Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Provozní řád dětského a dopravního hřiště

Provozní řád dětského a dopravního hřiště

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) - areál školní družiny, ulice 5. května č.p. 401


Dětské dopravní hřiště plní úkoly dané programy k dopravní výchově a úkoly k zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

místo: 5. května (Okružní), č.p. 401, Zruč nad Sázavou, areál školní družiny
majitel a správce: Město Zruč nad Sázavou
kontakt: telefon 327 531 579

 

I. Úvodní ustanovení
1. Provozní řád objektu dětského dopravního hřiště (DDH) 5. května Zruč nad Sázavou upravuje povinnosti správce a uživatelů objektu a návštěvníků objektu.
2. Správce objektu seznámí s provozním řádem všechny zainteresované a zajistí jeho vyvěšení na vyhrazeném místě.

II. Vstup do objektu
1. Vstup je zdarma.
2. Do objektu je možno vstupovat vchodem z ulice 5. května a vchodem z ulice Okružní.
3. Pro vstup účastníků dalších akcí pořádaných v objektu platí provozní řád školní družiny a provozní řád dětského hřiště.

4. Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. Rodiče dětí do 3 let musí mít děti při pobytu na DDH neustále pod dozorem.

5. Je zakázána jízda na kolečkových bruslích.

6. Návštěvník může při návštěvě DDH použít vlastní dopravní prostředek (ne motorový) a vlastní přilbu nebo si může půjčit vybavení z inventáře DDH.

7. Na dopravním hřišti nesmí být více než 10 účastníku silničního provozu.

 

III. Pobyt v objektu
V objektu DDH smí pobývat:

1. Správce případně další zaměstnanci a zástupci jejich nadřízené složky po dobu provozní doby.
2. Návštěvníci, kteří v prostorách DDH absolvují výuku a praktický výcvik pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s doprovodem nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem (provozní dobou) činnosti dopravního hřiště.
3. Osoby, které v objektu vykonávají se souhlasem správce kontrolní nebo dočasné údržbářské práce.

4. Vstup dětí, v době pro veřejnost, ve věku do 10 let je možný jen v doprovodu osoby starší 18 let.

 

IV. Vybavení dětského DDH
Jednotlivé dětské dopravní prostředky jsou určeny pro děti od 3 let a do maximální hmotnosti dle tabulky.

 

Vybavení

nosnost - kg

věk

ks

1.

Berg Monaco AF Prof – autíčko

130

5+

6

2.

Berg Sun-Light F – autíčko

70

3 až 8

2

3.

Berg Sun-Rise AF – autíčko

130

4 až 12

2

4.

Berg Sun-Beam AF – tříkolka

130

5+

1

5.

Berg Balanzbike Prof XL – tříkolka

100

8+

1

6.

Berg Clipper – dvoumístné autíčko

250

 

1

7.

Large Scooter – koloběžka

100

8+

2

8.

Small Scooter – koloběžka

není uvedeno

5 až 10

2

 

 

V. Ceník za půjčování vybavení dětského hřiště

šlapací autíčko jednomístné 10 Kč/20 minut

šlapací autíčko dvoumístné  20 Kč/20 minut

tříkolka velká 15 Kč/20 minut

koloběžka, kolo, malé šlapací autíčko 5 Kč/20 minut

 

Záloha za půjčení věcí

Záloha za půjčené věci se nevybírá.

 

Vypůjčitel za použití vypůjčených věcí zaplatí předem půjčovné za 20 minut výpůjčky podle ceníku v bodě IV. Správce zaznamená výpůjčku na registrační pokladně a na požádání vydá doklad.

V případě překročení jízdní doby o již zaplacený čas bude provedeno vyrovnání na skutečnou cenu výpůjčky se započtením 50 % výpůjční ceny za každých dalších započatých 15 minut výpůjční doby.

 


VI. Provozní doba dětského dopravního hřiště

Provozní doba pro veřejnost:

1. dubna – 30. září 8:00 – 20:00

16. září – 30. října a 1. března – 31. března 9:00 – 18:00

1. listopadu – 28. února 9:00 – 16:00


Provozní doba pro půjčování autíček a tříkolek:

28. dubna – 30. června 

pondělí, středa, pátek 15:30 – 18:00

sobota a neděle 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

1. července – 31. srpna

pondělí, středa, pátek 10:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00

sobota a neděle 10:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00

1. září – 29. září  

pondělí, středa, pátek 15:30 – 18:00

sobota a neděle 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

 

Organizované skupiny mají v tomto období přístup po domluvě na telefonním čísle 327 531 194.

 

VII. Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu
Všichni zaměstnanci a návštěvníci v objektu jsou povinni:
- dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek,

- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování a ve všech prostorách areálu,
- chovat se tak, aby nezpůsobili vznik požáru,
- při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti ohlašovně na tel. 150 nebo 112,
- v průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora, pedagogického pracovníka doprovázejícího děti a respektovat místní nařízení,
- za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují systematický výcvik, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází - za děti, které navštíví dopravní hřiště za účelem samostatného nepravidelného výcviku (veřejnost), jsou odpovědni rodiče,
- návštěvník, který je svědkem úmyslného poškozování zařízení DDH, oznámí tuto skutečnost městské policii na telefon 724 102 231.

 

VIII. Všeobecné zásady užívání DDH
- udržovat pořádek na toaletách a v případných dalších místnostech sloužících k hygieně ve smyslu zásad slušného chování,
- případné závady zdravotechniky ohlásit správci objektu,
- nevodit a nedovolit vstupu psů do prostoru DDH,
- nepoškozovat dopravní značky a signalizaci,
- nelézt po stromech a lámat větve,
- nelézt přes plot, nepodlézat plot a nepoškozovat jej,
- nepoškozovat ostatní zařízení a předměty umístěné na DDH,
- při jízdě nevrážet úmyslně do spolujezdce a tím poškozovat dopravní prostředek,
- vypůjčené dopravní prostředky není možno bez souhlasu Rady města vyvážet mimo DDH,
- všichni návštěvníci mladší 18 let musí mít na hlavě přilbu, která má potřebné schválení k užívání,
- účastníci provozu na DDH jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní předpisy,
- při porušení řádu nebo nevhodném chování může správce osobu vykázat z DDH bez nároku na vrácení vstupného,
- každý úraz je nutno nahlásit správci objektu, který zajistí ošetření nebo odvoz na potřebné ošetření.

 

Ve Zruči nad Sázavou

Mgr. Martin Hujer

starosta města

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
29
4
30
4
31
4
1
5
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
5
23
7
24
10
25
7
26
5
27
5
28
5
29
4
30
5
31
9
1
7

Lepší místo


 

Mobilní aplikace

maplayapp

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Jiskra Zruč n. S. B - AFK Bratčice 1:1, 2014

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 434
TÝDEN: 434
CELKEM: 1924420

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz