Zruč nad Sázavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuálně z radnice

Aktuální informace 1. 12. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27. 11. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- uzavřít dodatek ke smlouvě o zajištění obědů pro seniory se společností Centrin CZ, s. r. o.;

- rozpočet na rok 2024 příspěvkových organizací a střednědobý výhled na roky 2024 - 2026;

- pravidla participativního rozpočtu na rok 2024;

- zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu v ulici 1. máje, č. p. 9 (prostory po poště);

- uplatnit index míry inflace za rok 2023 vyhlášený Českým statistickým úřadem do nájemních smluv (byty, nebytové prostory), počínaje 1. 3. 2024;

- měsíční úplatu za poskytování vzdělávání v mateřských školách ve výši 500 Kč/žáka a měsíční úplatu za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině ve výši 100 Kč/žáka, s účinností od 1. 1. 2024;

- záměr na realizaci vstupního a rezervačního systému na sportovním areálu;

- dodatek ke smlouvě o dílo na zvýšení kapacity MŠ Na Pohoří s firmou ATOS spol. s r. o.;

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 11. 12. 2023

Program

 

3. ZRUČSKÉ NOVINY - DVOJČÍSLÍ LISTOPAD A PROSINEC BUDOU NA ODBĚRNÝCH MÍSTECH 15. 12. 2023

 

4. VE STŘEDU 29. 11. 2023 PROBĚHL DALŠÍ DÍL POŘADU KŘESLO PRO HOSTA S HOSTEM JANEM KOLLEREM

Fotogalerie

 

5. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB KOTELNA PŘIJME NOVÉHO PRACOVNÍKA

Více informací

 

6. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Zručský dvůr

Práce na opravě bývalého lihovaru končí. Pokládá se nová krytina na objekt bývalé kotelny. Došlo na výměnu dvou vstupních dveří a opravily se další části fasády.

dd

Zručský zámek ožívá - IV. etapa

Bouracími pracemi začala další etapa oprav našeho zámku. Jedná se sklepní prostory bývalé „Vinárny pod zámkem“. Sklepní prostoryse vyčistí. Opraví se fasáda, podlahy elektroinstalace, vymění se vodovodní potrubí do letního kina a další.

cDcccc

Nová třída mateřské školky

Práce na nové třídě školky se posunuly do závěrečné fáze. Začaly obkladačské práce, je instalováno topení a probíhají závěrečné práce na omítkách.

ddd

Rekonstrukce prostor městského úřadu dokončena

Patro zručského zámku, kde sídlí městský úřad, prošlo rekonstrukcí: přelakování všech podlah, natření oken a celková výmalba. Všechny kanceláře jsou již v provozu.

S

 

7. V NEDĚLI 3. 12. SE SLAVNOSTNĚ ROZSVÍTÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK A VÁNOČNÍ STEZKA PARKEM

DDDDD

 

8. POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU,  ADVENTNÍ TRHY A VÁNOČNÍÉ PROHLÍDKY ZÁMKU

dd

 

9. POZVÁNKA NA DALŠÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

FFFFFFDd

 

Krásný začátek adventu přeje za kancelář starosty Martin Hujer a Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 24. 11. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 11. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- darovací smlouvu na dar ve výši 14 784 Kč, který bude použít na úhradu nákladů města spojených s realizací pomníku Dr. Milady Horákové ve městě;

- otevřenou výzvu k podání nabídek na zřízení kluboven v části prostor PČR ve Spolkovém domě;

- schvaluje smlouvu o dílo na novostavbu vodovodních přípojek do Želivce s firmou Stavitelství Řehoř, s. r. o.;

- kupní smlouvu na pořízení kompostérů s firmou Jelínek - Trading spol. s r. o.;

- zveřejnit výběrové řízení v uzavřené výzvě na pořízení štěpkovače;

- dodatek č. 7 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele se společností FCC ČR, s. r. o.,;

- dodatek č. 1 o koordinaci svatebních obřadů s firmou Svatba IN, s. r. o.;

- vypsat výběrové řízení na dodávku vybavení nové třídy mateřské školy v rámci uzavřené výzvy.

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20. 11. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;

obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku z pobytu, ze psů, za užívání veřejného prostranství;

- nákup pozemku p. č. 1103/3 v k. ú. Zruč nad Sázavou;

- dohody o úhradě nákladů města za výstavbu vodovodních přípojek v obci Želivec s jednotlivými vlatníky nemovitostí;

- přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci odborných učeben v základní škole;

- rozpočtové opatření města č. 8;

 

3. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Dětské hřiště prošlo obnovou

dd

 

Oprava smuteční síně dokončena

d

Práce na nové třídě školky pokračují

d

Střechy bývalého lihovaru po rekonstrukci

d

Zbývá dokončit střechu bývalé kotelny

d

Práce na rekonstrukci prostor kanceláří městského úřadu probíhají

d

Nové vozidlo pro pečovatelskou službu

f

Instalace vánočního stromu 

r

 

4. NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BUDE PROBÍHAT BEZPLATNÉ MĚŘENÍ GLYKEMIE

d

5. PRONÁJEM PROSTOR PO ORDINACI MUDr. JAREMENKA

Více informací: 

e_download.php?file=data/editor/1858cs_1.pdf&original=Pron%C3%A1jem%20ordinace%20po%20MUDr.%20Jaremenkovi.pdf

 

6. PRODEJ VÍNA NA NÁMĚSTÍ MÍRU

d

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDDDDDDDDDDD

Příjemně prožitý poslední listopadový víkend letošního roku přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 9. 11. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30. 10. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- upravit pravidla participativního rozpočtu na rok 2024;

- uspořádat lampionový průvod "Svatomartinská světýlka" na pozemcích města dne 8. 11. 2023;

- podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na XXIV. historické slavnosti;

- vyhlásit podávání návrh na udělení Ceny města v roce 2024 a Sportovního výkonu za rok 2023. Více informací 

- plán zimní údržby na období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024;

- podat žádost o dotaci na III. etapu výměny veřejného osvětlení do programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu, zpracování žádosti zajistí firma Envipartner, s. r. o.;

- dodavatele osvětlovací techniky do Spolkového domu - firmu Art Lighting Production, s. r. o.;

- v rámci uzavřené výzvy obeslat dodavatele na výstavbu vodovodních přípojek v Želivci;

 

2. NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA JE MOŽNÉ POSLECHNOUT SI AUDIO ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Odkaz

 

3. DOPORUČENÝ TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE JE DO 15. 11. 2023 

Více informací

 

4. V SOBOTU 11. 11. BUDE V OD TESCO PROBÍHAT POTRAVINOVÁ SBÍRKA

d

5. OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ NA POHOŘÍ

FFF

 

6. VÝSTAVBA PRAŽÍRNY KÁVY

D

 

7. PROBÍHAJÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI STŘECHY LIHOVARU 

R

 

8. PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ŽELIVCI

Dne 13. 11. od 7:30 do 13:30 hodin dojde k plánované odstávce elektrické energie v Želivci u čísel popisných 23 a 29. 

 

9. MUDR. BARÁK INFORMUJE O NOVÉ APLIKACI NA OBJEDNÁVÁNÍ

D

Mudr. Barák dále prosí pacienty, kteří jsou nachlazeni nebo mají respirační nemoci, aby nosili roušky. 

 

10. SPOLEČNOST SAMPLEWORLD PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

F

 

11. PRODEJ OVOCNÝCH DŘEVIN NA NÁMĚSTÍ MÍRU - SOBOTA 11. 11. 2023

D

 

12. VINAŘSTVÍ HOLÁNEK PŘIJEDE NA NÁMĚSTÍ MÍRU S POJÍZDNOU VINOTÉRKOU

- pátek 10. 11. 2023 v době od 19,25 do 19,45 hodin.
 
 

13. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DdDDDDFdDD

 

14. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Dd

Oddíl fotbalu TJ Jiskra zve v sobotu 11. 11. 2023 na domácí fotbalový zápas. Muži A budou hrát proti týmu TJ Sokol Kaňk.

Muži oddílu házené budou v neděli 12. 11. 2023 od 11 hodin hrát ve sportovní hale proti celku Sokol Úvaly B. 

 

Příjemné dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 26. 10. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 23. 10. 2023

Zastupitelé schválili:

- příspěvek na opravu antukových tenisových kurtů ve výši 750 tis. Kč v případě získání       

    dotace (celkové náklady akce 5,1 mil. Kč)

- příspěvek na opravu povrchu hřiště házené ve výši 400 tis. Kč v případě získání dotace

    (celkové náklady akce 2,2 mil. Kč)

 

2. INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY VE MĚSTĚ

Práce na opravě bývalého lihovaru ve Zručském dvoře 

Rekonstrukce poslední střechyLaťování

Práce na nové třídě MŠ - podlahy

Nové podlahy školky

Cyklohub - stojan na opravy kol - na cyklostezce

Vylepšení cyklostezky

Stůl na stolní tenis v Lesní ulici

Vylepšení dětského hřiště v Lesní ulici

Výměna povrchu části Nové ulice

Nový asfaltový koberec

Výměna povrchu části ulice Okružní

Nový asfalt položenU křižovatky s Revoluční ulicí

Teplovod v ulici Družstevní opraven

Oprava teplovodu před zimou

Nový hromosvod v naší základní škole

Nový hromosvod

Nové oplocení v areálu ZŠ

Plot bude oddělovat sportovní areál

Demolice čistírny u domu s pečovatelskou službou (DPS)

 Odstranění ČOV

Altánek u DPS

Nový altánek

3. HLEDÁ SE PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PEDIATR, OČNÍ A CHIRURG DO ZRUČE

Město Zruč nad Sázavou - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

Praktický lékař do města

 

4. POZVÁNKA NA AKCE

Křeslo pro hostaPartyKino pro dětiKino pro dospěléPřednáškaNoční pochodDivadloBistro na stadionu VýstavaTýden sběruVánoční skřítekZájezd do VídněPřehled listopadových akcíTvoření Advent ve ZručiPozváni do zámecké galerie

 

Pěkný zbytek měsíce října přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 20. 10. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 9. 10. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- nákup pozemků p. č. 1102/20, p. č. 1102/21, 1102/18, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou - v lokalitě Rákosí;

- zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města a komisi pro posouzení individuálních dotací ve složení: Mgr. Dana Radilová, Lenka Turková, Mgr. Martina Fialová;

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16. 10. 2023

Radní schválili (vybíráme)

- smlouvu o výpůjčce cechovního obrazu uzavřenou s Milanem Kožíškem;

- nájemní smlouvu na jednodenní pronájem tří zámeckých místností uzavřenou s Lenkou Konečnou;

- vypsání výběrového řízení na dodávku kompostérů a štěpkovače a další etapu obnovy místních komunikací;

- organizátora výběrového řízení - firmu MA projekt, spol. s r. o., na dodávku v rámci akce "Zvýšení kapacity mateřské školy Na Pohoří";

- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře s firmou VITA software, s. r. o.;

- dohodu o ukončení smlouvy o dílo na akci "Přístřešky na TO a KO sídliště Na Pohoří";

- smlouvu o reklamě a propagaci s firmou ČEZ, a. s., na vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromečku;

 

3. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 23. 10. 2023 VE SPOLKOVÉM DOMĚ

V pondělí 23. 10. se ve Spolkovém domě od 18,30 hodin bude konat jednání zastupitelstva.

Program (83.5 kB)

 

4. BYLY VYPSÁNY INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Doporučený termín pro podání žádostí o dotace je do 15. 11. 2023.

Více informací

 

5. VE DNECH 20. 10. A 21. 10. PROBĚHNE SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Více informací (145.43 kB)

 

6. LÉKÁRNA PRIMAVERA V NOVÉ ZRUČI BUDE MÍT OD 23. 10. DO 29. 10. ZAVŘENO

P

 

7. SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ BUDOU VE MĚSTĚ ZAJIŠŤOVAT REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

U

 

8. FIRMA VARIEL, a. s., PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

I

 

9. DOMOV PRO SENIORY CENTRIN PŘIJME ÚDRŽBÁŘE

U

10. V SOBOTU 21. 10. PROBĚHNE SETKÁNÍ SENIORŮ

J

 

11. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Oprava smuteční síně dokončena

o

Práce na opravě bývalého lihovaru ve Zručském dvoře stále probíhá

pu

Rekonstrukce kanceláří městského úřadu - odbor vnitřních věcí

u

Pokračují práce na nové třídě MŠ

zz

Oprava vjezdu do areálu bývalého Sázavanu

i

Obnovený retardér u ZŠ

u

Oprava stezky v zámeckém příkopu

o

Nové herní a opravené herní prvky na dětském hřišti

pporu

Můžete přispět na obnovu dětského hřiště

io

Oprava letního kina

i

Vodovod do Želivce - práce probíhají na hlavních rozvodech
Nová Ulice – výměna části povrchu od křižovatky s ulicí Zahradní
Okružní ulice – výměna části povrchu nedaleko od křižovatky s Revoluční ulicí

 

12. ODBOR KULTURY ŠKOLSTVÍ A SPORTU POŘÁDÁ ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

O 

 

13. NÁBOR DĚTÍ DO PŘÍPRAVKY STOLNÍCH TENISTŮ - DĚTI VE VĚKU  5 - 7 LET

U

 

14. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

zPPUIuP

 

Pěkné podzimní dny za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 6. 10. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25. 9. 2023

 Radní schválili (vybíráme)

- smlouvu o převodu k investorství k novostavbě tlakové kanalizace na Dubně s VHS Vrchlice Maleč. , a. s.. DO 

. - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 1113 (bývalý lihovar . ve Zručském dvoře) s firmou Status stavební, a. s.

- zveřejnit záměr na prodej speciálního komunálního automobilu Mercedes-Benz nástavba Scarab - zametací vůz

- vypsat výběrové řízení na instalaci fotovoltaické elektrárny na veřejné budově

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - SPOLKOVÝ DŮM - 9. 10. 2023 OD 18 HODIN

XX

 

3. V PONDĚLÍ 9. 10. BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODU UZAVŘENA POKLADNA, EKONOMICKÝ ODBOR A ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Omlouváme se za případné problémy způsobené rekonstrukcí prostor městského úřadu. Práce potrvají do konce listopadu.

 

4. OPRAVA STŘECHY LIHOVARU STÁLE PROBÍHÁ

DDD

 

5. FASÁDA SMUTEČNÍ SÍNĚ DOKONČENA

DDD

 

6. V PÁTEK 6. 10. A SOBOTU 7. 10. PROBĚHNE SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK

D

 

7. FIRMA CENTURY 2000 NABÍZÍ MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU

d

 

8. DO KŘESLA PRO HOSTA PŘÍŠTĚ USEDNE NOVINÁŘKA A VÁLEČNÁ REPORTÉRKA PETRA PROCHÁZKOVÁ

D

 

9. VIDEO Z AKCE ZE 16. 9. - DO MĚSTA PŘIJELA PARNÍ LOKOMOTIVA

Parní lokomotivou z Kácova do Zruče

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDDDDDxD

Pěkný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 20. 9. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 11. 9. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

obsah změny č. 6 územního plánu města

- rozpočtové opatření města č. 6

-přijetí dotace z Ministerstva životníého prostředí na pořízení kompostérů pro občany města

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 12. 9. 2023

Radní schválili (vybíráme)

- výsledek výběrového řízení na zakázku "Sázavan vjezd" a uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o.

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury na krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby Česká vize 2024

 

3. MĚSTO NABÍZÍ SOCIÁLNÍ BYTY

D

 

4. POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

d

 

5. POKRAČUJÍ PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY A LIHOVARU, NOVÁ ATRAKCE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

ddddd

6. RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ POŘÁDÁ BAZÁREK

D

 

7. VE SPOLKOVÉM DOMĚ PROBÍHÁ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

S

 

8. V SOBOTU 16. ZÁŘÍ DO MĚSTA PŘIJELA PARNÍ LOKOMOTIVA

Krátké video z akce

Fotogalerie

 

9. ZÁMEK A PARK Z DRONU

Video

 

10. LESNÍ KLUB KAPKA A KAPIČKA NA ZKOUŠKU

D

 

11. WIKOV PŘIJME ZAMĚSTNANCE

D

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

dDDD

 

Příjemné podzimní dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 8. 9. 2023

1. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELTVA MĚSTA

Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 11. 9. v kulturním domě na Dubině od 18 hodin.

Program (96.58 kB)

 

2. POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI O PODOBĚ KOUPALIŠTĚ VE MĚSTĚ

Diskuse se uskuteční v pondělí 18. 9. v 18 hodin ve spolkovém domě. 

D

 

3. FIRMA VŠEOBECNÝ LÉKAŘ HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE DO ZRUČE NAD SÁZAVOU

D

 

4. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Oprava střechy lihovaru

ds

Práce na vodovodu v Želivci

dd

Oprava smuteční síně

cy

Rekonstrukce aktrakcí na dětském hřišti

dd

Rekonstrukce kanceláří městského úřadu pokračuje

d

 

5. OBČANSKÁ CHARITA KUTNÁ HORA (STŘEDISKO RACEK) OTEVŘELA PORADNU VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Do poradny může přijít každý, kdo se potýká s náročnou životní situací (hledání práce, řešení dluhů, informace v sociální oblasti apod). Poradenství je poskytováno bezplatně. 

d

 

6. V SOBOTU 16. 9. OSLAVÍME NA NÁDRAŽÍ VE STARÉ ZRUČI 120. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ POSÁZAVSKÉ DRÁHY V ÚSEKU KÁCOV  - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Jízdenky z Kácova do Zruče a zpět si můžete zakoupit v infocentru zámku. Počet jízdenek je omezen.  Od 10 hodin je na nádraží připraven kulturní program s prohlídkou lokomotivy, hraje kapela Třehusk. 

d

 

7. VÍKENDOVÁ SNÍDANĚ S NOVOU - ZÁZNAM

V sobotu 3. 6. 2023 ve Zruči nad Sázavou natáčela TV Nova Víkendovou snídani. Divákům byl představen zámek, Příběh řeky Sázavy i Vodácké muzeum. 

Odkazy najdete zde: https://www.zamek-zruc.cz/D

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDDsssfxxD

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 30. 8. 2023

 

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28. 8. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- vybrána firma Archatt, s.r.o. na akci Zručský zámek ožívá IV. etapa v ceně 5,6 mil. Kč

- darovací smlouvu ve výši 5 tis. Kč s firmou Polysan - děkujeme

- přijetí příspěvku ve výši 235 tis. Kč od Eduzměny pro naši ZŠ - děkujeme

- aktualizaci metodického pokynu na veřejné zakázky

- rezervaci bytu pro budoucího lékaře

- podání žádosti o dotaci na cestovní ruch

- smlouvu na audit dotace pro pečovatelskou službu

2. PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY - PŘÍČKY

Příčky ve školce 1Příčky ve školce 2Příčky ve školce 3Příčky ve školce 4Příčky ve školce 5Nová kanalizační přípojka pro třídu školky

3. OPRAVA LIHOVARU VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Celkový pohled na lihovarDozdění Nový krov střechyVnitřek lihovaruBývalá kotelna lihovaru

4. OPRAVA FASÁDY SMUTEČNÍ SÍNĚ SKONČÍ V ZÁŘÍ

Zvolená barevná kombinace fasádyPřed pokládkou dlaždic na schodištěNová část opěrné zdiOdvodněníPohled na smuteční síň odspodu

5. REKLAMACE ODTOKU VODY V  ULICI NA POHOŘÍ - FIRMA OPRAVÍ

Bude probíhat za provozu ve čtvrtek a pátek tento týden. Část komunikace se odfrézuje a znovu zaasfaltuje.

6. RŮZNÉ

Údržba zeleně pod zámkemNový hřbitovPráce na renovaci zámku pokračují

7. POZVÁNKA NA KUTTURNÍ AKCE

Poslední letní kinoFestival VýstavaV galeriiTvořeníKřeslo pro hosta

 

Pěkný zbytek srpna  přeje Martin Hujer

 

 

 

Aktuální informace 11. 8. 2023

 

1. VODOVOD Z DUBINY DO ŽELIVCE AKTUÁLNÍ FOTO

Práce  pokračují na připojení v Dubině a  v samotném Želivci.

Výkres budování vodovodu do Želivce - zelené hotovéKřížení vodovodu se silnicí na LipinuVodovodní trubky na připojení v Dubině

2. OPRAVA FASÁDY SMUTEČNÍ SÍNĚ FINIŠUJE

Smuteční síň v novém kabátěSmuteční síň odspoduNové stojany a konve na obou hřbitovech

3. BOURACÍ PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY UKONČENY

Školka 1Školka 2Školka 3Školka 4

4. NOVÝ ZAMETÁK  NA ÚDRŽBU MĚSTA

Město koupilo nový velký zametací stroj za 6,3 mil. korun. Předešlý zametací stroj sloužil 14 let.

Nový zametákZameták před akcí

5. ZAČÍNÁ OPRAVA LIHOVARU VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Fasáda, střecha a dozdění

6. VÝSLEDEK REKONSTRUKCE ULICE NA POHOŘÍ

Pohoří 1Pohoří 2Pohoří 3

7. OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO LETOŠNÍ ROK UKONČENY

Město nechalo v červenci opravit části komunikací v ulicích Topolová, Hlohová, Na Skalách a u autobusové zastávky Na Pohoří.

V letošním roce celkovou opravou prošla ulice Přímá, Fibichova, Dvořákova a Na Pohoří.

V  roce 2024 se bude opravovat ulice Horní, Prostřední, Zámecká a 5. května.

Zastávka Na PohoříHlohová uliceTopolová ulice 1Topolová ulice 2Ulice Na Skalách

8. NOVÝ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - STANY A POSEZENÍ NA KULTURNÍ AKCE

Posezení se stanyStany v parku

9. ZÁMECKÝ AREÁL

Další zámecká místnost po rekonstrukci. V parku nám to kvete. Probíhá výběrové řízení na opravu zámeckého sklepení.

Natřená okna a nalakované parketyRozkvetlý park

10. OČNÍ LÉKAŘ NEBUDE ORDINOVAT

Oční lékař informuje, že v pondělí 14. 8. 2023 nebude ordinovat.

 

11. POZVÁNKA DO LETNÍHO KINA 11.8.

11.8.

12. FESTIVAL ZRUČSKÝ BEGBÍTOVÝ ZDUNĚNÍ JIŽ 19.8.

V sobotu 19. 8. 2023 se ve Zručském dvoře uskuteční již 4. ročník festivalu Zručský bigbítový (z)dunění. Na dvou stage vystoupí profesionální kapely, například Arakain, Visací zámek, Doctor Victor, Metallica Beroun a spousta dalších. Nebudou chybět ani domácí kapely, Tres Mundos (Eliška Lenhartová, Karolína Lenhartová a Matylda Fajmanová), Choť topiče. Festival bude zahajovat Felix Pustka, zakončovat afterparty Petra Wajsara. Vstupenky jsou nyní k zakoupení v infocentru, benzině V-Gas, prodejně Obuv – hračky – papírnictví Josef Černý, za pouhých 590 Kč, na místě budou o 200 Kč dražší. Kromě kvalitních kapel je zajištěno skvělé občerstvení, zastřešené posezení v případě nepříznivého počasí a program pro děti.  Více informací na https://www.zrucsky-bigbitovy-zduneni.cz/

Hudební festival ve Zručském dvoře

13. KŘÍDLOVANKA V PARKU 13.8.

Křídlovanka v parku

14. NOHEJBAL A BEACH VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA ZŠ 12.8.

Nohejbalový turnajPlážový volejbal žen

 

Příjemně strávený  víkend a zbytek srpna  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 20. 7. 2023

 

1. NABÍDKA PRÁCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

   STAVEBNÍ ÚŘAD SE PŘESTĚHOVAL ZPÁTKY

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Referent/ka odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí.

Kancelář č.1 stavebního úřadu na zámkuKancelář č.2 stavebního úřadu na zámku

2. PARKOVÁNÍ V ULICI NA POHOŘÍ OD 26.7.

    NÁHRADNÍ PARKOVÁNÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Rekonstrukce ulice Na Pohoří pokračuje asfaltováním. Konečný termín dokončení je 26.7. Ve středu se již bude moci parkovat - po zalití spáry mezi parkovištěm a novou komunikací. Termín může posunout počasí, ale předpověď  je zatím příznivá.

Beton Na Pohoří poslouží jako podklad pro nový asfaltDešťové vpusti prošli rekonstrukcíČást obrubníků byla vyměněnaVálcování podkladní vrstvy asfaltuPrvní asfaltová vrstvaAsfaltový koberecPokládání asfaltuRekonstrukce komunikace u zastávky Na Pohoří

3. VODOVOD Z DUBINY DO ŽELIVCE JIŽ POLOŽEN

Vodovod mezi Dubinou a Želivcem podél komunikace je již hotový. Práce budou pokračovat na připojení v Dubině a začnou se budovat hlavní vodovodní řady v Želivci. Zároveň finišují práce na projektové přípravě přípojek, které se budou stavět v příštím roce.

Vodovod u DubinyÚprava terénu po položení vodovodu

4. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ SE ROZEBÍHÁ

Město vybralo projektanta přírodního koupaliště v lokalitě Rákosí.

Aktuální info ke koupališti

5. REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

V druhé polovině roku proběhne oprava a doplnění našich dětských hřišť.

Modernizace dětských hřišť

6. MALOVÁNÍ, PODLAHY A NÁTĚR OKEN MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Práce ukončeny v kanceláři tajemnice a aktuálně probíhají v kanceláři starosty.

Dokončená kancelář tajemnice městaNatírání oken v kanceláři starosty

7. OPRAVA FASÁDY NA ŠKOLE A ÚDRŽBA ZELENĚ V AREÁLU ŠKOLY UKONČENA

Fasáda po opravěHotovoZeleň u školy

8. BOURACÍ PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY

Všechny bourací práce proběhnou o prázdninách.

Bourání v budoucí školcePráce provádí ledečská firma AtosDoprava suti do kontejneru

9. POSILY NA ÚDRŽBU MĚSTA - SEKACÍ RAMENO A ČISTIČ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ

Nové sekací rameno Pomocník na údržbu zeleněPomocník na údržbu dešťových vpustí

10. DROBNOSTI V ŽELIVCI

Oprava škarpy nedaleko rybníkuOprava schodů u kulturního domu v Želivci

11. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17. 7. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- nákup nového zametacího vozu na údržbu města od firmy A -TEC servis s. r. o. za 6,3 mil.     korun

- opravu dešťových vpustí v ulici 1. máje a Na Pohoří

- vypsání výběrového řízení na akci Zručský zámek ožívá IV. etapa

- pojištění turniketů v zámeckém areálu

- přijetí daru na obědy pro děti

- nákup sporáku a předokenních rolet pro MŠ Na Pohoří

12. POZVÁNKA DO LETNÍHO KINA 21.7. a 22.7.

21.7.22.7.

 

Příjemně strávený  víkend a zbytek léta  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 14. 7. 2023

 

1. UZAVŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU 17.7.

Odbor stavebního úřadu bude z technických důvodu  v pondělí 17. 7. 2023 uzavřen.

2. REKONSTRUKCE ULICE NA POHOŘÍ do 22.7.

Rekonstrukce ulice Na Pohoří pokračuje. Přiložen harmonogram prací, které skončí 22.7.  Společně s ulicí projde rekonstrukcí část komunikace autobusové zastávky. Zastávka bude přesunuta k přilehlému chodníku.

Podrobné informace najdete: Rekonstrukce ulice Na Pohoří - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

Harmonogram opravUlice před rekonstrukcíVýměna některých obrubníků

3. MALOVÁNÍ, PODLAHY A NÁTĚR OKEN MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Práce ukončeny v kancelářích stavebního úřadu. Aktuálně probíhají v kanceláři tajemnice a starosty.

Stavební úřadStavební úřad se stěhuje zpátkyPráce v kanceláři tajemnice

4. NOVÉ ATRAKCE NA ZAHRADĚ ŠKOLKY NA POHOŘÍ

1234567

5. OPRAVA FASÁDY NA ŠKOLE

Oprava fasády u vstupu do školy

6. ÚDRŽBA ZELENĚ V AREÁLU ŠKOLY

Ošetření lipové aleje

7. LETNÍ KINO PŘIPRAVENO

Letní kino po údržběLetní kino 2023

8. VÝSTAVBA NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKY ZAHÁJENA

Prostory nad školní jídelnou před rekonstrukcí

Více informací: Třída školky Na Pohoří - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

9. FASÁDA SMUTEČNÍ SÍNĚ

Práce na fasádě pokročilyBílá a šedivá

10. OPRAVA PROPUSTKŮ V NESMĚŘICÍCH UKONČENA

Opravený propustek přes hlavní silnici

11. PRÁCE NA VODOVODU DO ŽELIVCE PROBÍHAJÍ DLE HARMONOGRAMU

Vodovod povede podél komunikace Dubina - Želivec

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Letní kino 21.7.Letní kino 22.7.Letní kino 26.7.Historické slavnosti 5.8.Bitva o Notorburg 22.7.Želifest 29.7. Veteran Rallye 29.7.Pouťový jarmark Vlastějovice 22.7.Country půlení léta Ledeč 29.7.Křídlovanka 13.8.Zručský bigbítový zdunění 19.8.

 

Příjemně strávený  víkend a celé léto  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 22. 6. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19. 6. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- návrh na směnu pozemků s firmou Wikov

- smlouvu na nákup silové elektřiny pro městské odběry na rok 2024

- přijetí nadačního příspěvku naší ZŠ od Eduzměny ve výši 1,7 mil. korun

- smlouvy na realizace výběrových řízení - komunikace, fotovoltaika a zámek

- dodatek č.2 s firmou Colas na ulici Ve Smrčkách

- rozpočtové opatření č.4

- rozpočtový výhled 2024-6

- smlouvu na výběrové řízení na pořízení kompostérů pro občany města

2. ZUŠ PŘIJME UČITELE KLAVÍRU

Inzerát

3. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY

Prázdninový provozUzavření knihovny

4. OPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechod u Zručského dvoraPřechod u Sázavanky

5. VÝSTAVBA VODOVODU DO ŽELIVCE POKRAČUJE

Zařízení staveništěProtlakyVodovod povede podél silnice Dubina - Želivec

6. OPRAVA PŘEJEZDU A ZASTÁVKY ŽELIVEC

Zastávka a nástupiště ŽelivecOpravený železniční přejezd

7. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO S NÁPISEM

Nápis

8. OPRAVENÁ ZASTÁVKA U DENSA

Zastávka v novém kabátě

9. MALOVÁNÍ, PODLAHY A NÁTĚR OKEN ZÁMKU

Kancelář stavebního úřaduVymalováno

10. MLHOVIŠTĚ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

Mlhoviště v provozu

11. OBNOVENÁ HMATOVÁ STEZKA V PARKU

Hmatová stezka

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KeksVýletMěstské slavnostiZručské kulturní létoPolicie Cup 2023

 

 

Příjemně strávený pátek a víkend  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 9. 6. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 5. 6. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy zdravotního střediska s firmou Atos, spol. s r. o.- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KFJ Building, s. r. o. na opravu vchodu ZŠ a pláště smuteční síně

- smlouvu s firmou Perfect System, s. r. o., na nákup on-line vstupenek pro dvě expozice s turniketem

- pojištění dětí, které se zúčastní příměstských táborů od firmy Kooperativa pojišťovna, a. s.

- přidělení individuální dotace pro Svaz diabetiků ČR

 

NABÍDKA BRIGÁDY - MUZEUM LIDOVÝCH KROJŮ V OSTROVĚ

x

 

PRODEJ VÍNA NA NÁMĚSTÍ MÍRU

Vinařství Holánek bude v pátek 9. 6. na náměstí Míru, v době od 19.25 do 19.45, prodávat víno: polosladká Pálava za 180 Kč, suchý Ryzlink vlašský za 120 Kč.

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

FFFFDFCF

 

Aktuální informace 2. 6. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22. 5. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- firmu Atos na výstavbu třídy školky nad školní jídelnou

- firmu Rekonstrukce potrubí - Repo na opravu dešťové kanalizace v ulici 1. máje

- dodatek č.1 s firmou Rutr na opravu propustků v Nesměřicích

- návrh závěrečného účtu města za rok 2022

2. NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ SE MALUJE

Malování městského úřadu

3. INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Oprava komunikací

Vodovod do Želivce

Fasáda smuteční síně

Propustky v Nesměřicích

Oprava mlatových cestiček v parku

Dosadby zeleně

Propustky NesměřiceUlice Ve Smrčkách hotovo 1Ulice Ve Smrčkách hotovo 2Ulice Ve Smrčkách hotovo 3Ulice Fibichova hotovo Ulice Dvořákova - hotovoProbíhá oprava mlatů Oprava kuličkového hřiště - hotovoNové posezení u cyklostezkyPráce na fasádě smuteční síně pokračujíNové lampy v ulici Ve SmrčkáchZačala výstavba vodovodu do ŽelivceSložené vodovodní potrubíVoda se do Želivce přivede z DubinyDoplnění aleje kaštanů u Zručského dvora

4. MĚSTO ZÍSKALO CENU MINISTRA VNITRA ZA KVALITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

CENA MINISTRA VNITRA

5. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

TvořeníVýstavaVýstava ZŠPochodHřiště plné herKalendář akcí na červenDětský den u rybářůNabídka táboraVítání léta v Ledči n.S.Dechovky

 

Příjemně strávený víkend  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 12. 5. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 4. 5. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- žádost o podporu 9. ročníku Zručského májového běhu

- smlouvu s divadelním souborem OLDstars na umělecké vystoupení v zámeckém parku

- uzavřít dohodu o realizaci výkonu trestu s odsouzenými na rok 2023 s probační mediační službou

- smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a a zařazení míst azpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a. s.

- smlouvu o připojení odběrného/předávacího elektrického zařízení k distribuční soutavě nízkého napětí s firmou Boki Industries, a. s.

- uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního systému s firmou Munipolis, s. r. o.

- dodavatele párty stanů a pivních setů v rámci projektu modernizace vybavení spolkového domu 

- výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku - rekonstrukce objektu č.p. 1113 ve Zručském dvoře a uzavření smlouvy o dílo s firmou STATUS stavební, a. s.

- výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku - zpracování dokumentace na přírodní koupaliště a uzavření smlouvy o dílo s firmou VDG Projektování, s. r. o.

- zveřejnit výzvu k podání nabídky na přístřešky na odpad v lokalitě Na Pohoří

- objednat rekonstrukci dešťové kanalizace v ulicích Dvořákova, Fibichova od firmy ZP - Milan Vodvárka

- nabídku firmy VDG Projektování, s. r. o., na rekonstrukci požární nádrže v Nesměřicích

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15. 5. 2023

Program

 

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY - 15. 5. 2023

x

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ BUDE MÍT DNE 24. 5. 2023 OTEVŘENO POUZE DO 16:00 HODIN

 

 

OBNOVA PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Na městském úřadě budou probíhat stavební práce a úpravy spočívající v obnově a rekonstrukci nátěrů odlah, dveří a oken v kancelářích městského úřadu. Aktuální informace pro veřejnost budou vždy včas zveřejňovány.

d

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

 

Asfaltování v ulici Dvořákova

Sx

Asfaltování ulice Ve Smrčkách

yxx

Práce na fasádě smuteční síně pokračují

y

Zdravotní středisko

d

Rozšíření parkovacích míst u zdravotního střediska

d

Informační systém v novém zdravotním středisku

c

Oprava kuličkového areálu končí 15. 5. 2023

d

Dva nové městské byty v prostorách Kotelny

f

 

AGRO PERTOLTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE

fx

POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

fdfffffffffu

 

Příjemně strávený víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 21. 4. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6. 4. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- dodavatele zabezpečovací techniky do spolkového domu - firmu N&N spol. s r.o.

- výsledek výběrového řízení na akci "Obnova budovy městského úřadu Zruč nad Sázavou" a uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Jelínek

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17. 4. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- zapojení ZUŠ do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

- žádost ZUŠ o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu za účelem pořízení Akordeon Delicia Junior 60

- změnu organizační struktury ZŠ

- příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených ve výši 8 000 Kč

- žádost spolku Zručský bigbítový (z)dunění o výpůjčku Zručského dvora a mobiliáře za účelem konání festivalu dne 19. 8. 2023

- dodatek ke smlouvě o dílo s firmou VHS Vrchlice Maleč, a. s., na projektovou dokumentaci na vodovodní přípojky v Želivci

- výsledek výběrového řízení na akci "Modernizace MŠ Na Pohoří - herní prvky" a uzavření smlouvy o dílo s firmou LUNA PROGRESS, s. r. o.

- objednat instalaci protihlukové stěny na adrese Na Výsluní 719 od firmy Profibau CZ, s. r. o.

 

3. VE DNECH 21. A 22. 4. PROBÍHÁ SVOZ ODPADU ZE ZAHRÁDEK ZAJIŠŤOVANÝ TECHNICKÝMI SLUŽBAMI

Více informací

 

4. MĚSTO PŘIJME ZAHRADNÍKA/ZAHRACNICI A PRACOVNÍKA DO SOCIÁLNÍCH SLUŽB

zahradník/zahradnice  pracovník do sociálních služeb

 

5. FIRMA POLYSAN PŘIJME ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA S TECHNICKÝMI ZNALOSTMI

Více informací

F

 

6. KAVÁRNA ZRUČNÉ DOBROTY PŘIJME DO POJÍZDNÉ KÁVOBUDKY OBSLUHU STARŠÍ 18LET

Více informací: info@zrucnedobroty.cz

 

7. KAVÁRNA ZRUČNÉ DOBROTY ZAHAJUJE V SOBOTU 22. DUBNA PROVOZ

Kavárna ZRUČné dobroty po zimě hlásí otevřeno od 22. 4. 2023. Otevírací doba středa – neděle od 10-17hod, pondělí a úterý zavřeno. Novinkou letošní sezóny je např. Švihovské pivo.

S

 

8. PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Komunikace a propustek

Nové obrubníky ve Fibichově uliciČást ulice Ve SmrčkáchPráce na ulici Ve SmrčkáchNový asfalt u benzinkyNový asfaltový komerec nad benzinkouPřímá ulice po rekonstrukciProbíhající rekonstrukce ve Dvořákově uliciPropustek po rekonstrukci v Nesměřicích

Veřejné osvětlení

Proběhla výměna 300 ks svítidelMontáž nových svítidelNová svítidla v Dubinské uliciÚsporné svítidlo veřejného osvětlení

Akce týkající se cestovního ruchu

Nové turnikety v Kolowratské věžiNové turnikety ve Vodáckém muzeuNový reklamní banner Přírůstky do prohlídkového okruhu

 

9. PRONÁJEM POKOJŮ V RESTAURACI NA OSTROVĚ

Více informací

 

10. ZŠ OKRUŽNÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

D

 

11. SEMINÁŘ PRO SENIORY - JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON

D

 

12. V SOBOTU 15. 4. PROBĚHLA ÚKLIDOVÁ AKCE MĚSTA POŘÁDANÁ ZRUČSKÝMI VOLEJBALISTKAMI

Sešlo se 30 dobrovolníků, kterým moc děkujeme. Stále nevycházíme z údivu, co jsou schopni lidé vyhodit do přírody. Ale stále doufáme, že se to změní. Držme si palce.

ddddddddd

 

13. NOVÁ REPORTÁŽ Z KŘESLA PRO HOSTA

reportáž

 

14. MĚSTO POŘÁDÁ ZÁJEZD DO KOMORNÍHO DIVADLA KALICH NA PŘEDSTAVENÍ DOKONALÁ FRAŠKA

D

 

15. MĚSTO POŘÁDÁ PRO ZRUČSKÉ FIRMY A FIRMY Z OKOLÍ SPORTOVNÍ AKCI - ZRUČSKÉ FIRMY SPORTUJÍ, VEČER TANEČNÍ ZÁBAVU

CC

 

16. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DVFFFFD

 

17. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ - KVĚTEN

s

 

18.  POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

- sobota - házená - sportovní hala - turnaj mladších žáků

- neděle - volejbal - sportovní hala - volejbal starší žákyně

- neděle - fotbal - fotbalový stadion - starší dorost, začátek v 10 hodin

 

Krásné slunečné dny vám přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 5. 4. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 3. 4. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí finančního daru pro ZŠ od Nadace České spořitelny

- objednání opravy hromosvodu v areálu ZŠ od firmy TopCraft, s. r . o.

- pravidla pro vztah města a jeho příspěvkových organizací

- bezplatnou výpůjčku náměstí Míru dne 22. 4. 2023, v době od 16,30 do 17,30 hodin, za účelem pořádání akce AMERIKY VE ZRUČI

- smlouvu o spolupráci s firmou MultiSportBenefit, s. r. o.

- příspěvek ve výši 5 000 Kč na akci Ukliďme Česko

- uzavřenou výzvu k podání nabídky na zpracování zadávací dokumentace na přírodní koupaliště

- otevřenou výzvu na veřejnou zakázku na rekonstrukci objektu č. p. 11113 ve Zručském dvoře

- objednat výrobu autobusové zastávky pro lokalitu Denso od firmy Variel

- dodatek č. 9 k organizačnímu řádu MÚ Zruč n. S.

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 27. 3. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- navýšení počtu strávníků v MŠ Na Pohoří ve školní jídelně z 20 na 25

- přijetí dotace ve výši 2,16 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení z Ministerstva průmyslu a obchodu

- přijetí dotace ve výši 3,291 mil. Kč na pečovatelskou službu z rozpočtu Středočeského kraje

- přijetí dotace ve výši 466 tis. Kč na modernizaci expozic Zručského zámku  pořízením turniketů z Ministerstva pro místní rozvoj

- prodej st. p. č. 76 v k. ú. Želivec za kupní cenu 150 Kč/m2

- deklaraci zájmu o spolupráci na projektu "Baťovská minulost a přítomnost Zruče nad Sázavou"

3. VE ČTVRTEK 13. DUBNA BUDE UZAVŘENA MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ve čtvrtek 13. dubna bude městská knihovna z provozních důvodů uzavřena. Znovu se na vás budeme těšit v pondělí 17. dubna. Děkujeme za pochopení. Vaše knihovnice

D

4. AGRO PERTOLTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE

DDD

5. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DCCVCGCFCFX

F

 

Krásné Velikonoce přeje starosta města

y

 

Aktuální informace 24. 3. 2023

1. MĚSTO PŘIJME PRACOVNÍKA DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více informací

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Program

 

3. JAK A KAM S ODPADY V ROCE 2023

Více informací

 

4. PŘEHLED VÝLUK NA ŽELEZNICÍCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI (DUBEN - ČERVEN)

Ö4

 

5. VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD NA TRATI ZRUČ - KUTNÁ HORA - ZRUČ

Více informací (665.46 kB)

 

6. UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V NESMĚŘICÍCH A PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRO LINKU 795

UP

 

7. OPRAVA ČTYŘECH PROPUSTKŮ V NESMĚŘICÍCH

FI

 

8. REKONSTRUKCE PŘÍMÉ ULICE

GZ

 

9. OPRAVA HROMOSVODŮ U BYTŮ VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Zzu

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

UTIsG

 

11. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

ujjO

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 17. 3. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 3. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- zveřejnit prodej části pozemku p. č. 1320 v k. ú. Zruč nad Sázavou

- zveřejnit záměr města na pronájem pozemků p. č. 2035/1 a 461, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

-  uzavření dodatku č. 3 k rámcové dohodě s O2 Czech Republic, a. s.

- uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s firmou Všeobecný lékař Prevent, s. r. o.

 

2. UZAVÍRKA SILNICE DO KÁCOVA

Ve dnech 20. 3. - 19. 5. 2023 bude ve dvou etapách probíhat rekonstrukce silnice Kácov - Zliv.

CC

 

3. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - NESMĚŘICE

Více informací

 

4. INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Probíhají práce na kanalizačních přípojkách v ulici 5. května a rekonstrukce ulice Přímé.

 

5. POHOTOVOST ZUBNÍ ORDINACE TOPDENT  V AMBULANCI V LIPOVÉ ULICI

Zubní pohotovost bude každou neděli v době od 7 do 11 hodin, první tuto neděli 19. 3. 2023.

 

6. LÉKÁRNA U ANDĚLA BUDE MÍT V SOBOTU 18. 3. 2023 ZAVŘENO

 

7. NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU

Ve čtvrtek byl u obchodu Penny nalezen mobilní telefon. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579.

 

8. ČISTÉ MĚSTO 2023 - PŘIJĎTE POMOCT S ÚKLIDEM MĚSTA

f

 

9. PRODEJ DRŮBEŽE

a

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

ddddddddd

 

11. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Volejbal

V sobotu 18. 3. se ve sportovní hale odehraj zápas v krajském přeboru mužů ve volejbale. Jiskra Zruč proti Benešovu.

Házená

V neděli 19.3. oddíl házené pořádá ve sportovní hale turnaj starších žáků.

Fotbal

d

 

Krásný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 10. 3. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6. 2. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- podání žádosti o finanční podporu MŠ Malostranské (Šablony pro MŠ) ve výši 266 678 Kč na personální podporu, vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání dětí atd.

- navýšení počtu strávníků v MŠ Na Pohoří ve školní jídelně z 20 na 25 

- účetní závěrku a výsledek hospodaření MŠ Malostranské za rok 2022

- schvaluje nákup historické ložnice do zámeckého okruhu

- nákup příkopového mulčovače zn. Berti od firmy Pekass

- sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění drobných oprav a výkonu dozorce výtahů s panem Jaroslavem Kučabou

- uzavřenou výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na obnovu budovy městského úřadu

 

2. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH:

Kutnohorská, Chabeřická, Přímá, V Paloukách, Jabloňová, Na Kopečku, Dvořákova, Fibichova, Ke Stadionu, Pod Březíčkem, Na Pohoří - více informací

V Nesměřicích - více informací

V Přímé ulici začne od 13. 3. 2023 frézování. Ulice bude průjezdná, ale prosíme chodce a řidiče o zvýšenou opatrnost. 

 

3. MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU PŘIJME VEDOUCÍHO ZIMNÍHO STADIONU

Více informací

 

4. ZŠ OKRUŽNÍ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 21. 3. 2023

d

 

5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2023

O

 

6. RYBÁŘÍ POŘÁDAJÍ V SOBOTU 11. 3. 2023 PRO SVÉ ČLENY VÝROČNÍ SCHŮZI

S

 

7. RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ POŘÁDÁ BAZÁREK

D

 

8. POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - TAJEMNSTVÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA

D

 

9. TEČKOVANÉ RADOSTI - JEDNODUCHÝ ZPŮSOB RELAXACE

D

 

10. MĚSTO POŘÁDÁ SPORTOVNÍ AKCI PRO ZRUČSKÉ FIRMY

D

11. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE  

XAAAAXAS

 

12. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Volejbal - v sobotu 11. 3. od 9:00 se ve sportovní hale odehraje 4. kolo Zručské amatérské volejbalové ligy.

Pozvánka na badmintonový turnaj

D

 

Aktuální přehled informací pro vás připravila Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 17. 2. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 6. 2. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- přijetí dotace ve výši maximálně 507 266 Kč na modernizaci Spolkového domu, dotace v maximální výši 5 791 326 Kč na podporu obnovy místních komunikací, dotace v maximální výši 599 405 Kč na modernizaci MŠ Na Pohoří

- darovací smlouvu ve výši 82 tis. Kč se Sborem dobrovolných hasičů Zruč nad Sázavou -  odměna zásahové jednotce 

- 1. úpravu rozpočtu města pro rok 2023

- individuální žádosti o dotace na rok 2023 - Seznam úspěných žadatelů o individuální dotace

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 2. 2023

Radní schválili (vybíráme):

-  ceník vstupného pro turistickou sezónu 2023

- pořádání letního příměstského tábora při Spolkovém domě, cena za dítě 2 300 Kč

- úpravu podmínek pro senior taxi s účinností od 1. 3. 2023 a uzavření dodatku ke smlouvě s Martinem Havlíčkem

- dodatek č. 2 s firmou Atos, spol. s r. o., ke smlouvě na byty v Kotelně (objekt č. p. 719)

- uzavření rámcové smlouvy s firmou Starnet, s. r. o., na poskytování internetu v kulturním domě v Želivci a Dubině

- účetní závěrky a hospodářské výsledky příspěvkových organizací města

 

3. LÉKÁRNA U ANDĚLA BUDE MÍT VE DNECH 20. 2. - 25. 2. 2023 ZAVŘENO

 

4. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

xy

 

5. FOTODOKUMENTACE Z KŘESLA PRO HOSTA S LADISLAVEM ZIBUROU

Foto

 

6. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JSOU JIŽ OBSAZENY

D

 

7. POZVÁNKA MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK

XD

 

8. POZVÁNKA DO SPORTOVNÍ HALY

V neděli 19.2. se od 9:00 ve sportovní hale uskuteční turnaj ve fotbale přípravek.

 

Hezký víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 9. 2. 2023

1. ZUBAŘSKÉ ORDINACE - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE 

1234567891112

 

2. VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STAROSTY  MĚSTA  ZA  ROK   2022

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulý rok 2022. Práce všech zaměstnanců města, Rady, Zastupitelstva a firem, které pro město v roce 2022 odvedly práci. Dále zmíním investice firmy VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace). Podařilo se udělat: rekonstrukce povrchu pěti ulic, III. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Baťově kolonce, výstavba tří ordinací pro zubaře, vybudování dvou nových městských bytů, dokončení výměny domovních předávacích stanic centrálního vytápění města, instalace úsporných svítidel veřejného osvětlení, nákup nového auta pro dobrovolné hasiče a vybudování tvořivé dílny mateřské školy. Získali jsme další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 27 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

CHODNÍKY A KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA NAHRADILA ASFALT

            V roce 2022 proběhla rekonstrukce chodníků na dvou místech v Poštovní ulici. Opravou prošla část nad Sázavankou a chodník u budovy Centrinu. Ve všech případech nahradila původní asfalt či beton zámková dlažba. Úsek asfaltového chodníku mezi Sázavankou a prvním panelovým domem byl zrušen a místo zatravněno. Práce provedla firma Spojstav za 700 tis. korun.

Nový asfaltový koberec mají ulice Krátká, Lipová, dvě části ulice Okružní a část komunikace Dubina - Želivec, Jabloňová a Poštovní. Firma Colas provedla práci za 12 mil. korun. Byly zahájeny práce na ulici Ve Smrčkách, která se dokončí v první polovině roku 2023. Dojde tak k propojení Nové a Lesní ulice. Povrch ulice bude asfaltový a v lokalitě se doplní veřejné osvětlení.

Město má uzavřené výběrové řízení na opravu ulic Na Pohoří, Přímá, Fibichova a Dvořákova. Práce provede firma Swietelsky stavební za cenu 8 mil. korun. Na část prací byla získána dotace ve výši 5,8 mil. korun.

Dubina - Želivec - část komunikace po rekonstrukciChodník nad Sázavankou v novém kabátěChodník za Centrinem se zámkovou dlažbouJabloňová ulice po opravěJabloňová ulice s novým asfaltovým kobercemKrátká ulice má nový vodovod, kanalizaci i povrchLipová ulice po rekonstrukciObnova vodorovného značení na parkovišti u hřbitovaObnovené vodorovné značení na cyklostezceOkružní ulice po roce průjezdnáOkružní ulice za poštou po rekonstrukciPoštovní ulice - nový povrch a dokončení rekonstrukce chodníkůPoštovní ulice po asfaltováníUlice Ve Smrčkách - štěrkové vrstvyUlice Ve Smrčkách - zemní práce

VODOVODY A KANALIZACE - POSTUPNÁ OBMĚNA SE NEZASTAVILA

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala větší část III. etapy výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích 5. května, Prostřední, Zámecká a Horní. Původní kanalizace a vodovod dosloužily. Byla vyměněna část vodovodu před Zručským dvorem a jeho větev ke školní jídelně. Opravou prošly i dešťové vpusti a jejich napojení na hlavní kanalizační řád. Do oprav město investovalo 1 mil. korun.

Město zrealizovalo výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Rákosí. Firma Výstavba sítí Kolín zakázku zhotovila za 2,2 mil korun.

Budování kanalizace v ulici 5. květnaBudování nového vodovodu ke školní jídelněKanalizační řád v ulici Zámecká - hotovoPoslední kanalizační šachta v ulici ZámeckáRákosí - hotová kanalizace i vodovodRákosí - Pažení kanalizačního řáduVýstavba nové kanalizace v Prostřední ulici

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY - PRIORITOU BYLY ORDINACE A BYTY

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na dva byty v ceně 240 tis. korun. Rekonstrukcí prošel byt pro zubaře.

V lokalitě Na Výsluní se postavily dva sociální byty. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny. V 1.NP vznikly dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu postavena kolárna se samostatným vchodem. Dotace byla získána ve výši 2,6 mil. korun. Stavbu provedla ledečská firma Atos za 3,7 mil korun.

V mateřské škole v Malostranské ulici byla realizována výstavba tvořivé dílny v objektu bývalého skladu. Práce celkem stály 1,7 mil. korun a zhotovitelem je firma Agos z Pelhřimova. V naší základní škole prošel stavební úpravou hlavní vstup do objektu. Práce provedla firma KFJ building za 640 tis. korun.

Z důvodu prasklin zdiva, stavu některých dřevěných prvků a vyboulení obvodových stěn se provedlo statické zabezpečení objektu špýcharu ve Zručském dvoře (uprostřed dvora). Byl investován 1 mil. korun. Práce odvedla firma CW consulting. Na smuteční síni započaly práce na fasádě, která bude dokončena v první polovině roku 2023. Dále byly zřízeny tři nové plynové přípojky do horních objektů Zručského dvora za 300 tis. korun. Tuto práci odvedla firma Výstavba sítí Kolín.

Zdravotní středisko za hotelem Zruč prošlo kompletní rekonstrukcí. Vznikly zde tři zubařské ordinace, které si firma TopDent vybaví v průběhu měsíce února. Dále v objektu budou dvě lékařské ordinace – oční, kožní lékař a logopedie. U objektu se dodělají nová parkovací místa a v lednu 2023 se celá akce dokončí. Stavbu provádí ledečská firma Atos za 10 mil. korun. Zubní ordinace by dle záměru pronajímatele měly začít fungovat na konci února 2023.

Montáž kuchyňské linky v novém městském bytěNové městské bytyPráce na fasádě smuteční síněStatické zajištění špýcharu - vnitřní úpravyŠpýchar po statickém zajištěníTvořivá dílna - hotovoTvořivá dílna - po vybourání a vyzdění přední stěnyTvořivá dílna - pokládka podlahové krytinyTvořivá dílna MŠ s vybavenímÚpravy vchodu do školy - bourací práceÚprva vchodu do školy - betonováníVstup do školy po rekonstrukciZdravotní středisko za hotelemPlynové přípojky ke Zručskému dvoru

ZELEŇ - OŠETŘUJEME

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně včetně ošetření starých stromů. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony.

Květinový záhon v parkuÚdržba zeleně u zámkuZalévání stromů

 

MODERNIZACE CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ MĚSTA - NOVÉ DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE

Velkou prioritou se pro vedení města stalo řešení centrálního zásobování tepelnou energií. Většinu tepla naše kotle vyrobí z biomasy. Kotelna má smluvně zajištěno palivo na další dva roky. Tato skutečnost všechny odběratele uchrání skokovému zdražení tepla, které čeká při vytápění pouze plynem nebo elektřinou. Zdražení v roce 2023 by mělo být kolem 30% ve srovnání s rokem 2022.

Firma Avos z Vyškova vyměnila od června do září 41 kusů domovních předávacích stanic centrálního vytápění v našem městě sloužící k předávání tepla do topných okruhů bytových domů a pro ohřev teplé vody. Stávající stanice byly cca 20 let staré - na hranici technické životnosti. Cena díla je 20 mil. korun.

Nová domovní předávací stanice

CO SE PROZATÍM NEDAŘÍ

         Zatím se nepodařilo získat náhradu za pediatra, který v polovině loňského roku odešel do důchodu. Tímto děkuji paní doktorce Haně Nacházelové za její práci pro zručské děti. Dále se zatím nedaří sehnat pracovníka na stavební úřad, kde v současné době agendu zajišťují pouze dva zaměstnanci. Město nezískalo ani na čtvrtý pokus finanční prostředky na další etapu oprav našeho zámku (prostory kavárny a sklepení). Nevzdáme to, a i letos podáme žádost o finance a budeme shánět pediatra a pracovníka na stavební úřad.

           Postup výkupu pozemků po digitalizaci pro město probíhá pomalu. Zbývá vykoupit ještě několik soukromých pozemků pod stávajícími komunikacemi zejména v lokalitě za benzínkou.

 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ZRUČE SE  ZLEPŠILA

V roce 2022 proběhla integrace Vlašimska do Pražské integrované dopravy. Pro nás to znamenalo úpravu spojů do Vlašimi, Prahy a Dolních Kralovic a Ježova od 1. dubna 2022.

Souhrnně lze říci, že došlo ve srovnání s rokem 2021 k navýšení spojů. Do Vlašimi nyní jezdí ve všední den místo 6 spojů 10 spojů. O víkendu místo 2 spojů jezdí 4 spoje. Doprava do Prahy a Dolních Kralovic zůstala stejná.

K mimořádné změně došlo i u autobusu do Kutné Hory, který již jezdí v 8.17 (vyhověno požadavkům) místo po deváté hodině (přímo zajíždí bez přesedání k poliklinice) a všechny spoje do Kutné Hory nově staví na náměstí MUDr. Svobody.

 

ÚSPORNÁ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení ve městě bude postupně osazeno úspornými ledkovými svítidly. Z finančního daru firem Denso a BOKI Industries ve výši 300 tis. korun bylo vyměněno prvních 30 kusů svítidel. Děkujeme. Práce provedly naše technické služby.

Na dalších 300 kusů Město získalo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu a výměna se provede v první polovině roku 2023. Dílo za 5,5 mil. korun provede firma Veolia Energie ČR.

Úsporné ledkové svítidloÚsporné ledková svítidla veřejného osvětlení v akci

 

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS - KAŽDÝ SI MOHL VYBRAT

Zámecký areál se všemi expozicemi byl otevřen celou turistickou sezonu tedy 176 dní. Zručský zámek a další expozice navštívilo 31 512 návštěvníků, což je nový rekord. Sezonu jsme jako obvykle zahájili akcí Otvírání turistické sezony, na které vystoupily děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ i skupina Čiperkové a přišlo se na ně podívat přes tisíc návštěvníků. Tradičním kostýmovaným průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XXII. historické slavnosti, naše největší zámecká kulturní akce, které se letos zúčastnilo více než 3 000 návštěvníků – také rekord. Slavnosti tentokrát nabízely ukázku repliky korunovačních klenot, mohli jste zde shlédnout dobová taneční vystoupení, kejklíře, vojáky v dobových uniformách ze skupiny Páni z Kolína, kováře, lazebníky, naučné tabule nebo se zaposlouchat do historizující hudby skupiny Celata. Celá akce byla zakončena koncertem skupiny Děti ráje Praha.

Další kulturní akce na zámku nebo v zámeckém parku byly Hradozámecká noc, Vodácký festival, Dechovka v zámeckém parku, Divadlem s Ivanem Vyskočilem a dva adventní koncerty v Zrcadlovém sále. Druhým rokem pořádaná akce Zručské jarní lázně pro duši z důvodu špatného počasí nepřilákala tolik zájemců jako vloni, ale například Běh na Babku zrealizovaný v této akci si nenechalo ujít více než 400 dětí ze Zruče i z Kácova. V malém zámeckém letním kině proběhlo 11 promítání, celková návštěvnost byla 724 návštěvníků. Zázemím pro spolkovou i kulturní činnost je náš Spolkový dům. Své zázemí tu našlo osmnáct spolků. Klubové kino s kavárnou proběhlo 15x, dále se zde pro zájemce vyučuje angličtina, pro seniory je otevřena akademie třetího věku, probíhají zde jednorázové kurzy, besedy, přednášky a o prázdninách tři příměstské tábory. Na podzim zde proběhla oslava deseti let Spolkového domu. Oslavovalo se celý týden za pomocí besed, workshopů a promítání filmů, o víkendu jsme mohli nahlédnout do všech spolků, popovídat si se členy, podpořit je koupí jejich výrobků, zahrát si šachy, kulečník nebo Zatre, shlédnout filmy o Zruči, nebo si jen popovídat a dát občerstvení v místní kavárničce. Tuto akci završila kouzelnická show pro děti. I o Adventu bylo na Spolkovém domě živo. Zahájili jej Perníčkováním, následoval zájezd do Drážďan, novinkou byl Lampionový průvod, kterého se zúčastnilo na 40 dětí, promítala se nová česká pohádka Největší dar a čtvrtou adventní neděli jste si mohli poslechnout Rybovu vánoční mši za účasti čtyř sólistů Národního divadla v Praze. Akce završilo už tradiční Vánoční vytrubování Zručské desítky z balkonu Spolkového domu s prodejem výborného svařáku. Oblíbené Křeslo pro hosta s moderátorem Josefem Försterem proběhlo letos 6x. Hostem, který přilákal nejvíce posluchačů, byl v dubnu herec Ondřej Vetchý, velký sál hotelu Baťov byl narvaný k prasknutí. 

           Celý rok byla v provozu městská knihovna ve Spolkovém domě. Počet výpůjček dosáhl více než 22 tisíc. Letos knihovnice přikoupily dalších 584 knih. Knihovna má 606 registrovaných čtenářů (z toho 236 dětí) a ti si vypůjčili přes 20 tisíc knih fyzicky, nově půjčují též e-knihy, placených výpůjček e-knih bylo 97, ostatní výpůjčky e-knih jsou zdarma (povinná četba, knihy starší 50 let), nově též půjčují audioknihy z fondu knihovny v KH a přehrávač s nahranými audioknihami pro slabozraké. Knihovnice i letos pasovaly prvňáčky na čtenáře a k první knížce jim přidaly i na rok volný vstup do dětské knihovny. Za čtenářské poplatky bylo vybráno 31 tis. korun, město investuje každoročně na nákup nových knih a časopisů 130 tis. korun.

Naše infocentrum v průjezdu zámku, které navštívilo více než 36 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 577 tis. korun. Prodalo více než 31 tis. vstupenek do expozic a prodávalo vstupenky na všechny kulturní akce naše i v okolí. Nově lze v infocentru platit i Multisport kartou nebo benefitní kartou Edenred a prohlédnout si naše expozice za zvýhodněnou cenu. Infocentrum splňuje standard služeb dle jednotné klasifikace turistických infocenter a i pro letošek obhájilo klasifikační třídu B.

Ve sportovní hale byly vyměněny dvoje únikové dveře, opraveny lavičky na běžeckém oválu ve sportovním areálu. Probíhaly drobné opravy palubovky ve sportovní hale a celková údržbu sportovního areálu, kde byl vyčištěn trávník na fotbalovém a volejbalovém hřišti. Po dvouleté covidové odmlce se do sportovní haly opět vrátil sport a příjem z haly do městské pokladny byl 816 430,-Kč. Ve sportovní hale proběhl extraligový přátelský zápas ve volejbale mezi Benátkami nad Jizerou a Ústím nad Labem. Již rok funguje služba pro rezidenty i turisty - půjčovna elektrokol ve Zručském dvoře.

          

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ NAPLNĚN

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2022 na těchto projektech:

 1. Rekonstrukce ambulance pro zubaře – připraveno a realizováno.
 2. Špýchar – návrh statických opatření – připraveno a realizováno.
 3. Třída školky nad školní jídelnou – získáno stavební povolení.

Kapacita třídy je 20 dětí. Náklady rekonstrukce, včetně vybavení nábytkem by se měly vejít do 10 mil. korun. Získaná dotace ve výši 8,5 mil. korun. Bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a stavba začne v letošním roce.

 1. Tlaková kanalizace na Dubině – získáno stavební povolení.
 2. Rekonstrukce dešťové kanalizace v Kutnohorské a Vlašimské ulici – připraveno k realizaci.
 3. Oprava lihovaru ve Zručském dvoře – získáno stavební povolení.
 4. Rybníky v Želivci – vyřizuje se stavební povolení.

 

RŮZNÉ - DROBNOSTI DOTVÁŘÍ CELKOVÝ VZHLED MĚSTA

V zámeckém areálu probíhala pravidelná údržba – nátěry máme obnovené na Kolowratské věži a některých oknech. Nově jsme označili zámecké expozice. Celková údržba se uskutečnila na rozhledně Babka. Do města bylo doplněno několik laviček a odpadkových košů. U Kuklů byly obnoveny schody, které navazují na přechod pro chodce. Vodorovné značení na komunikacích bylo obnoveno na několika místech, včetně přechodů pro chodce. Na hřišti u Sadu Míru byly nakresleny pro děti tři hry na chodník.

             Město podruhé vypsalo participativní rozpočet (400 tis. korun), ve kterém každý mohl navrhnout věc k realizaci a následně proběhlo hlasování. K realizaci bylo vybráno 5 projektů: Doplnění dětského hřiště v Nesměřicích; Ping pongový stůl a Workoutové hřiště v Lesní ulici; Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem, Za rybníkem a kolem nového rybníku Na Rybárně; Doplnění hřiště u cyklostezky ve staré části Zruče nad Sázavou o posilovací prvky pro starší děti a mládež. Většina je již hotová a zbytek se dokončí letos. Proběhla realizace projektů z roku 2021: "Pítko na cyklostezce ve Zruči nad Sázavou" a "Malé dětské hřiště pro starou část Zruče nad Sázavou" Na rok 2023 jsme vyhlásili participativní rozpočet s částkou 500 tis. korun. V únoru a březnu se těšíme na Vaše nápady.

Probíhal výkup pozemků pod místními komunikacemi (např. máme vykoupenou celou komunikaci k novému hřbitovu a do kempu v Rákosí) a městu se podařilo vykoupit poslední pozemky na louce pod kempem Rákosí, kde by mohlo v budoucnu vzniknout městské koupaliště.

Uplynulo 80 let od nuceného odchodu zručských Židů do Terezína a následně do různých koncentračních táborů. Nikdo z nich se nevrátil. Odvlečeno bylo 34 zručských Židů. Mezi odvlečenými zručskými Židy bylo i šest dětí ve věku do 16 let. Jako vzpomínku na tyto zmařené dětské životy město nechalo vsadit do chodníků před jejich domy dlažební kostky s mosazným povrchem, jmény a daty narození a úmrtí těchto dětí, tzv. stolpersteine. Zručské kameny zmizelých najdete v ulici Vlašimská, Strmá, Nábřežní a na náměstí MUDr. Josefa Svobody.

Cvičební sestava v Lesní uliciDokončené schody u KuklůNová atrakce u cyklostezkyNová možnost cvičení v Lesní uliciNové sezení u PennyNový nábytek v zámkuNový nátěr vrat Kolowratské věžeObnova informačního systému městaReklama na expozici Příběh řeky SázavyReklama na zámecký areál ve Zručském dvořeKameny zmizelých na náměstí MUDr. SvobodyNová podoba občerstvení na dětském hřišti

 

PODÁNO 23 ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Město podalo 23 žádostí o dotace do různých fondů. V 21 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 27 mil. korun. Ve dvou případech nám žádosti byly zamítnuty. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, do školství, do oprav místních komunikací či veřejného osvětlení. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení a na pečovatelskou službu.

Granty 2022

 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA - ROK 2023 FINANČNĚ ZAJIŠTĚN

 

Zůstatek na konci roku 2022 na všech účtech města je ve výši 92 mil. korun. Máme tak vytvořenou dostatečnou finanční hotovost na investiční projekty a provoz města nejen na rok 2023.

Závazky města činily na konci roku 2022 včetně úroků 32 mil. korun. Město má dva úvěry. Starší s pevným úrokem 0,57 %, kde zbývá doplatit částku ve výši 8,3 mil. korun. Poslední splátka bude v roce 2025. U nového úvěru s pevným úrokem 1,09 % zbývá doplatit 23,7 mil. korun.  Poslední splátka je v roce 2031.

V roce 2022 jsme zaplatili na všech splátkách 6,3 mil. korun a v roce 2023 zaplatíme také 6,3 mil. korun.

 

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU A TSSM

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 2 600 úkonů. Bylo uzavřeno 55 manželství, 6 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 39. Celkový počet obyvatel ke dni 1. 1. 2023 byl 4 645, z toho 229 cizinců. Počet úmrtí za rok byl v počtu 83 občanů, přistěhovaných 79 občanů a odstěhovaných 97 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 99 let. Celkem 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťuje 9 pracovníků (5 pečovatelek, 1 pradlena, 2 dohodáři, 1 sociální pracovník). Celkem pečovatelky provedly přes 20 tis. úkonů. Sociální odbor navštívilo v minulém roce 242 našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 3 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2022 byl ve výši 89 250 Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 854 gratulací. Senior taxi uskutečnilo 3.079 jízd.

Město Zruč n. S. začalo spolupracovat s potravinovou bankou. Získané potraviny pomáhají rodinám s nižšími příjmy, seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova či s lidem s psychickým a tělesným postižením. Pokud jste se ocitli ve finanční tísni, kontaktujte sociální pracovnici paní Annu Borkovou, telefon 720 036 762, mail: borkova@mesto-zruc.cz. Přestupková komise řešila 88 případů.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Zaměstnanci TSSM města se starali o komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, městské byty, budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení. TSSM se podílelo velkou měrou na zvládnutí uprchlické krize. TSSM zároveň participuje na všech investičních akcí města. Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový mulčovač trávy. Při správě nebytových prostor bylo provedeno 1086 úkonů a při správě bytů 387. Technické služby mimo pravidelné činnosti provedly dalších 515 úkonů.

Městskou policií byl v roce 2022 zabezpečován nepřetržitý provoz v počtu 7 strážníků. Celkem bylo evidováno 940 událostí, z toho nejvíce bylo výjezdů na objekty PCO, celkem 180. Strážníci byli dále žádáni převážně občany o pomoc v různých situacích, spolupracovali a asistovali odborům města a dalším orgánům při jejich činnosti. Dále strážníci řešili záležitosti s vraky a odloženými vozidly, odhalovali a projednávali vybrané přestupky, prováděli odchyt psů a jiných toulavých zvířat, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život Plus, dohlíželi na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, napomáhali občanům při likvidaci obtížného hmyzu. Po uvolnění covidových opatření strážníci v uplynulém roce opětovně prováděli výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti se žáky základních a mateřských škol.

Kromě technického vybavení strážníci využívali ke své činnosti i městský kamerový systém, který v současnosti čítá třináct kamer na šesti stanovištích. Na letošní rok je plánováno rozšíření kamerového systému o další stanoviště.

Audit na hospodaření města z Krajského úřadu proběhl bez závad.

 

RADA A ZASTUPITELSTVO

         Rada našeho města měla v roce 2022 celkem 23 zasedání a projednala 328 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 87 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, našim dodavatelům, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování patří všem. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali po celý rok.

Martin Hujer starosta Zruče nad Sázavou

 

 

3. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 6. 2. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- 1. úpravu rozpočtu města na rok 2023

- přijetí dotace ve výši 5 791 326 Kč na opravu místních komunikací (Na Pohoří, 

   Přímá, Dvořákova, Fibichova a část komunikace Dubina - Želivec)

- přijetí dotace ve výši 599 405 Kč na modernizaci vybavení mateřské školy Na Pohoří

   spočívající v pořízení vybavení školní kuchyně a herních prvků (mobiliáře) na hřiště

- přijetí dotace ve výši 507 266 Kč na modernizaci vybavení spolkového domu spočívající v

  pořízení osvětlovací a ozvučovací techniky, pořízení mobiliáře pro venkovní aktivity 

   a zabezpečovací techniky

- individuální dotace města na rok 2023

 

Pěkný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 1. 2. 2023

1. OTEVŘENÍ ZUBAŘSKÝCH ORDINACÍ, ZUBAŘSKÁ POHOTOVOST

Aktuální informace od firmy TopDent - provozovatele nových zubařských ordinací. Provoz ordinací bude zahájen 27. 2. 2023. V provozu budou 3 ordinace. Minulý týden bylo objednáno 1 100 klientů. V současné době máme 3 000 volných míst. V plánu je provoz zubařské pohotovosti - každou neděli od 7.00-11.00 hodin. Objednávat se stále můžete na telefonním čísle 724 311 059. Prosíme o trpělivost pro velký zájem. V současné době probíhá instalace nábytku a zařízení ordinací. V měsíci březnu proběhne den otevřených dveří – o termínu Vás budeme informovat.

Zdravotní středisko Parkoviště pro lékařePříjezd ke zdravotnímu střediskuSpodní ordinaceVýtahSpodní čekárna

Horní čekárna a recepceOrdinace pro zubaře 1Zubařská ordinace 2SchodištěSchodiště 2

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 23. 1. 2023

Radní schválili (vybíráme):

-  zadávací dokumentaci výběrového řízení na Modernizaci MŠ Na Pohoří

-  návrh 1. úpravy rozpočtu 2023 a doporučují zastupitelstvu ke schválení

- kulturní program XXIII. Historických slavností města

- individuální žádosti o dotace v roce 2023 a doporučují zastupitelstvu ke schválení

3. VÝSLEDEK PREZIDENTSKÝCH VOLEB VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Výsledek voleb

4. ALEJ U TŘÍDY OSVOBOZENÍ A MĚSTSKÁ ZELEŇ

Alej u třídy Osvobození měla původně 30 ks smrku pichlavého. Během posledních 30 let vlivem počasí zbyla polovina. Nejvíce smrků pokácela vichřice v roce 2008. V minulosti došlo již ke kácení v aleji z důvodu zdravotního stavu, kůrovce a bezpečnosti. Teplejší a sušší počasí posledních let přispělo ke zhoršení zdravotního stavu smrků. Město se rozhodlo na základě konzultací, odborných prohlídek a dokumentů (dendrologický posudek a pasport zeleně - obsahuje plán údržby) podat žádost o pokácení zbývajících 9 kusů o výšce 12-17 metrů na odbor životního prostředí. Žádosti bylo vyhověno a stromy pokáceny našimi pracovníky. Vykácené dřevo bude částečně využito na zhotovení mobiliáře města.

Důvodem je zejména nedobrý zdravotní stav a provozní bezpečnost. V odborných dokumentech najdeme – výrazně zhoršená provozní bezpečnost, hniloba kmene, chybějící terminální vrcholy, poškození kořenů, poškozený nestabilní terminál, suché větve, nahnědlé jehlice a náklon. Alej znovu vysázíme a probíhá odborná diskuse o druhu dřeviny. Vysázení máme předepsané i v  rozhodnutí o kácení. Na proběhlé kácení jsme nechali vyhotovit zprávu. Dendrologický posudek, výpis z pasportu zeleně, povolení ke kácení a zprávu o kácení najdete v přílohách.  Dále na webových stránkách města najdete v rubrice připravované projekty – projekt Obnovy zeleně III. etapa. V blízké době budeme podávat žádost o dotaci.

Touto cestou chci poděkovat naší zahradnici Renatě Šimkové a všem pracovníkům TSSM za péči o městskou zeleň. Mají na starost: 3 000 volně stojících stromů, 108 skupin stromů, 209 solitérních keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. V I. a II. etapě obnovy zeleně v našem městě bylo vysázeno 1 000 stromů a několik tisíc keřů. Ve III. etapě  je v plánu vysázet 200 stromů a 1 400 keřů.

Takovéto množství dřevin a zeleně vyžaduje nemalé úsilí zodpovědných pracovníků v péči a údržbě  a současně je u toho potřeba nezapomínat na bezpečnost veřejnosti.

Rozhodnutí o povolení kácení třída Osvobození

Dendrologický posudek Osvobození Zruč n.S. 

Výpis z pasportu zeleně 2020 - Stromy Osvobození

Zpráva o kácení 9 smrků_Zruč n.S. 

 

5. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Maturitní plesKoncert žáků ZUŠDětský karnevalKřeslo pro hostaMasopustní průvodKoncert

 

Pěkný únor přeje starosta Martin Hujer

 

Aktuální informace 20. 1. 2023

1. PROSBA O NAHLÁŠENÍ PORUCH ROZHLASU

Město bude objednávat opravu hlásičů rozhlasu ve městě. Prosím o nahlášení poruchy nefunkčního hlásiče na mail: vlkova@mesto-zruc.cz, ideálně včetně čísla, který je na konkrétním hlásiči, nebo lampy veřejného osvětlení. Děkujeme za spolupráci.

 

2. DĚTSKÁ SKUPINA KORUNKA PEČUJE O DĚTI VE VĚKU OD 6MĚSÍCŮ DO 6LET

D

 

3. LÉKÁRNA U ANDĚLA BUDE MÍT V PÁTEK 20. 1. A SOBOTU 21. 1. ZAVŘENO

 

4. TÝM KING KEBABHOUSE OTEVÍRÁ VE ZRUČI RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

d

 

5. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA UPRAVUJE ČASY ROZVOZU MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

DD

 

6. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

d

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

FFFF

FF

 

8. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

VOLEJBAL - sobota 21. 1. - sportovní hala - dvoj utkání v krajském přeboru mužů - TJ Jiskra Zruč proti týmu z Mělníka

HÁZENÁ - neděle 22. 1.  - sportovní hala - turnaj v házené mladších žáků

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 13. 1. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 9. 1. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- žádost o rozšíření školního bistra o rodičovskou kavárnu

- zřízení přípravné třídy v ZŠ Na Pohoří na školní rok 2023/2024

- podání žádosti o dotaci na výměnu svítidel VO - II. etapa 

- přijetí dotací  na akce "Modernizace vybavení Spolkového domu" ve výši 507 266 Kč           

    a "Modernizace MŠ Na Pohoří" ve výši 599 405 Kč

- objednat instalaci zábradlí k turniketům od firmy Detomatic s. r. o.

- firmu Tedom a.s.  na  „Zpracování projektové dokumentace - instalace FVE veřejné 

   budovy“ (Fotovoltaika)

- uzavření smluv s ČEZ Distribuce o připojení výrobny k distribuční soustavě na objektech

    města: ZŠ Pohoří, MŠ Na Pohoří, školní jídelna, Spolkový dům, dům s podporovaným

     bydlením v ulici Mládeže, TSSM, MŠ Malostranská

 

2. VE DNECH 13. 1. - 14. 1. 2023 SE BUDE KONAT PRVNÍ KOLO VOLEB PREZIDENTA ČR

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Zruče nad Sázavou

d

3. AKTUÁLNÍ FOTO Z VÝSTAVBY MĚSTSKÝCH BYTŮ A ZUBAŘSKÝCH ORDINACÍ

Dokončená montáž kuchyňské linkyPokojSprchový koutKuchyňská linka druhého bytu

Výstavba nového parkoviště u zdravotního střediskaBudoucí čekárna u zubařůČekárna z druhé stranyZubařská ordinace

4. DĚTSKÝ DOMOV PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY 

S

 

5. MĚSTO POŘÁDÁ ZÁJEZD DO STAVOVSKÉHO DIVADLA 

y

 

Pěkný víkend a šťastnou ruku při volbě našeho prezidenta přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 6. 1. 2023

1. AKTUÁLNÍ TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2023

x

 

2. MĚSTO STÁLE NEOBSADILO PRACOVNÍ POZICE - REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU, VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU, PRACOVNÍK TSSM

Referent stavebního odboru

Vedoucí ekonomického odboru

Pracovník TSSM

 

3. VE DNECH 13. - 14. 1. BUDE PROBÍHAT PRVNÍ KOLO VOLEB PREZIDENTA ČR

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o možnosti hlasování do přenosné volební urny

 

4. INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Statické zabezpečení špýcharu

ddd

Opravený vchod do základní školy

dd

 

Probíhají práce na rekonstrukci kanalizace v ulicích pod školní jídelnou

hf

 

Rekonstrukce bytů Na Výsluní 

dd

 

Finišuje rekonstrukce ambulance na zubařské ordinace

gff

 

Dětské hřiště v Lesní ulici a u cyklostezky

ff

 

Bylo instalováno zábradlí ke schodům před restaurací U Kuklů

d

 

5. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Veřejnost se může zapojit do rozvoje města - pravidla pro zapojení, žádost

 

6. AGRO PERTOLTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE

DD

7. SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ NABÍZÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

 d

 

8. POZVÁNKA NA TVOŘENÍ

D

 

Příjemný lednový víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

s 

Aktuální informace 16. 12. 2022

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 12. 12. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- prodej pozemků p . č. 2335/19 a 2456, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

- přijetí neinvestiční dotace ve výši 48 600 Kč z rozpočtu HZS ČR na výdaje sboru jednotky dobrovolných hasičů ve Zruči

- přijetí dotace ve výši 8,5 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Zvýšení kapacity mateřské školy Na Pohoří"

- darovací smlouvu na svítidla veřejného osvětlení ve výši 80 tis. Kč od firmy BOKI INDUSTRIES, a. s.

- 7. úpravu rozpočtu města pro rok 2022

- rozpočet města pro rok 2023

 

2. NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA BYLA PŘEDANÁ CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON BARBOŘE FILIPOVÉ ZA VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY VE VOLEJBALU

Největším úspěchem Báry ve volejbalu je zisk mistryně České republiky s týmem PVK Olymp Praha na pozici univerzální hráčky pro rok 2021/2022 na MČR kadetek v Liberci.

DDDDd

 

3. MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY, ŽE VE DNECH 23. 12. A 30. 12. BUDE PRACOVNÍ DOBA MÚ POUZE DO 12 HODIN

 

4. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TYTO PRACOVNÍ POZICE:

Vedoucí ekonomického odboru

Referent stavebního úřadu

Pracovník technických služeb a správy majetku

 

5. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA 2023 - MĚSTO OPĚT UMOŽNILO OBČANŮM AKTIVNĚ ZAPOJIT SE DO ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI MĚSTA 

Pravidla pro zapojení

 

6. MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ K PTAČÍ CHŘIPCE

 D

 

7. SBĚRNÝ DVŮR BUDE NA SILVESTRA V SOBOTU 31. 12. UZAVŘEN

 

8. KAVÁRNA HELLAS PŘEJE HEZKÉ SVÁTKY A INFORMUJE O UZAVŘENÍ KAVÁRNY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

D

 

8. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

d

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDD

Krasný adventní čas přeje Ludmila Vlková

d

 

Aktuální informace 2. 12. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28. 11. 2022

Radní schválili (vybíráme):

-  dar ve výši 5 000 Kč pro nově narozené dítě s trvalým pobytem na území města Zruče nad Sázavou formou poukázek a věcných darů s platností od 1. 1. 2023

- uzavření smlouvy o koordinaci svatebních obřadů se svatební agenturou Svatba IN s.r.o.

- poplatek za pronájem prostor v souvislosti s konáním svatebních obřadů ve výši: 10 000 Kč - Zrcadlový sál, 7 000 Kč - v parku, 8 000 Kč - na Kolowratské věži

- jmenování členů Spolku pro občanské záležitosti ve složení, Petra Menšíková - tajemnice, Štěpánka Malinová - předseda, Hana Nácovská, Irena Mikynová, Marie Wagenknehtová

- zřízení inventarizační komisi ve složení: Mgr. Jitka Trojanová, Mgr. Dana Radilová a Mgr. Kristýna Jirkovská

- zřízení školské komise a jmenuje ji v tomto složení: Mgr. Jarmila Chalupová, Hana Sochůrková, Mgr. Ivana Stará, Jiří Freml, Mgr. Jan Klčo, Mgr. Iveta Holovská, Mgr. Jana Marečková, Mgr. Martina Fialová. Předsedkyní školské komise jmenuje Mgr. Janu Marečkovou

- uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou KFJ Building s.r.o. ze dne 22. 9. 2022 "Zruč nad Sázavou - oprava vchodu ZŠ a pláště Smuteční síně"

- kupní smlouvu, jejíž předmětem je zakoupení písemností z pozůstalosti barona Adolfa Schebka a jeho syna Alfréda Schebka 

- darovací smlouvu na nová svítidla veřejného osvětlení ve výši 80 000 korun od firmy BOKI INDUSTRIES a.s. v ulici T. Bati

- přijetí finančního daru ve výši 3 332 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,o.p.s. v rámci projektu "Obědy pro děti" pro naši ZŠ 

-  Mgr. Martina Hujera, Ing. Jiřího Říhu, Bc. Pavla Vrzáčka a Lenku Turkovou výkonem funkce oddávajícího pro období 2022 - 2026

 

2. MĚSTO VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Více informací

3. MĚSTO ZVEŘEJNILO NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2023

- schvalovat se bude na jednání zastupitelstva dne 12. 12. 2022

Více informací

4. NOVÉ DOTACE PRO MĚSTO "pod stromeček"

- nová třída školky nad jídelnou - 8,45 mil. korun 

- údržba zámku (okna, podlahy a malování) - 1,55 mil. korun

Obě akce se začnou realizovat příští rok

5. INFORMACE K REGISTRACI PACIENTŮ K ZUBAŘI  

Aktualizujeme informaci zveřejněnou ve Zručských novinách týkající se registrace nových pacientů k zubnímu lékaři.

Firma TopDent informuje, že předběžný termín otevření zubní ordinace v budově ambulance v Lipové ulici je 22. 2. 2023. Na první konzultace je možné se objednávat od 20. ledna 2023 na telefonním čísle 724 311 059. Registrace pacientů bude probíhat po náštěvě u zubního lékaře. 

6. AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Práce na fasádě smuteční síně

E

Nové městské byty Na Výsluní

D

Práce na kanalizaci v Horní ulici

D

Ukončené práce na kanalizaci a vodovodu v Prostřední ulici

(příští rok se vybuduje nová komunikace)

Dokončené práce v Prostřední ulici

Statické zabezpečení špýcharu ve Zručském dvoře

y

Ulice Ve Smrčkách - stavba bude dokončena příští rok

ddd

Zdravotní středisko za hotelem

s

7. VÁNOČNÍ DÁREK - KNIHA O ZRUČI

Nemáte-li pro své blízké ještě vymyšlený dárek a neobdarovali jste je vloni či předloni knihou o Zruči nad Sázavou, máte možnost ji zakoupit v infocentru, v městské knihovně nebo v knihkupectví Hotelu Zruč.

8. VČELÍ SVĚT NABÍZÍ VÁNOČNÍ DÁRKY

F

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDDD

10. FOTOREPORTÁŽ Z VÁNOČNÍHO JARMARKU A ROZSVÍCENÍ STROMEČKU 27.11.

Na Dubině

dPočasí přáloProdánoVystoupení ZUŠZpěv a hudbaUž svítíOhňostrojOhňostroj 2

 

 

Příjemný víkend  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 18. 11. 2022

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 7. 11. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- prodej pozemku p. č. 60 (70 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou

- osadní výbory

Dubina: Bohumil Zelinger (předseda), Vladislav Maštalíř, Jaroslav Jelínek

Želivec: Jaroslav Jursík (předseda), Jaroslav Šindelář, Vlastimil Chudoba ml. ,

Nesměřice: Lenka Turková (předseda), Martin Turek, Jana Ševečková

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro pečovatelskou službu ve výši 416 200 Kč

- obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za svoz odpadů, letos jsou mimořádně od poplatku osvobozeni děti do 15let a senioři 70+

- 6. úpravu rozpočtu města pro rok 2022

- udělit Cenu města v roce 2022 panu Ing. Leoši Fialovi

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 14. 11. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města a návrh rozpočtů pro rok 2023

- dodatek č.1  ke smlouvě o dílo s firmou Colas CZ, a. s., na rekonstrukci ulice Ve Smrčkách

- nabídku firmy VDG Projektování, s. r. o., na zpracování prováděcí projektové dokumentace na obnovu místních komunikací

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ ESCO, a. s., na dodávku silové elektřiny pro rok 2023 pro LDS Sázavan

- participativní rozpočet města pro rok 2023 a pravidla pro zapojení občanů

- organizátora výběrového řízení na akci "Zvýšení kapacity MŠ Na Pohoří" - firmu MA Projekt, spol. s r. o.

 

3. MĚSTO PŘIJME REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Vypsání výběrového řízení

4. AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE

Nová fasáda smuteční síně

Práce na fasádě smuteční síně

Oprava vchodu a schodů do ZŠ

Úprava vchodu do školy

Kanalizace a vodovod v Zámecké  ulici

Hlavní kanalizační řád v ulici Zámecká je hotovýBudování vodovodních a kanalizačních přípojek v Zámecké ulici

Obnova vodorovného značení

Obnova vodorovného značení na parkovišti u hřbitova

Rekonstrukce ulice Ve Smrčkách

Práce na ulici Ve Smrčkách

Výstavba městských bytů

Fasáda nových městských bytů

Rekonstrukce zdravotního střediska v Lipové ulici

Fasáda zdravotního střediska

 

5. ZDOBENÍ STROMEČKU

Vánoční stromek u zámkuPříprava na rozsvícení

6. SPOLEČNOST SAMPLEWORLD PŘIJME BRIGÁDNÍKY

Jedná se o přípravné práce pro výrobu vzorkovníkových knih, jednosměnný provoz. Požadavky: manuální zručnost. Zájemci se mohou hlásit u pana Kudláčka na telefonu: 737 516 662 nebo osobně v sídle společnosti. 

 

7. BEZPLATNÉ MĚŘENÍ GLYKEMIE

Svaz diabetiků pořádá ve čtvrtek 1. 12. 2022 bezplatné měření glykemie.

s

8. PŘEDNÁŠKA MUDR. BARÁKA

D

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

yxxxx

ccdxx

 

Příjemný víkend  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 4. 11. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 31. 10. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- ke zveřejnění prodej pozemků p. č. 2345 (223 m2) a p. č. 2335/19 (48 m2), vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

- uzavření smlouvy o zajištění veřejné produkce s panem Danem Bártou, hosta pořadu Křeslo pro hosta

- rámcovou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s firmou ČEZ ESCO, a. s. na obchod s elektřinou

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bytů v objektu č. p. 719 (Kotelna)

- uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení s firmou Veolia Energie ČR, a. s.

- zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve Zručském dvoře (objekt C)

- předložit na jednání zastupitelstva 6. úpravu rozpočtu města, obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za svoz odpadů, návrhy zástupců města do představenstev společností a delegace zástupců na valné hromady

- smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s firmou Boki Industries, a. s., Wikov Sázavan, s. r. o.

- zadávací dokumentaci a vypsání výběrového řízení na pořízení nízkoemisního automobilu pro sociální služby a organizátora tohoto výběrového řízení společnost MA Projekt, spol. s r. o.,

- přidělit individuální dotaci firmě Arvetti, spol. s r. o., na Kateřinskou zábavu

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 7. 11. 2022

Program (104.08 kB)

 

3. OMEZENÍ PRŮJEZDNOSTI ULICE KE CTIBORKÁM - ve dnech 7. 11. - 11. 11. 2022

d

 

4. MĚSTO PŘIJME VEDOUCÍHO EKONOMICKÉHO ODBORU, ÚČETNÍ A REFERENTA STAVEBNÍHO ODBORU

Vedoucí ekonomického odboru

Účetní

Referent stavebního odboru

 

AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE

Nová fasáda smuteční síně

ds

Oprava vchodu a schodů do ZŠ

dd

Kanalizace v Zámecké a Prostřední ulici

ddd

Obnova vodorovného značení na Slunném Vrchu

d

Rekonstrukce ulice Ve Smrčkách

dd

Statické zajištění špýcharu

d

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDFX

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 21. 10. 2022

1. Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 17. 10. 2022

Zastupitelé:   

- schválili zvolení jednoho místostarosty 

- určili, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města uvolněn

- zvolili starostou města Mgr. Martina Hujera

- zvolili místostarostou města Bc. Pavla Vrzáčka

- zvolili ostatní členy rady: Mgr. Jitku Trojanovou, Lenku Turkovou a Ing. Františka Herouta

- zřídili kontrolní výbor ve složení: předseda Mgr. Vladimír Nulíček, členové Mgr. Dana Radilová a Mgr. Jan Klčo

- zřidili finanční výbor ve složení: předseda Ing. Josef Veselý, členové Jiří Moravec a Miloš 

   Musil

- stanovili měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši: místostarosta 20 tis. Kč, člen zastupitelstva 1,5 tis. Kč, člen rady 6 tis. Kč, předsedové výborů 3 tis. Kč, členové výborů 2,5 tis. Kč

- stanovili, že v průběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva poskytnutí odměny pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměny; odměny v souhrnné výši nebudou poskytovány

- stanovili odměnu členovi výboru, který není zastupitelem, ve výši 1 tis. Kč

- stanovili poskytování odměn od 1. 11. 2022, místostarostovi Bc. Pavlovi Vrzáčkovi od 1. 2. 2023

- schválili poskytnutí vlastních finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 15 % z celkových nákladů projektu k dofinancování akce TJ Jiskra "Rekonstrukce tenisových dvorců"

 

Zvolení zastupitelé pro volební období 2022 - 2026 (na fotce chybí Ing. Leoš Fiala a Petra Lichorobiecová)

s

2. UCTĚNÍ PAMÁTKY

V červnu letošního roku uplynulo 80 let od nuceného odchodu zručských Židů do Terezína a následně do různých koncentračních táborů. Nikdo z nich se nevrátil. Odvlečeno bylo 34 zručských Židů. Mezi odvlečenými zručskými Židy bylo i šest dětí ve věku do 16 let. Jako vzpomínku na tyto zmařené dětské životy město nechalo vsadit do chodníků před jejich domy dlažební kostky s mosazným povrchem, jmény a daty narození a úmrtí těchto dětí, tzv. stolpersteine. Kameny zmizelých najdete  v ulici Vlašimská, Strmá, Nábřežní a na náměstí MUDr. Josefa Svobody.

Kámen ve Strmé uliciKameny na náměstí

3. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE: VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU A ÚČETNÍ

Více informací - vedoucí

Více informací - účetní

4. OBEC ŘENDĚJOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ OBCE

Více informací

5. VHS VRCHLICE MALEČ PŘIJME STROJNÍKA PRACOVNÍCH STROJŮ

d

6. SPOLEČNOST DENSO PŘIJME OPERÁTORA SKLADU, ZÁSTUPCE MÍSTRA SKLADU,       MISTRA SKLADU

Více informací 

V případě zájmu  

7. AKTUÁLNÍ MĚSTSKÉ STAVBY VE FOTOGRAFIÍCH

Fasáda smuteční síně, statické zajištění špýcharu, nové městské byty, kanalizace v ulicích Prostřední a Zámecká, oprava vchodu do školy a schody U Kuklů.

Oprava vchodu do ZŠPráce na schodech U KuklůSchody U KuklůKanalizační šachta v Prostřední uliciKanalizační řád v Zámecké uliciStatické zabezpečení špýcharuFasáda na hřbitověOprava fasády smuteční síněKoupelna v nových městských bytechFasáda na nových městských bytech

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Páteční beseda ve spolkovém domě s Antonínem Blažejovským je zrušena, od 16 hodin můžete přijít na promítání filmu Lásky jedné plavovlásky. Připravena je kavárnička.

ddddddddd

 

9. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

V neděli 23. 10. se od 10:00 ve sportovní hale uskuteční turnaj v házené přípravek.

X

 

Hezký víkend přeje Ludmila Vlková a  Martin Hujer

 

Aktuální informace 14. 10. 2022

1. Z RADY MĚSTA ZE DNE 10. 10. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- přijetí dotace pro ZŠ na projekt "Společně pro děti" ve výši 2 820 252 Kč

- navýšení finanční částky na akci Čerti na zámku ve výši 5 000 Kč

- uzavření nájemní smlouvy s firmou Topdent, s. r. o., na prostory ambulance v Lipové ulici

- objednání opravy izolace pláště budovy ZŠ od firmy Profibau CZ

- nákup čističe kanálových vpustí od firmy SAP spol. s r. o.

- uzavření smlouvy o dílo na opravu silničních propustků v obci Nesměřice od firmy Rutr Spol. s r. o.

- objednat instalaci kamerového systému v Kolowratské věži od firmy EDB Electro services

- plán zimní údržby na období 1. 11. 2022 - 31. 3. 2023

- podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH Zruč n.S. 

- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči n.S." 

- uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou ČEZ v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromečku 2022 ve Zruči nad Sázavou"

- žádost spolku Cesta životem bez bariér, z. s., o výpůjčku prostor na plotě školní jídelny za účelem umístění banneru na benefiční ples, který se bude konat 12. 11. 2022 v KD Lorec

 

2. POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Přijměte pozvání v pondělí 17. 10. 2022 na utavující zasedání zastupitelstva, které se bude konat od 18 hodin v zasedací místnosti zámku. Program

3. AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Chodník u Sázavanky, asfaltování části Okružní ulice, Poštovní ulice a příjezd do Želivce, chodník u Centrinu, výstavba bytů, kanalizace v Prostřední a Zámecké ulici a rekonstrukce zdravotního střediska.

Příjezd do ŽelivceVýstavba kanalizace v Zámecké uliciVyznačení chodníku v Okružní uliciOpravený chodníček v Poštovní uliciPoštovní uliceOkružní ulice po asfaltováníKřižovatka Poštovní a OkružníBudoucí zubařské ordinaceZdravotní středisko v rekonstrukciÚpravy fasády zdravotního střediskaChodník u SázavankyChodník u Sázavanky 2Poštovní v novém kabátě

4. OBEC ŘENDĚJOV PŘIJME ÚČETNÍ

Více informací

 

5. DENSO PŘIJME ZAMĚSTNANCE

Společnost DENSO Czech s.r.o. nabízí volné pracovní pozice: operátor skladu, zástupce mistra skladu, mistr skladu. Více informací o pozici naleznete na https://www.densoczech.cz/kariera/volna-pracovni-mista. V případě zájmu nás kontaktujte na https://www.densoczech.cz/kariera/dotaznik-pro-uchazece nebo na telefonním čísle 327 533 723.

 

6. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDDDD

 

7. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE -  více informací

sobota 15. 10. od 9 hodin - stolní tenis - spolkový  dům - utkání SKC Zruč C proti TJ Sokol Zbraslavice a SKC Zruč D proti TJ Sokol Zbraslavice B.

sobota 15. 10. od 17 hodin - stolní tenis - spolkový dům - utkání SKC Zruč B proti Sokol Malín B a v neděli 16.10. od 13:00 proti TTC Žehuň.

sobota 15. 10. od 10 hodin - volejbal - sportovní hala - muži TJ Jiskra proti Nymburku

sobota 15. 10. od 10 hodin - fotbal - stadion - starší žáci proti FK Dobrovice

neděle 16. 10. od 10:00 - fotbal - stadion - mladší přípravka odehraje dva zápasy proti Zbraslavicím a Tupadlům.

neděle 16. 10. od 10:00 - fotbal - stadion - odehraje dorost zápas proti AFK Pečky.

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 7. 10. 2022

1. VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - KUTNÁ HORA (OBVOD 40)

S

 

2. UZAVŘENÍ ČÁSTI OKRUŽNÍ ULICE V DOBĚ OD 3. 10.  do 17. 10. 2022.

Více informací

 

3. PODZIMNÍ SVOZ ODPADU ZE ZAHRÁDEK VE DNECH 7. A 8. 10. 2022

D

 

4. POHŘEBNÍ SLUŽBA JEŘÁBEK ZŘÍDILA VE ZRUČI NAD SÁZAVOU POBOČKU

- náměstí MUDr. Svobody (vedle České spořitelny), otevírací doba ve všední dny v době 8 - 12 hodin, kontaktní telefon 604 285 253.

 

5. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA BUDE PRAVIDELNĚ JEZDIT DO ZRUČE NAD SÁZAVOU

D

6. PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

D

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

ddddddd

7. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

s

Stolní tenis - sobota 8. 10. od 9 hodin - spolkový dům

- hrají SKC Zruč C proti SKP Olympia Kutná hora a SKC Zruč D proti SKP Olympia Kutná Hora B.

Amatérský nohejbalový turnaj - sobota 8. 10. od 9 hodin - sportovní hala 

Florbalový turnaj mužů - neděle 9. 10. od 8 hodin - sportovní hala

 

Příjemné podzimní dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

xdaW

 

Aktuální informace 27. 9. 2022

1. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZRUČE NAD SÁZAVOU

ds

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva

 

2. UZAVŘENÍ ČÁSTI OKRUŽNÍ ULICE V DOBĚ OD 3. 10.  do 17. 10. 2022.

Více informací

 

3. UZAVŘENÍ KOMUNIKACE DUBINA - ŽELIVEC V DOBĚ OD 3. 10. DO 7. 10. 2022

Více informací 

 

4. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

SSSS

 

Za kancelář starosty přeje příjemné podzimní dny Martin Hujer  a Ludmila Vlková 

 

Aktuální informace 23. 9. 2022

1. Z RADY MĚSTA ZE DNE 19. 9. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- podání žádosti o dotaci na akce "Postupové kolo celostátní soutěže  Česká viza 2023  a IXX. festival leteckých amatérských filmů;

- přijetí finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., na projekt "Obědy pro děti" pro ZŠ Zruč nad Sázavou;

- objednat rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Poštovní od firmy ZP - Milan Vodvárka;

- uzavření smlouvy o dílo na úpravu vchodu ZŠ a rekonstrukci pláště smuteční síně od firmy KFJ Building, s. r. o.;

 

2. VOLBY 23. - 24. 9., TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH KOMISÍ

Město zve své občany k volbám do městského zastupitelstva a do Senátu. Pro voliče, kteří nemohou ze zdravotních důvodů se dostavit do volebních místností, mohou požádat komisi o přenosnou volební urnu. 

DDe

3. ZMĚNA V JÍZDNÍM ŘÁDU  Z DŮVODU UZAVÍRKY SILNICE V ÚSEKU PAVLOVICE - KLADRUBY

D

4. ULICE POŠTOVNÍ BUDE V PONDĚLÍ 26. 9. OTEVŘENA

Pokládání obrusné vrstvy za hotelemPoštovní - nový chodník i komunikace nad SázavankouPokládání první vrstvy za Centrinem

 

5. POKRAČUJÍ PRÁCE NA VÝSTAVBĚ MĚSTSKÝCH BYTŮ A ORDINACÍ PRO ZUBAŘE

Omítky v novém městském bytěHotové omítkyBudoucí zázemí zubařůPráce na omítkáchBudoucí zubařská ordinacePráce v ambulanci

 

6. POJÍZDNÁ PRODEJNA  AGRALKA  PRODÁVÁ PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ

V pondělí 26. 9. opět přijede pojízdná prodejna do Zruče. Na Pohoří (u bývalé hospody) bude od 9:10 hodin se zastávkou na 1 hodinu, pak přejede na nám. Míru, kde bude od 10:20 do 12:20 hodin. Pojízdná prodejna bude v těchto časech v našem města prodávat své výrobky pravidelně každé pondělí.

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

S

 

Stolní tenis

V sobotu 24. 9. od 9:00 se ve spolkovém domě odehrají dvě utkání ve stolním tenise: SKC Zruč C proti TJ Církvice a SKC Zruč D proti TJ Sokol Chlístovice.

 

Příjemný víkend přeje  Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 16. 9. 2022

1. ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 12. 9. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- přijetí dotace ve výši 1 587 770 Kč na pořízení automobilu a vybavení pro naše sociální služby;

- přijetí finančního příspěvku ve výši 53 288 Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

- směnu pozemků p. č. 1094/5, 1094/16, 1095, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1102/24 v k. ú. Zruč n. S.;

- směnu pozemků p. č. 2388/1, 1112/17, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1102/25 v k. ú. Zruč n. S.;

- bezúplatný převod vlastnictví pozemků p. č. 1847/16 a p. č. 23336/6, vše v k. ú. Zruč n.S.  ve vlastnictví ČR na město;

- nákup pozemků p. č. 1101/4, 1101/6, 1101/8, 1101/10, 1102/35, 2335/142, vše v k. ú. Zruč n.S. 

- 5. úpravu rozupočtu města pro rok 2022

- obnovení vkladu s Českou spořitelnou, a. s., dle smlouvy o vkladovém účtu s obnovováním ze dne 30. 3. 2022 a udělat přívklad do maximální výše 30 mil. Kč

2. POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 - 2022

V pondělí 12. 9. proběhlo poslední jednání zastupitelstva ve volebním období 2018 - 2022. Starosta poděkoval zastupitelům za práci a popřál těm, kteří kandidují i nadále, hodně úspěchů u voleb. Několik zastupitelů již nebude kandidovat, mezi nimi je i paní doktorka Alenka Hajská. Zastupitelkou byla 12 let, z toho 8 let místostarostkou. K práci zastupitelky a místostarostky vždy přistupovala s nasazením a s jejím přispěním byla realizována spousta projektů. Alenko, děkujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 

dd

 

3. REKONSTRUKCE ULICE POŠTOVNÍ

Probíhá rekonstrukce Poštovní ulice, vyměňují se obrubníky a odstraňuje starý asfalt. Ulice může být uzavřena, bude řešeno dle aktuální situace. Objízdná trasa povede Okružní ulicí kolem parku, ulice bude obousměrná. Prosíme chodce o zvýšenou pozornost.

Výměna obrubníkůPoštovní ulice bude mít nový asfaltový koberecZa hotelem - odhalená bývalá betonkaStarý asfalt odstraněnProbíhá i rekonstrukce dešťových vpustí

4. MĚSTO PODALO ŽÁDOST O DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKY

Nová třída školky nad školní jídelnou u dětského hřiště. Projekt zahrnuje vybavení nábytkem a malou zahradu. Třída bude patřit pod školku Na Pohoří. Celkové náklady kolem 10 mil. korun. Možná výše dotace z evropského fondu IROP necelých 9 mil. korun.

5. DROBNOSTI

Zhotovena nová vodovodní přípojka k budově městské policie

Chodník nad Sázavankou projde rekonstrukcí a asfaltový povrch nahradí zámková dlažba

K restauraci U Kuklů se obnoví schody

Budoucí schodySchody budou navazovat na přechod

6. INFORMACE ORDINACE GYNEKOLOGIE

MUDr. Bártlová, ordinace gynekologie, nebude z důvodu dovolené ve dnech 15. - 20. 9. ordinovat. 

7. MOŽNOST VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ

MUDr. Bohuslav Procházka nabízí možnost bezplatného vyšetření zraku u dětí přístrojem Plusoptix. Jedná se o velmi cenné vyšetření u malých dětí ve věku od 6 měsíců až do doby, kdy je dítě již schopno aktivně spolupracovat při vyšetření zraku (většinou od 5 let).

Hlavní výhodou je možnost časného odhalení tupozrakosti, tj. významného snížení zraku, v době, kdy následná léčba je nejúčinnější.  Nabízíme termín ve středu 21. 9. 2022 od 14 do 16 hodin ve Zruči nad Sázavou, na drese Poštovní 593 (budova dětského domova-ordinace kožního lékaře, dříve MUDr. Nacházelové).  

 

8. REVIZE KOTLŮ + ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ

D

 

9. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA BUDE OPĚT PRODÁVAT SVÉ MLÉČNÉ VÝROBKY

V našem městě bude prodej probíhat v pondělí 19. 9.: Na Pohoří (u bývalé restaurace) bude kolem 9h se zastávkou zhruba na 1 hodinu, pak přejede na nám. Míru, kde bude zhruba od 10:15 do 12:00h.

10. FIRMA ADÉLKA HLEDÁ VYUŽITÍ PROSTOR V BÝVALÉ RESTAURACI NA POHOŘÍ 

Firma Adélka a.s. zakoupila objekt nacházející se nad zastávkou Na Pohoří . Ve spolupráci s městem je jejich cílem zjistit, jaké obchody či služby by Zručáci v tomto místě chtěli. 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku do konce září (pouze jedna otázka). O budoucnosti těchto prostor můžete rozhodnout i vy. 

Link: https://www.survio.com/survey/d/K2U8A1Q3W0Z1U3P9W

 

11. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

dddNoční ledečský zámekPozvánka do zámecké galerie

 

12. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Fotbal

Sobota 17. 9. 2022 od 10 hodin - starší přípravka odehraje dva zápasy proti Suchdolu a Bílému Podolí

Neděle 18. 9. od 10 hodin - dorost odehraje zápas proti týmu Radim/Plaňany

Házená

Sobota 17. 9. od 10 hodin ve sportovní hale turnaj minižáků. 

 

Příjemný víkend přeje  Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 9. 9. 2022

1. OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR

Volby proběhnou ve dnech 23. 9 a 24. 9. 2022

Oznámení o místě a době konání voleb

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - 12. 9. 2022

Program

 

3. REKONSTRUKCE ULICE POŠTOVNÍ, BYTŮ NA VÝSLUNÍ, ZDRAVOTNÍ AMBULANCE

Probíhá rekonstrukce Poštovní ulice, vyměňují se obrubníky. Ulice může být uzavřena, bude řešeno dle aktuální situace. Objízdná trasa povede Okružní ulicí kolem parku, ulice bude obousměrná. Prosíme chodce o zvýšenou pozornost.

Pokračují práce na výstavbě městských bytů v ulici Na Výsluní (Kotelna) a na rekonstrukci ambulance v Lipové ulici, kde město plánuje vybudovat zubařské ordinace.

 

4. MĚSTO PŘIJME REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU

- více informací

 

5. MĚSTO INFORMUJE O AKCI MILOSTIVÉ LÉTO II

DD

 

6. FIRMA ADÉLKA HLEDÁ VYUŽITÍ PROSTOR V ULICI NA POHOŘÍ (BÝVALÁ RESTAURACE) 

Firma Adélka a.s. zakoupila objekt nacházející se ve Zruči nad Sázavou v ulici Na Pohoří. Společnost o těchto prostorech přemýšlí, jako o místě, vhodném pro další obchody či služby. Ve spolupráci s městem je naším cílem zjistit, jaké obchody či služby jsou v tomto místě žádány nebo doposud opomenuty. 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku (pouze jedna otázka). O budoucnosti těchto prostor můžete rozhodnout i vy.

Link: https://www.survio.com/survey/d/K2U8A1Q3W0Z1U3P9W

 

7. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

DS

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

PdPJPddSdJ

JJx

 

Příjemný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 2. 9. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 29. 8. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- na základě výsledků výběrového řízení na akci "Modernizace expozic Zručského zámku pořízením turniketů - dodávka hardware a software pro vstupenkový odbavovací systém" uzavřít smlouvu o dílo s firmou TGB entrance, s. r. o.

- na základě výsledku výběrového řízení na akci "Modernizace expozic Zručského zámku pořízením turniketů - dodávka turniketů" uzavřít smlouvu o dílo s firmou Detomatic, s. r. o.

- na základě výběrového řízení na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči nad Sázavou - etapa 2022" uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o.

 

2. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva (247.57 kB)

Přihláška (72.5 kB)

 

3. POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ DO DOMÁCNOSTÍ

Město Zruč nad Sázavou plánuje znovu požádat o dotaci na nákup kompostérů do domácností. Pokud máte zájem, nahlaste prosím předběžně zájem na e-mail: augustovova@mesto-zruc.cz, uvádějte jméno, adresu a telefonní číslo. Prosím, vyčkejte na potvrzení přijetí e-mailu. Případně se ozvěte na tel. číslo 601 168 611. Časový horizont pořízení kompostérů zatím nevíme, bude se odvíjet od vyhlášení výzvy pro získání dotace.

D

 

4. INFORMACE OČNÍHO LÉKAŘE

Oční lékař informuje, že v pondělí 5. 9. 2022 nebude z důvodu dovolené ordinovat. Od pondělí 12. 9. bude pravidelně ordinovat pondělky, vždy v době od 10 do 13 hodin. 

 

5. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

YYX

 

6. REKONSTRUKCE ULICE POŠTOVNÍ

Od pondělí 5. 9. 2022 bude probíhat rekonstrukce Poštovní ulice. Ulice může být uzavřena, bude řešeno dle aktuální situace. Ojízdná trasa povede Okružní ulicí kolem parku, ulice bude obousměrná. Prosíme chodce o zvýšenou pozornost.

 

7. SILNICE NA LEDEČ NAD SÁZAVOU OTEVŘENA

Komunikace směrem na Ledeč nad Sázavou z kruhového objezdu u Densa je již otevřena. 

 

6. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA BUDE VE ZRUČI PRODÁVAT MLÉČNÉ VÝROBKY

- pondělí 5. 9.  2022:  9.00 - 10.00 - Na Pohoří, 10.15 -12.30 - náměstí Míru

 

7. POZVÁNKA NA ZRUČSKÉ VINOBRANÍ

C

Pozvánka na akci od vinařů 

Krist (54.22 MBSing Wine (58.64 MBŠtěpánek (51.82 MB)Zůrek (58.42 MB)

Věra Špinarová - revival (59.21 MB)

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 

CCDCXSCs

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 26. 8. 2022

ZPRÁVA  O ČINNOSTI  MĚSTA  ZA  LÉTA

2018 - 2022

Vážení spoluobčané,

rok 2022 se pomalu blíží ke komunálním volbám a nadešel čas předložit Vám výsledky práce za uplynulé volební období. Za největší úspěch považujeme, že navzdory různým krizím   se nám podařilo zajistit bezproblémový chod města a jeho finanční stabilitu, která umožnuje realizaci dalších rozvojových projektů. A právě v oblasti rozvoje města bychom vedle přípravy a zahájení realizace dlouhodobého plánu rozvoje města do roku 2031 chtěli vyzdvihnout jednotlivé projekty, které dále zkvalitňují život v našem krásném městě.   Jedná se především o výstavbu rybníku Na Rybárně, II. etapu obnovy zeleně – výsadbu 300 stromů, rekonstrukci kulturního domu v Želivci, rekonstrukci našich komunikací a  chodníků,  budování tří zubařských ordinací a získání zubaře do města, modernizace centrálního vytápění města, provozování služby seniortaxi, finanční podporu dětí, spolkového a společenského života ve městě. Výdaje v našem městě přesáhly včetně dotací v tomto volebním období půlmiliardy korun, což Zruč řadí na přední místa v porovnání s ostatními městy obdobné velikosti.   

Seznámíme Vás stručně s jednotlivými oblastmi činnosti města.

 

SPOLKOVÝ DŮM A KULTURA

 Za pomyslné centrum společenského života ve Zruči považujeme Spolkový dům, který po celé 4 roky poskytoval zázemí pro zručské spolky, víceúčelový sál a knihovnu. Město a spolky v něm pořádaly různé besedy, vzdělávací akce, klubové kino a tvoření. Díky všem občanům a spolkům, které přispěly do kulturního života našeho města.

            Město uspořádalo tradiční historické slavnosti (rekordní návštěvnost byla v roce 2022 – 3 012 platících návštěvníků), otvírání kulturní sezony a novou akci Zručské jarní lázně pro duši. Pro seniory se uskutečnila akademie III. věku, naše ZUŠ pořádala akademie umění pro seniory a celé 4 roky fungovala služba seniortaxi.  Za tři roky se uskutečnilo přes 10 tisíc jízd pro naše starší spoluobčany.  V provozu byla zámecká galerie s mnoha výstavami a letní zámecké kino. Uspořádali jsme také množství kulturních akcí pro obyvatele všech věkových kategorií. V obci Želivec byl zrekonstruován kulturní dům. Do kulturáčku byl zakoupen nový nábytek.

Městské slavnosti 2022 - 3 tis. návštěvníkůKorunovační klenoty ve Zruči

MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA - SILNICE,  CHODNÍKY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A PARKOVIŠTĚ

Novým asfaltem  se pokrylo 5 km silnic. Jedná se o tyto silnice: Pardidubská,  V Chalupách v Nesměřicích, ulička ke kulturnímu domu v Želivci, Severní, Nad Městem, Na Farském, Lipová, Krátká, část ulice Okružní a Nádražní, Na Kopečku a Jabloňová. Do konce roku se udělá ulice Poštovní a Ve Smrčkách.

Zámkovou dlažbou byly opraveno 700 m chodníků. Jde o chodníky: v Poštovní ulici, v Chabeřické ulici, Na Výsluní, u pošty a na nádvoří základní školy. Celkové investice do silnic a chodníků překročily 30 mil. korun.

Nové parkovací místa se vybudovaly v lokalitě Slunný Vrch, Okružní ulice a u spolkového domu. Na stávající nasvícené přechody pro chodce byly instalovány ledková svítidla a dalších 7 přechodů bylo nasvíceno. V lokalitě Na Pohoří byly instalovány solární lampy. Lampy u chodníku k Densu byly osazeny novými ledkovými svítidly. Slavnostní nasvícení zámku má již také ledková svítidla.

Středočeský kraj provedl rekonstrukci příjezdů do města silnice II/126 od D1 a od Kutné Hory. Byly vyasfaltovány i další kilometry krajských silnic v okolí města v nebývalém rozsahu.

Asfaltování ulice OsvobozeníAsfaltový koberec v ulici Na KopečkuNový asfaltový koberec po výstavbě kanalizace a vodovodu v Okružní uliciNová komunikace Na FarskémNové parkovací místa na Slunném vrchuPardidubská ulice má nový asfaltový povrch Příjezd ke kulturnímu domu v ŽelivciOkružní ulice má nový vodovod, kanalizaci i povrchUlice V Chalupách v Nesměřicích s novým povrchemPříjezdy do města - investor Středočeský krajZastávka u Sázavanu a opravená trať - investor Správa železnicNový chodník u poštyNové chodníky Na VýsluníSolární lampy Na PohoříNasvícení přechodů pro chodce Na PohoříNové svítidla u DensaOpravené nádraží - investor správa železnicZabezpečený přejezd - investor Správa Železnic

ŠKOLSTVÍ

Úroveň školství ve Zruči je i nadále jednou z hlavních priorit. Proto jsem rádi, že se nám podařilo zapojit do unikátního projektu na podporu rozvoje školství pod názvem EDUZMĚNA, který přinese nejen dodatečné finanční prostředky na jeho rozvoj, ale především rady odborníků, jak zlepšit školství. Město i nadále vyčlenilo každá rok 1 mil. korun z vlastních zdrojů na podporu  základní školy a školek. Z těchto prostředků město platilo školního psychologa, speciálního pedagoga, mentory na matematiku a český jazyk, trenéra na tělocvik a rodilého mluvčího. Probíhaly kursy bruslení pro předškoláky i školáky.

Proběhla výstavba tvořivé dílny naší Mateřské školy v Malostranské ulici včetně pořízení nábytku. V Mateřské škole Na Pohoří proběhla rekonstrukce všech střech. Došlo k další obnově kuchyňského vybavení školní jídelny pro ZŠ a jídelna má novou střechu. V naší základní umělecké škole bylo pořízena nová klimatizace. V základní škole byly rekonstruovány dvě střechy. Finance do našeho školství a pro děti přesáhly 35 mil. korun.

Opravená střecha školyTvořivá dílna MŠ MalostranskáVybavená tvořivá dílnaNová střecha školní jídelny

 

SPORT A CYKLOSTEZKA

Město přispělo TJ Jiskře na stavbu tenisové haly ve Dvouletkách (3,1 mil. korun) Ve sportovní hale došlo na instalaci venkovních žaluzií a dokončení modernizace občerstvení. Ve sportovním areálu za halou se vyměnilo oplocení a byl vybudován sektor pro skok vysoký. Na cyklostezce se obnovilo vodorovné značení, přibylo pítko a herní atrakce. Město finančně podporovalo sportovní oddíly a pořádání sportovních akcí.

Celkové finanční náklady do sportu činí 10 mil. korun.

Sektor pro skok vysokýTenisová hala - investor TJ Jiskra Zruč n.S.Venkovní žaluzie sportovní haly v akciPítko u cyklostezky

 

KOUPÁNÍ VE ZRUČI A  RYBNÍK NA RYBÁRNĚ

Vedení města intenzivně pracovalo na jedné z hlavních priorit, kterou je zajištění chybějícího koupání ve Zruči. Na základě provedeného šetření mezi občany začalo připravovat výstavbu biotopu v lokalitě u Rákosí. Dlouho trval výkup potřebných pozemků, který se blíží ke konci. Bude se moci začít s projektovou přípravou.

Jako alternativu pro koupání, ale zároveň i jako možnost pro bruslení a všeobecnou relaxaci pro občany Zruče byl zbudován první městský rybník Na Rybárně na Dubinském potoce o výměře 0,5 ha a hloubce 3,5m za celkové náklady ve výši za 4,3 mil. korun (80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství).

Rybník Na Rybárně

 

MODERNIZACE CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ MĚSTA

Velkou prioritou se pro vedení města stalo řešení centrálního zásobování tepelnou energií. V biokotelně se opravila fasáda včetně výměny oken a opravou prošly palivové cesty do obou kotlů na biomasu. V letech 2021-22 se vyměnily domovní předávací stanice ve všech vytápěných objektech. Celkem náklady činily 35 mil. korun bez DPH. Město uhradilo 22 mil. korun a ČEZ Energo 13 mil. korun. Většinu tepla naše kotle vyrobí z biomasy. Kotelna má smluvně zajištěno palivo na další dva roky. Tato skutečnost všechny odběratele uchrání skokovému zdražení tepla, které čeká při vytápění pouze plynem nebo elektřinou.

Domovní předávací stanice centrálního vytápění městaVýměna oken v kotelně

ZÁMEK A PARK

            Práce neustaly ani na dominantě našeho města. Zrealizovala se rekonstrukce infocentra a zámeckých toalet. Nastal čas větší pravidelné údržby celého zámeckého areálu – nové zábradlí Barončiny stezky, oprava altánku, nalakování podlah v podkroví, nátěry oken apod. V parku se postupně opravují mlatové cestičky.

Altánek po rekonstrukciInfocentrum po rekonstrukciLakování podlah zámeckého podkrovíLedkové nasvícení brányLedkové nasvícení zámkuVeřejné WC na zámku po rekonstrukci

ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V letech 2018-19 se dokončila II. etapa obnovy veřejné zeleně v našem městě. Bylo vysázeno přes 300 stromů a přes 3 000 keřů. Zejména šlo o následující lokality: sídliště Slunný Vrch, Na Výsluní, areál ZŠ, obou MŠ, Náměstí Míru, Poštovní ulice a další. Realizovali se květinové záhony. V městských lesích se dosázely tisíce stromků.

Zároveň byla vyprojektována III. Etapa obnovy a rozšíření zeleně především v okolí Zruče a v našich vesničkách. Nyní čekáme na vypsání dotací, abychom mohli začít s realizací tohoto záměru.

Lipová alej k rozhledně BabkaKvětinový záhon Výsadba stromů v Poštovní uliciVýsadba u SázavankyKaštanová alej u Zručského dvora

HASIČSKÁ ZBROJNICE A NOVÁ CISTERNA

Pod zámkem byla vybudována hasičská zbrojnice pro dobrovolné hasiče. V budově parkuje všechna hasičská technika, hasiči zde mají zázemí včetně sociálek a prostor před zbrojnicí je nově upraven. Investovalo se i do techniky, takže naši dobrovolní hasiči mají novou velkokapacitní cisternu na 9 m3 vody a nový zásahový vůz.

Myslelo se i na hasiče v našich vesničkách, kde byla realizována přístavba hasičské zbrojnice v Nesměřicích a zároveň byl zakoupen nový zásahový vůz s přívěsem.

Celkové výdaje v tomto směru dosáhly 15 mil. korun.

Nový vůz s vlekem dobrovolných hasičů z NesměřicPřístavba hasičské zbrojnice v NesměřicíchHasičské auto zručských dobrovolných hasičů

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

Možnost dostupného bydlení ve Zruči je dalším důležitým úkolem. Vedle pokračujících rekonstrukcí městských bytů je nyní realizována výstavba dvou sociálních bytů u kotelny Na Výsluní. Zároveň vedení města zahájilo přípravu na realizaci výstavby nových bytových domů v lokalitě Na Pohoří. Byla schválená potřebná změna územního plánu č.5.

Práce pokračovala na rekonstrukcích nebytových prostor. Aktuálně probíhá rekonstrukce zdravotního střediska – ambulance na zubařské ordinace. Byly provedeny opravy 8 střech na objektech města (např. školní jídelna, městská policie, mateřská škola a základní škola). Do bývalé školy Pod Farou se do udržovacích prací investovalo přes 2 mil. korun. Získal se nájemce do bývalé zámecké restaurace (Zručné dobroty), do Zručského dvora (kavárna Hellas a truhlářství Jelínek), do multifunkčního objektu uprostřed náměstí MUDr. Svobody a do bufetu na dětském hřišti.

Náklady na uvedené akce činí přes 20 mil. korun.

Fasáda budovy pošty a městské policieKulturní dům v ŽelivciDokončení výměny oken a dveří v domě s pečovatelskou službouOpravené střechy bývalé školy Pod FarouZateplený bytový dům v Průběžné uliciZateplený bytový dům ve Spojovací uliciVýstavba zubařských ordinacíVýstavba sociálních bytů

REKONSTRUCE A VÝSTAVBA VODOVODŮ A KANALIZACE

V oblasti vodohospodářské infrastruktury byly realizovány velké projekty, které platila Vodohospodářskou společnost Vrchlice Maleč. Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Okružní, Mládeže, Krátká a Lipová. Nový vodovod máme v další části ulice Ke Brodu. A dále byl vyprojektován vodovod do Želivce a kanalizace na Dubině.

Výstavba kanalizace v ulici 5. květnaNový vodovod a kanalizace v RákosíKanalizace a vodovod v Krátké uliciKanalizace v Okružní ulici

MĚSTSKÉ  GRANTY

Částka z rozpočtu města na granty přesáhla v letech 2018 až 2022 8 mil korun. Tyto finanční prostředky podporují kulturní, sportovní a mimoškolní aktivity v našem městě a reprezentaci našeho města.  Rada města přidělila přes 200 grantů.

 

DOTACE

Město Zruč nad Sázavou v tomto volebním období   dostalo dotace, transfery a dary ve výši 90 000 000 korun. Jedná se také o finanční prostředky z fondů EU.

 

CO SE PROZATÍM NEDAŘÍ

            Zatím se nepodařilo získat náhradu za odcházejícího pediatra do důchodu. Tímto děkuji paní doktorce Haně Nacházelové za její práci pro zručské děti. Město nezískalo ani na třetí pokus finanční prostředky na další etapu oprav našeho zámku (prostory kavárny a sklepení). Postup výkupu pozemků po digitalizaci pro město probíhá pomalu. Zbývá vykoupit ještě hodně pozemků pod stávajícími komunikacemi zejména v lokalitě za benzínkou.

 

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU, TS, SPRÁVY MAJETKU A HOSPODAŘENÍ

    Ve volebním období 2018-22 Městský úřad poskytoval služby samosprávy a státní správy. Město rozšířilo pečovatelskou službu a reaguje tak na zvyšující se počet klientů. Začali jsme spolupracovat s potravinovou bankou.

    Technické služby prováděly pravidelnou celoroční údržbu města a podílely se na několika investičních akcích. Stav komunikací se výrazně zlepšil. Pro údržbu města byl zakoupen nákladní automobil Man, dvě elektrovozidla a mulčovací rameno. Město má nové pasporty majetku v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení, dopravního značení, komunikací, budov a hřbitovů.

Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec v roce 2020. Správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači.

- Systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou SMS

- Lze nastavit vytápění na vybranou dobu

- Správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku, osvětlení apod.

 

 Zaměstnanci Správy majetku města se starali nejen o městské byty, ale o všechny nebytové prostory a budovy školských zařízení. Naši strážníci řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Dále byla městskou policií prováděna výuka dopravní výchovy. Byl pořízen kamerový systém a navýšen počet strážníků o jednoho.      

Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že navzdory současné celosvětové krize je hospodaření města je vyrovnané.  Město má dva úvěry s pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 0,57 % a 1,09 %. Celkové zadlužení města na konci roku 2022 bude 32 mil. korun (pro srovnání na konci roku 2014 bylo 45 mil. korun a v roce 2018 27 mil. korun). Město má dobrou cenu silové elektřiny pro všechny své objekty a veřejné osvětlení do konce roku 2023. Krajský i vnitřní audit považují ekonomickou kondici města za velmi dobrou.

 Elektromobil na údržbu městaKontejnerové vozidlo technických služebObměna vozového parkuMěstská meteostaniceAutobusová zastávka Na Pohoří  

RADA A ZASTUPITELSTVO

            Rada našeho města zasedala   téměř 100krát a přijala přes 1300 usnesení. Zastupitelstvo Zruče nad Sázavou zasedalo 30krát a přijalo přes 300 usnesení. O výsledcích práce obou orgánů města jsou občané pravidelně informováni.

               Vážení spoluobčané, bylo nám potěšením pracovat pro vás po celé čtyři roky. Přijměte pozvání ke komunálním volbám, které proběhnou 23. – 24. září 2022. Přejeme vám správnou volbu pro naší krásnou Zruč.

 

 

Mgr. Martin  HUJER                                                        Ing. Jiří Říha

starosta města Zruč nad Sázavou                              místostarosta města Zruč nad Sázavou

 

 

Aktuální informace 19. 8. 2022

 

1. KDE VYZVEDNOUT PŘÍSPĚVEK 5 000,-KČ NA DÍTĚ

Elektronicky na stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite ), prostřednictvím online formuláře. Předpokladem pro takové podání bude elektronická identita občana.

Osobně na vybraných Czech POINTech, na městském úřadě ve Zruči na OVV vždy v úřední dny, v pondělí a ve středu od 8-11 a od 12-16.30. hodin. Od 1. 10. i na poštách. V těchto případech stačí občanský průkaz.

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. 8. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- rekonstrukci chodníku v Poštovní ulici

- podání dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení

- nákup pozemků od bývalého státního statku Čáslav pod městskými komunikacemi

- přijetí dotace na výkon pečovatelské služby

- výměna domovních předávacích stanic - dodatek č.1

- podání dotace na výstavbu nové třídy školky nad školní jídelnou

3. DVĚ DOTACE Z FONDŮ EU ANEB 1,1 MIL. KORUN PRO MĚSTO

Městu byly včera schváleny dvě dotace z fondů EU.

Modernizace spolkového domu zahrnuje nákup zabezpečovací techniky, osvětlení a ozvučení zasedací místnosti. Pro venkovní spolkové a kulturní aktivity - 30ks pivních setů a 2 party stany. Dotace je ve výši 600 tis. korun a vlastní podíl 150 tis. korun.

Modernizace MŠ Na Pohoří - nové herní atrakce na zahradu a vybavení do školní kuchyně. Dotace je ve výši 507 tis. korun a vlastní podíl 127 tis. korun.

4. NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ZRUČ - VLAŠIM

Od 1.9. se upravuje na naši žádost ranní spoj z Vlašimi  tak, aby děti stíhaly školu ve Zruči.

Nový jízdní řád

5. OPRAVY KRAJSKÝCH SILNIC V OKOLÍ ZRUČE 

V příštím týdnu (23.8. proběhne kolaudační prohlídka) má skončit uzavírka krajské silnice 336 z Horky II. V letošním roce Krajská správa a údržba silnic opravila:

- Horka II - Čejtice (část silnice 336)

Horka II-ČejticeHorka II-Čejtice 2

- od kruhového objezdu po křižovatku s silnicí 336

12

- Dolní Pohleď - Pertoltice - Věžníkov

Dolní Pohleď

- serpentýny pod Starým Samechovem

6. PRÁCE NA KANALIZACI V PROSTŘEDNÍ ULICI POKRAČUJÍ

KANALIZACE V PROSTŘEDNÍ ULICI

7. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚLY REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

Letošní historické slavnosti navštívilo přes 3 tisíce lidí - nejvíce v historii. Díky všem pořadatelům, návštěvníkům a příští rok na viděnou.

Korunovační klenotyNávštěvníciNávštěvníci na lavičkách Vystoupení Železných pánů

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

ZRUČSKÉ BIGBÍTOVÉ ZDUNĚNÍHradozámecká nocLetní kinoSportovní den s Jiskrou

 

Pěkný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 11. 8. 2022

1. PŘIPRAVENÉ PROJEKTY MĚSTA

Připravené projekty města z poslední doby (kde je potřeba - je vyřízeno stavební povolení). U každého projektu najdete cenový odhad. Na realizaci většiny projektů je potřeba získat dotaci.

Byty ve Zručském dvoře 

25 mil. korun

Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou - III. etapa 

2 mil. korun

Rekonstrukce náměstí Míru 

100 mil. korun

Třída školky nad školní jídelnou 

8 mil. korun

Tlaková kanalizace na Dubině

10 mil. korun 

Vodovod do Želivce

20 mil. korun

Oprava místních komunikací 2023

10 mil. korun

Rekonstrukce dešťové kanalizace v Kutnohorské a Vlašimské ulici 

20 mil. korun

Dokončení rekonstrukce střech základní školy

8 mil. korun

Úprava vchodu do základní školy

650 tis. korun

Výměna svítidel veřejného osvětlení

8 mil. korun

Statického zabezpečení konstrukce Hrázděného domu ve Zručském dvoře

900tis. korun

Nová fasáda obřadní síně na hřbitově

1,5 mil. korun

2. SOCIÁLNÍ POMOC PRO OBČANY

Město Zruč n. S. začalo spolupracovat s potravinovou bankou. Získané potraviny pomáhají rodinám s nižšími příjmy, seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova či s lidem s psychickým a tělesným postižením.

Pokud jste se ocitli ve finanční tísni, kontaktujte sociální pracovnici paní Annu Borkovou, telefon 720 036 762, mail: borkova@mesto-zruc.cz.

3. DECHOVKA KŘÍDLOVANKA V PARKU V NEDĚLI 14.8. OD 15.00

Vstupné zdarma. 

Křídlovanka

4. DIVADLO V PARKU

Město zve na Ivana Vyskočila a Zuzanu Kozinovou ve hře - TRIO aneb MISTŘE O ČEM SE NEVÍ. Představení se bude konat v úterý 16.8.2022 od 19:00 ve zručském zámeckém parku . Vstupné zdarma. 

Divadlo v parku

5. HRY NA CHODNÍKU V SADU MÍRU

Děti se mohou těšit  na hru ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU, OPIČÍ DRÁHU nebo PANÁKA CÍŤU.

Hry na chodníku

6. LETNÍ KINO 

Zveme vás do letního kina na novou komedii Mimořádná událost. Promítáme v pátek  12. 8. od 21:00. Vstupné 100 Kč.

Mimořádná událost

7. ZRUČSKÝ BIGBÍTOVÝ (Z)DUNĚNÍ

V sobotu 20. 8. se ve Zručském dvoře uskuteční již 3. ročník hudebního festivalu Zručský bigbítový (z)dunění. Vystoupí kapely: Krucipüsk, Vítkovo kvarteto, Vilém Čok, Komunál, Sendwitch, dívčí kapela The Agony, domácí Choť topiče a další. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v infocentru nebo na QR ticket  za 490 Kč.

Více informací naleznete na:

https://www.zrucsky-bigbitovy-zduneni.cz/

https://www.facebook.com/Zru%C4%8Dsk%C3%BD-Bigb%C3%ADtov%C3%BD-Zdun%C4%9Bn%C3%AD-108924488030833/

Hudební festival

 

Pěkný srpnový víkend přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 4. 8. 2022

 

1. DOTACE PRO ZRUČ 2022 VE VÝŠI 13,3 MIL. KORUN

Město v letošním roce podalo 19 žádostí o dotace. 13 žádostí nám bylo schváleno, 3 žádosti zamítnuty a u 3 zatím nevíme výsledek. Celkem jsme získali 13,3 mil. korun - na provoz pečovatelské služby, na opravu místních komunikací, na ledková svítidla veřejného osvětlení, na obleky pro hasiče, automobil pro pečovatelskou službu s plošinou a další.

2. NABÍDKA PROPAGACE PRO ZRUČSKÉ KANDIDÁTKY

Kandidátky do zastupitelstva města Zruče nad Sázavou mají možnost propagace ve Zručských novinách zdarma. Rozsah příspěvku jedné kandidátky je maximálně jedna strana Zručských novin.

Do 10. 8. 2022 zašlete prosím informaci na e-mail: vlkova@mesto-zruc.cz, zda budete mít o propagaci ve Zručských novinách zájem a v jakém rozsahu. Do 15. 8. 2022 zašlete na tento e-mail konečné znění příspěvku. Zručské noviny vyjdou 26. 8. 2022. Volby se konají 23.-24. září.

3. HISTORICKÉ SLAVNOSTI VE ZRUČI - KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Akce již tuto sobotu 6.8.  od 10:00-20.00 v zámeckém parku. Více v přiloženém programu.

Program historických slavností

4. MĚSTO HLEDÁ PEČOVATELKU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PEČOVATELKU

5. JABLOŇOVÁ ULICE MÁ NOVÝ ASFALTOVÝ KOBEREC

Jabloňová 1Jabloňová 2Jabloňová 3

6. PRÁCE NA NOVÝCH MĚSTSKÝCH BYTECH POKRAČUJÍ

Byty 1Byty 2

7. ZUBAŘSKÉ ORDINACE VE VÝSTAVBĚ

Ledečská firma Atos pokračuje ve výstavbě zubařských ordinací v ambulanci za hotelem. 

Ordinace 1Ordinace 2Ordinace 3

8. LESNÍ DĚTSKÝ KLUB A KOMUNITNÍ ŠKOLA OD ZÁŘÍ V ŽELIVCI

Ve Zruči se rozšiřuje nabídka vzdělávání pro děti. V naší vesničce Želivec od září vzniká lesní klub a komunitní škola. Zázemí bude v bývalé škole a v nově postavené  jurtě. Více v přiloženém letáku.

Lesní klub a komunitní školaJurta nad ŽelivcemVstupteVnitřek jurtyBývalá škola v Želivci

9. LETNÍ KINO PROMÍTÁ 10.8. A 12.8.

Velký červený pes CilffordMimořádná událost

 

Příjemný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 28. 7. 2022

 

1. DNES 28.7. SE ČISTÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽ V NESMĚŘICÍCH

2. HLAVNÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD V ULICI 5. KVĚTNA DOKONČEN

Ulice 5. května

3. PRÁCE NA KANALIZACI ZAČALY V PROSTŘEDNÍ ULICI

Firma Telsig přesunula své stroje do Prostřední ulice, kde se v následujících týdnech bude budovat hlavní kanalizační řád.

Začátek prací v Prostřední ulici

4. ASFALTOVÁNÍ JABLOŇOVÉ ULICE

Dnes a zítra proběhne pokládka finální asfaltové vrstvy v Jabloňové ulici.

Postřik v JabloňovéNové dešťové vpustiPodkladový asfalt v Jabloňové

5. OPRAVA ULICE POŠTOVNÍ

V srpnu začne rekonstrukce ulice Poštovní.

6. 250 MIL. KČ DO ZÁMECKÉHO AREÁLU

Do oprav zámeckého areálu město vložilo od nákupu zámku v roce 2003 již čtvrt miliardy korun. Dvě třetiny peněz se podařilo získat z různých dotačních titulů. Bylo realizováno více než 40 větších či menších oprav.

7. LETNÍ KINO AKTUÁLNĚ

Dnes a zítra se promítá od 21.00 nový český film Vyšehrad FYLM.

Vyšehrad fylm

8. VERNISÁŽ JANA KOPŘIVY V ZÁMECKÉ GALERII

V pátek 29.7. od 18.00 proběhne v zámecké galerii vernisáž Jana Kopřivy.

Vernisáž

9. DĚTSKÝ FESTIVAL ŽELIFEST

V sobotu 30.7. od 14.00 proběhne v Želivci u kulturního domu dětský festival Želifest.

https://www.facebook.com/kapkakapicka

Želifest

 

10. DROBNOSTI OBRAZEM

Lucky bistro na dětském hřištiPosezení u bistraReklama na zámecký areál ve Zručském dvořePosezení na nádvoří zámkuKvetemeU zámkuObnova vodorovného značení na náměstí MUDr. SvobodyNový přírůstek do prohlídkového okruhu

 

Příjemný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 21. 7. 2022

1. NAŠE PRÁCE 2018-2022

Vážení spoluobčané,

rok 2022 se pomalu blíží ke komunálním volbám a nadešel čas,  předložit Vám výsledky práce za uplynulé volební období. Výdaje v našem městě přesáhly včetně dotací v tomto volebním období 500 mil. korun a to není málo na město naší velikosti.

Prohlédněte výběr z práce města za poslední 4 roky.

OPRAVUJEME
5km silnic a chodníků Okružní ulice v novém kabátěAsfaltování ulice OsvobozeníNové chodníky Na VýsluníAsfaltové komunikace Na Farském
UDRŽUJEME
8 nových střech městských budov Nová střecha školní jídelnyOpravená střecha ZŠNová krytina na střeše pošty a MěP
SÁZÍME
4 000 keřů a stromů Lipová alej k BabceNová výsadba na Slunném VrchuVýsadba stromů v Poštovní ulici
STAVÍME
1 rybník Na Porážce Rybník Na Porážce
ZKRÁŠLUJEME
1 kulturní dům na dubině a 1 hasičskou zbrojnici v Nesměřicích Hasičská zbrojnice v Nesměřicích
NAKUPUJEME
silovou elektřinu a palivo do biokotelny do konce 2023, pozemky  
ZAJIŠŤUJEME
zubaře do města Budování tří zubařských ordinací
ŽÁDÁME A ZÍSKÁVÁME
90 mil. korun dotací do rozpočtu města
PODPORUJEME A ROZDĚLUJEME
8 mil. korun finanční podpory do kultury a sportu
VOZÍME
10 tis. jízd seniortaxi
PROJEKTUJEME
8 připravených projektů
PLÁNUJEME A MYSLÍME NA BUDOUCNOST
schválený strategický plán města na období 2021-2031
ORGANIZUJEME
desítky kulturních akcí, besed, promítání a turnajů
ZODPOVĚDNĚ HOSPODAŘÍME
vyrovnané rozpočty; úvěr 25 mil. korun za pevný úrok 1,09%
OBMĚŇUJEME
6 vozidel  Elektromobil na údržbu městaKontejnerové vozidlo na údržbu městaNové vozidlo městské policieNové vozidlo dobrovolných hasičů z Nesměřic
NAVYŠUJEME AUTOBUSOVÉ SPOJE
do Prahy, Vlašimi a Čáslavi  Nová zastávka Na Pohoří

Altánek v parku po rekonstrukciDětské hřiště na DubiněNová fasáda budovy MěpInfocentrum po rekonstrukciLedkové nasvícení zámkuMeteorologická stanice Na PohoříNová sekačka trávyNový nakladač Sdílená ordinaceSektor pro skok vysokýSlavnostní nasvícení zámecké brányVýstavba kanalizace v Krátké uliciZateplený bytový dům ve Spojovací uliciVenkovní žaluzie ve sportovní haleVánoční výzdobaWC na zámku po rekonstrukciTvořivá dílna MŠ MalostranskáNové střechy MŠ

 

2. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Letní kino 22.7.Vernisáž 29.7.

 

Příjemný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 15. 7. 2022

 

1. TVOŘIVÁ DÍLNA MŠ MÁ VYBAVENÍ

Tvořivá dílna MŠ Malostranská je již kompletně dokončena včetně nábytku i vybavení.

Dílnička MŠŠatnička dílničkyZázemí

2. STAVEBNÍ POVOLENÍ NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKY 

Město má připravenou dokumentaci včetně stavebního povolení na novou třídu školky nad školní jídelnou u dětského hřiště. Kapacita nové třídy bude 20 dětí. V dalším kroku podáme žádost o dotaci do fondů EU. V případě získání finančních prostředků stavba začně příští rok.

3. ZUBAŘSKÁ KŘESLA OBJEDNÁNA

Firma TOPDENT (budoucí nájemce zubařských ordinací v ambulanci za hotelem) již objednala zubařská křesla do budovaných ordinací. Stavební firma Atos pokračuje v rekonstrukci ambulance dle harmonogramu.

4. MĚSTO PODALO DVĚ ŽÁDOSTI DO FONDŮ EU

Město podalo žádost o dotaci na modernizaci MŠ Na Pohoří. Modernizace spočívá v obnově kuchyňského vybavení a v obměně herních atrakcí na zahradě školky. Druhá žádost je na vybavení spolkového domu a vybavení na kulturní akce města. Jedná se o zabezpečovací techniku, ozvučení a osvětlení zasedací místnosti spolkáče, pivní sety a party stany. 

5. AUTO PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Z fondů EU se podařilo získat dotaci ve výši 1,5 mil. korun na auto pro naši pečovatelskou službu. Auto bude sloužit k výkonu pečovatelské služby včetně dopravy tělesně postižených spoluobčanů. Poděkování paní Jitce Trojanové za dobré sepsání dotační žádosti.

6. AKTUÁLNĚ OBRAZEM Z MĚSTSKÝCH STAVEB

Byt č.1Byt č.2Ordinace pro zubaře 1Ordinace pro zubaře 2Ordinace pro zubaře 3Jabloňová - nové obrubníkyJabloňová - nové vpusti dešťové kanalizaceJabloňová v průběhu rekonstrukce

7. BLEŠÁK V PARKU 19.7. od 13.00 - 18.00

Blešák v parku

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Program letního kinaZnámí Neznámí prní letní kino 22.7.Koncert ve Zručském dvořeHistorické slavnosti města

 

Příjemný víkend přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 8. 7. 2022

1. MĚSTKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU PŘIJÍMÁ KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV DO 19. 7. 2022

DD

2. MĚSTO VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více informací: 

mestsky-urad/uredni-deska/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-odboru-stavebniho-uradu-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-2781.html?kshow=1

 

3. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU MĚSTA BYLO PRODLOUŽENO DO 31. 8. 2022

mestsky-urad/uredni-deska/cena-mesta-prodlouzeni-terminu-pro-podavani-navrhu-2764.html?kshow=1

 

4. VČASNÉ VYŘÍZENÍ DOKLADŮ PŘED LETNÍ SEZÓNOU

Nestačili jste si vyřídit pas? Možná jej ani nepotřebujete.

d

 

5. NÁLEZ BAŤOHU

V prostorách čekárny na nádraží ČD byl nalezen baťoh černé barvy. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579.

 

6. INFORMACE Z ORDINACE GYNEKOLOGIE

MUDr. Bártlová informuje, že z důvodu dovolení nebude ordinovat od 11. 7. do 22. 7. 2022

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

dfydyf

 

 

Příjemný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 30. 6. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27. 6. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí dotací: z Ministerstva kultury ČR na akce Krajská postupová přehlídka filmové tvorby ve výši 30 000 Kč a na XVIII. festival leteckých amatérských filmů ve výši 15 000 Kč

- podání žádosti o dotace na akce Modernizace vybavení Spolkového domu a Modernizace MŠ Na Pohoří do výzvy MAS Lípa pro venkov 

- zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu místních komunikací od firmy VDG Projektování, s. r. o.

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 27. 6. 2022

Zastupitelé  schválili (vybíráme):

- přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje pro pečovatelskou službu ve výši 805 300 Kč a pro podporu dobrovolných hasičů ve výši 78 080 Kč, přijetí dotace z rozpočtu MPSV pro výkon sociální práce ve výši 732 551 Kč a přijetí dotace ze Státního fondu podpory investic na byty v objektu č. p. 719 (Kotelna) ve výši 2 676 622 Kč

- návrh závěrečného účtu města za rok 2021 a účetní závěrky

- návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023 - 2025

- aktualizaci strategického plánu rozvoje města na období 2021 - 2031

- návrh 4. úpravy rozpočtu města pro rok 2022

- udělit Cenu za sportovní výkon slečně Barboře Filipové za sportovní úspěchy ve volejbalu

 

3. VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ V RÁMCI PARTICIPTIVNÍHO ROZPOČTU       

     PRO ROK 2022

Zastupitelé dne 27. 6. na svém jednání schválili k realizaci tyto projekty podpořené veřejným hlasováním v rámci participativního rozpočtu pro rok 2022:

 • Doplnění dětského hřiště v Nesměřicích
 • Ping pongový stůl
 • Workoutové hřiště
 • Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem, Za rybníkem a kolem            nového rybníku Na Rybárně
 • Doplnění hřiště u cyklostezky ve staré části Zruče nad Sázavou o posilovací prvky  pro      starší děti a mládež

 

4. OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU DNE 4. 7. 2022

Městský úřad informuje, že dne 4. 7. 2022 bude uzavřen stavební odbor, omezený provoz bude na TSSM. Na ostatních odborech bude provoz zachován, a to jen do 15 hodin.  

 

5. INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY - VRATKY STRAVNÉHO

Školní jídelna informuje, že vratky stravného za školní rok 2021-2022 se budou vyplácet dne 7. 7. 2022 v době 8-16 hodin v kanceláři základní školy u pí. Vondrové. 

 

6. FIRMA SAMPLEWORLD PŘIJME ZAMĚSTNANCE 

Společnost Sampleworld Zruč nad Sázavou přijme do jednosměnného provozu muže na pozici balení vzorkovníkových knih a příprava k expedici. Práce je vhodná i pro brigádníky. Pořadavky - manuální zručnost a fyzická zdatnost. Zájemci se mohou hlásit u pana Kudláčka na telefonu 737 516 662 nebo osobně v sídle společnosti SAMPLEWORLD, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou.

 

7. INFORMACE OČNÍHO LÉKAŘE, LÉKÁRNY PRIMAVERA A U ANDĚLA

Oční lékař informuje, že v pondělí 4. 7. 2022 nebude ordinovat. Prazdninový provoz bude omezen, vždy v pondělí 10 - 12 hodin. 

Lékárna Primavera v Nové Zruči oznamuje krátkodobou změnu otevírací doby. Ve čtvrtek a v pátek 30. června a 1. července bude otevřeno jen dopoledne od 8.00 do 12.30 hodin. Od pondělí 4. července do 10. července bude lékárna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Lékárna U Anděla ve Staré Zruči bude mít z důvodu dovolené zavřeno v sobotu 2. 7. a pondělí 4. 7. 2022. 

 

8. NÁLEZ DĚTSKÉ PŘILBY A BAŤOHU

Vedle vodáckého muzea byla v úterý 28. 6. v lodičce nalezena dětská cyklistická přilba. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579. 

Na vlakovém nádraží byl nalezen batoh Adidas s dětskými sportovními věcmi. Majitel se může přihlásit na městské policii 724 102 231.

 

9. OBRAZEM

NOVÉ SAMOLEPKY NA MĚSTSKÉ NAVIGACIObnova cedulíOprava poruchy veřejného osvětleníDokončení sjezdů z Okružní uliceDomovní předávací stanice ve školní jídelně10tá namontovaná výměníková stanicePostup prací na kanalizaci v ulici 5. květnaPráce na podlahách nových bytůZateplení podlah nových městských bytů

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

CCDDCDDětský den v NesměřicíchHudební letní škola

 

Příjemný zbytek týdne  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 23. 6. 2022

 

1. PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PEDIATRA DO ZRUČE

Krajský úřad na návrh VZP vypsal další kolo výběrového řízení na získání pediatra do našeho města. Uzávěrka je 29.6. 2022. Paní doktorka Nacházelová končí na konci června.

1. 7 mil. KORUN NA OPRAVU KOMUNIKACÍ

Naše město získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 mil. korun na další etapu oprav místních komunikací. Oprava komunikace Na Pohoří, Přímá, Dvořákova, Fibichova a část komunikace Dubina – Želivec proběhne v roce 2023. Poděkování paní Jitce Trojanové za sepsání dotační žádosti a našim TSSM za technické podklady. Celkem bylo podáno 190 žádostí a 40 z nich bylo úspěšných.

3. AKTUÁLNĚ OBRAZEM Z MĚSTSKÝCH STAVEB

Okružní ulice, Jabloňová ulice, zubařské ordinace, výstavba bytů, tvořivá dílna MŠ a výměna DPS.

Okružní po asfaltováníJabloňová - pokládání obrubníkůKrátká po asfaltováníAmbulance za hotelem - zubařské ordinaceVýstavba bytů pokračujePoložená podlaha v tvořivé dílně MŠZázemí tvořivé dílnyTvořivá dílna zvenkuNová DPSVýměna DPS pokračuje

4. PRVNÍ PROMÍTÁNÍ V LETNÍM KINĚ 

Amélie z Montmartru v pátek 24.6.2022 od 21.30

 Facebook

Plakát

5. FESTIVAL PRO DĚTI BAREVNÉ MĚSTO V SOBOTU 25.6.

Plakát

6. MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ ZRUČ NAD SÁZAVOU

Páteční koncertČtvrteční koncert

7. HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZÁBAVA V NESMĚŘICÍCH

V sobotu 25.6. od 13.00 se koná v Nesměřicích hasičská soutěž. Od 17.00 pak zahraje skupina Re-flex Group z Kácova.

Plakát

8. KŘESLO PRO HOSTA S JANOU PEROUTKOVOU 29.6.

Plakát

9. POLICIE CUP 2022 A VEČERNÍ ZÁBAVA

Městská policie pořádá v sobotu 25.6. 27. ročník turnaje v malé kopané na hřišti házené. Večer zahraje skupina Elektron.

PlakátZábava

10. VÝLET PRO DĚTI DO JIHLAVY 25.6. 

Plakát

11. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA SE BLÍŽÍ

Při slavnostech budou vystaveny korunovační klenoty.

Plakát

 

Příjemný zbytek týdne  Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 16. 6. 2022

1. VÝMĚNA STANIC CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ

Firma Avos z Vyškova vyměňuje od června do září  37 kusů domovních předávacích stanic centrálního vytápění v našem městě sloužící k předávání tepla do topných okruhů bytových domů a pro ohřev teplé vody. Předpoklad je realizace 3 stanic týdně. Stávající stanice jsou cca 20 let staré jsou na hranici technické životnosti. Před samotnou výměnou  budete včas informováni o přesném termínu instalace ve vaší bytovce. Při výměně bude na 4 dny přerušena dodávka teplé vody – přesný termín najdete  na nástěnce ve vašem vchodě. Akci financuje město. Cena díla je 20 mil. korun. V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucího biokotelny pana Miroslava Sedláčka ( tel 602 601 452).

2. ASFALTOVÁNÍ

Ve dnech 20.-22.6. proběhne finální asfaltování v ulicích Okružní a Krátká. Dále probíhá rekonstrukce ulice Jabloňová. Firma Telsig zhotovila nové napojení dešťové kanalizace. Colas položí nové obrubníky a asfaltový koberec. 

Část Okružní je již hotova

3. 500 MIL. KORUN NA  ROZVOJ A PROVOZ MĚSTA

V letech 2018-22 město vynaložilo na svůj rozvoj a provoz 500 mil. korun. 

4. V SOBOTU 18.6. BUDE ZAVŘENÁ POŠTA V NOVÉ ZRUČI

5. PROBÍHÁ ÚDRŽBA ZELENĚ

Frézování pařezů v Sadu MíruProřezávání buků v lesoparkuZaléváníPo frézováníSekání trávy

6.  ZÁBAVA ZA SPORTOVNÍ HALOU V PÁTEK 17.6. OD 18.00

Taneční zábava 

7. 22.-25.6. MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ ZRUČ NAD SÁZAVOU

Koncert 22.6.Koncert 23.6. Koncert 24.6.

8. POCHOD BAŤOVA CVIČKA 18.6.

Pochod

9. FESTIVAL PRO DĚTI BAREVNÉ MĚSTO 25.6.

Pozvánka na festival

10. KŘESLO PRO HOSTA S JANOU PEROUTKOVOU 29.6.

Pozvánka na křeslo pro hosta

 

Příjemný zbytek týdne  Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 10. 6. 2022

1. 500 MIL. KORUN NA  ROZVOJ A PROVOZ MĚSTA

V letech 2018-22 město vynaložilo na svůj rozvoj a provoz 500 mil. korun. Podařilo se získat na 90 mil. různých dotací. Opravilo se 5 km chodníků a silnic a rekonstrucí prošlo 8 střech městských objektů (např. školní jídelna , ZŠ, školka Na Pohoří , budova městské policie a další)

2. SOCIÁLNÍ POMOC PRO OBČANY

Město Zruč n. S. začalo spolupracovat s potravinovou bankou. Získané potraviny pomáhají rodinám s nižšími příjmy, seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova či s lidem s psychickým a tělesným postižením.

Pokud jste se ocitli ve finanční tísni, kontaktujte sociální pracovnici paní Annu Borkovou, telefon 720 036 762, mail: borkova@mesto-zruc.cz.

 

3. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6. 6. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- žádost  o převod pozemků pod komunikacemi města od Středočeského kraje

- dotaci na pečovatelskou službu ve výši 805 300 korun

- nájemní smlouvu s dětským domovem na ordinaci pro lékaře po dobu rekonstrukce ambulance za hotelem

- zprávu o pojištění města za rok 2021

- dodatek č.2 o prodloužení smlovy o provozování LDS Sázavan s Čez Energetickými službami

4. USPOŘÍME 28 TIS. KORUN ROČNĚ

22 ks svítidel u chodníku k Densu má moderní ledkovou technologii. Ročně uspoříme 28 tis. korun. Postupně vyměníme i ostatní výbojková svítidla ve městě. Úspora na konci výměny v současných cenách energie bude 800 tis. korun.

Úsporná ledkaDetail ledkyLampy k Densu

5. PROJEKTY PARTICIPATOVNÍHO ROZPOČTU 2021 

První zručské projekty z návrhů občanů jsou hotové. Jedná se o pítko a hřiště u cyklostezky pod zámkem. Doplní se lavičky. Poděkování paní Aleně Hajské a panu Ondřeji Pojmonovi za jejich návrhy.

PítkoHřiště

6. VIDEA ZE ZRUČE - CESTOVATELSKÝ SERIÁL A MÁJOVÝ BĚH

Seriál S Naomi po Česku zavítal i do Zruče:

http://bit.ly/SNaomiPoCesku_KrajBlanickychRytiru

Ohlédnutí za Zručským májovým během:

https://www.facebook.com/100011084593814/videos/967670110577519

7. POZVÁNKA NA  KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

VernisážZábava na antuce25.6. ve 13.00 Zručský dvůrKřeslo pro hosta s Janou Peroutkovou 29.6. v 18.30 na hotelu

8. AKTUÁLNĚ OBRAZEM

Dokončený obraz v Sadu MíruNa PohoříV parkuTréninková plocha dobrovolných hasičůVysázené stromky povyrostly

 

Příjemný zbytek týdne  Vám přeje Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 2. 6. 2022

1. POSTUP PRACÍ NA VÝSTAVBĚ ORDINACÍ PRO ZUBAŘE

Bourací práce jsou z velké části hotové. Příští týden se začne zdít. Firma Atos realizuje zakázku za 10 mil. korun. Hotovo by mělo být na konci letošního roku.

Budoucí ordinace zubaře

2. TVOŘIVÁ DÍLNA V MŠ MALOSTRANSKÁ

Zbývá položit podlaha. Je objednáno vybavení. Firma Agos nám dílo staví za 1,7 mil. korun. Dílnička se předá do užívání v září.

Tvořivá dílna MŠ MalostranskáInteriér dílny

3. KANALIZACE V ULICI 5. KVĚTNA

Investorem stavby je VHS Vrchlice Maleč. Právě probíhá realizace propojení do ulice Hlohová. Čekalo se na speciální šachtu.

Napojení do ulice Hlohová

4. LETOŠNÍ OPRAVY KOMUNIKACÍ

Letos město opraví - část ulice Okružní, Lipovou, Krátkou, Poštovní, Ve Smrčkách a Jabloňovou. Aktuálně probíhá asfaltování Okružní ulice. Příští týden se bude pokládat finální vrstva. Práce se pak přesunou do Jabloňové ulice. Dílo realizuje firma Colas za 12,6 mil. korun. Vše by mělo  být hotovo v prosinci.

Jaroslav Duchan při pokládce asfaltového koberce v Okružní uliciLipová uliceUlice Ve Smrčkách před výstavbouJabloňová ulice před rekonstrukcíUlice Krátká

5. PRÁCE NA VÝSTAVBĚ MĚSTSKÝCH BYTŮ POKROČILY

Dva městské byty se staví u kotelny Na Výsluní. Firma Atos z Ledče n.S. zakázku realizuje v ceně 3,6 mil. korun. Hotovo bude na začátku příštího roku.

Výstavba městských bytů Na Výsluní 1Byty 2

6. PODĚKOVÁNÍ PANÍ JITCE TROJANOVÉ ZA ZÍSKÁNÍ 12 MIL. KORUN PRO MĚSTO

Zastupitelka a projektová manažerka paní Jitka Trojanová napsala pro město na letošní investice 6 ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE. Na opravu komunikací dostaneme 6,8 mil. korun, na dílnu pro MŠ 1,2 mil. korun, na výstavbu dvou sociálních bytů 2,7 mil. korun, na hasičské auto do Nesměřic 0,75 mil. korun a na modernizaci expozic v zámeckém areálu 0,6 mil. korun. Děkujeme.

7. DO ŠKOLEK BUDE PŘIJATO 54 DĚTÍ

Skončily zápisy do našich školek. Budou přijaty všechny děti starší 3 let.

8. FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO V DUCHU HARRYHO POTTERA

Přijďte si užít rodinný festival do Zručského dvora v sobotu 25.6. od 13.00.

Plakát

9. ZÁMECKÝ AREÁL NAVŠTÍVILO LETOS V KVĚTNU NEJVÍCE TURISTŮ

Zručský zámecký areál navštívilo v květnu poprvé přes 3 000 turistů. Návštěvnost byla

3 062. Pochvala celému kolektivu infocentra pod vedením paní Martiny Fialové.

Upravený vchod do vodáckého muzea

10. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

sdD

 

11. LÉKÁRNA PRIMAVERA  OZNAMUJE KRÁTKODOBOU ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY

Ve čtvrtek a v pátek 2. a 3. června bude celý den zavřeno, v pondělí a úterý 6. a 7. června bude otevřeno jen dopoledne od 8.00 do 12.30 hodin.

d

 

12. PRODEJ KUŘIC

s

 

13. VERNISÁŽ VÝSTAVY ŠÁRKY NOVÁKOVÉ A LUCIE TVRDÍKOVÉ TROJANOVÉ 

D

 

14. KŘESLO PRO HOSTA S JANOU PEROUTKOVOU

Jedna z hlavních tváří  zpravodajství ČT1, novinářka a moderátorka. Středa 29. 6. 2022  

d

 

15. POZVÁNKA NA VÍKENDOVÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

ddsdd

 

DD

 

 

Příjemný zbytek týdne  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 26. 5. 2022

 

1. VEDENÍ MĚSTA SE PODAŘILO ZÍSKAT ZUBAŘE DO ZRUČE

Po ukončení praxe dvou zubařek ve městě občané museli shánět svého dentistu mimo Zruč. Několik let se vedení města bezúspěšně snažilo získat zubaře do města. Jednali jsme se zdravotními pojišťovnami, inzerovali v lékařských novinách, jednali napřímo se zubaři a byli v kontaktu  přes známé s dalšími zubařskými ordinacemi. Ze zákona je úkolem zdravotních pojišťoven zajistit svým klientům zubařskou péči. Středočeský kraj na návrh pojišťoven pak vypisuje výběrové řízení. Město může nabízet co nejlepší podmínky -  prostory na ordinaci, bydlení a příspěvek na vybavení. Středočeským krajem bylo několikrát vypsáno výběrové řízení na získání zubaře. Několika zájemcům byl ukázán prostor na ordinaci i nabízený byt. Vážný zájemce se objevil v roce 2020 a ve spolupráci s ním byl připraven projekt rekonstrukce zdravotního střediska (ambulance) za hotelem Zruč. Bohužel nic z uvedeného nevedlo k získání zubaře do našeho města. Děkuji všem, kteří se snažili pomoci v průběhu let. Zejména děkuji panu Janovi Krepčíkovi ze Suchdolu, který nám léta pomáhal a byl v kontaktu s desítkami zubařů.

Letos se konečně zablýskalo na lepší časy. Jednáme s vážným zájemce firmou TopDent o pronájmu tří ordinací v budově zdravotní ambulance v Lipové ulici a jednání jsou v závěrečné fázi. Do zveřejněného výběrového řízení na pronájem ordinací již firma podala nabídku a akceptovala podmínky pronájmu. Zbývá uzavřít nájemní smlouvu. V současné době má firma 29 ordinací ve Středočeském kraji, nejbližší je v Dolních Královicích. Celkem mají 66 zaměstnanců, fungují recepčním systémem, což je velkou výhodou pro práci zubaře i jeho setry. V prvním roce ordinování by firma mohla přijmout až 1 500 pacientů. Mají zajištěného pana doktora, který může nastoupit hned po dokončení ordinací. Pan doktor se přijede na konci května podívat na nabízený městský byt. Do budoucna chce TopDent provozovat všechny ordinace.

Prvního zubaře bychom se mohli dočkat na počátku roku 2023, vše bude záležet na dokončení rekonstrukce ambulance, která začala v polovině května letošního roku, a následném vybavením zubařskou technikou a nábytkem. Realizační firmou je ledečská společnost Atos spol. s r. o. Pokud vše půjde podle plánu, do konce letošního roku by rekonstrukce měla být hotova. Součástí akce bude vybudování bezbariérového přístupu do zubařských ordinací a parkovacích míst. Město uhradí za  rekonstrukci  10 mil. Kč, firma TopDent nakoupí zubařské vybavení a nábytek. Jak se k novému zubaři přihlásit se bude řešit společně  s firmou po rekonstrukci a včas se všichni dozvíme.

Firma TopDent po dobu rekonstrukce bude vyřizovat potřebné záležitosti se zdravotními pojišťovnami, objednávat zubařské vybavení a  nábytek (termín dodání zubařského křesla je přibližně půl roku), apod.

Jsme rádi, že se podařilo posunout zdravotnictví ve městě v oblasti zubní péče. Máme bohužel další problém, možná ještě závažnější, a to ukončení praxe dětské lékařky MUDr. Hany Nacházelové k 30. 6. 2022. Přes roční společné úsilí s paní doktorkou a zdravotními pojišťovnami se nám zatím nepodařilo sehnat nástupce. Proběhlo několik jednání s pediatry v okolí. V současné době na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny vypisuje Krajský úřad Středočeského kraje druhé výběrové řízení na pediatra do našeho města. Město nabízí dětské lékařce byt, ordinaci ve spolupráci s dětským domovem a  příspěvek na nové vybavení ordinace. Sehnat lékaře podobně jako zubaře není v kompetenci města, ale zdravotních pojišťoven. Město může opět nabídnout co nejlepší podmínky a pomoci sehnat zájemce.

Pro rodiče, hlavně malých dětí, to není příjemná situace dojíždět s dětmi k pediatrovi mimo město. Budeme doufat, že se nám nakonec podaří  najít nového  dětského lékaře. Jedno konkrétní řešení leží na stole, ale není to v blízké době aktuální. Prosím o pomoc každého, kdo by přišel s řešením – může pomoci i třeba šťastná souhra okolností.

Držme si palce.

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 23. 5. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ Zruč n. S. ve výši 33 485 Kč za účelem pořízení grafického kuličkového lisu, kreslícího tabhletu

- převedení finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Malostranská ve výši 150 000 Kč za účelem pořízení vybavení do tvořivé dílny

- využití reklamní plochy u přejezdu ve Staré Zruči k propagaci festivalu Barevné město

- přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV pro výkon sociální práce ve výši 732 551 Kč

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů na dovybavení hasičů ve výši 78 080 Kč

- zveřejnění záměru na prodej  skříňové Avie - požární vozidlo

- nabídku firmy TopDent s. r. o. na pronájem prostor určených k podnikání v Lipové ulici a ukládá předložit na jednání RMě návrh nájemní smlouvy

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči nad Sázavou" s firmou COLAS CZ, a. s.

- uzavření smlouvy o dodávkách vody s firmou VHS Vrchlice Maleč, a. s., pro odběrné místo pítko cyklostezky 

- žádost ZŠ Zruč n. S. o přijetí finančního příspěvku z Konta bariéry ve výši 60 000 Kč na školní pomůcky a obědy pro děti z Ukrajiny 

3. BOURACÍ PRÁCE PŘI STAVBĚ ZUBAŘSKÝCH ORDINACÍ

Doprava sutiVybouránoDoprava suti do kontejneruBudoucí ordinace č.1Budoucí ordinace č.2

4. PRÁCE NA OKRUŽNÍ ULICI POSTUPUJÍ DO FINÁLE

Obrubníky zabetonovány, odfrézován starý asfalt a probíhají přípravy na pokládku asfaltového koberce.

FrézováníFrézaS novými obrubníky a bez starého asfaltu

5. PROBÍHAJÍ PRÁCE NA KVĚTINOVÝCH ZÁHONECH

Sad Míru

6. NOVÉ STROMKY ZALÉVÁME POMOCÍ VAKŮ

U dětského hřiště

7. DOKONČEN NÁTĚR VRAT KOLOVRATSKÉ VĚŽE

Obnovený nátěr

8. PRÁCE NA KANALIZACI V ULICI 5. KVĚTNA 

Práce se blíží ke křižovatce s Horní ulicí

9. PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

ffffffff

 

Pěkný víkend  přeje  Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 12. 5. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 9. 5. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- uzavření smlouvy o provádění technického dozoru na akci  Byty v objektu č. p. 719     

   s firmou Projekt Světlá, v. o. s.

- dodatek č. 1 ke smouvě o dílo na akci "Stavební úpravy prostor MŠ Malostranská na dílnu"

   s firmou Agos stavební, a. s.

- časový plán provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Zruče nad Sázavou

- pro JSDH Zruč nad Sázavou JPO III. (zásahovou jednotku) způsob odměny za celoroční 

   činnost formou peněžního daru 

- smlouvu s ČEZ Energo, s. r. o., na dodávku systému MaR pro 37 domovních předávacích

   stanic centrálního vytápění města

- smlouvu o výpůjčce nebytových prostor s MUDr. Lenkou Novotnou

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 9. 5. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- počet členů Zastupitelstva města Zruče nad Sázavou pro volební období 2022 -2026 

  v počtu 15 členů

- přijetí účelové dotace ve výši 268 400Kč z rozpočtu Středočeského kraje pro

   pečovatelskou službu

- Zastupitelstvo města Zruče nad Sázavou doporučuje k veřejnému hlasování v rámci participativního rozpočtu na rok 2022: Doplnění dětského hřiště v Nesměřicích, Ping pongový stůl , Workoutové hřiště , Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem, Za rybníkem a kolem nového rybníku Na Rybárně, Doplnění hřiště u cyklostezky ve staré části Zruče nad Sázavou o posilovací prvky pro starší děti a mládež 

- 3. úpravu rozočtu města pro rok 2022

3. BYLA UCTĚNA PAMÁTKA OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A POLOŽEN VĚNEC   

    K POMNÍKU PADLÝCH

D

 

4. MŮŽETE HLASOVAT V NOVÉ ANKETĚ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 

 https://www.munipolis.cz/app/anketa/9FcpjGvH

5. MĚSTO ZAČÍNÁ BUDOVAT TŘI ZUBAŘSKÉ ORDINACE

V pondělí 16. května začne stavba tří zubařských ordinací v budově zdravotního střediska za hotelem Zruč. Město jedná s vážným zájemcem na pronájem všech tří ordinací. Ledečská firma Atos zrealizuje rekonstrukci objektu za 10 mil. korun včetně bezbariérového přístupu a parkovacích míst. Vše je na dobré cestě a Zruč by se mohla v příštím roce dočkat  otevření minimálně jedné zubařské ordinace s kapacitou 1 500 pacientů. Průběžně vás budeme informovat. V přiloženém souboru najdete půdorys ordinací. 

Půdorys ordinací 

6. PŘESTĚHOVÁNÍ ORDINACÍ  OČNÍHO A KOŽNÍHO LÉKAŘE, LOGOPEDKY A         

    KOSMETIČKY

Z důvodu rekonstrukce části ambulance pro   zubaře budou přestěhovány ordinace očního a kožního lékaře do ordinace MUDr. Nacházelové v prostorách budovy dětského domova v ulici Poštovní 593. 

Oční lékař MUDr. Josef Fuchs  by měl ordinovat v ordinaci MUDr. Nacházelové od 23.5. od 11.00. V pondělí 16. 5. má oční lékař dovolenou.

Kožní lékař MUDr. Jiří Kmoch bude od 16. 5. do 30. 6. ordinovat v Uhlířských Janovicích v ulici Zdravotní 108 (úterý 12.00-18.00 a pátek 8.00-12.00). Od července se také přesune do ordinace MUDr. Nacházelové v prostorách budovy dětského domova. 

Logopedka Mgr. Iva Kloučková bude ordinovat v budově školní jídelny na patře školky.

Kosmetička Helena Vostrovská bude mít svou praxi v jazykové učebně spolkového domu v ulici 5. května.

7. NA NÁMĚSTÍ MÍRU SE BUDOU PRODÁVAT OVOCNÉ STROMKY

D

8. MĚSTSKÉ INVESTICE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH

Obnovené vodorovné značení na cyklostezcePítko na cyklostezceVýstavba kanalizace v ulici 5. květnaModernizace občerstvení na dětském hřištiPostup prací při výstavbě dvou městských bytůVenkovní krb v areálu MŠ MalostranskáTvořivá dílna MŠ MalostranskáSociálkyZbývá položit linoBetonování obrubníků v Okružní ulici

9. PROBĚHLO CVIČENÍ HASIČŮ NA INSTALACI PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

iNSTALACE MOBILNÍHO HRAZENÍ POD ZÁMKEMMobilní hrazení je na místěInstalace hrazení za restaurací U Kuklů

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

YYDJen vyběhnoutMedaile pro běžcePřijela pouťKoncerty ZUŠDMedová noc

V sobotu 14. 5. se ve sportovní hale odehraje poslední kolo Zručské amatérské volejbalové ligy.

 

Příjemný víkend  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 29. 4. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25. 4. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- žádost o povolení uspořádání 8. ročníku běžeckého závodu Zručský májový běh v prostorách zámeckého parku a zapůjčení mobiliáře

- žádost o výpůjčku Zručského dvora a mobiliáře na hudební festival Zručský bigbítový (z)dunění dne 20. 8. 2022

- přidělení individuální dotace Svazu diabetiků ČR 

- zveřejnit záměr na výpůjčku nebytového prostoru na adrese Na Výsluní 719 pro účely nízkoprahového centra Kotelna a vícefunkčního centra sociálních služeb

- uzavření darovací smlouvy na finanční dar na vybudování veřejného pítka

- nový ceník poskytovaných prací odboru TSSM od 1. 5. 2022 - CENIK PRACE od 1.5.2022 (2) - web.xlsx (13.63 kB)

- návštěvní řád a ceník vstupného pro turistickou sezónu 2022

- sazebník úhrad za služby v pečovatelské službě s účinností od 1. 7. 2022

- předložit na jednání ZMě žádosti s jednotlivými projekty předložené v rámci participativního rozpočtu na rok 2022

- aktualizovaný provozní řád posilovny ve sportovní hale

- zveřejnit záměr na pronájem prostor ve zdravotním středisku v Lipové ulici na zubní ordinace

 

2. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2022 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

e_download.php?file=data/editor/1858cs_8.pdf&original=Jak%20a%20kam%20s%20odpady%202022.pdf

 

3. MUDR. NACHÁZELOVÁ UKONČUJE POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékař pro děti a dorost, k 30. 6. 2022 ukončuje poskytování zdravotních služeb bez náhrady. Zdravotní dokumentace bude vydávána od 20. 6.  do 30. 6. 2022,  nevyzvednuté karty budou uloženy na KÚ Středočeského kraje.

       

4. OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ LIDEM NAD 50 LET HRAZENO POJIŠŤOVNAMI

MUDr. Barák informuje, že očkování proti klíšťové encefalitidě jsou lidem nad 50 let hrazeny zdravotními pojišťovnami. V případě zájmu se obraťte na své praktické lékaře.   

   

5. REKONSTRUKCE BYTŮ V NÍZKOPRAHOVÉM CENTRU KOTELNA NA VÝSLUNÍ

ddd

 

6. REKONSTRUKCE ULICE OKRUŽNÍ

dd

 

7. TVOŘIVÁ DÍLNA V MŠ MALOSTRANSKÁ

dddd

 

8. DOKONČENA KANALIZACE A VODOVOD V LOKALITĚ RÁKOSÍ

dd

 

9. CENTRIN PŘIJME ÚDRŽBÁŘE

D

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

fccsxxccdd

d

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 14. 4. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 4. 4. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- navýšení kapacity přípravné třídy na 25 žáků v ZŠ Zruč nad Sázavou pro školní rok 2022-2023

- přijetí věcného daru na 9. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou od firmy D'Addario

- zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. st. 1 v k. ú. Zruč nad Sázavou o výměře ccda 15 m2, pokud se nepřihlási jiný zájemce, bude uzavřena smlouva o nájmu s paní Štěpánkou Richterovou

- zřízení sídla ve Spolkovém domě pro spolek Kapka a Kapička, z. s.

- zveřejnit záměr na výpůjčku nebytového prostoru na adrese Mládeže 591 pro účely občanské poradny, pokud se nepřihlási jiný zájemce, bude uzavřena smlouva o výpůjčce s Oblastní charitou Kutná Hora

- zveřejnit záměr města na prodej speciálního automobilu skříňová Avie - požární vozidlo - více informací

- zveřejnit záměr na výpůjčku nebytových prostor na adrese 5. května pro účely logopedické poradny, pokud se nepřihlásí jiný zájemce, bude smlouva o výpůjčce uzavřena s paní Kloučkovou

- pořízení digitálního povodňového plánu od firmy Envipartner, s. r. o.,

- výsledek zadávacího řízení na akci "Výměna domovníéch předávacích stanic ve Zruči nad Sázavou - II. etapa" a uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o.

- výsledek zadávacího řízení na akci "Stavební úpravy zdravotního střediska ve Zruči nad Sázavou" a uzavření smlouvy o dílo s firmou ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou

- žádost Petra Bellingera o výpůjčku náměstí Míru dne 23. 4. 2022, v době od 16,30 do 17,30 hodin, za účelem konání srazu amerických veteránů

- uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadačním fondem Eduzměna

- zveřejnit záměr na prodej pozemku p. č. 1101/7 v k. ú. Zruč nad Sázavou a předložit do jednání zastupitelstva

 

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z AKTIVIT NA POMOC UKRAJINSKÝM BĚŽENCŮM

Informace z 12. 4. 2022 (1.98 kB)

Spoluobčané nabízející ubytování ve svých bytech či domech mohou o příspěvek ve výši 3.000 Kč žádat prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://davkyuk.mpsv.cz

 

3. POSUNUTÍ TERMÍNU UZAVÍRKY SILNICE ii/336 U OBCE STARÝ SAMECHOV

2022-051803(HLm3nV).pdf (293.43 kB)

 

4. ZŠ OKRUŽNÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU A SPECIÁLNÍ TŘÍDY PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI

cc

 

5. PRÁCE NA TVOŘÍVÉ DÍLNĚ PRO DĚTI POKRAČUJÍ

Dokončená fasádaObklady dokončenyZateplení stropu

 

6. VODOVOD A KANALIZACE V RÁKOSÍ DOKONČENY

Upravená komunikaceVodovodní a kanalizační přípojky

 

7. POKLÁDÁNÍ OBRUBNÍKŮ V OKRUŽNÍ ULICI

Zabetonované obrubníkyBetonové lože připraveno

 

8. PRÁCE NA NOVÉ KANALIZACI V ULICI 5. KVĚTNA

Hloubení kanalizaceVyhloubená rýhaČást potrubí položena

 

9. NOVÉ CEDULE V ZÁMECKÉM AREÁLU

Vstup do parkuPříběh řeky SázavyKolowratská věžReklama na vratech špýcharu

 

10. VÝSTAVBA MĚSTSKÝCH BYTŮ NA VÝSLUNÍ

Nové příčkyVýměna oken

 

11. HASIČI Z NESMĚŘIC MAJÍ NOVÝ VŮZ S VLEKEM

Nesměřické hasičské autoInteriér vozidlaPředání vozidla se zúčastnil velitel profíků ze Zruč pan Milan Tvrdík

 

12. ZAČAL SVOZ BIOODPADU

První svozy bioodpadu - úterý 12. dubna a ve čtvrtek 14. dubna. Následně se bude každý sudý týden vyvážet komunální odpad, v lichý bioodpad. 

 

13. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

ddddd

dDDD

Svaz tělesně postižených ruší zájezd do Polska plánovaný na 23. 4. 2022

 

14. PROBÍHÁ AKCE ZRUČSKÉ LÁZNĚ PRO DUŠI  

ddddd

 

Krásné Velikonoce přeje starosta města Martin Hujer

d

 

Aktuální informace 25. 3. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 21. 3. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- nákup zařízení do školní jídelny od firmy Amarex trade, s. r. o., - zařízení termos a od firmy SEP spol. s r. o., 2 ks výdejních vozíků, nářezový stroj a ponorný mixér

- záměr na výpůjčku nemovitého majetku p. č. 1259 v k. ú. Zruč nad Sázavou a stavby umístěné na této parcele za účelem provozování zázemí pro dětské dopravní hřiště

- nabídku firmy VDG Projektování, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace na akci "Soustava rybníků Želivec" a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou

- uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění dodávky obědů s DS Centrin

- uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy na plotě školní jídelny s firmou LAVO RWEALITY, s. r. o.,

- uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 45 000 Kč od Nadace ČEZ na energie do městských bytů, ve kterých jsou ubytovaní občané Ukrajiny

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 28. 3. 2022

mestsky-urad/uredni-deska/pozvanka-na-jednani-zastupitelstva-28-3-2022-2720.html?kshow=1

 

3. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 4. 2022

http://mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-o-zmene-ceny-vodneho-a-stocneho-2719.html?kshow=1

 

4. ČEZ DISTRIBUCE INFORMUJÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

DDD

 

5. DOKONČENÉ PODLAHY V TVOŘIVÉ DÍLNĚ V MŠ MALOSTRANSKÉ

SD

 

6. PLYNOVÉ PŘÍPOJKY KE ZRUČSKÉMU DVORU DOKONČENY

Ss

 

7. VÝSTAVBA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK V PROSTŘEDNÍ ULICI

SED

 

8. SLOŽENÝ MATERIÁL NA VÝSTAVBU KANALIZACE V BAŤOVĚ KOLONCE

S

 

9. VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE V RÁKOSÍ A ZASÍŤOVÁNÍ PŘED DOKONČENÍM

DD

 

10. SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK

V pátek 25. a v sobotu 26. března bude probíhat svoz odpadů ze zahrádek. Přesné časy a místa naleznete zde.

 

11. STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

- ulice 5. května, Prostřední, Zámecká, Horní

mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-o-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemnich-komunikacich-2722.html?kshow=1

 

12. NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD DO VLAŠIMI OD 1. 4. 2022  

dd

 

13. NÁVRHY DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MŮŽETE ZASÍLAT DO KONCE BŘEZNA

mesto/samosprava/rada-zastupitele-komise-a-vybory/participativni-rozpocet/?ftresult_menu=participativn%C3%AD+rozpo%C4%8Det

 

14. MOŽNOST PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA A CENY ZA SPORTOVNÍ VÝKON ROKU 2021

- písemné návrhy můžete podávat do 29. 4. 2022 

Cena města a sportovní výkon roku 2021 (64 kB)

 

15. AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POMOCI OBČANŮM UKRAJINY VE ZRUČI

radnice/pomoc-ukrajine/informace-pro-ceske-spoluobcany/d

 

16. OBEC ŘENDĚJOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI "ÚČETNÍ OBCE"

mestsky-urad/uredni-deska/obec-rendejov-vyhlasuje-vyberoveho-rizeni-ucetni-obce-2723.html?kshow=1

 

17. PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NABÍZÍ VOLNÉ POZICE

D

 

18. TOPENÁŘSKÝ SERVIS NABÍZÍ REVIZE KOTLŮ, REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

D

 

19. SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL ZRUČE NAD SÁZAVOU A OKOLÍ ZVE SVÉ ČLENY NA SCHŮZI - sobota 26. 3. od 15 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu

 

20. ZRUČSKÉ VOLEJBALISTKY POŘÁDAJÍ ÚKLIDOVOU AKCI ČISTÉ MĚSTO

d

 

21. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI - NABÍDKA AKCÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

DDDDD 

 

22. DÁŠA FLEKOVÁ ZVE V DUBNU NA CVIČENÍ, AUTOMATICKOU KRESBU A VOLNÝ TANEC

DDD

 

23. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

ssDDC

 

24. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

D V sobotu 26. 3. se SKM Zruč B postaví proti celku TJ Zbraslavice A

Xfotbal

DV sobotu 26. 3. se ve sportovní hale uskuteční turnaj v házené ml. žáků

 

Příjemný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 11. 3. 2022

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 7. 3. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na pečovatelskou službu ve výši 536 900 Kč

- poskytnutí finanční částky z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč za účelem rychlé finanční pomoci Ukrajině na veřejnou sbírku, kterou organizuje Člověk v tísni, o. p. s.

- převedení finanční částky ve výši 400 000 Kč z rezervy města na humanitární účely a jejich použití na náklady vzniklé v souvislosti s podporou občanů Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v našem městě

- 2. úpravu rozpočtu města pro rok 2022

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY  MĚSTA ZE DNE 7. 3. 2022

Radní schválili (vybíráme)

-  navýšení kapacity přípravné třídy na 17 žáků v ZŠ pro školní rok 2022-2023

- žádost o individuální dotaci MAS Lípa pro venkov z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč na akci Uklilďme Česko - Ukliďme Kutnohorsko

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Město Zruč nad Sázavou v letošním roce vyčlenilo 400 000 Kč do participativního rozpočtu na realizaci Vámi navržených projektů. Návrhy můžete podávat do 31. 3. 2022 do kanceláře starosty.  Více informací a realizované projekty z loňského roku naleznete zde mesto/samosprava/rada-zastupitele-komise-a-vybory/participativni-rozpocet/

 

NABÍDKA POMOCI ÚŘADU PRÁCE PŘI FINANČNÍ TÍSNI SPOJENÉ S RŮSTEM CEN ENERGIÍ 

mestsky-urad/uredni-deska/nabidka-pomoci-uradu-prace-pri-financni-tisni-spojene-s-rustem-cen-energii-2712.html?kshow=1

 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZRUČ NAD SÁZAVOU

mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-o-vydani-zmeny-c-5-uzemniho-planu-zruc-nad-sazavou-2710.html?kshow=1

 

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM, KTEŘÍ BUDOU PODÁVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

info leták na obce_2022.doc (46.5 kB)

 

JAK A KAM S ODPADY V ROCE 2022

Jak a kam s odpady v roce 2022 (51.5 kB)

 

POMOC OBČANŮM UKRAJINY VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Aktuální informace naleznete: radnice/pomoc-ukrajine/

 

BUDOVÁNÍ PLYNOVÝCH PŘÍPOJEK U ZRUČSKÉHO DVORA  

D   X

TVOŘIVÁ DÍLNA A ATRAKCE V MŠ MALOSTRANSKÉ

dDDS

 

KANALILZAČNÍ PŘÍPOJKY V OKRUŽNÍ ULICI A OPRAVA KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ

DDS

 

VÝSTAVBA VODOVODU V HORNÍ ULICI A RÁKOSÍ

DS

AGRO PERTOLTICE NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ

FFF

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY

H

NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU

Dne 11. 3. byl na cyklostezce nalezen mobilní telefon. Majitel se může přihlásit na MěÚ, telefon 327 531 579. 

 

BAZÁRKY OBLEČENÍ

XX

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

XXX

yYD

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

xC

x V sobotu od 9:00 se ve spolkovém domě odehrají dvě utkání ve stolním tenise: SKM Zruč C proti Sokol Močovice B a SKM Zruč D proti Sokol Močovice C.

 

x V sobotu 12.3. zručský A - tým odehraje zápas proti celku HB Ostrov H. Brod D.

V neděli 13.3. od 14:00 se ve spolkovém domě odehraje utkání mezi celky SKM Zruč a TJ Sokol Králův Dvůr B.

 

Hezký víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 25. 2. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 21. 2. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- uzavřít nájemní smlouvu na část nebytových prostor v polyfunkčním objektu na adrese MUDr. J. Svobody, č. p. 1081

- uzavřít dodatek ke smlouvě o zajištění ostrahy č. 5/2019 s firmou HF service.cz s. r. o.

- výpověď nájemní smlouvy na umístění značek komerčního informačního systému na veřejném prostranství s firmou Hella Autotechnik Nova, s. r. o.

- účetní závěrky a výsledek hospodaření za rok 2021 příspěvkových organizací města

- jmenuje do pracovní pozice vedoucí stavebního úřadu MÚ Zruč nad Sázavou Bc. Inku Blehovou

- připojení města Zruč na Sázavou k akci "Vlajka pro Tibet 2022"

 

2. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ- zaměstnance přijme:

Agro Pertoltice, a. s. 

ddd

Pražská správa sociálního zabezpečení

d

Sampleworld, s. r. o.

d

3. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

D

4. NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KOTELNA POŘÁDÁ BLEŠÁK

D

5. AUTORSKÉ ČTENÍ Z KNIHY JAK SE DĚLÁ ZOO - PETR FEJK

D

 

6. VÍKENDOVÉ KULTURNÍ AKCE

DDDD

Hezký víkend přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 11. 2. 2022

1. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

D

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 7. 2. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- přijetí finančních darů pro ZUŠ Zruč nad Sázavou na projekt Mezinárodní kytarová soutěž od firmy Sázavan Invest, s. r. o. a Ing. Iva Šimka

- uzavřít dodatky ke smlouvě na pronájem reklamní plochy (plot u školní jídelny) s firmou Wikov Sázavan, s. r. o. a Monikou Kmoškovou

- objednat realizaci plynových přípojek od firmy Výstavby sítí Kolín, a. s.

- na základě výběrového řízení na akci "Zruč nad Sázavou ulice ve Smrčkách - místní komunikace a veřejné osvětlení" uzavřít smlouvu o dílo s firmou COLAS, a. s.

- na základě výběrového řízení na akci "Byty v objektu č. p. 719 ve Zruči nad Sázavou" (v části nízkoprahového centra Kotelna) uzavřít smlouvu o dílo s firmou ATOS, spol. s r. o.

- vyhlásit podávání návrh na udělení Ceny města v roce 2022 a Sportovního výkonu za rok 2021, termín pro podávání návrhů je do 29. 4. 2022, vyhlášení (64 kB)

- uzavření smlouvy o dílo se Skupinou historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína na celodenní program XXII. historických slavností, které se budou konat 6. 8. 2022

- uzavření dodatku ke smlouvě na kulturní vystoupení skupiny Čiperky na otevírání turistické sezóny 2022

 

3. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 7. 2. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- prodej vyznačených částí pozemku p. č. 1620, prodej pozemku p. č. 2478 (44 m2),  prodej pozemku p. č. 1207 (91 m2), prodej vyznačené části pozemku p.č. 1287 (cca 400 m2), vše  v k. ú. Zruč nad Sázavou

- vykoupit vlastnický podíl 1/2 pozemku p. č. 623/39 (81 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou

- darovací smlouvu na svítidla veřejného osvětlení ve výši 225 720 Kč od firmy Denso Czech, s. r. o.

- změnu č. 5 územního plánu Zruč nad Sázavou poříázenou zkráceným postupem

- návrh 1. úpravy rozpočtu města pro rok 2022

- jednací řád (82.73 kB) Zastupitelstva města Zruče nad Sázavou

- individuální žádosti o dotace na rok 2022, dle předloženého seznamu (17.21 kB)

 

4. REKONSTRUKCE V MŠ MALOSTRANSKÁ - TVOŘIVÁ DÍLNA

Dsxxss

 

5. VÝMĚNA POKLOPŮ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V ULICÍCH OKRUŽNÍ, POŠTOVNÍ, JABLOŇOVÁ

eee

 

6. NABÍDKA BRIGÁDY - PRŮVODCE NA ZÁMKU

Máte zájem o historii? Rádi pracujete s lidmi a učíte se novým věcem? Přidejte se do mladého a příjemného kolektivu! Pojďte pracovat jako průvodce na zámku ve Zruči nad Sázavou!  Těšíme se na vás 🙂 !

ssss

7. KŘESLO PRO HOSTA S JANEM PUNČOCHÁŘEM

D

 

8. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ VÍKENDOVÉ AKCE

sobota 12. 2.  2022 - spolkový dům - od 9 hodin

- dvě utkání ve stolním tenise: SKM Zruč C proti SKP Olympia Kutná Hora A a SKM Zruč D proti SKP Olympia Kutná Hora B

sobota 12. 2. 2022 - sportovní hale - od 8.30

- druhé kolo Zručské amatérské volejbalové ligy

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 4. 2. 2022

1. AKTUÁLNÍ INFORMACE - COVID -19

D

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 7. 2. se od 18 hodin v zasedací místnosti zámku uskuteční jednání zastupitelstva. 

dd

3. TVOŘIVÁ DÍLNA V MŠ MALOSTRANSKÁ

- práce pokračují

dd

4. VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

- v ulicích Okružní, Horní, Zámecká a Prostřední

f

5. ZAČALA VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE V LOKALITĚ RÁKOSÍ

F

6. V SADU MÍRU SE KÁCEJÍ NEMOCNÉ STŘÍBRNÉ SMRKY, NAHRADÍ JE NOVÁ ALEJ

D

7. POKRAČUJÍ PRÁCE NA DOKUMENTACÍCH

- tlaková kanalizace na Dubině, třída školky nad školní jídelnou a oprava lihovaru ve Zručském dvoře

8. NÁVRH NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU - ZRUČ - VLAŠIM

- znamená lepší spojení ve všední dny i o víkendu

Stávající jízdní řád

Stávající jízdní řád

Návrh nového jízdního řádu

dddd

9. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Město Zruč nad Sázavou přijme pracovníka do sociálních služeb

Více informací: mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pracovnik-v-socialnich-sluzbach-2693.html?kshow=1

Vodní dům přijme zaměstnance na úklid - více informací -https://www.facebook.com/jobs/job-opening/913665769293646/?source=post

d

Firma Sampleworld přijme zaměstnance

s

Firma Elektromontáže-Zruč n. S., s. r. o., přijme elektromontéra a pomocného dělníka

Nástup možný ihned. Více info na tel.: 608 966 288 nebo na e-mailu: petrus.r@seznam.cz

10. NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU

Ve čtvrtek byl v sadu Míru nalezen mobilní telefon značky Samsung. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579. 

11. VE SPOLKOVÉM DOMĚ SE BUDE V NEDĚLI 6. 2. PROMÍTAT FILM KAREL

D

12. ČESKÝ SVAZ POŘÁDÁ TVOŘENÍ PRO RADOST 

V úterý 8. 2. se od 14.30 hodin uskuteční ve spolkovém domě, můžete si vyrobit korálový zápich.

13. KNIHOVNA BUDE OTEVŘENA V SOBOTU 5. 2. 2022

- oddělení pro dospělé od 9 do 11.30 hodin. 

14. JÓGA S TEREZOU

Každý čtvrtek probíhá v tělocvičně nad školní jídelnou jóga s Terezou. 

d

 

Příjemné dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 27. 1. 2022

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STAROSTY  MĚSTA  ZA  ROK   2 0 2 1

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulých 365 dní. Práce všech zaměstnanců města, Rady, Zastupitelstva a firem, které pro město v roce 2021 pracovaly. Dále zmíním investice firem VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace), ČEZ a dalších v našem městě či blízkém okolí. Podařilo se udělat dost věcí: kompletní rekonstrukce čtyř střech včetně školní jídelny, II. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní ulici, úpravy v biokotelně a městském energocentru, nasvícení sedmi přechodů pro chodce a instalace solárních lamp Na Pohoří, nákup nových aut pro pečovatelskou službu a městskou policii, množství drobnějších oprav či rekonstrukce autobusové zastávky Na Pohoří. Získali jsme další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 20 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

CHODNÍKY, KOMUNIKACE A ŽELEZNICE

ZÁMKOVÁ DLAŽBA NAHRADILA BETON

            V roce 2021 proběhla rekonstrukce chodníků v Poštovní ulici mezi panelovým domem a dětským domovem. Dále opravou prošla část chodníku u budovy České pošty (společná investice pošty a města) a chodník na nádvoří základní školy. Ve všech případech nahradila původní beton zámková dlažba. Práce provedla firma Spojstav. Přechod pro chodce u mateřské školy Na Pohoří byl bezbariérově upraven.

Krajská správa a údržba silnic provedla opravu ulice 1. máje a ulice Chabeřická. Některé místní komunikace byly opraveny metodou Turbo v ceně 62 tis. korun. Jedná se o stříkaný asfalt s kamínky. Město má uzavřené výběrové řízení na přeasfaltování ulic Okružní, Poštovní, Lipová a Jabloňová. Firma Colas provede práci za 10 mil. korun v první polovině roku 2022. Dále se vyasfaltuje ulice Krátká a Ve Smrčkách.

Správa železnic dokončila opravy na trati ze Zruče do Ledče včetně úseku v našem městě. Byly tak ukončeny opravy železničních tratí ve všech směrech z našeho města. V rámci těchto rekonstrukcí se opravila budova zručského nádraží, modernizovala se zastávka u Sázavanu, instalovaly se závory na přejezdu na Kutnou Horu a modernizovaly se nástupiště a zabezpečovací technika na zručském nádraží.

Chodníček k lékařůmChodník u pošty po rekonstrukciNový asfaltový koberec u střelniceOprava ulice ChabeřickáOpravená trať ve směru na LedečOpravený chodník na nádvoří školyOpravený chodník v Poštovní ulici

VODOVODY A KANALIZACE

POSTUPNÁ OBMĚNA POKRAČUJE

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala II. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích Okružní a Krátká. Původní kanalizace a vodovod dosloužily. Na podzim se zahájila III. etapa – část vodovod. Realizace probíhá v horní části ulice Okružní, Horní, Zámecké a Prostřední ulici. Dále proběhla oprava vodovodu na dvou místech v Kutnohorské ulici.

Nový vodovod v horní části Okružní uliceOprava vodovodu v Kutnohorské uliciPráce na vodovodu a kanalizaci v Okružní uliciVýstavba vodovodu a kanalizace v Krátké ulici

MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA DOKONČENA

KVALITNĚJŠÍ PITNÁ VODA

Želivská provozní a.s.  dokončila modernizaci Úpravny vody Želivka. Projekt běžel od října 2018 do ledna 2021. Zhotovitelem díla je Metrostav a.s. Dílo vyšlo na 1,2 miliardy korun. Byl zahájen zkušební provoz.

Cílem projektu je dodávat pitnou vodu ve zlepšené kvalitě. Nový objekt se 16 filtry (technologie granulované aktivní uhlí) umožní z vody odstranit rizikové organické látky a pesticidy.

Nová filtrační hala v areálu Úpravny vody ŽelivkaFiltry v akci

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

PRIORITOU BYLY STŘECHY

Rok 2021 můžeme nazvat rokem opravených střech. Novou střech má budova městské policie, dvě menší střechy budovy bývalé školy Pod Farou a školní jídelna. Současně se opravila a natřela fasáda objektu městské policie. Celkem město investovalo 3,3 mil. korun.

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na dva byty v ceně 240 tis. korun.

V obou školkách jsme instalovali nové vrata do jejich areálů. V mateřské škole v Malostranské ulici byla zahájena výstavba tvořivé dílny v objektu bývalého skladu. Práce celkem vyjdou na 1,7 mil. korun. V naší základní škole se vybudovala nová třída na výuku, včetně vybavení. Dále došlo k oplechování vstupního objektu.

Z důvodu prasklin zdiva a vyboulení obvodových stěn se provedlo zpevnění krovů, odlehčení stropu, instalace traverz a táhel v části objektu "I" ve Zručském dvoře (nad Country barem). Bylo investováno 0,5 mil. korun.

V domě s pečovatelskou službou se vyměnily zbývající okna a obojí vstupní dveře. Akce si vyžádala 400 tis. korun.

Fasáda budovy pošty a městské policieOpravená střecha budovy městské policieLaťování střechy školní jídelnyNová střecha školní jídelnyPráce na střechách bývalé školy Pod FarouZadní střechy bývalé školy Pod FarouNové dveře a okna v domě s pečovatelskou službouNová třída v naší ZŠVybavená nová třída v ZŠStatické zajištění ve Zručském dvoře

Budoucí tvořivá dílna MŠNová vrata MŠ Na PohoříNová vrata MŠ MalostranskáRekonstrukce městských bytů

ZELEŇ

SÁZÍME

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně včetně ošetření starých stromů. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony.

V městských lesích se dosázely tisíce stromků po kůrovcové těžbě.

Květinový záhon u zámkuKvětinový záhon v parkuOprava mlatových cestiček u altánkuZáhon náměstí Míru

MĚSTSKÁ KOTELNA A ENERGOCENTRUM

OBNOVA - STARÁME SE

Do energocentra v Sázavanu město zakoupilo nový transformátor pro dodávku elektřiny v nízkém napětí pro firmy v průmyslovém areálu.     

Provozovatel kotelny firma ČEZ Energo opravila palivové cesty biokotelny a vyměnila čtrnáct kusů domovních předávacích stanic pro vytápění a teplou vodu. Zbývající předávací stanice (38 kusů) v bytových domech vymění město v roce 2022, případně 2023. Město si v roce 2021 vzalo na akci výhodně úvěr ve výši 25 mil. korun na 10 let s pevnou úrokovou sazbou 1,09%. Nedaleko hotelu Zruč byla provedena větší oprava elektrického kabelového vedení. Celkové investice do centrálního zásobování teplem budou 35 mil. korun.

Původní transformátorNový transformátor v energocentruNová předávací stanice na vodu a teplo

AKCE ČEZU NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

KABELY DO ZEMĚ

Několik měsíců probíhala pokládka elektrických kabelů do země na Malostranském náměstí a některých přilehlých ulicích. Firmě ČEZ již zbývá poslední lokalita (horní část ulice Kutnohorské a navazující ulice), která by ve Zruči měly projít rekonstrukcí.

Demontáž sloupů elektrického vedení u Ostrovského potokuPokládka elektrických kabelů v lokalitě za benzínkou

SLUNCE SE ZAPOJILO DO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení ve městě bylo rozšířeno o solární lampy v horní části lokality Na Pohoří. Práce provedly naše technické služby.

Na konci roku proběhla instalace nasvícení dalších 7 přechodů pro chodce. Jedná se o tyto lokality: křižovatka ulic 1. máje a 5. května, před obchodem pana Čeledy ve Staré Zruči, u spolkového domu a v Okružní ulici při vstupu do lesoparku. Práce provedla kolínská firma Ave za 600 tis. korun.

Nasvícení přechodů u železářstvíSolární lampy Na Pohoří

STRATEGICKÝ PLÁN NA 10 LET

Finální verzi strategického plánu zastupitelé schválili v březnu 2021. Strategické dokumenty najdete na webových stránkách města: mesto/strategicky-plan-mesta.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

KAŽDÝ SI MOHL VYBRAT

           Po dlouhém jarním covidovém nepotkávání odbor kultury přišel s velkou akcí Zručské jarní lázně pro duši. Tato dvouměsíční akce v sobě zahrnovala sobotní koncerty v zámeckém parku, nedělní běh na rozhlednu Babka, úterní cvičení pro harmonii těla a středeční nevšední podívanou přes zámecké hradby do letního kina. Perličkou tohoto nápadu byla akce Dej Babce mašli, která se uskutečnila na Velikonoce a přinesla našemu městu dokonce zápis v české knize rekordů. Nyní se hrdě můžeme pyšnit, že jsme rekordmani v nejvíce uvázaných mašlích na rozhledně. Dokázali jsme jich tam společně uvázat celkem 340.

Zručský zámek a další expozice navštívilo v turistické sezoně 20 482 návštěvníků. Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XXI. historické slavnosti, naše největší zámecká kulturní akce. Slavnosti byly tentokrát situovány do neklidných let 1914 - 1945. Vystoupil zde dobrý voják Švejk a jeho oficírská kapela, mohli jste zde shlédnout dobová taneční vystoupení, kejklíře, vojáky v dobových uniformách ze skupiny Páni z Kolína, kováře, mincíře, lazebníky, naučné tabule plné zajímavostí té doby nebo se zaposlouchat do hudby staré Prahy. Celá akce, která přilákala téměř 2 tisíce návštěvníků, byla zakončena koncertem skupiny Ranger – Plavci.

Další kulturní akcí na zámku nebo v zámeckém parku byla Hradozámecká noc, Vodácký festival, Dechovka v zámeckém parku nebo krásný kytarový koncert Zorana Gojiče. V malém zámeckém letním kině proběhlo 10 promítání, celková návštěvnost byla 1040 návštěvníků. Což je nárůst v návštěvnosti například oproti roku 2017 více než o 100 %.

Zázemím pro spolkovou i kulturní činnost je náš spolkový dům. Své zázemí tu našlo osmnáct spolků. Klubové kino s kavárnou proběhlo 4x, dále se zde pro zájemce vyučuje angličtina, pro seniory je otevřena akademie třetího věku, probíhají zde jednorázové kurzy, besedy, přednášky. Na podzim se uskutečnil dlouho očekávaný kurz paměti: Nedovolte mozku stárnout, kde v 8 dvouhodinových přednáškách jste mohli zjistit, jak procvičit svůj mozek. Oblíbené Křeslo pro hosta proběhlo letos 3x. Příměstský týdenní tábor probíhal 3x o velkých prázdninách vždy s jiným tématem. 

Celý rok byla v provozu městská knihovna ve spolkovém domě. Počet výpůjček dosáhl na téměř 22 tisíc. V městském fondu máme celkem 24 tisíce knih, letos jich paní knihovnice přikoupili dalších 446 knih. Knihovna zažila letos revoluční změnu a byl zaveden do naší knihovny moderní výpůjční systém Tritius, který rozšiřuje služby pro čtenáře, ale i umožňuje výpůjčku e-knih. Knihovnice i letos pasovaly prvňáčky na čtenáře a k první knížce jim přidaly i na rok volný vstup do dětské knihovny. 

Naše infocentrum, které navštívilo více než 20 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 450 tisíc korun. Infocentrum v zámeckém průjezdu, které je též i hlavní pokladnou pro zámecké expozice, splňuje standard služeb dle jednotné klasifikace turistických infocenter a i pro letošek obhájilo klasifikační třídu B.

Proběhlo 8 farmářských trhů.

Ve sportovní hale došlo na výmalbu v posilovně. Drobné opravy palubovky ve sportovní hale a celkovou údržbu sportovního areálu. Nově jsme zřídili službu pro rezidenta i turistu půjčovnu elektrokol ve Zručském dvoře.

Na Dubině bylo zrealizováno menší dětské hřiště.

Dětské hřiště na Dubině

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ NAPLNĚN

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2021 na těchto projektech:

 

 1. Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy č. p. 2 ve Zručském dvoře – dokumentace připravena včetně stavebního povolení. V horním objektu Zručského dvora je pět bytových jednotek. Projektem dochází k jejich rekonstrukci a dále dochází k vestavbě dvou bytových jednotek do půdního prostoru. Ke každému bytu bude k dispozici venkovní sklípek jako ve spodní části Zručského dvora
 2. MŠ Malostranská – zahradní dílna – získáno stavební povolení. Jedná se o nové využití doplňkové budovy u MŠ (dříve prádelna a sklad tuhých paliv) pro tvoření dětí, případně pro společnou činnost i s rodiči. V březnu 2021 podáme žádost o dotaci.
 3. Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou - III. etapa - práce na dokumentaci ukončeny. Třetí etapa se týká zejména našich vesniček, alejí podél městských cest a je v ní výsadba třech ovocných sadů. Do sadů je navržená kombinace jabloní, hrušní a švestek.
 4. Rekonstrukce náměstí Míru – stavební povolení získáno.
 5. Rekonstrukce ambulance pro zubaře – dokumentace hotova, vyřizuje se stavební povolení.
 6. Další třída školky nad školní jídelnou – práce započaly
 7. Tlaková kanalizace na Dubině – práce zahájeny
 8. Rekonstrukce dešťové kanalizace v Kutnohorské a Vlašimské ulici – práce probíhají
 9. Byl proveden stavebně-technický průzkum lihovaru a špýcharu ve Zručském dvoře

 

RŮZNÉ

DROBNOSTI DOTVÁŘÍ CELKOVÝ VZHLED MĚSTA

Na Pohoří firma Jan Řimnáč namontovala novou autobusovou zastávku. Zámkovou dlažbu pod zastávku položila Zručská stavební. Došlo k rozšíření chodníku před zastávkou, která nyní má bezbariérový přístup. Nad vchod do budovy městské policie byl nainstalován přístřešek. V Nesměřicích proběhlo přemístění odběrného místa kulturního domu na městský pozemek, započala rekonstrukce dílny našich technických služeb a u smuteční síně se opravily schody.

Společné prostory spolkového domu jsme vymalovali. Na dvou místech spolkového domu došlo k úpravě sádrokartonovou příčkou.

 V zámeckém parku bylo vyčištěno jezírko a opraveny mlatové cesty před altánem. Obě akce provedly naše technické služby.Zámecká brána prošla opravou.

Do mateřské školy Na Pohoří byla zakoupena nová myčka. Při procházce kolem sochy sv. Vavřince v Kutnohorské ulici narazíte na novou naučnou ceduli. Město poprvé vypsalo participativní rozpočet (200 tis. korun), ve kterém každý mohl navrhnout věc k realizaci a následně proběhlo hlasování. K realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu: "Pítko na cyklostezce ve Zruči nad  Sázavou" a "Malé dětské hřiště pro starou část Zruče nad Sázavou" dojde v roce 2022. Na rok 2022 jsme vyhlásili participativní rozpočet s částkou 400 tis. korun. Těšíme se na Vaše nápady.

Město zajišťovalo služby pro naše seniory – Senior taxi a Hodinový pomocník. Středočeský kraj zavedl nové autobusové jízdní řády a zahrnul Kutnohorsko do Pražské integrované dopravy. Celkově došlo k výraznému  zlepšení spojení ze Zruče do Prahy a Čáslavi aneb do Prahy i o víkendu. Nevýhodou pro Zruč je časové prodloužení autobusového spojení do Kutné Hory.

Po nehodě byla opravena cisterna našich dobrovolných hasičů. Bylo zakoupeno a namontováno několik odpadkových košů. Probíhal výkup pozemků pod místními komunikacemi a městu se podařilo vykoupit poslední pozemek pod centrálním fotbalovým hřištěm a kempem Rákosí.

Ani v roce 2021 se nepodařilo sehnat zubaře do našeho města. Reklama, osobní komunikace, nabídka prostor pro zubařskou ordinaci (město zafinancuje stavební úpravy a přispěje na vybavení) a nabídka městského bytu. Díky za každý nápad k získání zubaře do našeho města. Město nepoleví v úsilí a doufejme, že rok 2022 bude úspěšnější.

Autobusová zastávka Na PohoříMontáž zastávky Na PohoříPřístřešek na budově MěPJezírko v parku po vyčištěníOpravená zámecká bránaNový kontejnerNové obchodyÚprava prostor za kotelnou

PODÁNO 34 ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Město podalo 34 žádostí o dotace do různých fondů. V 24 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 20,6 mil. korun. Ve čtyřech případech nám žádosti byly zamítnuty a u tří žádostí čekáme na výsledek. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, do školství, do knihovny, do oprav místních komunikací či výstavby bytů. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na opravu místních komunikací (akce proběhne v první polovině letošního roku) a na pečovatelskou službu.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

ROK 2022 FINANČNĚ ZAJIŠTĚN

Zůstatek na konci roku 2021 na všech účtech města je ve výši 91,1 mil. korun. Máme tak vytvořenou dostatečnou finanční hotovost na investiční projekty a provoz města nejen na rok 2022.

Závazky města činily na konci roku 2021 včetně úroků 38,3 mil. korun. Město má dva úvěry. Starší s pevným úrokem 0,57% zbývá doplatit ve výši 11,9 mil. korun. Poslední splátka bude v roce 2025. Nový úvěr ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,09% (s úroky 26,4 mil. korun) z konce roku 2021 použijeme na projekt výměny domovních předávacích stanic pro teplou vodu a vytápění. Poslední splátka je v roce 2031.

V roce 2021 zaplatíme na všech splátkách 6,3 mil. korun.

KONTROLA FINANČNÍHO ÚŘADU NA JEDNIČKU

Finanční úřad provedl kontrolu několika dotací pro naše město a neshledal žádné pochybení.

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU A TSSM

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 2 500 úkonů. Bylo uzavřeno 46 manželství, 7 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 46. Celkový počet obyvatel ke dni 1. 1. 2022 byl 4 861, z toho 342 cizinců. Počet úmrtí za rok byl v počtu 86 občanů, přistěhovaných 88 občanů a odstěhovaných 82 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 99 let. Celkem 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťuje 9 pracovníků. (5 pečovatelek, 1 pradlena, 2 dohodářů, 1 sociální pracovník). Celkem pečovatelky provedly přes 20 tis. úkonů. Sociální odbor navštívil za rok 221 našich občanů. Pro výkon pečovatelské služby bylo zakoupeno další vozidlo. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 4 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2021 byl ve výši 116 000,- Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 842 gratulací. Senior taxi uskutečnilo 2 404 jízd.

Přestupková komise řešila 69 případů.

Velké poděkování patří opět pečovatelkám a vedoucí Štěpánce Malinové za to, jak zvládli situaci s covidem-19 v roce 2021.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Zaměstnanci TSSM města se starali o komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, městské byty, budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení.

Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen druhý elektromobil. V ceně 424 tisíc korun nám elektromobil Selvo slouží pro naše údržbáře. Dále byla pořízena prosévací lžíce na zeminu. Do městské prádelny byly zakoupeny 3 pračky a sušička. Bylo provedeno 110 revizí elektrických zařízení a dalších 370 revizí různých zařízení. Při správě nebytových prostor bylo provedeno 1033 úkonů a při správě bytů 383. Technické služby mimo pravidelné činnosti provedly dalších 504 úkonů. Vánoční výzdoba byla rozšířena a náš vánoční strom vyhrál anketu středočeského deníku o nejhezčí vánoční strom ve Středočeském kraji.

Městská policie ve Zruči nad Sázavou v roce 2021 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu 7 zaměstnanců. Celkem bylo evidováno kolem 1000 událostí. Naši strážníci byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, zabezpečovali výjezdy pohotovostí TSSM, v omezeném rozsahu prováděli výuku dopravní výchovy se žáky základních škol na dopravním hřišti, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Krom uvedených činností strážníci dále v době vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 prováděli kontroly dodržování mimořádných opatření, jednalo se především o kontroly dodržování používání ochranných prostředků, zákazu srocování osob, zákazu volného pohybu osob nebo zákazu vycházení. Dále to byly kontroly uzavřených provozoven, kontroly dětských hřišť a sportovišť v době omezení provozu. Byl zprovozněn celý kamerový systém, který čítá třináct kamer na šesti stanovištích. V letošním roce by mělo dojít k rozšíření o další stanoviště. Pro výkon služby se zakoupilo nové služební vozidlo.

Audit na hospodaření města z Krajského úřadu proběhl bez závad.

Elektromobily na údržbu městaPosila do městské prádelnyNové vozidlo MěPPult kamerového systémuVánoční stromy pod zámkemVánoční výzdoba na nám. Míru

RADA A ZASTUPITELSTVO

         Rada našeho města měla v roce 2021 23 zasedání a projednala 368 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 93 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, našim dodavatelům, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování patří všem zdravotníkům, lékařům, lékárnicím, hasičům, policistům, prodavačkám a prodavačům, učitelům a dalším, kteří pomohli zvládnout pandemii v minulém roce. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali po celý rok.

 

Přeji všem pohodový a dobrý rok 2022. 

 

Mgr. Martin Hujer

starosta města Zruče nad Sázavou

 

Aktuální informace 14. 1. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 10. 1. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- zveřejnit záměr města na pronájem nebytových prostor v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody (sídlo realitní kanceláře)

- objednat projektové práce na rekonstrukci lihovaru ve Zručském dvoře od Ing. Jiřího Kuncla

- objednat návrh nezbytných statických opatření týkající se provizorního zajištění konstrukce "Hrázděného domu" (špýchar) ve Zručském dvoře od firmy Projekty - Zemek, s. r. o.  

- darovací smlouvu na vozík SELVO 4800 D

- zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Byty v objektu č. p. 719 ve Zruči nad Sázavou" (v části nízkoprahového centra Kotelna)

- úpravu podmínek pro senior taxi s účinností od 1. 1. 2022 a uzavření dodatku č. 3 s panem Martinem Havlíčkem

- darovací smlouvu s firmou Denso Czech, s. r. o., na svítidla veřejného osvětlení ve výši 225 720 Kč

- předložit do jednání zastupitelstva individuální žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2022

- podání žádosti o dotaci do Středočeského kraje na dovybavení JSDH Zruč nad Sázavou a na oplocení sportovního areálu

- objednat u firmy Perfekt Systém, s. r. o., rozšíření vstupenkového rezervačního systému v infocentru a nákup řídící jednotky turniketů

2.   PROBÍHAJÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI KANALIZACE

Z důvodu rekonstrukce kanalizace je tento týden uzavřena část Okružní ulice. 

dDD

3. OBČANÉ SE MOHOU ZAPOJIT DO ROZVOJE MĚSTA A PODÁVAT SVÉ NÁVRHY DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

D

4. VČELÍ SVĚT V HULICÍCH NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ

R 

5. FIRMA MUBEA PŘIJME ZAMĚSTNANCE

D

6. STŘEDOČESKÝ KRAJ NOVĚ ZAJISTIL V BENEŠOVĚ ZUBNÍ POHOTOVST  

S

7. STŘEDOČESKÝ KRAJ ROZHODL O SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍCH PRO MAXIMÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

dd

Více informací: https://pid.cz/reakce-integrovane-doprave-stredoceskeho-kraje-narust-omikronu/?fbclid=IwAR0OOuqoXtcfoDwcfYI2hT1dymgHxcyZJq5G5iAcQOnC_as-5yfDnIs5T0E

8. VÁNOČNÍ STROM V ZÁMECKÉM PARKU VYHRÁL V SOUTĚŽI O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROM VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

DF

9. VE SPOLKOVÉM DOMĚ BUDE PROBÍHAT DALŠÍ PROMÍTÁNÍ

SS

10. MĚSTSKÁ KNIHOVNA A PETR FEJK ZVOU NA AUTORSKÉ ČTENÍ KNIHY JAK SE DĚLÁ ZOO

D

11. DALŠÍ DÍL KŘESLA PRO HOSTA JE ODLOŽEN  

Šéfkuchař Jan Punčochář zasedne do Křesla pro hosta až v druhé polovině února. 

 

Příjemný lednový víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

Krásné svátky přeje Martin Hujer

c

 

Aktuální informace 17. 12. 2021

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 12. 2021

Radní schválili (vybíráme)

- přijetí daru pro Základní školu Zruč nad Sázavou od Místní akční skupiny Lípa pro venkov, z. s.

- přijetí finančního daru od společnosti WOMEN for WOMEN, o. p. s., v rámci projektu "Obědy pro děti"

- dodatek č. 5 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele od 1. 1. 2022 se společností FCC HP, s. r. o.

- příkazní smlouvu s firmou MA projekt, spol. s r. o., na zpracování výběrového řízení, jejímž předmětem jsou domovní předávací stanice

- zveřejnit výběrové řízení na akci "Zruč nad Sázavou ulice Ve Smrčkách - místní komunikace a veřejné osvětlení"

- pravidla zapojení participativního rozpočtu města pro rok 2022

- standardy kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

- dohodu o zřízení dočasné přístupové cesty a její užívání k odvozu kalamitního dřeva z lesa s firmou Agro Pertoltice, a. s.

- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na XXII. historické slavnosti 

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 13. 12. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- a stanovili od 1. 1. 2022 cenu u prodeje pozemků v majetku města, které jsou přičleněny k soukromým pozemkům a žadatel je bude chtít od města koupit, takto: 300 Kč/m2 ve Zruči nad Sázavou, 150 Kč/m2 v obcích Dubina, Želivec, Nesměřice, Domahoř

- přijetí neinvestiční dotace ve výči 70 519 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje sboru jednotky dobrovolných hasičů ve Zruči nad Sázavu na rok 2021

- smlouvu o zřízení práva stavby s TJ Jiskra 

- 6. úpravu rozpočtu města pro rok 2021

- rozpočet města města pro rok 2022

- podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce povrchu místních komunikací ve Zruči nad Sázavou

- podání žádosti o dotaci na akci "Obnova budovy městského úřadu"

- podání žádosti do národního programu podpory cestovního ruchu na financování akce "Modernizace expozic Zručského zámku pořízením turniketů"

- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na akci "Zručský zámek ožívá - IV. etapa

 

3. V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH VÁM BUDOU DORUČENY ZRUČSKÉ NOVINY, JIŽ NYNÍ JSOU NA WEBU: 

mesto/media/zrucske-noviny/zrucske-noviny-archiv/

 

4. MUDR JIRAN A OČNÍ LÉKAŘ NEBUDOU ORDINOVAT

D

 

FIRMA FCC HP, S. R. O. PŘIJME ŘIDIČE

D

V SOBOTU 11. 12. SE USKUTEČNIL ZRUČSKÝ ADVENTNÍ BĚH

Bylo vybráno 31,4 tisíc Kč pro seniory v domově Centrin na canisterapii.

yfds

 

ROZVOZ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

DD

SETKÁNÍ U BUDOVY STARÉ ŠKOLY V ULICI POD FAROU - ZAPAL SVÍČKU ZA ŠKOLU

td

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

D

 

Příjemný předvánoční víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 10. 12. 2021

1. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 13. 12. 2021 se od 18 hodin bude konat jednání zastupitelstva města.

Hlavním bodem jednání bude schválení rozpočtu města na rok 2022.

Návrh rozpočtu můžete najít na webových stránkách: mestsky-urad/uredni-deska/navrh-rozpoctu-na-rok-2022-2660.html?kshow=1

 

Program jednání:   mestsky-urad/uredni-deska/pozvanka-na-jednani-zastupitelstva-13-12-2021-2666.html?kshow=1

 

2. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Od 1. 1. 2022 dochází k úpravě ceny.

Více informací: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2532_8.pdf&original=vodn%C3%A9%2C%20sto%C4%8Dn%C3%A9%202022.pdf

 

s

 

3. PRÁCE SPOJENÉ S NASVÍCENÍM PŘECHODŮ POKRAČUJÍ

TDDD

 

4. FIRMA WIKOV, S. R. O., NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ

D

 

4. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DD

 

Příjemné zimní období přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

ddrdsw
 

Aktuální informace 3. 12. 2021

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 29. 11. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- žádost ZUŠ týkající se podání žádosti na Ministerstvo kultury na projekt Mezinárodní kytarová soutěž

- podání žádosti o dotaci na akci "Obnova budovy městského úřadu Zruč nad Sázavou" 

- podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce povrchu místních komunikací ve Zruči nad Sázavou"

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ ESCO, a. s., na dodávku silové elektřiny pro město pro roky 2022 a 2023

- uzavření smlouvy s firmou Innogy Energie, s. r. o. na dodávku silové elektřiny pro LDS Sázavan na rok 2022

- ceník pro odběratele silové elektřiny na rok 2022 v LDS Sázavan a uzavření dodatků na rok 2022 se zákazníky

- uzavření obchodní smlouvy se společností EDENRED CZ s. r. o.

- dodatek č. 13 k pojistné smlouvě s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., 

- uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištěníé dodávky obědů s Domovem pro seniory Centrin

- smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na vodovodní přípojky v Želivci

Radní doporučili (vybíráme):

- zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města pro rok 2022

 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE ZRUŠENO

Vítání občánků plánované na sobotu 11. 12. je z důvodů současných mimořádných opatření zrušeno. 

 

PROBÍHAJÍ PRÁCE NA NOVÉM VODOVODU V OKRUŽNÍ ULICI, OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ NA NÁMĚSTÍ MUDR. SVOBODY, UKONČENY BYLY PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY

DDDVD

 

V PROSTŘEDNÍ ULICI BUDOU PROBÍHAT VÝKOPOVÉ PRÁCE

Práce budou probíhat do konce února. Prosíme občany Prostřední ulice, aby po dobu výkopových prací nádoby na odbad umísťovali na křižovatku ulic Prostřední a Okružní nebo Prostřední a 5. května.

 

MARTIN HEJL BUDE PRODÁVAT VÁNOČNÍ STROMKY A RYBY 

CCC

Technické služby v letošním roce prodej stromků nebudou zajišťovat. 

 

DS CENTRIN PŘIJME RECEPČNÍ

D

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

D

 

V NEDĚLI 28. 11. SE V ZÁMECKÉM PARKU ROZSVÍTIL VÁNOČNÍ STROM A DALŠÍ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ

DDDD

 

Poklidný adventní čas za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 19. 11. 2021

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. 11. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na podporu turistických informačních center 

- přijetí neinvestiční dotace ve výši 70 519 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje sboru jednotky dobrovolných hasičů ve Zruči nad Sázavou

- rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 a střednědobé výhledy na roky 2022 - 2024

- zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Byty v objektu č. p. 719 ve Zruči nad Sázavou" - jedná se o objekt Kotelny

- poptávkové řízení na dodávku silové elektřiny z hladiny do LDS a pro městské objekty, včetně příspěvkových organizací

2. VLÁDA SCHVÁLILA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Od 22. 11. bude možné prokazovat se při volnočasových aktivitách pouze očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Skončí tak uznávání antigenních a, až na výjimky, také PCR testů. Více informací: https://koronavirus.mzcr.cz/volnocasove-aktivity-pouze-s-o-n-vlada-schvalila-nova-opatreni/

 3. SBĚRNÝ DVŮR JE UZAVŘEN

FCC HP, s. r. o., informuje, že sběrný dvůr ve Zruči nad Sázavou je z hygienických důvodů do pondělí 22. 11. 2021 uzavřen.

4. PROBÍHAJÍ PRÁCE SPOJENÉ S OSVĚTLENÍM PŘECHODŮ PRO CHODCE

Upozorňujeme občany, že jsou od pondělí 15. 11. na některých místech prováděny výkopy a instalace na některých místech stožárů (z důvodu prací na osvětlení přechodů pro chodce).  Jedná se o tyto lokality: křižovatka ulic 1. máje a 5. května, před obchodem pana Čeledy ve Staré Zruči, u spolkového domu a v Okružní ulici při vstupu do lesoparku. Práce budou trvat do 31. 12. 2021. 

5. OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY FINALIZUJE

D

6. PRODEJNA ADÉLKA PŘIJME NOVOU KOLEGYNI NEBO KOLEBU

Jedná se o plný pracovní úvazek do prodejny ve Zruči nad Sázavou. Více informací přímo v prodejně nebo na telefonu 773 788 834.

7. HOTEL ZRUČ POŘÁDÁ ZVĚŘINOVÉ HODY A AKCI JÄGERMEISTER  

SD

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDDD

9. V SOBOTU 20. 11. BUDE OTEVŘEN VČELÍ SVĚT V DOBĚ OD 13,30 DO 16,00 HODIN

Více informací: http://www.vcelisvet.cz/aktuality/vceli-svet-otevren-20-11-2021/

 

Příjemně prožitý listopadový víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 12. 11. 2021

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 8. 11. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města k dofinancování projektu TJ Jiskra na výměnu umělého povrchu na házenkářském hřišti do výše 400 000 tis. Kč (za předpokladu, že by TJ Jiskra získala na tuto akci dotaci)

- přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na podporu subjektů podnikajících v oblasti kultury postižených covid-19

- 5. úpravu rozpočtu města pro rok 2021

- udělit Cenu města paní Mileně Lhotkové a Sportovní výkon slečně Lindě Průšové

- přijetí dotace od Středočeského kraje ve výši 50 000 Kč na podporu participativního rozpočtu 

2. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ N

ABÍZÍ POMOC LIDEM, KTEŘÍ BOJUJÍ S RŮSTEM CEN ENERGIÍ 

DD

 

3. MUDR. PETR BARÁK NEBUDE OD 15. 11. DO 19. 11. 2021 ORDINOVAT

Zastupovat bude MUDr. Masopustová, v ordinaci bude denně do 9 hodin pouze sestra

 

4. FIRMA WIKOV, S. R.O. PŘIJME ZAMĚSTNANCE 

d 

 

5. POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - PÉČE O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

x

 

5. V ZÁMECKÉM PARKU JE JIŽ OZDOBEN VÁNOČNÍ STROM

DJSD

 

6. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDD

Ve sportovní hale se v sobotu 13. 11. od 9 hodin uskuteční amatérský nohejbalový turnaj trojic. 

 

Příjemný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 5. 11. 2021

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1. 11. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů s Ministerstvem vnitra, jedná se o prodloužení výpůjčky obrazu Bitva u Tišnova z roku 1866, který je umístěn v Reprezentační pracovně průvodcovské okruhu zámku

- smlouvu o reklamě a propagaci s firmou ČEZ, a. s. na akci Předvánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu

Radní doporučili zastupitelům schválit

- přijetí dotace z Ministerstva průmyslu na podporu subjektů podnikajících v oblasti kultury postižených celosvětovým covid-19

- změny prodejních cen pozemků v majetku města

2. PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KTERÉ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 8. 11. 2021

C

C

3. KRIZOVÁ LINKA KRAJE PRO POMOC OSOBÁM POSTIŽENÝM KRACHEM DODAVATELE ENERGIÍ

d

 4. PRÁCE NA REKONSTRUKCI STŘECHY BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY POKRAČUJÍ

DD

5. V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU U STADIONU BYLA VYMĚNĚNA OKNA

DD

6. ZREKONSTRUOVAL SE CHODNÍK V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

D

7. AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ VE MĚSTĚ

 Sampleworld, s. r. o., přijme asistentku/asistenta obchodního oddělení

 f

Prodavačku/prodavače přijme obchod Adélka a maso uzeniny Matoušek

dd

Stavebniny Krauer přijmou brigádníka

f

Prodejna Penny přijme prodavačku/prodavače a pokladní/pokladního

https://penny.jobs.cz/detail/?id=G2-1560512216-aden_brand0&fbclid=IwAR2quswGPoLmUp4yurm2xMxKJKs73IJJv-NtA4oHRwlyLK7tkYe9UH6eKcM

Další nabídky práce - Pražská správa sociálního zabezpečení přijme zaměstnance

d

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

SSSdd

Dáša Fleková zve na listopadové akce

ddd

 

Příjemně prožitý víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 22. 10. 2021

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 18. 10. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- opravu části chodníku na nádvoří školy

- návrh rozpočtové změny č.5

- dodatky s odběrateli silové elektřiny na poslední dva měsíce roku

- plán zimní údržby 2021/2022

- finální znění nájemní smlouvy na objekt Lihovaru ve Zručském dvoře

2. MĚSTO PŘIJME SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

více informací: mestsky-urad/uredni-deska/mesto-zruc-nad-sazavou-prijme-socialniho-pracovnika-2631.html?kshow=7

3. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

V pátek 22. a v sobotu 23. října bude probíhat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

Stanoviště:

Pátek: 
1) Rozhraní ulic Nová a Budovatelů 15.00 – 15.20
2) Na Farském 15.25 – 15.45
3) ulice M. J. Husi – u lékárny 15.50 – 16.10
4) Na Pohoří – u ZŠ 16.15 – 16.35

5) ulice Průběžná – u garáží 16.40 – 17.00
6) ulice Okružní – výjezd záchranky 17.05 – 17.25
7) rozhraní ulic T. Bati a Okružní 17.30 – 17.50
8) rozhraní ulic Hlohová a Okružní 17.55 – 18.15

Sobota:

1) Dubina - u zastávky ČSAD 8.00 – 8.20
2) Želivec – u obchodu 8.25 – 8.45
3) Zruč n. S. – naproti čerpací stanici 8.55 – 9.15
4) Zruč n. S. – V Paloukách a Přímá 9.20 – 9.40
5) Nesměřice – na návsi 9.50 – 10.10
6) Zruč n. S. – ulice Ke stadionu na parkovišti 10.20 – 10.40
7) Zruč n. S. – na nám. MUDr. Svobody 10.45 – 11.05

4. ZÁMECKÉ JEZÍRKO VYČIŠTĚNO

Čištění jezírkaNapouštění jezírka

5. OPRAVY MLATOVÝCH CESTIČEK V PARKU

Odstranění starého mlatuNový mlatový povrchOpravené matové cesty před altánem

6. REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ POKRAČUJÍ

Chodník u pošty po rekonstrukciOdstranění starého betonu v Poštovní uliciZámková dlažba nahradila beton v Poštovní uliciMísto pro posezeníSpojovací chodníček u dětského domova

7. PROBĚHNE REKONSTRUKCE STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Firma Realitní a stavební společnost provede rekonstruci střechy školní jídelny u dětského hřiště. Cena díla je 2,2 mil. korun.

Školní jídelna se dočká nové střechy

8. VYBERTE SI Z NABÍDKY KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

Dýňové tvořeníFilm HavelFilm Deníček moderního fotraKoncertNáborNábor házená

Další pokračování pořadu Křeslo pro hosta se uskuteční 11.11. 2021 na Hotelu Zruč od 18.30 hod. - hostem bude uznávaný kardiochirurg prof. Jan Pirk.

prof. Jan PirkKřeslo pro hosta

Stolní tenis muži - 23.10. od 14.00 spolkový dům soupeř TTC Koral Tišnov

                                 - 24.10. od 10.00 spolkový dům soupeř TJ Sokol Borová-Korouhev

Volejbal muži -  23. 10. od 10 hodin ve sportovní hale soupeř Dobřichovice B

Fotbal muži A -  23.10 od 15:30 fotbalový stadion soupeř Sokol Kaňk

Fotbal muži B -  24.10 od 15:00 fotbalový stadion soupeř Malín B

9. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ KORONAVIRUS

Od 25.10. Nově bude mít každý účastník při hromadných akcích ve vnitřních prostorech respirátor, nehledě na počtu účastníků. Dále pak na pracovišti musí všichni zaměstnanci nosit respirátor, vyjma těch, kteří jsou na pracovišti sami. 

Od 1.11. budou platit testy PCR pouze 72 hodin, antigenní 24 hodin. Vstup do restaurací, klubů a podobných provozů bude podmíněn doložením dokladu O - T - N (očkování - test - prodělání nemoci). Doložení dokladů bude kontrolovat provozovatel podniku. Od listopadu budou propláceny antigenní a PCR testy (ve frekvenci 1x týdně antigenní, 2x měsíčně PCR) pouze osobám do 18 let, rozočkovaným osobám po první dávce vakcíny a těm, kteří se nemohou nechat očkovat. 

 

 

Pěkný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 15. 10. 2021

1.  VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE ZRUČI NAD SÁZAVOU Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz

 

2. MĚSTO BUDE OPĚT POSKYTOVAT INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Více informací - mesto/projekty-a-granty/granty/2022/

 d

3. TECHNICKÉ SLUŽBY BUDOU SVÁŽET ODPAD ZE ZAHRÁDEK

V pátek 15. a v sobotu 16. října budou technické služby svážet odpad ze zahrádek. Prosíme o dodržování časů a stanovišť. 

D

 

4. ČESKÁ SPOŘITELNA VE ZRUČI NAD SÁZAVOU JE STÁLE V PROVOZU

 D

5. ZÁMECKÉ JEZÍRKO JE TÉMĚŘ NAPUŠTĚNO

4

6. PROBÍHÁ ÚPRAVA MLATOVÝCH CESTIČEK V PARKU

44D

 

7. V SADU MÍRU BYL NALEZN SVAZEK DVOU KLÍČŮ S ČÍPEM

Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579-

 

8. ZRUČSKÉ FIRMY POŘÁDAJÍ TECHNICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI

D

 

9. VYBERTE SI Z NABÍDKY KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

dddddss

 

Za kancelář starosty přeje příjemný podzimní víkend Ludmila Vlková

dd

 

 

Aktuální informace 7. 10. 2021

1.  ZVEME VŠECHNY OBČANY K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Podrobnější informace k volbáme ve Zruči nad Sázavou  

Oznámení o místě a době konání voleb 

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 4. 10. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo vnitra na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků městské policie v souvislosti s epidemií covid-19

- prodej vyřazeného služebního automobilu městské policie značky Dacia Duster

- navýšení pracovního úvazku o 1,0 na pracovní pozici sociálního pracovníka od 1. 1. 2022

- záměr na rozšíření optické sítě do lokality Na Farském od firmy Vlašimnet, s. r.o.

- zvýšení nájemného v městských bytech o 10 % od 1. 1. 2022

- poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města k dofinancování projektu TJ Jiskra na technické zhodnocení sportoviště házené do maximální výše 400 000 Kč

- jmenování do školské rady ZŠ za zřizovatele Mgr. Kristýnu Jirkovskou a Mgr. Martinu Fialovou

- darovací smlouvu s organizací Klub nemocných cystickou fibrózou, z . s. ve výši 5 000 Kč (jedná se o honorář, kterého se zřekl ve prospěch této organizace Daniel Stach)

- dodatek ke smlouvě s firmou Amper Market o dodávkách silové elektřiny do LDS Sázavan

 

3. ČEZ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY INFORMUJÍ O PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE ELEKTŘINY

dd

4. POŠTA V NOVÉ ZRUČI BUDE V ÚTERÝ 12. 10. Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ZAVŘENA    

 

5. OPRAVA CHODNÍKU U POŠTY VE FINÁLE

Zámkovka položenaStarý beton nahradila zámková dlažba

6. ČIŠTĚNÍ ZÁMECKÉHO JEZÍRKA

Odstranění nánosů ze zámeckého jezírkaLekníny bez vody

 

7. RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ ZVE NA SVÉ AKTIVITY

drrr

8. ZVEME NA KULTURNÍ AKCE

gr

9. ODDÍL FOTBALU A VOLEJBALU ZVE NA DOMÁCÍ ZÁPASY

9. 10. od 10.15 hodin - I. A třída dorostu - soupeř SK Městec Králové

9. 10. od 16 hodin - A mužstvo - soupeř SK Malešov

10.10 od 15 hodin - B mužstvo - soupeř SK Malešov

Po ukončení tohoto zápasu se uskuteční členská schůze oddílu fotbalu

 

Volejbal - sportovní hala 

9. 10 od 10 hodin - KP I volejbal muži - soupeř Mělník

Krásný víkend přeje starosta Martin Hujer

d

 

Aktuální informace 23. 9. 2021

1. MĚSTO HLEDÁ STOMATOLOGA A PEDIATRA

TT

 

2. PŘIPOMÍNÁME DOČASNÉ UZAVŘENÍ POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY A BANKOMATU  

Z důvodu instalace nového bankomatu, do kterého bude možné peníze vkládat i vybírat, v pobočce České spořitelny ve Staré Zruči bude od 24. 9. do 1. 10. bankomat mimo provoz, pobočka bude zavřena od 27. 9. do 30. 9. 2021

d

3. POŠTA VE STARÉ ZRUČI INFORMUJE O PROVOZU

Ve středu 29. 9. bude pošta ve Staré Zruči z provozních důvodů otevřena pouze v době od 11.30 do 14.30 hodin.

 

4. MUDr. BARÁK OČKUJE SVÉ PACIENTY PROTI CHŘIPCE 

MUDr. Barák informuje své pacienty, že se mohou nechat očkovat proti chřipce. Očkování probíhá v ordinaci bez objednání:

Pondělí, středa, čtvrtek a pátek: 9 - 12 hodin

Úterý: 13 - 18 hodin

 

5. INFORMACE OČNÍHO LÉKAŘE

Oční lékař nebude v pondělí 27.  9. ordinovat.

 

6. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Prodejna potravin Happy ve Staré Zruči přijme prodavačku na hlavní pracovní poměr, zájemce se může přihlásit na telefonu 321 620 132.

Společnost CENTURY 2000 přijme nové zaměstnance - jedná se o pozici obsluha prošívacího stroje a na pozici skladník. Zájemci se mohou hlásit u pana Vobeckého na telefonu: 603 287 803 nebo osobně v sídle společnosti CENTURY 2000 s. r. o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou.

dd

7. TECHNICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI

D

 

8. NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

DdDDd

DDdf

 

Příjemně strávený podzimní víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

D

Aktuální informace 17. 9. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 9. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí účelového daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN na úhradu stravného pro několik dětí 

- pravidla pro vztah města a jeho příspěvkových organizací

- podání žádosti o dotaci na nákup automobilu pro pečovatelskou službu

- účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro dofinancování pečovatelské služby

- prodloužení smlouvy o spolupráci s paní René Votíkovou na stálou expozici panenek na zámku

- uzavřít smlouvu o dílo s firmou AVE Kolín, která vyhrála výběrové řízení na instalaci veřejného osvětlení k přechodům u spolkového domu, u přechodu do parku v Okružní ulici, u semaforu Na Pohoří, na náměstí MUDr. Svobody u železářství

- dodatek ke smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2021 se společností Arriva Východní Čechy

- dodatek k nájemní smlouvě s firmou Centrin CZ na stávající prostory kavárny Hellas a uzavření nové nájemní smlouvy na přilehlé prostory kavárny

- dodatek k nájemní smlouvě se Štěpánkou Richterovou týkající se prodloužení nájemní smlouvy na umístění restauračních stolů na nádvoří zámku do 30. 9. 2021

 

2.  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 13. 9. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení provozních nákladů na sociální služby v souvislosti covid-19

- přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na dofinancování pečovatelské služby na osobní automobil pro pečovatelskou službu, dopravní automobil pro nesměřické hasiče, modernizaci a digitalizaci informačních cedulí a pořízení dataprojektoru do infocentra, multifunkční kopírovací zařízení, historické slavnosti

- přijetí dotace z Ministerstva kultury na podporu veřejných knihoven

- 4 . úpravu rozpočtu města pro rok 2021

- finanční podporu projektů v rámci participativního rozpočtu

 

3. PROBÍHÁ ÚPRAVA KORYTA ŘEKY SÁZAVY

DD

4. ZAČAL SE REKONSTRUOVAT CHODNÍK U POŠTY V NOVÉ ZRUČI

 YY

5. ČESKÁ SPOŘITELNA INFORMUJE O NOVÉM BANKOMATU

Bude instalován nový bankomat, který umožní vklad i výběr hotovosti. Z důvodu instalace nového bankomatu bude pobočka ve Staré Zruči od pondělí 27. 9. do čtvrtka 30. 9. zavřena. Stávající pobočkový bankomat bude mimo provoz od 24. 9. do 1. 10. 2021.

X

6. ZRUČNÉ DOBROTY NABÍZÍ FIT KRABIČKY

ZRUČné dobroty nově nabízí stravování formou celodenních krabiček, které vám zajistí pestrou stravu od po-pá. Více informací najdete na našem webu www.zrucnedobroty.cz.

X

7. SPOLEČNOST CENTURY 2000 PŘIJME ZAMĚSTNANCE

Společnost CENTURY 2000 přijme muže a ženy do jednosměnného provozu na pozici obsluha prošívacího stroje a na pozici skladník. Zájemci se mohou hlásit u pana Vobeckého na telefonu 603 287 803 nebo osobně v sídle společnosti CENTURY 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou.

 

8. ČEZ INFORMUJE O ODSTÁVCE PROUDU

YX

9. POZVÁNKA NA VÍKENDOVÉ AKCE

XXX

 

Za kancelář starosty přeje příjemný víkend Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 10. 9. 2021

1.  V PONDĚLÍ 13.9. SE KONÁ ZASTUPITELSTVO NAŠEHO MĚSTA V 18.00 V ZASEDAČCE       ZÁMKU

2. PROBÍHAJÍ PRÁCE NA DOKUMENTACÍCH

- Kanalizace na Dubině

- Nová dešťová kanalizace v ulici Kutnohorská a Vlašimská 

- Rekonstrukce ambulance za hotelem pro zubaře a lékaře

- Nová třída školky v budově školní jídelny

- Rekonstrukce náměstí Míru

3. REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE V BAŤOVĚ KOLONCE III. ETAPA

III. etapa se bude týkat horní části ulice Okružní, ulic Horní, Zámecká a Prostřední – termín říjen 2021 (začne se vodovodem v Okružní ulici) – jaro 2022. Majitelé dotčených nemovitostí budou včas informováni.

4. REKONSTRUKCE CHODNÍKU U POŠTY ZAHÁJENA

Oprava chodníku u pošty zahájenaPůvodní beton odstraněn

5. HŘIŠTĚ NA DUBINĚ V PROVOZU

Dětské hřiště na DubiněSkluzavky a houpačkyHotovo

6. PROBÍHÁ VÝMĚNA DOMOVNÍCH PŘEDÁVACÍCH STANIC

Stará staniceNová staniceMísta výměny DPS 2021

7. VOZOVÝ PARK NAŠÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Vozový park pečovatelské služby

8. POZVÁNÍ DO ZÁMECKÉHO PARKU OD NAŠÍ ZAHRADNICE

Pozvání do parku (7.83 MB)

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Divokej Bill ve ZručiCCHI-FEST ve ZručitTvoření již 14.9.Festival na zelené louce v SenetíněVinobraní na Kačině

 

Krásný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 3. 9. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30. 8. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí daru 58 800,-Kč v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI

- doplnění snímačů GPS na další dopravní prostředky města

- objednání projektových prací dešťová kanalizace ulice Vlašimská a Kutnohorská od firmy

    Projekt IV s.r.o.

- objednat nákup a instalaci zbývajících oken budovy domu s pečovatelskou službou  u

   firmy Vekra

- zhotovitele akce "Obnova místních komunikací ve Zruči n. S." - firmu COLAS CZ, a. s.

Radní doporučili zastupitelstvu ke schválení (vybíráme):

- přijetí dotace ve výši 128 000,-Kč na nový knihovní systém

- obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém

   odpadového hospodářství

- realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu: "Pítko na cyklostezce ve Zruči nad

   Sázavou" a "Malé dětské hřiště pro starou část Zruče nad Sázavou"

- návrh 4. úpravy rozpočtu pro rok 2021

 

2. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU MĚSTA A NA 

    SPORTOVNÍ VÝKON ROKU 2020 DO 30.9.

Návrhy přijímá kancelář starosty: vlkova@mesto-zruc.cz; 327 531 579

 

3. PŘECHOD U ŠKOLKY BEZBARIÉROVĚ UPRAVEN

Úprava přechodu Na PohoříBezbariérový

4. NOVÁ BRÁNA A BRANKA MŠ NA POHOŘÍ

Nová brána a branka naší školky

5. NOVÁ TŘÍDA VČETNĚ VYBAVENÍ V NAŠÍ ZŠ

Nová třída v naší ZŠVčetně nového vybavení

6. ZATRAVNĚNÁ HRÁZ NOVÉHO RYBNÍKU

Rybník Na Rybárně v září 2021Zatravněný břeh

7. OPRAVA CHODNÍKU U POŠTY

Česká pošta opraví svůj chodník podél budovy pošty. Práce provede firma Spojstav. Beton nahradí zámková dlažba.

Chodník České poštyBeton nahradí zámková dlažba

8. PROSTOR U POPELNIC NENÍ ODLOŽIŠTĚ

Takové věci patří do sběrného dvora - zde odložíte  zdarma. Děkujeme.

Patří do sběrného dvora

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Zručská laťkaLetní kinoHřiště plné herMistrovství ČR v mölkkyVodácký festival

 

Krásný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 27. 8. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16. 8. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu informačních center, na nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu, dopravní automobil pro hasiče z Nesměřic a dofinancování pečovatelské služby

- přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšených provozních výdajů v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19

- objednání projektových prací na zřízení dvou oddělení mateřské školy v objektu školní jídelny

- výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se osvětlení některých přechodů pro chodce

- uzavření smlouvy s firmou Agos stavební a. s. na stavební úpravy prostor MŠ Malostranské na dílnu

- uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělávání zaměstnanců v rámci modelu CAF s Českou společností pro jakost z. s. a zajištění odborného poradenství při implementaci modelu CAF

 

2. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

- za pár dní končí anketa, ve které můžete hlasovat o projektech doporučených zastupiteli 

https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/W5rDOo16

 

3. DOKTOR JIRAN NEBUDE ORDINOVAT

-  MUDr. Jiran oznamuje, že od 30. 8. do 17. 9. bud emít dovolenou. V ordinaci bude dopoledne přítomna sestra, zastupovat bude MUdr. Masopustová

 

4. MÁME OPRAVENOU ZÁMECKOU BRÁNU A PLOT

DD

 

5. KVĚTINOVÉ ZÁHONKY

DD

 

6. ZUŠ ZVE NA PŘIJÍMACÍ POHOVORY

ZUŠ zve nové zájemce na přijímací pohovory,  a to v pondělí 30. 8. v době od 14 do 16 hodin: hudební obor (zobcová flétna, zpěv, housle), taneční obor, výtvarný obor, literárně-dramatický obor.

 

7. HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ SE ZÚČASTNILO TÉMĚŘ 1 900 NÁVŠTĚVNÍKŮ

rzesd

Více fotografií na: 

mesto/media/fotogalerie/2021/

Autor fotek: Štěpánka Richterová

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DddDDDD

 

9. ZBRASLAVICE SE LOUČÍ S LÉTEM

DDD

 

10. V LETNÍM KINĚ SE STÁLE PROMÍTÁ

- letos se promítalo již 9x, v pátek 27. 8. se promítá  film YAKARI a naposledy v pátek 3. 9. TROLLOVÉ

Dd

 

11. VE ZRUČSKÉM DVOŘE SE USKUTEČNIL HUDEBNÍ FESTIVAL - ZRUČSKÝ BIGBÍTOVÝ (Z)DUNĚNÍ

DDDDD

Autor fotek: Jaroslav Bouma

Příjemně prožitý poslední prázdninový víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 23. 7. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19. 7. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijmout finanční dar ve výši 30 tis. Kč na financování kultury od firmy BOKI Industries, a. s.

- vybrat firmu Stavební a realitní společnost, s. r. o., na výměnu střešní krytiny na objektu školní jídelny

- zveřejnit zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku - obnova místních komunikací

- zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební úpravy v MŠ Malostranské na dílnu

- uzavřít smlouvu se společností Elektrowin, a. s., o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení

- uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Realitní a stavební společnost, s. r. o., na rekonstrukci střech na škole Pod Farou a budově městské policie

- poskytnout finanční dar městysu Moravská Nová Ves na škody způsobené ničivým tornádem

- prodej nákladního automobilu Avie panu Vlčkovi

- smlouvu o dílo na historické slavnosti se skupinou historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína

- aktualizaci metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek

 

Radní doporučili

- zastupitelstvu schválit přijetí dotace od Středočeského kraje na historické slavnosti, multifunkční kopírovací zařízení do knihovny a na proběhlou akci Zručské jarní lázně pro duši

 

2.  NÁKUP NOVÉHO AUTA PRO MĚSTSKOU POLICII A ELEKTROMOBILU

(bude používán na svoz odpadu a výlep plakátů)

CD

 

3.  OPRAVA SILNICE 1. MÁJE, POVRCHU MOSTU PŘES PARDIDUBSKÝ POTOK, OPRAVA FASÁDY NA BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICIE

D F

 

4.  NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ

fdddd

4. LÉTO V ZÁMECKÉM PARKU

terdffgfff

 

Krásné léto za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 8. 7. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 28. 6. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

-  celoroční hospodaření a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2020

     (bez výhrad)

- pasport místních komunikací

- peněžní dar ve výši 100 tis. korun obci na jižní Moravě (vybere Rada města)

- úpravu č. 3 rozpočtu města

- prodeje a nákupy pozemků (pod místními komunikacemi)

- přijeti dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč na akci dopravní automobil pro

   JSDH Nesměřice

- úpravy vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, nočním klidu a 

   o místním poplatku z pobytu

2. TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ VE ZRUČI

Ve Zruči nad Sázavou bude od září 2021 působit mobilní tým pro duševní zdraví dětí. Nedostupná psychologická péče a podpora dětí s psychickými obtížemi a jejich rodin se nyní stane dostupnější.

Více na: http://www.dusevnizdraviprodeti.cz

3. KNIHOVNA BUDE V PONDĚLÍ 12. 7. UZAVŘENA

4. ANKETA

Zastupitelstvo města vyčlenilo z rozpočtu města 200 000 Kč do tzv. participativního rozpočtu a cílem je umožnit občanům hlasovat o projektu, který byste ve městě uvítali. Zkrátka, který by se vám líbil. V dubnu a květnu 2021 přijímalo město vaše návrhy na projekty a nyní je čas, abyste hlasovali o projektech doporučených zastupitelstvem k realizaci. Předkládáme vám 2 návrhy a prosíme o udělení hlasu projektu, který vás více zaujal. Hlasování končí 31. 8. 2021.

Vstup do ankety:

https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/W5rDOo16

5.  ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

ČEZ Distribuce oznamuje, že 15. července od 7:30 do 14:00 hodin dojde k plánované odstávce el. proudu v ulicích: 5. května, Hlohová, Horní, Krátká, Lipová, Mládeže, Okružní, Polní, Prostřední, sad Míru, Školní, Topolová, Zámecká. 

6.  LETNÍ KINO 9. 7. V 21.30 - ČESKÝ FILM MATKY

Plakát

Videoupoutávka:

https://www.facebook.com/zrucske.noviny/videos/4388491081183239

7.  ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

Video ze Zručských jarních lázní pro duši. Pojďte si  zavzpomínat na vydařenou akci.

https://www.facebook.com/ZamekZrucNadSazavou/videos/297517335408541

8.  ZRUČSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI - PROGRAM

Program

9.  TURNAJ V MÖLKKÁCH

Plakát

10.  KONCERT SKUPINY KEKS VE ZRUČSKÉM DVOŘE 10.7. 

Plakát

11.  LETNÍ KULTURNÍ AKCE VE ZRUČI - PŘEHLED

Zručské kulturní léto

 

 

Pěkný  červenec,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 25. 6. 2021

1.  SBÍRKY NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝCH VČEREJŠÍ PŘÍRODNÍ KATASTROFOU

 

Organizátor sbírky

číslo účtu

variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve evangelické

2100691426/2010

 -

Sbírka

2.  11,1 MIL. KORUN PRO ZRUČ

Město získalo dvě dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 10 mil. korun na opravu místních  komunikací Lipová, Okružní (od hotelu Zruč po výjezd u Tesca), Poštovní a Jabloňová. 1,1 mil. korun na vybudování tvořivé dílny z bývalého skladu MŠ Malostranská.

3.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 21. 6. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  smlouvu s firmou Lesprojekt Stará Boleslav na pořízení lesního hospodářského plánu          na období 2023-2032

- smlouvu s firmou UNIKOM z Kutné Hory na nákup automobilu Fabie pro naši 

   pečovatelskou službu za cenu 300 tis. korun

- žádosti o umístění banerů

- žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy přes naše 

   město

- podání žádosti o finanční podporu ve výši 371.990 Kč  pro MŠ Na Pohoří Zruč n. S.

- organizátora zadávacího řízení na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči n. S." 

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):

-  žádosti podané do participativního rozpočtu 2021 města

- předložené výkupy pozemků pod komunikacemi v lokalitě Za benzínkou

4.  OPRAVA STŘECHY BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE DOKONČENA

Nová krytinaPohled zblízka

5. SOLÁRNÍ LAMPY NA POHOŘÍ V DETAILU

Neobvyklý tvar svítidla

6. ELEKTRICKÉ VEDENÍ DO ZEMĚ V LOKALITĚ U BENZÍNKY

Za benzínkou

7. NOVÉ PRAČKY PRO MĚSTSKOU PRÁDELNU

123

8. HARMONOGRAM OPRAV ULICE OKRUŽNÍ A KRÁTKÁ PO VÝSTAVBĚ VODOVODU A 

   KANALIZACE

V červnu byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace. Rýhy po výstavbě se nechají dva měsíce "slehnout". Na přelomu srpna a září bude do rýh po výstavbě položena betonová stabilizace - bude provádět firma, která stavěla vodovod a kanalizaci. Skončí místní tankotrom. Po ukončení výběrového řízení na celkovou rekonstrukci (souvisí s obdržením dotace) se domluví s vítěznou firmou další termíny na pokládku nových obrubníků, frézování starého asfaltu a  pokládku nového asfaltu. Ulice budou opraveny v celé šíři.

Okružní 1Okružní 2KrátkáOkružní po výstavbě před 81 lety

9. 6 MIL. KORUN DO CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ MĚSTA

Firma Čez Energo provede o prázdninách výměnu 14 ks domovních předávacích stanic pro vytápění a teplou vodu.

Plánek výměny

10. ZÁMECKÁ NOVINKA

Milovníkům kávy a osvěžujících nápojů představujeme  horké novinky - hot cup a kelímek na limonádu/pivo.

Zámecká novinka

 

11. WEBOVÝ PORTÁL O BAŤOVSKÉ ZRUČI

Pro nový městský webový portál o baťovské Zruči, který se vytváří po vzoru města Zlína, hledáme do záložky "Lásky jedné plavovlásky" fota z natáčení tohoto filmu.

Lásky jedné plavovlásky

12. LETNÍ KINO - PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 5.7. v 21.00

Princezna zakletá v čase

 

Pěkný  víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 10. 6. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 7. 6. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  navýšení kapacity MŠ Na Pohoří o 5 míst

-  podání žádosti o finanční podporu z fondů EU pro MŠ Malostranskou

-  nákup 2 praček a 1  sušičky pro prádelnu v MŠ Na Pohoří

-  nákup automobilu pro naši městskou policii

-  zpracování prováděcí projektové dokumentace na opravu komunikací 2021-2022

   (ulice Okružní, Lipová, Jabloňová a Poštovní)

-  smlouvu o spolupráci s místními rybáři týkající se nového rybníku Na Rybárně

-  vypsání výběrového řízení na výměnu krytiny střechy školní jídelny

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):

-  pasport místních komunikací

-  úpravu rozpočtu města 2021 č.3

-  vykoupení pozemků pod místními komunikacemi

-  dofinancování automobilu pro dobrovolné hasiče z Nesměřic

2. PROBÍHÁ OPRAVA STŘECHY BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Oprava zahájena sundáním staré krytinyNové laťování

3. DROBNÉ OPRAVY V ZÁMECKÉM AREÁLU

Oprava zámecké brányOprava schodů v parkuVýměna poškozené krytiny

4. SOLÁRNÍ LAMPY NA POHOŘÍ JIŽ SVÍTÍ

Solární lampa v celé kráseSolární lampy v akci

5. ZMĚNY OPATŘENÍ OD 8.6.

Změny opatření od 8.6. 2021

6. NOVÁ VÝSTAVA V ZÁMECKÉ GALERII

František Stráník

7. VÝLET DO ZOO

RC Setkání pořádá výlet do ZOO v Táboře

8. VÝLET DO LYSÉ

Svaz žen pořádá výlet do Lysé n.L.

9. ZRUČSKÉ LÁZNĚ PRO DUŠI 2021 DĚKUJÍ

Poděkování

10. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MÁ VOLNÉ TERMÍNY

Příměstský tábor

11. FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO JIŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND

Festival Barevné město

12. NOVÁ POSEZENÍ ZRUČSKÝCH KAVÁREN

Zručné dobrotyHellas

13. MODEL ZRUČSKÉHO ZÁMKU

V infocentru si můžete zakoupit papírový model zámku. Model je v měřítku 1:220  za cenu  460,- Kč. Tak co, pustíte se do toho?

Model zámku

 

Pěkný pátek a nadcházející víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 28. 5. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 24. 5. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  vypsání výběrového řízení na nový automobil pro pečovatelskou službu

-  záměr opravy střechy školní jídelny

- přijetí dotací ve výši 45 tis. korun na Krajskou postupovou přehlídku filmové tvorby       a XVII.  Festival leteckých amatérských filmů

- výpůjčku náměstí Míru na akci Ameriky ve Zruči

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):

- obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2021 o nočním klidu

- závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2020

- výkupní cenu pozemků v soukromém vlastnictví, zastavěných městskou komunikací 

- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu

2. PROBÍHÁ OPRAVA STŘECH NA BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICIE A BÝVALÉ ŠKOLE POD        FAROU

123456

3. CENA MĚSTA A SPORTOVNÍ VÝKON ZA ROK 2020

Své písemné návrhy na udělení ocenění CENA MĚSTA a CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2020 můžete odevzdat v kanceláři starosty nebo zaslat na e-mail podatelna@mesto-zruc.cz do 31. 7. 2021.

4. ZÁMEK A ZÁMECKÉ EXPOZICE SE OTVÍRAJÍ TURISTŮM OD 31. KVĚTNA

Vstupenky do zámku i ostatních expozic zakoupíte v infocentru, které je pro vás otevřené každý den od 9:00 do 17:00. Těšíme se na vás při zámecké prohlídce.

Zámecká jídelnaVstupní halaNáš poklad

5. AKTUÁLNÍ PLATNÁ OPATŘENÍ NA VÍKEND

Změny opatření od 24. května

6. AMERIKY VE ZRUČI

Ameriky ve Zruči

7. POCHOD BAŤOVA CVIČKA

Pochod Baťova cvička

8. VÝSTAVA LIDÉ Z VOSKU

Výstava lidé z vosku - zámecká galerie

9. FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO

Festival Barevné město

10. DEN DĚTÍ V KAVÁRNĚ HELLAS

Den dětí v kavárně Hellas

 

 

Pěkný poslední květnový víkend,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 14. 5. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 10. 5. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  vypsání výběrového řízení na nový automobil pro městskou policii

- nákup elektromobilu pro naše technické služby na údržbu města

- nákup automobilu pro dobrovolné hasiče z Nesměřic

- podání dotace pro naše pečovatelky

- harmonogram sekání trávy v letošním roce

- nákup plynového varného kotle pro školní jídelnu

- objednání projektových prací na rekonstrukci ambulance za hotelem

- výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Zářečí - Rákosí

- záměr prodat nákladní automobil Avia s nosičem kontejneru

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 10. 5. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- směnu pozemků se Státním pozemkovým fondem (lokalita U stadionu) - získáme 

   pozemky fotbalového stadionu a kempu Rákosí výměnou za pozemky okolo Zruče

- bezplatný převod pozemků pod místními komunikacemi

- úpravu změny č.5 územního plánu města - lokalita Na Pohoří - ve spodní části louky

    nad Penny půjdou v budoucnu stavět bytové domy a v horní části zůstane prostor

     pro rodinné domy

- přijetí dotace ve výši 464 tis. korun na sociální práci od MPSV

- přijetí dotace ve výši 317 tis. korun na odměny pro pečovatelky od MPSV

- schválení záměru vybudování dvou sociálních bytů 

- úpravu rozpočtu města č.2 

3. KONTROLA FINANČNÍHO ÚŘADU DOPADLA DOBŘE

Finanční úřad provedl kontrolu několika dotací pro naše město a neshledal žádné pochybení.

4. PROBĚHLO JEDNÁNÍ K NÁVRHU NOVÝCH AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Bude zapracována většina připomínek našeho města - upraveny odjezdy většiny autobusů na 14.15 (navázání na pracovní dobu firem). Odjezdy autobusů z Kutné Hory budou upraveny, aby navazovaly na konec vyučování středních škol. Vylepší se spojení do okolních obcí. Nově budou zřízeny linky Zruč-Kutná Hora-Kolín a Čáslav-Zruč-Praha Roztyly.

Celkově dojde k výraznému  zlepšení spojení do Prahy a Čáslavi. Jedinou nevýhodou pro naše město je snížení autobusových spojení do Kutné Hory a prodloužení doby jízdy (obslouží se více vesnic po trase). Do Kutné Hory však každé dvě hodiny bude nadále jezdit vlak.

Nové jízdní řády budou platit od 1. srpna 2021 a na webových stránkách https://pid.cz/category/integrace/ budou zveřejněny v první polovině června.

5. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

Lázeňské proceduryChyť Babku za klikuRelax večeryJarní kinoKvětnové soboty

6. ZRUČSKÝ MÁJOVÝ BĚH 7. ROČNÍK 14.-16.5. 2021

https://www.zrucskymajovybeh.cz/

Běh - časový plánStart běhu od zámku

7. FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZRUČSKÉM DVOŘE  20. KVĚTNA

Farmářské trhy 20.5. od 10.00

8. PRODEJ AVIE S NOSIČEM KONTEJNERŮ

mestsky-urad/uredni-deska/zamer-mesta-na-prodej-nakladniho-automobilu-avia-s-nosicem-kontejneru-2552.html?kshow=1

9. OPRAVA STŘECH BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE A ŠKOLY POD FAROU

Město nechá opravit střechu městské policie a dvě menší střechy bývalé školy Pod Farou (za hlavní budovou). Práce provede firma Realitní a stavební společnost za 1,1 mil. korun.

10. PASPORT BUDOV A HŘBITOVŮ

Město zadalo zpracování posledních dvou pasportů majetku v elektronické podobě. Veškerý majetek města a inženýrské sítě budou k nahlédnutí na jednom místě na webových stránkách.

11. STAVEBNÍ AKCE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH-STARÁME SE

- nový vodovod a kanalizace v Okružní a Krátké ulici (asfaltování proběhne o prázdninách

   a v září)

- zámecký vodotrysk v provozu

- oprava zámecké brány

- nádvoří zámku je připraveno na turistickou sezonu

- napuštěný rybník Na Rybárně

- prosévací lžíce pro naše TSSM

- otevřená prodejna  Pepco

- nové parkoviště před Tetou a Pepcem

Krátká ulice po výstavbě kanalizace a vodovoduHorní část Okružní uliceSpodní část Okružní uliceUklizené zámecké nádvoříZámecký vodotryst v provozuOprava zámecké brányNapušťěný rybník Na RybárněProsývací lžíceOtevřená prodejna PepcoNové parkoviště před Pepcem a Tetou

 

Pěkné víkendové dny,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 30. 4. 2021

1.  OPATŘENÍ PLATNÁ OD 3. 5. 2021

E

 

2.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26. 4. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  byla uzavřena pojistná smlouva na vozový park s pojišťovnou UNIQA.

-  schválil se projekt a energetický audit na výměnu části svítidel veřejného osvětlení   

   od firmy Envipartner, s. r.o. (ledky místo výbojek)

- zastupitelstvu města byla doporučena ke schválení změna č. 5 územního plánu a 2.

   úprava rozpočtu města 

- schválena byla smlouva na pronájem reklamní plochy (plot u ŠJ) s firmou Centrin CZ

 

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pracovnik-v-socialnich-sluzbach-2548.html?kshow=7

 

4. NÁVRH AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A LINEK

Příprava integrace dopravy na Kutnohorsku vstoupila do závěrečné fáze. V odkazu najdete návrh jízdních řádů a linek. Výrazně se navýší spojení do Prahy. Některé linky se ruší a jiné zřizují. Další novinkou je spojení do Čáslavi. Probíhá připomínkové řízení.  Jízdní řády by měly platit od 1. srpna.

Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku I. | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Zruč-Praha RoztylyPraha Roztyly-Zruč

5. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

uhhh

6. FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZRUČSKÉM DVOŘE OD 20. KVĚTNA

Farmářské trhy

 

 

Pěkné víkendové dny,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 16. 4. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 12. 4. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- podání dotací do fondů Středočeského kraje - opravy zámeckého sklepení, na kulturní

   akce a vybavení knihovny

- vypůjčku Zručského dvora a mobiliáře na akci Zručské bigbítové dunění  21.8. 2021

- smlouvu s firmou Realitní a stavební společnost na akci "Rekonstrukce střech - škola

   Pod  Farou a budova městské policie"

- vypsání výběrového řízení na akci "Dopravní automobil pro JSDH Nesměřice"

- vypsání výběrového řízení na akci "Rozšíření TI na Zářečí - 1. etapa" (vodovod a

   kanalizace)

- návrh zahrádky kavárny Hellas

- kupní smlouvu s firmou Wood&Paper, a. s. na prodej dřeva

- smlouvy o umístění kamer našeho kamerového systému

Radní doporučují zastupitelstvu:

- přijetí dotace na sociální práci ve výši 464 776,-Kč

2. KŘESLO PRO HOSTA KE SHLÉDNUTÍ  19. DUBNA OD 18.00

Křeslo pro hosta 19.4.

3. ČISTÉ MĚSTO

Zručské volejbalistky pořádají tradiční jarní úklid města od 17.-30.4 2021. Sesbírané odpadky prosím nechávejte v pytlích u odpadkových košů. Prázdné pytle možno vyzvednout v infocentru.

Čisté město

4. MÁJOVÝ POCHOD 8. KVĚTNA

Májový pochod 8.května

5. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET ZRUČE 

Město  zvolilo pro rok 2021 novou formu zapojení veřejnosti do rozvoje města tzv. participativní rozpočet aneb navrhni drobný projekt k realizaci. Zastupitelé pro letošní rok uvolnili do participativního rozpočtu 200 000 Kč. 

Pravidla: mestsky-urad/uredni-deska/participativni-rozpocet-mesta-pro-rok-2021-2524.html?kshow=1

6. PROCHÁZKOVÁNÍ ANEB OKOLÍM ZRUČE PO SVÝCH

Procházky

7. STAVEBNÍ AKCE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH - STARÁME SE

- práce na kanalizaci a vodovodu v Okružní ulici

- solární lampy Na Pohoří

- terénní úpravy u tenisové haly

- těžba uschlých borovic pod rozhlednou Babka

- meteostanice Na Pohoří (naměřené údaje: https://meteodata.meteoservis.cz/?id=P7ZRUC01)

U tenisové halySloupy pro solární lampyNapojení vodovodu v Okružní uliciOkružní ulice po výstavbě kanalizace a vodovoduTěžba uschlých borovic pod rozhlednouMeteostanice v provozu

 

 

Pěkné dny,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 9. 4. 2021

1.  11. DUBNA KONČÍ NOUZOVÝ STAV 

Od 12. dubna se otvírá:

- MĚSTSKÝ ÚŘAD (běžná otvírací doba pro veřejnost)  

- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

- KNIHOVNA

- SPORTOVNÍ AREÁL

2. PROČ POUŽÍVAT MOBILNÍ ROZHLAS

- novinky z radnice

- krizové informace a varování - v současné době Covid info z našeho města

- pozvánky na kulturní a sportovní akce

- možnost výběru, které zprávy chci dostávat. Obecné info z úřadu a krizové informace

   budete dostávat vždy. Z ostatních zpráv si můžete vybrat (kultura a sport, knihovna,

   rodiny s dětmi, majitelé zvířat a další)

- nahlášení závady ve městě

V našem městě v současné chvíli používá mobilní rozhlas téměř 1 000 spoluobčanů. Přihlášení 

3. AKTUÁLNÍ INFO K OTEVŘENÍ  ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ŠKOLEK

ZŠ Na Pohoří

Školní jídelna 

ZŠ Okružní 

MŠ Malostranská 

MŠ Na Pohoří 

4. COVID INFO Z NAŠEHO MĚSTA ZE DNE 9. DUBNA

Nové případy celkem     2

Nové případy 65+            0

Pozitivních za 14 dní       21

Přepočet na %                  0,43%

místo v celostátním pořadí (z 6 259 obcí)     2958

Další info 

5. ZÁPIS V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZŠ Na Pohoří 

ZŠ Okružní ulice 

6. OPRAVA VODOVODU V KUTNOHORSKÉ ULICI UKONČENA

Pokládání nového potrubíPodbetonování pod asfaltovou vrstvuZaasfaltováno

7. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA POHOŘÍ DOKONČENA

Hotová zastávka Na Pohoří

8. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V PÁTEK 9.4. A V SOBOTU 10.4.

Časy a sběrná místa

8. ZMĚNA AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 12.4.

Jízdní řády

 

Pěkné dny,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 1. 4. 2021

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 29. 3. 2021

Schválilo

- nákupy pozemků v lokalitě Rákosí

- podání žádostí o dotace ze Středočeského kraje - auto pro pečovatelky a hasiče,   

   dataprojektor do informačního centra a další

- přijetí dotace ve výši 1,5 mil. Kč na "Zvýšení kvality řízení úřadu"

- vytvoření sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ v Centrinu

Vzalo na vědomí

- zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2020 (bez závad)

- vyhlášení participativního rozpočtu (návrhy občanů) pro rok 2021

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22. 3. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- uzavření smlouvy na pojištění vozového parku města s UNIQA pojišťovnou

- vyhlášení pravidel participativního rozpočtu na rok 2021

- opravu hasičského vozidla Tatra od firmy KOBIT-TH CZ s.r.o.

- společné vstupenky pro turisty s kavárnou Hellas a Zručnými dobrotami

- žádost o prominutí nájemného s Country barem

- cenu obědů ve školní jídelně pro cizí strávníky ve výši 82,-Kč

- podání dotací do fondů Středočeského kraje

Radní vzali na vědomí:

- zprávy za rok 2020 o pojištění města, městské policie, hospodářské činnosti a městským

   bytům

3. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

 Zručské jarní lázně pro duši vás zvou na velikonoční happening - DEJ BABCE MAŠLI!

Dej Babce mašli

4. MĚSTO SE ZAPOJILO DO AKCE HODINA ZEMĚ

Město se zapojilo potřetí do akce Hodina Země vypnutím veřejného osvětlení na jednu hodinu. Akce upozorňuje na změnu klimatu a ochranu přírody.

5. UZAVÍRKA SILNICE II/126 U SLAVOŠOVA OD 6. 4. DO 11. 7. 2021

Začíná letošní etapa rekonstrukce silnice do Kutné Hory. Silnice bude úplně uzavřena nad obcí Slavošov. Objížďka povede přes Pertoltice.

6. AKCE ČEZU NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ ZAČNE V DUBNU

Minimálně do konce prázdnin bude probíhat pokládka elektrických kabelů do země na Malostranském náměstí a některých přilehlých ulicích. V rámci akce budou omezení na dotčených místních komunikacích.

7. BRIGÁDA - PRŮVODCE NA ZÁMKU

Brigáda

8. ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 3. 5.

https://www.msmalostranska.cz/dokumenty/pro-rodice/109-zapis-2021-22/file

https://www.ms-napohori.cz/wp-content/uploads/2021/03/Informace-k-z%C3%A1pisu-do-M%C5%A0.pdf

9. STAVEBNÍ AKCE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH - STARÁME SE

- nová autobusová zastávka Na Pohoří - připravené místo a její montáž

- práce na II. etapě výstavby kanalizace a vodovodu v Okružní a Krátké ulici finišují

- obnovená studna u bývalé školy Pod Farou

- nový kontejner na hřbitově

- oprava vodovodu v Kutnohorské ulici

- rozšíření veřejného osvětlení Na Pohoří - proběhne instalace 5 solárních lamp mezi

    vodojemem a sídlištěm Na Pohoří

- probíhá větší údržba zeleně

Připravené místo pro novou zastávku Na PohoříMontáž zastávkyOkružní uliceKrátká uliceObnovená studně Oprava vodovodu v Kutnohorské uliciMísto pro solární lampuÚdržba zeleně v parku odborníkyNový kontejner na hřbitově

 

Pěkné velikonoce,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 18. 3. 2021

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLILO STRATEGICKÝ PLÁN 2021-2031

Dne 15. března třináct zastupitelů schválilo strategický plán města na roky 2021-2031 včetně akčního plánu 2021-2022. 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 8. 3. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Rekonstrukce střech

   Zruč nad Sázavou - škola Pod Farou a střecha městské policie"

- nákup třídící lžíce a úpravu hydrauliky od firmy SAP spol. s r. o. pro naše technické služby

- odpisový plán Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou pro hudební nástroj pianino

   Petrof 125 M1

- uzavření nájemní smlouvy na prostory k podnikání ve Zručském dvoře (objekt H na 

   adrese Okružní č. p. 1116), s  Centrin CZ s.r.o  (navazuje na stávající kavárnu)

- uzavření smlouvy na prodej dřevní štěpky s firmou ČEZ Energo s.r. o. pro rok 2021

    (do naší biokotelny)

- uzavření kupní smlouvy s firmou Wood&Paper, a. s. na dodávku sortimentu jehličnatých

   kulatin 

Radní vzali na vědomí:

- sdělení výsledku výběrového řízení na prodej nemovitého majetku v k. ú. Zruč nad

  Sázavou (Město v něm nakoupilo pozemek 2394/1 o výměře 14 tis. m2)

3. UZAVÍRKA KUTNOHORSKÉ ULICE U OBCHODU HAPPY

Od 28. 3 do 2. 4. 2021 bude uzavřena Kutnohorská ulice u obchodu Happy z důvodu obnovy křížení vodovodních řadů. Pro dopravu nebude přístupné parkoviště u obchodu a nebude příjezd k domům naproti Happy. Malostranská ulice nebude průjezdná. Objížďka při cestě na Kutnou Horu povede přes kruhový objezd u Densa a Horku. 

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2392_3.pdf&original=Kutnohorsk%C3%A1.pdf

4. POŠTA V NOVÉ ZRUČI BUDE V SOBOTU 20.3. UZAVŘENA

5. MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ OD 22. - 25. 3. UZAVŘENA

6. LOKALITA NA POHOŘÍ BUDE MÍT NOVOU AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU

Na Pohoří bude namontována nová autobusová zastávka. Dojde k rozšíření chodníku  a přístup bude bezbariérový.

Stará zastávka odvezena

7. NOVÝ TRANSFORMÁTOR

Do energocetra v Sázavanu město zakoupilo nový transformátor pro dodávku elektřiny v nízkém napětí zejména pro firmy v průmyslovém areálu. 

Původní transformátorNový transformátor před zapojenímBudova trafostanice v Sázavanu

 

Pěkný a klidný  víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 5. 3. 2021

1. JE TO NA KAŽDÉM Z NÁS

Bez ohledu na vyhlášená opatření má velkou část odpovědnosti ve svých rukách každý z nás omezením kontaktů mezi sebou.

2. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA

Preventivní opatření vedoucí ke snížení sociálních kontaktů ve městě. Uzavření:

- sportovní hala

- centrální dětské hřiště

- sportovní areál za ZŠ

- kulturní domy v Želivci, Nesměřicích a Dubině

- Spolkový dům

- kulturní památky a expozice na území města

 

3. NOVINKY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba nabízí:

- pomoc o osoby blízké z důvodu zhoršení zdravotního stavu v domácnostech či v domech s pečovatelskou službou každý den od 7-19 hodin, kontaktní telefon na Štěpánku Malinovou -728 493 821

- zajištění nákupu lidem v karanténě (pokud jim je nemohou zajistit osoby blízké) 

4  pečovatelky již byly naočkované.

4. OTVÍRACÍ HODINY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Úřední hodiny pro veřejnost po dobu nouzového stavu :

pondělí a středa 8:00 - 10:00   13:30 - 16:30  

5. OČKOVÁNÍ U PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

Zapojení praktiků bude postupné dle počtu vakcín.

Praktičtí lékaři se zapojují do očkování (2.02 MB)

6. INFORMACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Praktičtí lékaři žádají všechny občany, aby dodržovali nošení roušek na veřejnosti a nechodilli do čekáren s teplotou, nachlazením a průjmem.

7. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

xxx

8. MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA DOKONČENA

Želivská provozní a.s.  dokončila modernizaci Úpravny vody Želivka. Projekt běžel od října 2018 do ledna 2021. Zhotovitelem díla je Metrostav a.s. Dílo vyšlo na 1,2 miliardy korun. Byl zahájen zkušební provoz.

Cílem projektu je dodávat pitnou vodu ve zlepšené kvalitě. Nový objekt se 16 filtry (technologie granulované aktivní uhlí) umožní z vody odstranit rizikové organické látky a pesticidy.

Město Zruč n.S. je jedním z akcionářů Úpravny vody Želivka. Poděkování všem, kteří se na projektu podíleli (ze Zruče zejména pan Ing. Josef Parkán).

Nová budova filtrace TechnologieFiltrace

https://www.facebook.com/Metrostav/videos/163413115593193

9. PRVNÍ LETOŠNÍ INVESTICE MĚSTA JE DOKONČENA

Zabezpečení části objektu "I" ve Zručském dvoře (nad Country barem).

Zabezpečení střechyStatické zabezpečení části ZD

10. NAUČNÁ CEDULE U SOCHY SV. VAVŘINCE

U sv. VavřinceCedule zblízka

 

Pěkný a klidný první březnový víkend,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 26. 2. 2021

Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března, od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět uzavřou školy - https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-vyhlasila-nouzovy-stav-do-28-brezna-od-pondeli-se-zprisni-pravidla-pro-volny-pohyb-ci-maloobchod-a-opet-uzavrou-skoly/

Přílohy ke krizovému opatření zaslané Středočeským krajem

Nejčastější otázky a odpovědi (29.77 kB)

Čestné prohlášení - důvod k opuštění místa bydliště (17.77 kB)

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (15.05 kB)

Formulář na cesty mimo práci (20.65 kB)

 

Aktuální informace 18. 2. 2021

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STAROSTY  MĚSTA  ZA  ROK   2 0 2 0

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulých 366 dní. Práce všech zaměstnanců města, Rady a Zastupitelstva. Dále zmíním investice VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace) a Středočeského kraje ve Zruči či okolí. Podařilo se udělat dost věcí: opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukce příjezdů do města, I. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní ulici, přístavba hasičské zbrojnice v Nesměřicích, výstavba městského rybníku Na Rybárně, nákup nových strojů na údržbu města, větší údržba našeho zámeckého areálu,  množství drobnějších oprav či vybudování sektoru pro skok vysoký. Podařilo se získat další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 12,6 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

            Rekonstrukce povrchu se dočkaly ulice Osvobození, část Nádražní a Na Kopečku. Stávající asfalt se odfrézoval. Betonový podklad, v případě ulice Osvobození, byl nařezán z důvodu dilatace. Pokládka dvou vrstev asfaltu a bylo hotovo. Práci udělala firma Colas v ceně 4,1 mil. korun.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce chodníků po obou stranách  ulice Chabeřická. Dále opravou prošla zbývající část chodníku v ulici Poštovní. V obou případech nahradila asfalt zámková dlažba. Práce provedla kolínská firma Ave za 800 tis. korun.

V lokalitě Slunný Vrch, Okružní ulice a u spolkového domu naše Technické služby vybudovaly několik nových parkovacích míst ze zatravňovací dlažby.

Středočeský kraj zaplatil rekonstrukci části silnice II/126 – úseky mezi Souticemi a Zručí a mezi Zručí a Pohledí. Všechny termíny byly dodrženy a odvedená práce je velmi dobrá. Poděkování firmě PORR, která rekonstrukci provedla.

 VODOVOD A KANALIZACE V OKRUŽNÍ ULICI

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala I. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích Okružní, Lipová a Mládeže. Stará kanalizace a vodovod dosloužily. Komunikace po realizaci byly vyasfaltovány. Na podzim se zahájila II. etapa, která začíná v Okružní ulici od křižovatky s ulicí Mládeže po křižovatku s ulicí Na Skalách a zahrnuje ulici Krátkou.

RYBNÍK NA RYBÁRNĚ

První městský rybník má 0,5 hektaru. Hloubka u hráze bude 3,5 metru. Rybník postavila firma VHS Bohemia za 4,3 mil. korun (80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství). Hráz je zhotovena z místního jílu a svah je opevněn z lomového kamene. Součástí hráze je betonové schodiště k obsluze požeráku (betonová věžička u výpustního potrubí). Výpustní potrubí má délku 25 metrů. Na kraji hráze je bezpečnostní přeliv zhotovený z kamenů a betonu. Rybník se postupně  napouští. Součástí stavby byla přeložka lesní cesty na kraji rybníku.

Při stavbě rybníku jsme využili realizační firmu k opravě malého rybníčku, který zde již byl. Doporučení na pěknou procházku kolem rybníku.

ZÁMECKÝ AREÁL

Po 10 letech od realizace největší etapy rekonstrukce naší dominanty nastává čas na větší údržbové práce v zámeckém areálu. Provedly se tyto práce:

 1. Obnova protipožárního nátěru trámů v podkroví zámku
 2. Nátěr dřevěné podlahy v podkroví zámku
 3. Nátěr oken zámecké věže a některých oken zámku
 4. Obnova nátěru altánku a plotu mezi parkem a kostelem
 5. Částečná obnova zábradlí u cesty pod zámkem
 6. V lesoparku proběhla oprava mlatových cestiček
 7. Výměna slavnostního nasvícení naší dominanty za ledková svítidla
 8. V zámeckých prostorech se  nainstalovalo nové zabezpečovací zařízení
 9. Nové cedule zručských turistických cílů

Celkové náklady oprav nás stály 3 mil. korun.

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

V Želivci se dokončila rekonstrukce kulturního domu. Zbývalo dodělat fasádu. Do domu se zakoupil nový nábytek. Všechny naše vesničky tak mají opravené zázemí na společenské a kulturní akce.

V Nesměřicích u hasičské zbrojnice firma Tomáš Seidl postavila přístavbu, která zahrnuje sociální zázemí a malý sklad. Cena díla včetně DPH 630 tis. korun.

Do naší umělecké školy byla namontována klimatizace od firmy Klimaservice24 v ceně 365 tis. korun.

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na tři byty v ceně 360 tis. korun.

Ve školce Na Pohoří byl instalován videotelefon a ve školce v Malostranské ulici se vyměnily dvoje garážová vrata.

Rekonstrukcí prošla sdílená ordinace (oční, kožní) v ambulanci za hotelem Zruč. Opravený prostor zaplnil nový nábytek. Práci provedla Zručská stavební. Celkové náklady včetně nového nábytku jsou ve výši 560 tis. korun.

V areálu Sázavanu město opravilo střechu u objektu (město objekt pronajímá k podnikání) v sousedství biokotelny.  Oprava stála 118 tis. korun.

Nové plynové kotle byly instalovány do MŠ v Malostranské ulici, do domova s pečovatelskou službou a do ambulance za hotelem Zruč.

ZELEŇ

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony. Jejich plocha byla dvakrát větší než v roce 2019.

WIFI4EU

V našem městě se podařilo zdárně dokončit vybudování bezdrátové volné WIFI sítě, která nám přinesla možnost připojení zdarma k datům v rámci veřejných prostor. Projekt byl financován z dotačního programu EU. K tomu došlo oficiálně 23.3. 2020 finální zprávou z EU o kontrole a bezchybném výsledku provozu. Cena 600 tis. korun.

         Kde přesně si můžete naší WIFI zdarma najít a připojit s k ní? Naši WIFI s názvem WIFI4U najdete ve vnitřních prostorách sportovní haly, ve Zručském dvoře, na chodbách radnice při čekání, najdete jí ve Zručském parku v okolí altánu a v okolí Kolowratské věže, na nádvoří zámku a na náměstí Míru.

STRATEGICKÝ PLÁN

Celý rok probíhala práce na Strategickém plánu našeho města na období 2021-2031. Veřejná setkání, práce odborných skupin a zpracování dotazníkových šetření. Dále byla zpracována energetická koncepce, koncepce rozvoje cestovního ruchu a komunikační strategii. Dokumenty a podklady najdete na webových stránkách města: mesto/strategicky-plan-mesta. Finální verzi strategického plánu budou zastupitelé schvalovat v březnu 2021.

SPORTOVNÍ AREÁL ZA ZŠ

Ve sportovním areálu došlo na rekonstrukci oplocení ze strany Pardidubské ulice. Do sportovního areálu se objednala žíněnka včetně příslušenství pro skok vysoký. Celkové náklady opravy oplocení a sektoru pro skok vysoký činí 1,5 mil korun. Na akci byla získána dotace ve výši 792 tis. korun.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

           Turistická sezóna tak jako celá kultura a sport byla poznamenána Covidem-19. Zručský zámek navštívilo za celý rok pouze 17 806 návštěvníků, což byl propad oproti minulému roku o 38%. V podkroví zámku máme novou expozici Svět kostiček a panenek. Kostičky stavebnice Seva rozehrají struny vaší fantazie v otevřené herně. Spolupráce s majiteli obou sbírek je velmi dobrá. Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XX. historické slavnosti. Proběhly v duchu připomínky výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Na slavnostech vystoupili Páni z Kolína, kovář, taneční skupina, alchymistická dílna, kat, hudební a divadelní vystoupení, tkadlena a další. Večer byl zakončen promítáním v letním kině.

Zručské děti vyzkoušely nový výukový program Příběh řeky Sázavy, který budeme nabízet školním výpravám a turistům. Výuka probíhá přímo v expozici Příběh řeky Sázavy.

Další kulturní akcí na zámku, které ještě stihla proběhnout,  byla Hradozámecká noc, pak už se musel zámek opět uzavřít. V malém zámeckém letním kině proběhlo devět promítání, celková návštěvnost byla 448 návštěvníků. Pro lepší orientaci turistů v nabídce prohlídkových okruhů jsme z dotace pro infocentra ze Středočeského kraje aktualizovali banner před hlavní bránou, rozcestník v průjezdu vedle infocentra a po 10 letech aktualizovali vitríny na „kruháčku“ u zámeckých garáží. Inzerujeme a aktualizujeme akce na 25 turistických portálech. Nově jsme začali spolupracovat s Českou televizí "Déčko" při prázdninové soutěži Zachraň trosečníky, (https://decko.ceskatelevize.cz/zachran-trosecniky), nově začala i spolupráce se Slevomatem. Zavedli jsme novou akci v ZD farmářské trhy.

Celý rok byla dle aktuálního covidového stavu v provozu městská knihovna. Počet výpůjček dosáhl na více než 35 tisíc. V městském fondu máme celkem 24 tisíce knih, letos jsme jich nakoupili 520 kusů. Též činnost ve Spolkovém domě byla omezena. Klubové kino s kavárnou a posezením před samotným promítáním proběhlo pouze 4x. Ve Spolkovém domě byla instalována klimatizace v jazykové a zasedací místnosti. V prostorách kotelny Na Výsluní provozoval svou činnost Nízkoprahový klub pro mládež.

Naše infocentrum, které navštívilo téměř více než 32 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 400 tisíc korun.

PASPORTY

Město má nové pasporty v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravního značení. Před dokončením je pasport komunikací. V roce 2021 bude objednán pasport budov a hřbitovů – pak budeme mít vše na jednom místě. Systém umožňuje doplňování, zaznamenávání oprav apod.

         Pár čísel: máme 1 268 dopravních značek, 227 kusů laviček, 165 odpadkových košů či 108 herních prvků pro děti. Kolik máme zeleně? Naše technické služby se starají o 2 967 stromů, 108 skupin stromů, 209 keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. Není toho málo.....

Pasporty si můžete prohlédnout na webových stránkách města (mesto/strategicky-plan-mesta).

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2020 na těchto projektech:

 1. Vodovod do Želivce – získáno stavební povolení. Přivaděč vody z Dubiny včetně rozvodů po Želivci. Realizaci převzala VHS Vrchlice Maleč.
 2. Byty Na Výsluní – získáno stavební povolení. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny, kterou v současné době využívá Nízkoprahový klub kotelna. V 1.NP jsou navrženy dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu navržena kolárna se samostatným vchodem. Podáme žádost o dotaci.
 3. Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy č.p. 2 ve Zručském dvoře – dokumentace připravena. Vyřizuje se stavební povolení. V horním objektu Zručského dvora je pět bytových jednotek. Projektem dochází k jejich rekonstrukci a dále dochází k vestavbě dvou bytových jednotek do půdního prostoru.
 4. MŠ Malostranská – zahradní dílna – získáno stavební povolení. Jedná se o nové využití doplňkové budovy u MŠ (dříve prádelna a sklad tuhých paliv) pro tvoření dětí, případně pro společnou činnost i s rodiči. V březnu 2021 podáme žádost o dotaci.
 5. Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou – III. etapa – začaly práce na dokumentaci. Třetí etapa se týká zejména našich vesniček, alejí podél městských cest a je v ní výsadba 3 ovocných sadů. Do sadů je navržená kombinace jabloní, hrušní a švestek.
 6. Ulice Ve Smrčkách – dokumentace je připravena. Vyřizuje se stavební povolení. Jedná se o asfaltovou komunikaci a propojení ulice Ve Smrčkách do Lesní ulice.
 7. Rekonstrukce náměstí Míru – probíhají dokončovací práce na dokumentaci.
 8. Zámek – IV. etapa – vydáno stavební povolení. Jde o rekonstrukci prostor sklepení a horní vinárny.

 

Středočeský kraj připravil dokumentaci Průtah Zručí – získáno stavební povolení. Ulice Vlašimská a Kutnohorská dostanou nový kabát. Na většině míst rekonstrukcí projdou i podkladní vrstvy. Větší údržbou projde i silniční most přes Sázavu, který oslavil 21 let od výstavby. Projekt navazuje na rekonstrukci příjezdů do našeho města. Termín realizace zatím není stanoven.

RŮZNÉ

Na podzim byla opravena opěrná zeď u školy Pod Farou. Práce provedla Stavební a realitní společnost za 1,2 mil korun.

Na obvodním oddělení PČR ve spolkovém domě byla otevřena místnost pro videokonferenční komunikaci občana s policií. Místnost je v provozu každý den od 8.00 do 15.00 s výhledem provozu 24 hodin denně. Nenahrazuje tísňovou linku 158, ale slouží pro případy, které "snesou odklad". Policie tak rozšiřuje nabídku služeb jak podat oznámení. Policie již definitivně odstoupila od myšlenky zrušení našeho obvodního oddělení.  Obvodní oddělení PČR tedy ve Zruči zůstává.

Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Jednou z cen je finanční částka ve výši 20 tis. korun. Správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači. V roce 2020 se systém namontoval do mateřské školy Na Pohoří za 370 tis. korun. V roce 2019 činila úspora v základní škole a sportovní hale kolem 150 tis. korun.

- Systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou SMS

- Lze nastavit vytápění na vybranou dobu

- Správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku, osvětlení apod.

Město zajišťovalo služby pro naše seniory – Seniortaxi a Hodinový pomocník.

Naše dětské hřiště má nové atrakce. Multifunkční plochu na mölkky, cvrnkání kuliček a skákání panáku. Dále byla postavena dřevěná kuličková dráha.

Středočeský kraj provedl částečnou rekonstrukci budovy dětského domova.

I přes nepříznivé ekonomické podmínky bylo ve městě dokončeno několik podnikatelských projektů, které poskytují služby občanům. Po 32 letech byla otevřena restaurace U Kuklů. V parku začal poskytovat občerstvení a kávu pojízdný stánek Zručné dobroty. Ve Zručském dvoře byla otevřena kavárna Hellas. Na konci roku otevřela prodejna Teta a v roce 2021 otevře prodejna Pepco.

Ani v roce 2020 se nepodařilo sehnat zubaře do našeho města. Reklama, osobní komunikace, nabídka prostor pro zubařskou ordinaci (město zajistí a zafinancuje stavební úpravy) a nabídka městského bytu. Díky za každý nápad k získání zubaře do našeho města. Město nepoleví v úsilí a doufejme, že rok 2021 bude úspěšnější.

DOTACE

Město podalo 25 žádostí o dotace do různých fondů. V 16 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 12,6 mil. korun. V 5 případech nám žádosti byly zamítnuty a u 4 žádostí čekáme na výsledek. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, sociální práce, výstavby rybníku či do našich lesů. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na výstavbu městského rybníku a na pečovatelskou službu.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Na rok 2020 byl plán příjmů ve výši 106 mil. korun. Tento plán se podařilo naplnit a příjmy města byly 106,3 mil. korun. Výdaje dle plánu činily 133 mil. korun a skutečnost skončila 96,5 mil. korun. Městu se podařilo uspořit na provozních výdajích, na několika investicích a v částce je zahrnuta i rezerva 13 mil. korun, která nemusela být čerpána.. Zůstatek na konci roku 2020 je ve výši 36,5 mil. korun a máme tak vytvořenou finanční rezervu. Další finanční zálohu na rok 2021 máme ve formě možnosti čerpat úvěr ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,09 %. Jsme tak finančně připraveni nejen na rok 2021.

Závazky města činily v roce 2011 61 mil. korun (město si půjčilo na projekty z fondů EU, kterých se podařilo zrealizovat za posledních 15 let 44. Celkem za 350 mil. korun, kde dotace z EU byla 285 mil. korun a náš podíl 65 mil korun). V roce 2015 naše závazky klesly na 36 mil. korun a na konci roku 2020 mají výši 15,5 mil. korun. Splátky budou trvat do konce roku 2025 (úvěr má pevný úrok 0,57 %). V roce 2021 zaplatíme 3,5 mil. korun.

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU, TS, SPRÁVY MAJETKU A KONTROLY

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 3 000 úkonů. Bylo uzavřeno 42 manželství, 5 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 46. Celkový počet obyvatel ke dni 1.1.2020 byl 4 861. Počet úmrtí za rok byl v počtu 74 občanů, přistěhovaných 87 občanů a odstěhovaných 84 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 100 let. 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťují 4 pracovnice. Celkem pečovatelky provedly přes 19 tis. úkonů. Sociální odbor provedl za celý rok 123 návštěv u našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 4 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2020 byl ve výši 116 000,- Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 878 gratulací, uskutečnila se 1 zlatá svatba, 2 setkání při oslavě 90ti let našich občanů. Seniortaxi uskutečnilo 2997 jízd.

Velké poděkování všem pečovatelkám a vedoucí Štěpánce Malinové za to jak zvládli situaci s Covidem-19.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Mimo pravidelné činnosti se uskutečnilo kolem 2 200 úkonů mimo pravidelnou činnost. Zaměstnanci TSSM města se starali nejen o městské byty, ale o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení.

Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový nákladní automobil Man s nosičem kontejneru, který nahradil dosluhující Avii za pořizovací cenu 2 100 000 korun. Město zakoupilo první elektromobil. V ceně 480 000 korun nám elektromobil Selvo slouží pro naše údržbáře. Dále byla pořízena nová sekvenční vrata (6ks) do dílen TSSM v ceně 435 000 korun a nový zdroj vytápění na tuhá paliva v ceně cca 36 000 korun. Byl koupen závěsný (na kontejner) vysavač na listí (85 000 korun), který nahradil při vysávání listí velký zametací vůz. Byla provedena ve středním rozsahu generální oprava multikáry v ceně 100 000 korun. K některým městským budovám byl zřízen dálkový přístup zabezpečení a zároveň i sledování a regulace topení. 

Městská policie ve Zruči nad Sázavou v roce 2020 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu 7 zaměstnanců. Celkem bylo evidováno kolem 1 000 událostí. Naši strážníci byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, měření rychlosti, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Byl z větší části zprovozněn kamerový systém, který bude dokončen v roce 2021.

Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol včetně kontroly z finančního úřadu (výsledek budeme znát až v roce 2021). Audit z Krajského úřadu proběhl bez závad.

RADA A ZASTUPITELSTVO

         Rada našeho města měla v roce 2020 24 zasedání a projednala 327 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 75 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování všem zdravotníkům, lékařům, lékárnicím, prodavačkám a prodavačům, učitelům a dalším, kteří pomohli zvládnou pandemii v minulém roce. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali.

Altán po rekonstrukciDo Zruče po nové silniciHrací plocha na dětském hřištiKuličková dřevěná dráhaNádražní ulice v novémNové cedule na zručské turistické cíleNový objednávkový systém ve školní jídelněPříjezd od D1Sektor pro skok vysokýAsfaltování ulice OsvobozeníDokončená obchodní zónaChodník v Poštovní ulici po dokončeníKvětinový záhon po dokončeníNová fasáda kulturního domu v ŽelivciNové panenky v podkroví zámkuOpěrná zeď u školy Pod FarouRekonstrukce nátěru v podkroví zámkuUlice Osvobození po rekonstrukciAsfaltový koberec v ulici Na KopečkuElektroautomobil na údržbu města