Zruč nad Sázavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 

Plyn:

GridServices s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Elektronicky: www.gridservices.cz
 

Elektřina:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
(tel. 840 840 840, e-mail: cez@cez.cz)
Zasílací adresa: Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
Elektronicky: http://geoportal.cezdistribuce.cz
 

Telefon:

Český telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s., IDDS: qa7425t
Sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

 

Elektronické komunikace ve Zruči n. S

Vlašimnet s.r.o., Komenského 40, 258 01 Vlašim
web: www.vlasimnet.cz
 

Vodovod a kanalizace:

Pro Zruč písemně i osobně: VHS Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora (tel. 327 588 115)
Pro kanalizaci v Kácově písemně i osobně: VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy (tel. 317 723 371)
 

Vodovod Želivka:

Písemně i osobně: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod    
(tel. 569 430 211)
 

Železnice:

Písemně i osobně: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Čechy, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 (tel: 972 224 837), (web: www.szdc.cz)
Elektronická komunikace: ČD-Telematika, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, www.cdt.cz
 

Silnice II. a III. třídy:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Cestr: Renata Vyčítalová, telefon: 606 603 314, oblast Kutná Hora, Klejnarská 894, 280 00 Kolín, e-mail: renata.vycitalova@ksus.cz
 

Vodní toky(Sázava, Želivka, Ostrovský potok)

Písemně i osobně: Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (tel. 257 099 111)
+ správci jiných drobných toků 
 

Lesy

Písemně i osobně: Zejména Lesy ČR, Lesní správa Kácov, Nová 308, 285 09 Kácov
(tel. 327 324 233)
+ případní jiní konkrétní vlastníci
 

Meliorace:

Písemně i osobně:
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, Štáflová 2003, 580 01 Havlíčkův Brod (tel. 569 427 365)
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, Poštovní 2079, 256 01 Benešov
(tel. 317 723 293)
   

Teplovody:

ČEZ ENERGO s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín
Jiří Průša, Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou (tel. 602 601 452327 531 259)
 

Městské sítě:

(městský rozhlas, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, elektrické rozvody v areálu Sázavan)
Písemně i osobně: Město Zruč n. S. – technické služby, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou (tel. 327 531 406)
 

Kanalizace v Kácově

VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy