Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Obsah

Nejčastěji oslovované dotčené orgány (státní správy)
 
 
DO v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování:
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 219)
 
Ochrana veřejného zdraví: 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora (tel. 327 580 251)
 
Požární bezpečnost:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora – Sedlec (tel. 950 875 011)
 
Bezpečnost silničního provozu:
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora (tel. 974 875 253)
 
Ochrana životního prostředí (vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana lesů, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu):
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 260) 
 
Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší) a posuzování vlivů na životní prostředí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (tel. 257 280 111)
 
Silnice II. a III. třídy, silniční provoz:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 300) 
 
Ochrana památek:
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 215)
 
Veterinární ochrana:
Veterinární inspektorát, Čáslavská 92, 284 01 Kutná Hora (tel. 327 512 171)
 
Civilní letectví:
Úřad pro civilní letectví, odbor řízení letového provozu a letišť, odd. letišť, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 (tel. 220 562 639)
 
Obrana státu:
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice (tel. 973 245 733)
 
Železnice:
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (tel. 224 220 203) 
 
Zdravotně postižení:
Institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, o.s. s názvem: NIPI, o.s., nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1
 
Bezpečnost práce:
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 (tel. 221 474 200)