Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Nevíte kam na výlet?

 

vceli svet

vodni dum

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návštěvní řád zámku

ke stažení ZDE

 

Město Zruč nad Sázavou

Nemovitá kulturní památka

Článek 1 – Památkový objekt

Nemovitá kulturní památka Zámek ve Zruči nad Sázavou je ve vlastnictví města. Právo hospodaření vykonává město Zruč nad Sázavou. Zámecký areál je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 45465/2 – 1238.

 

Článek 2 -  Návštěvní sezóna

 1. Návštěvní sezóna trvá od 23. dubna 2016 do 28. září 2016. Objekt je v návštěvní sezóně přístupný denně včetně pondělí. Prohlídky se konají po – ne, vždy od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Polední přestávka je od 11:30 do 12:30 hodin. Poslední vstup do expozic je v 16:30 hodin. Otevírací doba může být odlišně upravena, zejména v době konání svateb a jiných akcí.
   
 2. Mimo návštěvní sezónu lze prohlídku zámku objednat pouze po předchozí dohodě na tel.: 327 531 329 nebo na e-mailu: infocentrum@mesto-zruc.cz

 

Článek 3 – Organizace návštěvního provozu a prohlídka objektu

 1. Celoročně a bezplatně jsou přístupné prostory objektu, parku, nádvoří, což se může změnit v době konání povolených akcí Radou města Zruče nad Sázavou.
 2. Prohlídka v návštěvnických okruzích se koná výhradně za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 10 osob.

 3. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků v prohlídkových okruzích je 25 osob. V galerii je maximální počet 100 osob.

 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami si určují průvodci.

 5. Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem si prohlídku dohodnout. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky v pokladně infocentra, právo na rezervaci zaniká.

 6. Pro návštěvníky cizince jsou připraveny cizojazyčné texty, které je možno si vyžádat při zakupování vstupenek. K dispozici jsou texty v němčině, angličtině, francouzštině a ruštině.

 7. Děti do 15 let mají vstup do zámku povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která zodpovídá za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

 8. Po celou dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni dbát pokynů průvodců.

 9. Pokud se jedná o návštěvníka na invalidním vozíku, je tuto skutečnost nutno předem hlásit v pokladně infocentra, aby byl sjednán čas prohlídky, na kterou se musí průvodce zvlášť připravit.

 

Článek 4 – Vstupné

 1. Prohlídky zámku jsou členěny do více prohlídkových okruhů, vstupné je stanoveno dle jejich délky a atraktivnosti.

 2. Vstupné a slevy jsou stanoveny cenovým výměrem platným pro příslušný rok, schváleným Radou města Zruče nad Sázavou. Cenový výměr (dále jen ceník) je k nahlédnutí v pokladně infocentra nebo na odboru kultury, školství a sportu.

 3. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád zámku a pokyny zaměstnanců správy zámku.

 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu do zámku a uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Je-li na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky, jsou návštěvníci povinni dostavit se k prohlídce ve vyznačeném čase. Nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky, platnost vstupenky propadá. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

 5. Snížené vstupné platí pro děti a mládež od 6 do 18 let, studenty do 26 let po předložení platného průkazu. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.

 6. Vstupné zdarma (týká se okruhů I. – VIII.) platí pro děti do 6 let (kromě organizovaných výletů MŠ), TP, ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu), zručské školy v rámci vzdělávacího programu, jeden vedoucí hromadných skupin, akreditovaní novináři (po předložení průkazu) a pracovníci médií po předchozí domluvě s vedoucím pracovníkem odboru kultury, školství a sportu (pokud se jedná o pracovní návštěvu).

 7. Vstupné zdarma (týká se okruhu IX.) platí pro děti do 3 let, pro rodiče a doprovod.

 8. Za vstup na kulturní akce pořádané v areálu zámku a povolené Radou města Zruče nad Sázavou je návštěvník povinen zaplatit vstupné předem. Na tyto akce je vydáván samostatný cenový výměr.

 

Článek 5 – Vstup do zábavně naučné stezky „Miloty Kolowrata“ (okruh VII.)

 1. Vstup do stezky je s doprovodem dospělé osoby, která zodpovídá za bezpečnost dítěte ve stezce, za zapůjčené příslušenství (terč, luk, šípy, tyče a ryby, meč, kord, kuželky, koule) a další vybavení.

 2. Vstup do zábavně naučné stezky je pouze za příznivého počasí.

 3. Vstup je možný po zaplacení vstupného (30 Kč/dítě), dále zálohy ve výši 200 Kč v pokladně infocentra a zapsání zodpovědné osoby do knihy k tomu určené, která je k dispozici v infocentru.

 4. Po zaplacení zálohy budou zodpovědné osobě předány klíče od hlavního vchodu do stezky a umožněn tak vstup.

 5. Vstup zdarma je pro děti do 3 let a jejich doprovod, který zodpovídá za ně i za zapůjčené příslušenství.

 6. Po skončení pobytu ve stezce předá zodpovědná osoba zapůjčené klíče, a jestliže bude vše v pořádku, bude jí záloha vrácena.

 7. Dojde-li k poškození šípu, nebude vrácena záloha v plné výši, ale pouze ve výši 150 Kč, u jiného poškození v zábavně naučné stezce nebude záloha vrácena zpět vůbec.

 8. Dospělou (zodpovědnou) osobou se rozumí osoba starší 18 let.

 

Článek 6 – Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Osoby, které nedbají pokynů průvodců v průběhu prohlídky, mohou být vykázány bez náhrady vstupného. Vykázány budou i osoby podezřelé z opilosti či požití drog.
   
 2. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, trekovými holemi a kabelami. K tomuto slouží úschovna. Její použití lze domluvit v infocentru.
 3. Přístup do expozic se psy a jinými zvířaty je zakázán.
 4. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci povinni podrobit se bezpečnostním opatřením případné prohlídce provedené příslušníky policie ČR.

 5. Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt, jako např.: dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát a rýt do stěn, opouštět vymezenou trasu nebo rušit hlukem.

 6. V interiérech není dovoleno jíst, pít, žvýkat žvýkačky, kouřit a vstupovat se zmrzlinou.

 7. V zámeckém parku se nesmí trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících.

 8. Do parku je zakázán vjezd motorových vozidel (mimo údržbu) a jízdních kol. Kola lze v objektu odkládat výhradně ve stojanech na nádvoří zámku nebo do kolárny.

 9. V interiérech je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jakékoliv jiné dokumentace. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Rada města Zruče nad Sázavou.

 10. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli.

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 1. Přání a pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci zapsat do knihy, která je uložena ve vstupní hale zámku.

 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 23. 4. 2016 a současně se ruší dosavadní řád.

 

 

Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Zruče nad Sázavou na 35. zasedání, dne 21. 3. 2016, usnesením č. 110.

 

Mgr. Martin Hujer

Starosta města