Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Sportovní areál

 

Kontakt:

 • Vít Stejskal,  Petr Škramovský
 • Mobil: 730 514 039
 • E-mail: hala@mesto-zruc.cz

 

Provozní doba sportovního areálu


DUBEN - ŘÍJEN              

 • Po- Pá   15 - 20 h.
 • So- Ne    09 -20 h.

ČERVENEC - SRPEN    

 • Po - Pá    09 -15 h.

po telefonické objednávce

 • Po - Pá    15- 20 h.
 • So - Ne    09- 20 h.
   

LISTOPAD - BŘEZEN   areál uzavřen, otevření po telefonické objednávce.
Telefon na správce: 730 514 039
ZÁKAZ VSTUPU MIMO PROVOZNÍ DOBU!


Možnosti areálu:

 

Víceúčelové hřiště I. - nohejbalové, fotbalové a tenisové hřiště o rozměrech 30 x 30 m, umělý trávník

Hokejbalové hřiště - asfaltový povrch o rozměrech 52 x 26 m, mantinely, střídačky a trestné lavice

Fotbalové hřiště - umělý trávník o rozměrech 70 x 35 m, juniorské branky 5 x 2 m, uvnitř nalajnováno menší hřiště na kopanou 40 x 20 m, umělé osvětlení

Víceúčelové hřiště II. - polyuretanový povrch o rozměrech 31 x 18 m, jeden tenisový nebo volejbalový nebo nohejbalový kurt, hřiště na košíkovou, tribuna 20 m - 3 stupně

Běžecká dráha s polyuretanovým povrchem - délka 250 m, rovinka na sprinty, dva sektory na skok daleký, sektor pro vrh koulí, tribuna 20 m - 3 stupně

Hřiště na beach - v areálu se nachází tři kurty, tribuny 30 m - 2 stupně

 

Možnosti vypůjčení sportovního nářadí na Sportovním areálu:

Sportovní náčiní je určeno pro aktivity ve  sportovním areálu a o jeho zapůjčení rozhoduje správce SA.

Kontakt pro včasné objednání na mobilu 730514039

Položka číslo

Sportovní náčiní a vybavení

Počet ks

Cena za jednu hodinu a 1 ks v Kč

Záloha

1.

Míče na volejbal, beach

7

10,-

0

2.

Vybavení brankáře, hokejbal

2

50,-

0

3.

Skateboard1)

2

20,-

0

4.

Kolo na překážky1)

1

50,-

0

5.

Vybavení softbal, sada družstvo

2

100,-

0

6.

Míče kopaná, nohejbal

5

10,-

0

7.

Pálky - tenis

4

10,-

0

8.

Hokejky

16

10,-

0

9.

Molkky                                

1

50,-

0

1) Lze zepůjčit jen uživateli s chrániči a ochranou helmou.

 

Provozní řád SA a ceník nájmu a půjčovného

Provozní řád Sportovního areálu za ZŠ (SA), areál se nachází u  Základní školy Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou.

Sportovní areál plní úkoly spojené s harmonickým rozvojem tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže ve Zruči nad Sázavou.

Místo: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, areál Základní školy

Majitel: Město Zruč nad Sázavou

Správce sportovního areálu: Vít Stejskal, Petr Škramovský

Kontakt: telefon 730 514 039

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád objektu „Sportovní areál Zruč nad Sázavou“ upravuje povinnosti správce a uživatelů objektu a návštěvníků objektu.
 2. Správce objektu seznámí s provozním řádem v nezbytně nutném rozsahu všechny zainteresované a zajistí jeho vyvěšení na vyhrazeném místě.
 3. Zřizovatelem a provozovatelem objektu je Město Zruč nad Sázavou.
 4. Areál je určen k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám, atletice, k hokeji a dalším aktivitám.
 5. Uživatelem hřiště v areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 6. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště – viz příslušný článek tohoto provozního řádu.
 7. Měnit a doplňovat provozní řád sportovního areálu  je oprávněna Rada Města Zruč nad Sázavou.
 8. Sportoviště SA smějí být používána jen v souladu s tímto provozním řádem, a to ke sportům, ke kterým byla vybudována - tenis, malá kopaná, házená, floorbal, basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, softtenis aj.
 9. Pronájmy SA nebo jeho částí pro organizované akce škol, sportovních klubů a jiných fyzických a právnických osob budou řešeny zvláštními smlouvami s provozovatelem.
 10. Ostatní pronájmy SA nebo jeho částí a zápůjčky sportovního vybavení se řídí aktuálními ceníky uvedenými dále v tomto provozním řádu.
 11. Nájemce přebírá sportoviště nebo jeho části a stejně tak vybavení písemně záznamem v záznamníku správce areálu, kde ve vlastním zájmu uvede veškerá, před nájmem zjištěná poškození, a to i poškození vlivem povětrnosti. Nejsou-li zjištěna žádná poškození, příslušná kolonka se proškrtne. Po ukončení nájmu sportoviště provede správce areálu převzetí a kontrolu poškození a zjištěná poškození zaznamená v záznamníku pronájmů.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru sportoviště a jejich případnou ztrátu. Cenné věci může nájemce odložit do uzamykatelné schránky u správce sportoviště.
 13. Rezervace pronájmů sportoviště nebo jeho částí je nutné ohlásit min. 24 hodin před započetím pronájmu, ve výjimečných případech je možná domluva. Rezervace možno domluvit na telefonu správce sportoviště: 732 807 285 nebo u provozovatele sportovního areálu (správa majetku pan L. Dolák) na telefonu: 327 531 416.

 

II. Vstup do objektu

 1. Vstup do sportovního areálu je zdarma.
 2. Do objektu je možno vstupovat vchodem z ulice Na Pohoří.
 3. Pro vstup účastníků dalších akcí pořádaných v objektu sportovního areálu platí pokyny organizátora akce.
 4. Vstup na hřiště sportovního areálu (SA) je na vlastní nebezpečí. Rodiče dětí do 3 let musí mít děti při pobytu na SA neustále pod dozorem.

 

III. Pobyt v objektu je povolen pro

 1. Správce, případně další zaměstnance a zástupce jejich nadřízené složky po dobu provozní doby.
 2. Návštěvníky, kteří v prostorách SA absolvují sportovní aktivity spolu s doprovodem nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem (provozní dobou) činnosti SA.
 3. Osoby, které v objektu vykonávají se souhlasem správce kontrolní nebo dočasné údržbářské práce.
 4. Vstup dětí, v době pro veřejnost, ve věku 4-10 let je možný jen v doprovodu osoby starší 18 let.

 

IV. Ceník nájmu a půjčovného a zálohy

 

Nájemné - sportovní areál za ZŠ Zruč nad Sázavou:

 

a) Děti do 15 let věku užívají sportoviště bezplatně.

b) TJ Jiskra Zruč nad Sázavou užívá pro své pravidelné tréninky sportoviště bezplatně.

c) Osvětlení sportovišť se hradí vždy bez výjimky (za osvětlení platí i uživatelé uvedení v bodu „a“ a „b“). Platba za osvětlení není zahrnuta v nájmu za sportoviště. Ceník osvětlení pro jednotlivá sportoviště je uveden dále.

Ceník nájemného pro ostatní uživatele sportovního areálu (bez osvětlení, včetně základního vybavení sportoviště jako jsou sítě, kůly apod.)

 

Sportoviště

Cena Kč

 

Atletický ovál

 

Fotbalové hřiště

1 hodina

od 8.00 do 14.00 hodin nebo od 14.00 do 20.00 hodin

celodenní

Permanentka na 10 hodin

Permanentka na 25 hodin

 

Hokejbalové hřiště

1 hodina

od 8.00 do 14.00 hodin nebo od 14.00 do 20.00 hodin

celodenní

Permanentka na 10 hodin

Permanentka na 25 hodin

 

Beach volejbal

1 hodina

od 8.00 do 14.00 hodin nebo od 14.00 do 20.00 hodin

celodenní

Permanentka na 10 hodin

Permanentka na 25 hodin

 

 

 

 

 

bezplatně

 

 

300,-

1.440,-

 

2.160,-

2.700,-

6.750,-

 

 

200,-

960,-

 

1.440,-

1.800,-

4.500,-

 

 

100,-

480,-

 

720,-

900,-

2.250,-

 

 

Skate areál

Denní vstupné 10 Kč pro jednoho uživatele

 

 

Víceúčelové hřiště II

polyuretan

cena v Kč

 

 

Volejbal

 

Nohejbal

 

Tenis

 

 

Basketbal

 

1 hodina

od 8.00 do 14.00 hodin nebo od 14.00 do 20.00 hodin

celodenní

Permanentka na 10 hodin

Permanentka na 25 hodin

 

200,-

960,-

 

1.440,-

1.800,-

4.500,-

 

100,-

480,-

 

720,-

900,-

2.250,-

 

100,-

480,-

 

720,-

900,-

2250,-

 

200,-

960,-

 

1.440,-

1.800,-

4.500,-

 

 

 

Víceúčelové hřiště I

umělý trávník

cena v Kč

 

 

Fotbal

Házená

 

 

Volejbal

Nohejbal

za jeden kurt 

1 hodina

od 8.00 do 14.00 hodin nebo od 14.00 do 20.00 hodin

celodenní

Permanentka na 10 hodin

Permanentka na 25 hodin

 

200,-

960,-

 

1.440,-

1.800,-

4.500,-

 

100,-

480,-

 

720,-

900,-

2.250,-

 

 

 

Ceník osvětlení

Sportoviště

 

Cena za jednu hodinu osvětlení

v Kč

 

Fotbalové hřiště (atletický ovál)

 

Hokejbal

 

Skate areál

 

 

 

200,-

 

100,-

 

100,-

 

 

 

 

 

Vybavení sportovního areálu

Sportovní náčiní je určeno pro aktivity ve  sportovním areálu a o jeho zapůjčení rozhoduje správce SA.

Položka číslo

Sportovní náčiní a vybavení

Počet ks

Cena za jednu hodinu a 1 ks v Kč

Záloha

1.

Míče na volejbal, beach

7

10,-

0

2.

Vybavení brankáře, hokejbal

2

50,-

0

3.

Skateboard

2

20,-

0

4.

Kolo na překážky1)

1

50,-

0

5.

Vybavení softbal, sada družstvo

2

100,-

0

6.

Míče kopaná, nohejbal

5

10,-

0

7.

Pálky - tenis

4

10,-

0

8.

Hokejky

16

10,-

0

1) Lze půjčit jen uživateli s chrániči.

 

Záloha za půjčení věcí

Záloha za půjčené věci se nevybírá, není-li v ceníku uvedeno jinak.

Za ztrátu půjčené věci zaplatí uživatel (vypůjčitel) podle pokynů správce pořizovací cenu náčiní zmenšenou o opotřebení.

Vybíráním poplatků za vypůjčené sportovní náčiní a vybavení je pověřen správce areálu dle výše uvedených cen.

Vypůjčené náčiní vydá správce uživateli a ten si podle pokynů správce sám náčiní připraví a nainstaluje (sítě apod.).

 

V. Provozní doba sportovního areálu

Sportovní areál je v provozu od dubna do října. Organizované skupiny mají mimo toto období, tj. od listopadu až do března včetně, přístup po domluvě se správcem SA.

Provozní doba sportovního areálu:


DUBEN - ŘÍJEN

 • Po- Pá    15 - 20h.
 • So- Ne     09 -20h.

ČERVENEC - SRPEN

 • Po - Pá    09 -15h.

po telefonické objednávce

 • Po - Pá    15- 20h.
 • So - Ne    09- 20 h.

LISTOPAD - BŘEZEN   areál uzavřen, otevření po telefonické objednávce.
Telefon na správce: 730 514 039
ZÁKAZ VSTUPU MIMO PROVOZNÍ DOBU!
 

 

VI. Provozní řád pro veřejnost

 1. Za plynulý provoz odpovídá správce SA.
 2. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně nebo na telefonním čísle správy majetku 327 531 416.
 3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny předem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky. Je na zvážení správce areálu, zda za zamluvené sportoviště stanoví složení zúčtovatelné zálohy.
 5. V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení nebo na jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci areálu.
 6. Návštěvník může při návštěvě SA použít vlastní sportovní náčiní a vybavení nebo si může půjčit vybavení z inventáře SA.
 7. Vypůjčitel za použití vypůjčených věcí zaplatí předem půjčovné za hodinu výpůjčky podle ceníku v bodě IV. Správce zaznamená výpůjčku na registrační pokladně a na požádání vydá doklad. V případě překročení doby výpůjčky za již zaplacený čas bude provedeno vyrovnání na skutečnou cenu výpůjčky se započtením 50 % výpůjční ceny za každých dalších započatých 30 minut výpůjční doby.
 8. U uživatelů sportovišť, kteří užívají sportoviště bezplatně (s výjimkou pravidelných tréninků TJ Jiskra Zruč nad Sázavou) správce areálu rozhoduje o pořadí užívání sportoviště a určuje dobu trvání bezplatného užívání sportoviště.

 

VII. Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu

Všichni zaměstnanci a návštěvníci v objektu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a nepoškozovat zařízení sportovního areálu;
 • odhazovat odpadky jen na místa, která jsou k tomu určená;
 • vstupovat na sportoviště pouze ve vhodné obuvi: na hřiště nepatří např. boty s podpatky, boty s černou podešví, obuv znečištěná blátem, štěrkem, antukou;
 • nemanipulovat v areálu s ostrými předměty;
 • nejezdit v areálu na kole;
 • nevstupovat do areálu mimo provozní dobu;
 • nepřemísťovat pevné i mobilní zařízení areálu mimo stanovená místa;
 • vstupovat do areálu bez zvířat;
 • neodhazovat žvýkačky na umělé povrchy;
 • dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování a ve všech prostorách areálu se chovat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru;
 • při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti ohlašovně na tel. 150 nebo 112;
 • v průběhu sportovní aktivity důsledně dbát všech pokynů a příkazů správce a respektovat místní nařízení;
 • za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují sportovní aktivitu, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází - za děti, které navštíví SA za účelem samostatné nepravidelné aktivity (veřejnost), jsou zodpovědní rodiče;
 • návštěvník, který je svědkem úmyslného poškozování zařízení SA, oznámí tuto skutečnost městské policii na telefon 724 102 231.

Uživatel areálu nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů SA ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

Město Zruč nad Sázavou nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v SA. Uživatelé areálu jsou povinni používat předepsané, obvyklé vybavení pro sporty např. přilby ve skate parku.

 

VIII. Režim v objektu

Místnosti objektu musí být po opuštění v pracovní době a po skončení pracovní doby řádně uzavřeny, uzamčeny a zajištěny. Zaměstnanec, který poslední opouští objekt, je povinen se přesvědčit, zda nesvítí světlo a zda jsou uzavřena okna. Peníze, vstupenky, důležité písemnosti, razítka apod. musí být pečlivě uschovány a zabezpečeny před zneužitím.

 

IX. Všeobecné zásady užívání sportovního areálu

udržovat pořádek a hygienické požadavky v celém sportovním areálu ve smyslu zásad slušného chování;

 • případné závady zdravotechniky ohlásit správci objektu;
 • nevodit a nedovolit vstup psů do prostoru SA;
 • nepoškozovat zařízení SA;
 • nelézt po stromech a nelámat větve;
 • nelézt přes plot, nepodlézat plot a nepoškozovat jej;
 • nepoškozovat ostatní zařízení a předměty umístěné ve SA;
 • při sportovních aktivitách nepoškozovat zařízení SA;
 • vypůjčené sportovní náčiní a vybavení není možné bez souhlasu Rady města vyvážet mimo SA;
 • při porušení tohoto provozního řádu nebo nevhodném chování může správce osobu vykázat z SA bez nároku na vrácení zaplacených poplatků;
 • každý úraz je nutno nahlásit správci objektu, který zajistí ošetření nebo odvoz na potřebné ošetření.

 

Ve Zruči nad Sázavou dne 29.4.2010

Mgr. Martin Hujer - starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
8
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
3
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3
3
7
4
4

Lepší místo


 

Mobilní aplikace

maplayapp

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Český Brod C - Jiskra Zruč n. S. 3:7, 2015

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 157
TÝDEN: 6554
CELKEM: 1884761

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz