Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Pranostika na akt. den

Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Nevíte kam na výlet?

 

vceli svet

vodni dum

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návštěvní řád zámku

ke stažení ZDE

 

Město Zruč nad Sázavou

Návštěvní řád zámeckého areálu

Nemovitá kulturní památka

 

Článek 1 – Památkový objekt

1.      Nemovitá kulturní památka Zámecký areál ve Zruči nad Sázavou je ve vlastnictví města. Právo hospodaření vykonává město Zruč nad Sázavou. Zámecký areál je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 45465/2 – 1238.

 

 

Článek 2 -  Návštěvní sezóna

 

 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna 2017 do 29. října 2017. Objekt je v návštěvní sezóně v měsíci dubnu a říjnu přístupný vždy v sobotu a v neděli od 10:00 hodin do 17:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin. V ostatní měsíce návštěvní sezony je objekt přístupný denně včetně pondělí. Prohlídky se konají po – ne, vždy od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Polední přestávka je od 11:30 do 12:30 hodin. Poslední vstup do expozic je v 16:30 hodin. Otevírací doba může být odlišně upravena, zejména v době konání svateb a jiných kulturních akcí.
 2. Mimo návštěvní sezónu lze prohlídku zámku objednat pouze po předchozí dohodě
  na tel.: 327 531 329 nebo na e-mailu: infocentrum@mesto-zruc.cz

 

Článek 3 – Organizace návštěvního provozu a prohlídka objektu

 

 1. Celoročně a bezplatně jsou přístupné prostory objektu, parku, nádvoří, což se může změnit v době konání povolených akcí Radou města Zruče nad Sázavou.
 2. Prohlídka v návštěvnických okruzích se koná výhradně za vedení průvodce ve skupinách
  o minimálním počtu 10 osob.
 3. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků v prohlídkových okruzích zámku je 25 osob, v zámecké  galerii 100 osob, v Kolowratské věži 25 osob a ve Vodáckém muzeum 30 osob.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určují průvodci.
 5. Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je objednání prohlídky minimálně dva pracovní dny předem. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky v pokladně Turistického informačního centra, právo na rezervaci zaniká.
 6. Pro návštěvníky cizince jsou připraveny cizojazyčné texty, které je možno si vyžádat při zakupování vstupenek. K dispozici jsou texty v němčině, angličtině, francouzštině a ruštině.
 7. Děti do 15 let mají vstup do zámku povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která zodpovídá
  za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 8. Po celou dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni dbát pokynů průvodců.
 9. Zámecký areál nabízí několik bezbariérových expozic a to malý prohlídkový okruh zámku, Království panenek, zámeckou galerii a Vodácké muzeum.
 10. Pokud se jedná o návštěvníka na invalidním vozíku, je tuto skutečnost nutno předem hlásit v pokladně Turistického informačního centra, aby byl sjednán čas prohlídky, na kterou se musí průvodce zvlášť připravit.


 

Článek 4 – Vstupné

 1. Prohlídky zámku jsou členěny do více prohlídkových okruhů, vstupné je stanoveno dle jejich délky a atraktivnosti.
 2. Za prohlídku expozic a výstav na zámku se platí vstupné předem. Výše vstupného a slevy jsou stanoveny cenovým výměrem platným pro příslušný rok, schváleným Radou města Zruče nad Sázavou. Cenový výměr (dále jen ceník) je k nahlédnutí v pokladně Turistického informačního centra.
 3. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád zámeckého areálu a pokyny zaměstnanců správy zámku.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu do jednotlivých expozic a uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Je-li na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky, jsou návštěvníci povinni dostavit se k prohlídce ve vyznačeném čase. Nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky, platnost vstupenky propadá. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 5. Za vstup na kulturní akce pořádané v areálu zámku a povolené Radou města Zruče nad Sázavou je návštěvník povinen zaplatit vstupné předem. Na tyto akce je vydáván samostatný cenový výměr.

 

Článek 5 – Vstup do zábavně naučné stezky rytíře Miloty Kolowrata

 1. Vstup do stezky je pouze s doprovodem dospělé osoby, která zodpovídá za bezpečnost dítěte ve stezce, za zapůjčené příslušenství (terč, luk, šípy, tyče a ryby, meč, kord, kuželky, koule) a další vybavení.
 2. Vstup do zábavně naučné stezky je pouze za příznivého počasí.
 3. Vstup je možný po zaplacení vstupného (30 Kč/dítě), zálohy ve výši 200 Kč v pokladně infocentra a zapsání zodpovědné osoby do knihy k tomu určené, která je k dispozici v Turistickém informačním centru.
 4. Po zaplacení zálohy budou zodpovědné osobě předány klíče od hlavního vchodu do stezky a 2 šípy a umožněn tak vstup.
 5. Vstup zdarma je pro děti do 3 let a jejich doprovod, který zodpovídá za ně i za zapůjčené příslušenství.
 6. Po skončení pobytu ve stezce předá zodpovědná osoba zapůjčené klíče a 2 neporušené šípy zpět do Turistického informačního centra, a pokud nebudou poškozeny herní prvky ve stezce, bude jí záloha vrácena.
 7. Dojde-li k poškození šípu, nebude vrácena záloha v plné výši, ale pouze ve výši 150 Kč,
  u jiného poškození v zábavně naučné stezce nebude záloha vrácena zpět vůbec.
 8. Dospělou (zodpovědnou) osobou se rozumí osoba starší 18 let.

 

 

 

Článek 6 – Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1.      Osoby, které nedbají pokynů průvodců v průběhu prohlídky, mohou být vykázány bez náhrady vstupného. Vykázány budou i osoby podezřelé z opilosti či požití drog.

2.      Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, trekovými holemi a kabelami. K tomuto slouží úschovna. Její použití lze domluvit v Turistickém informačním centru.

3. Přístup do expozic se psy a jinými zvířaty je zakázán.

4.      V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko–historických předmětů během prohlídky, jsou všichni návštěvníci povinni podrobit se bezpečnostním opatřením případné prohlídce provedené příslušníky policie ČR.

5.      Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt, jako např.: dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát a rýt do stěn, opouštět vymezenou trasu nebo rušit hlukem.

6.      V interiérech není dovoleno jíst, pít, žvýkat žvýkačky, kouřit a vstupovat se zmrzlinou.

7.      V zámeckém parku se nesmí trhat květiny, lámat větvě stromů a keřů, chodit po trávnících.

8.      Do parku je zakázán vjezd motorových vozidel (mimo údržbu) a jízdních kol. Kola lze v objektu odkládat výhradně ve stojanech na nádvoří zámku nebo do kolárny.

9.      Ve všech zámeckých expozicích je fotografování a filmování za použití blesku, selfie tyčí, stativu nebo jiné další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno.  

10.  Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Rada města Zruče nad Sázavou.

             11. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník  provozovateli.

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

1.      Přání a pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci zapsat do návštěvních knih. Jedna je uložena ve vstupní hale zámku a druhá v Turistickém informačním centru.

2.      Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017 a současně se ruší dosavadní řád.

 

 

Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Zruče nad Sázavou na 64. zasedání, dne 27. 3. 2017, usnesením č. 112/2017.

   Mgr. Martin Hujer

   starosta města