Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Pranostika na akt. den

Hřmí-li v tomto měsíci, ať se těší rolníci.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní informace
 
Městská policie ve Zruči nad Sázavou byla zřízena v roce 1992 na základě schválení obecně závazné vyhlášky č. 02/1992 o zřízení městské policie zastupitelstvem města. Postupně se městská policie rozrůstá až na počet 13 strážníků. V této době se městská policie usídlila v prostorech zámku. Vlivem ekonomické situace se však počet strážníků postupně snižuje až na současný stav. V roce 1994 se strážníci přestěhovali do nových prostor budovy U Zadáka, ul. 1. máje 9, kde městská policie sídlí dodnes.  
 
V současné době je u Městské policie ve Zruči nad Sázavou zaměstnáno 6 strážníků s platným osvědčením. Městskou policií je zabezpečován nepřetržitý provoz, kdy je možné v kteroukoli dobu kontaktovat strážníky na tel. lince 327 531 231, 724 102 231, nebo přímo na služebně MP, ul. 1. máje 9. Městskou policii řídí starosta, plněním některých úkolů při řízení městské policie byl pověřen zastupitelstvem města určený strážník.
 
Městská policie Zruč nad Sázavou zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. V rámci plnění těchto úkolů jsou městskou policií konány i jiné činnosti týkající se místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi tyto úkoly, jež Městská policie ve Zruči nad Sázavou zajišťuje, je možné zařadit výjezdy na signály pultu centralizované ochrany, výjezdy na signály Areíon Humanitárního sdružení Život 90, zajišťování výjezdů pohotovosti SB a TS, odchyt a hubení obtížného hmyzu.
 
Městská policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Na základě veřejnoprávní smlouvy může městská policie vykonávat úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona i na území jiné obce v rámci jednoho kraje.
 
Každý má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých oprávnění a povinností požadovanou pomoc poskytnout.
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů městská policie:
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném v zákoně o obecní policii nebo zvláštním zákoně na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 

Domovenka

 

Odznak