Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadová mlha zhasíná slunce.

Pranostika na akt. den

Hřmí-li v tomto měsíci, ať se těší rolníci.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Protipovodňová opatření ve Zruči nad Sázavou

V roce 2007 Ministerstvo zemědělství vypsalo program „ Podpora prevence před povodněmi II“. Žádost do tohoto programu poprvé v historii mohly dávat i města a obce ( dříve jen správci toků – např. Povodí Vltavy ). Prvním krokem bylo zpracování studie proveditelnosti. Zruč nechala studii zpracovat a pod názvem „Zruč nad Sázavou - protipovodňová opatření“ ji na konci roku 2007 předložila na ministerstvo. Na studii se finančně podílely zručské firmy a společně s městem zaplatily 119 tis korun. V polovině roku 2008 nám přišla z ministerstva odpověď – strategický expert vaši žádost vybral a předložte dokumentaci pro územní řízení včetně kladného projednání . Od té chvíle se začalo projektovat a projednávat se všemi vlastníky pozemků. Dokumentace pro územní řízení stála 750 tis korun. Ve studii a později v dokumentaci byla navržena ochrana Průmyslové ulice, náměstí MUDr. Svobody a areálu Sázavanu pomocí železobetonové zdi. Tato zeď by měla uvedená místa ochránit na 100letou vodu plus 30cm. V řeči čísel výše povodně se jedná téměř o 6ti metrovou povodeň – tedy o 1m výše než při povodni z roku 2006. V zadání byla i ochrana levého břehu Ostrovského potoka a levého břehu Sázavy pod silničním mostem. Z důvodů ekonomických a z pohledu Povodí Vltavy tyto dvě lokality byly vypuštěny. Cena ochrany by převyšovala škody na chráněném majeteku a nemohly bychom se ucházet o dotaci. V ekonomickém hodnocení předkládané žádosti musí cena navrhovaných opatření nejméně odpovídat škodám na chráněném majetku. Město tedy zadalo zpracování dokumentace pro územní řízení. Jako ochrana je navržena betonová zeď z vodostavebního železobetonu. V Průmyslové ulici začíná za Varielem a končí u silničního mostu. U náměstí začíná u železničního náspu a pokračuje podél pravého břehu potoka až k restauraci na Ostrově. Další chráněnou lokalitou je horní areál Sázavanu. Zeď v průměru dosahuje výše mezi 0,5 až 2,5 metry ( záleží na vzdálenosti od řeky ). Ve zdi se nachází nezbytné prostupy – přístupy na pozemky a místa pro odtok vody za zeď. V těchto místech a v místech prostupů pod železniční tratí je navrženo mobilní hrazení. Celkem se jedná o téměř 2 km  zdi o šířce 40 cm.  Otázkou je zda by postavená protipovodňová ochrana nezhoršovala podmínky nechráněným lokalitám. Výpočty  ukázaly, že se jedná o řády v jednotkách centimetrů při stoleté vodě. 

Dokumentace pro územní řízení byla předložena opět na Ministerstvo zemědělství a  výsledek posouzení byl kladný.  Začaly práce na dokumentaci pro stavební povolení.Tuto dokumentaci hradilo Povodí Vltavy a na jejím základě bylo vydáno stavební povolení. Dalším stupněm byla realizační dokumentace.Po jejím vyhotovení následovala příprava výběrového řízení. V únoru a březnu 2012 proběhnul výběr zhotovitele - byla vybrána firma Hochtief CZ a.s.Investorem akce je Povodí Vltavy. Náklady akce jsou  106 mil. korun. Realizace započala v červenci 2012 a stavba se dokončila v září roku 2013.

 

Články:

1. Březen 2007

2. Březen 2010

3. Duben 2012

4. Září 2012

 

Fotografie z výstavby:

Základy v Průmyslové ulici

Zarážení larzenů

U Ostrovského potoka

Výstavba u železniční trati

Betonování

U Varielu

U cyklostezky

Pod Sázavanem

Zpětná klapka

V Sázavanu

U železniční trati

Kolem Ostrovského potoka

U prodejny Krauer

V Průmyslové ulici

U náměstí

Kolem Nábřežní ulice

U restaurace Na Ostrově