Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Pranostika na akt. den

Hřmí-li v tomto měsíci, ať se těší rolníci.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Zruči n.S.

Účel užívání se nemění. Nadále bude objekt sloužit jako hasičská zbrojnice. Její prostor se rozšíří o další garáž, kde se bude parkovat požární Liazka a nová cisterna Tatra. Nejprve budou provedeny bourací práce, které zahrnují především vybourání původní stropní konstrukce včetně její podpůrné ocelové konstrukce, vybourání vnitřních příček,demontáž všech výplní otvorů, zbourání exteriérového komínu, vybourání obvodového zdiva a podlahy v rozsahu plánované přístavby. Původní jednopodlažní objekt bude po provedení bouracích prací zastřešen sedlovou střechou se střešní plechovou krytinou v profilaci tašek. Dispozičně bude původní část objektu zahrnovat místnosti - klubovna, WC s předsíní a garáž I. Budou osazeny nové výplně otvorů.

K původnímu obdélníkovému objektu bude po částečném ubourání realizována jednopodlažní přístavba rovněž obdélníkového půdorysu. V nové přístavbě bude garáž II. Nová část bude rovněž zastřešena sedlovou střechou, ale v jiné výškové úrovni.

Výběrové řízení by mělo být ukončeno v květnu 2017 a výstavba bude trvat rok od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitelem je stavební firma z Vlašimi - Pazdera za cenu 5,5 mil. korun.

Půdorys

Pohledy

Bourací práce

 

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Zruči nad Sázavou. Objekt zbrojnice slouží jako zázemí pro výjezdy jednotky kategorie JPO III k mimořádným událostem, mezi které patří stále ve větší míře požáry. JSDH Zruč se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice. Výsledkem projektu je zvýšená odolnost stanice JSDH Zruč nad Sázavou a tím i lepší schopnost rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu.

 

Cíle projektu:

Cílem JSDH Zruč nad Sázavou je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek, hospodářské aktivity a životní prostředí před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Přínosem realizace projektu je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku, hospodářských aktivit a životního prostředí ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. V ORP Kutná Hora se jedná především o déletrvající sucha a rozsáhlé požáry. Rizika jsou nová především svou intenzitou, frekvencí opakováním a rozsahem dopadů. S ohledem na prognózy a na projevy změn klimatu je třeba, aby regiony disponovaly efektivními nástroji pro zmírnění a řešení následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti v regionech.

Jednotka požární ochrany (JSDH Zruč) se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice, která je ve zcela nevyhovujícím stavu.

Cílem je prostřednictvím zvýšení odolnosti stanice JSDH Zruč zvýšit připravenost exponovaného území v regionu působnosti JSDH Zruč nad Sázavou k zásahům při řešení mimořádných událostí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a přístavby hasičské zbrojnice. Tím se zlepší akceschopnost jednotky a také se sníží časová dotace pro úspěšné zakončení záchranných a likvidačních prací (bude možno řádně garážovat techniku přímo v prostorách zbrojnice).

Výsledky projektu:

Díky kvalitnímu a dostatečně odolnému zázemí bude jednotka schopna rychle a adekvátně zasáhnout i při účincích mimořádné události. Hasičská technika bude řádně garážována a vždy připravena k výjezdu.

Veškeré dopady de facto míří k jednomu cíli - zajistit ochranu obyvatelstva, okruh výjezdů JSDH Zruč je široký a záběr činnosti vedoucí k ochraně obyvatelstva je obdobný jako u jiných jednotek SDH stejné kategorie. Díky kvalitnímu zázemí tak bude zlepšena i ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech.

Přínosy tedy budou mít všechny cílové skupiny projektu:

  • Obyvatelé ČR (zlepšení ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech)
  • Složky IZS (posílení spolupráce, větší spolehlivost a dostatečná akceschopnost jednotky)
  • Orgány krizového řízení obcí (zlepšení ochrany majetku a obyvatel na území obce, kvalitnější spolupráce a 100% akceschopnost a spolehlivost jednotky)