Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Na Julii lny se sijí.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hotová stavba

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Zruči n.S.

Účel užívání se nemění. Nadále  objekt slouží jako hasičská zbrojnice. Její prostor se rozšířil o další garáž, kde  parkuje požární Liazka a nová cisterna Tatra. Nejprve byly provedeny bourací práce, které zahrnuly především vybourání původní stropní konstrukce včetně její podpůrné ocelové konstrukce, vybourání vnitřních příček,demontáž všech výplní otvorů, zbourání exteriérového komínu, vybourání obvodového zdiva a podlahy v rozsahu plánované přístavby. Původní jednopodlažní objekt byl po provedení bouracích prací zastřešen sedlovou střechou se střešní plechovou krytinou v profilaci tašek. Dispozičně  původní část objektu zahrnuje místnosti - klubovna, WC s předsíní a garáž I. Byly osazeny nové výplně otvorů.

K původnímu obdélníkovému objektu byla po částečném ubourání realizována jednopodlažní přístavba rovněž obdélníkového půdorysu. V nové přístavbě je garáž II. Nová část budovy je rovněž zastřešena sedlovou střechou, ale v jiné výškové úrovni.

Výběrové řízení bylo  ukončeno v květnu 2017. Zhotovitelem byla stavební firma z Vlašimi - Pazdera za cenu 7 mil. korun.

Půdorys

Pohledy

Bourací práce

Bourací práce

Zdění

Nové garáže se již rýsují

 

Střecha ve výstavbě

Pohled od zámku

Střešní krytina položena

Montáž podhledů

Nátěr podlahy

Vyasfaltovaný příjezd k zbrojnici

Nápis

Slavnostní otevření

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Zruči nad Sázavou. Objekt zbrojnice slouží jako zázemí pro výjezdy jednotky kategorie JPO III k mimořádným událostem, mezi které patří stále ve větší míře požáry. JSDH Zruč se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice. Výsledkem projektu je zvýšená odolnost stanice JSDH Zruč nad Sázavou a tím i lepší schopnost rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu.

 

Cíle projektu:

Cílem JSDH Zruč nad Sázavou je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek, hospodářské aktivity a životní prostředí před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Přínosem realizace projektu je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku, hospodářských aktivit a životního prostředí ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. V ORP Kutná Hora se jedná především o déletrvající sucha a rozsáhlé požáry. Rizika jsou nová především svou intenzitou, frekvencí opakováním a rozsahem dopadů. S ohledem na prognózy a na projevy změn klimatu je třeba, aby regiony disponovaly efektivními nástroji pro zmírnění a řešení následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti v regionech.

Jednotka požární ochrany (JSDH Zruč) se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice, která je ve zcela nevyhovujícím stavu.

Cílem je prostřednictvím zvýšení odolnosti stanice JSDH Zruč zvýšit připravenost exponovaného území v regionu působnosti JSDH Zruč nad Sázavou k zásahům při řešení mimořádných událostí. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a přístavby hasičské zbrojnice. Tím se zlepšila akceschopnost jednotky a také se snížila časová dotace pro úspěšné zakončení záchranných a likvidačních prací.

Výsledky projektu:

Díky kvalitnímu a dostatečně odolnému zázemí je jednotka schopna rychle a adekvátně zasáhnout i při účincích mimořádné události. Hasičská technika parkuje pod střechou a vždy je  připravena k výjezdu.

Veškeré dopady de facto míří k jednomu cíli - zajistit ochranu obyvatelstva, okruh výjezdů JSDH Zruč je široký a záběr činnosti vedoucí k ochraně obyvatelstva je obdobný jako u jiných jednotek SDH stejné kategorie. Díky kvalitnímu zázemí se zlepšila i ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech.

Přínosy tedy budou mít všechny cílové skupiny projektu:

  • Obyvatelé ČR (zlepšení ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech)
  • Složky IZS (posílení spolupráce, větší spolehlivost a dostatečná akceschopnost jednotky)
  • Orgány krizového řízení obcí (zlepšení ochrany majetku a obyvatel na území obce, kvalitnější spolupráce a 100% akceschopnost a spolehlivost jednotky)