní dny předem. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky v pokladně Turistického informačního centra, právo na rezervaci zaniká.
 6. Pro návštěvníky cizince jsou připraveny cizojazyčné texty, které je možno si vyžádat při zakupování vstupenek. K dispozici jsou texty v němčině, angličtině, francouzštině a ruštině.
 7. Děti do 15 let mají vstup do zámku povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která zodpovídá
  za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 8. Po celou dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni dbát pokynů průvodců.
 9. Zámecký areál nabízí několik bezbariérových expozic a to malý prohlídkový okruh zámku, Království panenek, zámeckou galerii a Vodácké muzeum.
 10. Pokud se jedná o návštěvníka na invalidním vozíku, je tuto skutečnost nutno předem hlásit v pokladně Turistického informačního centra, aby byl sjednán čas prohlídky, na kterou se musí průvodce zvlášť připravit.


 

Článek 4 – Vstupné

 1. Prohlídky zámku jsou členěny do více prohlídkových okruhů, vstupné je stanoveno dle jejich délky a atraktivnosti.
 2. Za prohlídku expozic a výstav na zámku se platí vstupné předem. Výše vstupného a slevy jsou stanoveny cenovým výměrem platným pro příslušný rok, schváleným Radou města Zruče nad Sázavou. Cenový výměr (dále jen ceník) je k nahlédnutí v pokladně Turistického informačního centra.
 3. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád zámeckého areálu a pokyny zaměstnanců správy zámku.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu do jednotlivých expozic a uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Je-li na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky, jsou návštěvníci povinni dostavit se k prohlídce ve vyznačeném čase. Nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky, platnost vstupenky propadá. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 5. Za vstup na kulturní akce pořádané v areálu zámku a povolené Radou města Zruče nad Sázavou je návštěvník povinen zaplatit vstupné předem. Na tyto akce je vydáván samostatný cenový výměr.

 

Článek 5 – Vstup do zábavně naučné stezky rytíře Miloty Kolowrata

 1. Vstup do stezky je pouze s doprovodem dospělé osoby, která zodpovídá za bezpečnost dítěte ve stezce, za zapůjčené příslušenství (terč, luk, šípy, tyče a ryby, meč, kord, kuželky, koule) a další vybavení.
 2. Vstup do zábavně naučné stezky je pouze za příznivého počasí.
 3. Vstup je možný po zaplacení vstupného (30 Kč/dítě), zálohy ve výši 200 Kč v pokladně infocentra a zapsání zodpovědné osoby do knihy k tomu určené, která je k dispozici v Turistickém informačním centru.
 4. Po zaplacení zálohy budou zodpovědné osobě předány klíče od hlavního vchodu do stezky a 2 šípy a umožněn tak vstup.
 5. Vstup zdarma je pro děti do 3 let a jejich doprovod, který zodpovídá za ně i za zapůjčené příslušenství.
 6. Po skončení pobytu ve stezce předá zodpovědná osoba zapůjčené klíče a 2 neporušené šípy zpět do Turistického informačního centra, a pokud nebudou poškozeny herní prvky ve stezce, bude jí záloha vrácena.
 7. Dojde-li k poškození šípu, nebude vrácena záloha v plné výši, ale pouze ve výši 150 Kč,
  u jiného poškození v zábavně naučné stezce nebude záloha vrácena zpět vůbec.
 8. Dospělou (zodpovědnou) osobou se rozumí osoba starší 18 let.

 

 

 

Článek 6 – Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1.      Osoby, které nedbají pokynů průvodců v průběhu prohlídky, mohou být vykázány bez náhrady vstupného. Vykázány budou i osoby podezřelé z opilosti či požití drog.

2.      Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, trekovými holemi a kabelami. K tomuto slouží úschovna. Její použití lze domluvit v Turistickém informačním centru.

3. Přístup do expozic se psy a jinými zvířaty je zakázán.

4.      V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko–historických předmětů během prohlídky, jsou všichni návštěvníci povinni podrobit se bezpečnostním opatřením případné prohlídce provedené příslušníky policie ČR.

5.      Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt, jako např.: dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát a rýt do stěn, opouštět vymezenou trasu nebo rušit hlukem.

6.      V interiérech není dovoleno jíst, pít, žvýkat žvýkačky, kouřit a vstupovat se zmrzlinou.

7.      V zámeckém parku se nesmí trhat květiny, lámat větvě stromů a keřů, chodit po trávnících.

8.      Do parku je zakázán vjezd motorových vozidel (mimo údržbu) a jízdních kol. Kola lze v objektu odkládat výhradně ve stojanech na nádvoří zámku nebo do kolárny.

9.      Ve všech zámeckých expozicích je fotografování a filmování za použití blesku, selfie tyčí, stativu nebo jiné další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno.  

10.  Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Rada města Zruče nad Sázavou.

             11. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník  provozovateli.

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

1.      Přání a pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci zapsat do návštěvních knih. Jedna je uložena ve vstupní hale zámku a druhá v Turistickém informačním centru.

2.      Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017 a současně se ruší dosavadní řád.

 

 

Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Zruče nad Sázavou na 64. zasedání, dne 27. 3. 2017, usnesením č. 112/2017.

   Mgr. Martin Hujer

   starosta města