Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Obsah

Činnost odboru:

 KULTURA A TURISTICKÝ RUCH

 

·           Sestavuje plán kulturních a společenských akcí města Zruč nad Sázavou a tyto akce organizačně zajišťuje.

·           Zajišťuje propagaci akcí pořádaných městem včetně jejich mediální podpory.

·           Koordinuje pořádání kulturních akcí, společenských a sportovních akcí s ohledem na jiné subjekty ve městě.

·          Organizuje a podílí se na akcích cestovního ruchu pořádaných městem a zajišťuje zapojení města do regionálních i celostátních akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu.

·          Spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se subjekty na místní i regionální úrovni.

·          Vede agendu veřejných produkcí pořádaných městem a zajišťuje ochranu autorských práv (hlášení OSA, poplatky).

·          Pečuje o využití propagačních skříněk v majetku města.

·         Zveřejňuje oznámení termínů podání žádostí o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti působnosti OKŠS. Vybrané žádosti korespondující s koncepcí rozvoje kultury města předkládá ke schválení Radě města. 

·       Zajišťuje provoz infocentra. 

·        Zajišťuje průvodcovské služby na zámku.

·         Zajišťuje a školí průvodce pro turistickou sezónu.

·          Pořádá výstavy a zajišťuje provoz galerie na zámku.

·          Řídí sběr historických materiálů od občanů a zabývá se obsahem muzejní expozice.

·           Navrhuje doplňování expozice muzea a interiérů zámku vhodnými předměty.

·           Organizuje každoročně alespoň jednu velkou akci propagující město v turistické sezóně.

 

  PROPAGACE MĚSTA

 

·          Zajišťuje propagaci města na regionální i celostátní úrovni.

·          Zajišťuje zpracování a tisk propagačních a informačních materiálů města a zámku.

·           Zabezpečuje prodej propagačních předmětů a suvenýrů a vede evidenci skladu.

·            Připravuje studijní materiály o historii města a zajišťuje cizojazyčné překlady pro cizince.

·            Zajišťuje fotodokumentaci, případně videodokumentaci pro potřeby propagace města a městem pořádaných akcí.

 

 SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

 

·          Spravuje internetové stránky města v sekcích kultury, sportu a turistického ruchu a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci.

·           Zajišťuje přípravu, vydávání a expedici Zručských novin.

·            Řídí městskou knihovnu a městské infocentrum.

·            Zajišťuje službu internetu pro veřejnost v  městské knihovně a informuje veřejnost o akcích v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a jeho okolí.

·             Zajišťuje naplňování městského informačního systému základními informacemi o připravovaných akcích v oblasti kultury, školství a sportu pořádaných městem a o službách města v oblasti kultury, školství a sportu pro veřejnost.

·              V městské knihovně zabezpečuje občanský servis, tj. kopírování a jiné služby.

·              Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní akce a jejich prodej přímo před akcí.

·               Pořádá pravidelné zájezdy na divadelní představení a koncerty.

 

 ŠKOLSTVÍ A SPORT

 

·        Vede agendu školství.

·         Ve spolupráci se školskými zařízeními pořádá kulturně-vzdělávací akce.

·          Zastupuje město v jednáních o záležitostech školství.

·           Zakládá a eviduje písemné materiály o školských zařízeních.

·           Řídí provoz sportovních a kulturních zařízení města (hala, sportovní areál, dětské dopravní hřiště, ostatní hřiště).

·            Ve spolupráci se sportovními kluby koordinuje pořádání sportovních akcí s dalšími akcemi pořádanými městem.

 

 OBECNĚ

 

·              Vede kroniku města.

·              Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady města, jsou-li projednávány záležitosti OKŠS.

·               Plní úkoly starosty a tajemníka.