Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Pranostika na akt. den

Čím dříve listí opadá, tím úrodnější rok.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Obsah

Činnost odboru:

 KULTURA A TURISTICKÝ RUCH

 

·           Sestavuje plán kulturních a společenských akcí města Zruč nad Sázavou a tyto akce organizačně zajišťuje.

·           Zajišťuje propagaci akcí pořádaných městem včetně jejich mediální podpory.

·           Koordinuje pořádání kulturních akcí, společenských a sportovních akcí s ohledem na jiné subjekty ve městě.

·          Organizuje a podílí se na akcích cestovního ruchu pořádaných městem a zajišťuje zapojení města do regionálních i celostátních akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu.

·          Spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se subjekty na místní i regionální úrovni.

·          Vede agendu veřejných produkcí pořádaných městem a zajišťuje ochranu autorských práv (hlášení OSA, poplatky).

·          Pečuje o využití propagačních skříněk v majetku města.

·         Zveřejňuje oznámení termínů podání žádostí o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti působnosti OKŠS. Vybrané žádosti korespondující s koncepcí rozvoje kultury města předkládá ke schválení Radě města. 

·       Zajišťuje provoz infocentra. 

·        Zajišťuje průvodcovské služby na zámku.

·         Zajišťuje a školí průvodce pro turistickou sezónu.

·          Pořádá výstavy a zajišťuje provoz galerie na zámku.

·          Řídí sběr historických materiálů od občanů a zabývá se obsahem muzejní expozice.

·           Navrhuje doplňování expozice muzea a interiérů zámku vhodnými předměty.

·           Organizuje každoročně alespoň jednu velkou akci propagující město v turistické sezóně.

 

  PROPAGACE MĚSTA

 

·          Zajišťuje propagaci města na regionální i celostátní úrovni.

·          Zajišťuje zpracování a tisk propagačních a informačních materiálů města a zámku.

·           Zabezpečuje prodej propagačních předmětů a suvenýrů a vede evidenci skladu.

·            Připravuje studijní materiály o historii města a zajišťuje cizojazyčné překlady pro cizince.

·            Zajišťuje fotodokumentaci, případně videodokumentaci pro potřeby propagace města a městem pořádaných akcí.

 

 SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

 

·          Spravuje internetové stránky města v sekcích kultury, sportu a turistického ruchu a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci.

·           Zajišťuje přípravu, vydávání a expedici Zručských novin.

·            Řídí městskou knihovnu a městské infocentrum.

·            Zajišťuje službu internetu pro veřejnost v  městské knihovně a informuje veřejnost o akcích v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a jeho okolí.

·             Zajišťuje naplňování městského informačního systému základními informacemi o připravovaných akcích v oblasti kultury, školství a sportu pořádaných městem a o službách města v oblasti kultury, školství a sportu pro veřejnost.

·              V městské knihovně zabezpečuje občanský servis, tj. kopírování a jiné služby.

·              Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní akce a jejich prodej přímo před akcí.

·               Pořádá pravidelné zájezdy na divadelní představení a koncerty.

 

 ŠKOLSTVÍ A SPORT

 

·        Vede agendu školství.

·         Ve spolupráci se školskými zařízeními pořádá kulturně-vzdělávací akce.

·          Zastupuje město v jednáních o záležitostech školství.

·           Zakládá a eviduje písemné materiály o školských zařízeních.

·           Řídí provoz sportovních a kulturních zařízení města (hala, sportovní areál, dětské dopravní hřiště, ostatní hřiště).

·            Ve spolupráci se sportovními kluby koordinuje pořádání sportovních akcí s dalšími akcemi pořádanými městem.

 

 OBECNĚ

 

·              Vede kroniku města.

·              Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady města, jsou-li projednávány záležitosti OKŠS.

·               Plní úkoly starosty a tajemníka.