Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Pranostika na akt. den

Na svatého Marcela zima leze do těla.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Obsah

Nejčastěji oslovované dotčené orgány (státní správy)
 
 
DO v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování:
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 219)
 
Ochrana veřejného zdraví: 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora (tel. 327 580 251)
 
Požární bezpečnost:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora – Sedlec (tel. 950 875 011)
 
Bezpečnost silničního provozu:
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora (tel. 974 875 253)
 
Ochrana životního prostředí (vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana lesů, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu):
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 260) 
 
Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší) a posuzování vlivů na životní prostředí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (tel. 257 280 111)
 
Silnice II. a III. třídy, silniční provoz:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 300) 
 
Ochrana památek:
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora (tel. 327 710 215)
 
Veterinární ochrana:
Veterinární inspektorát, Čáslavská 92, 284 01 Kutná Hora (tel. 327 512 171)
 
Civilní letectví:
Úřad pro civilní letectví, odbor řízení letového provozu a letišť, odd. letišť, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 (tel. 220 562 639)
 
Obrana státu:
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice (tel. 973 245 733)
 
Železnice:
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (tel. 224 220 203) 
 
Zdravotně postižení:
Institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, o.s. s názvem: NIPI, o.s., nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1
 
Bezpečnost práce:
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 (tel. 221 474 200)