Menu

​​

Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Svatební obřady

Rozpis časů svatebních termínů

Telefon pro rezervace : 327 531 200 a 327 532 815

                                                                                                          

Svatební obřady ve Zruči nad Sázavou

Svatební video : https://www.youtube.com/watch?v=wwXCudoPRk4

 

Vážení snoubenci,

rozhodli jste se uzavřít manželství v obřadní síni na Zámku ve Zruči nad Sázavou.

Rádi bychom, aby tento první krok byl pro Vás skutečně slavnostním, bez zbytečných nepříjemností a abyste Vy, Vaši rodiče a blízcí měli dobré pocity nejen při obřadu samém, ale i při vzpomínkách na něj. Proto si Vám dovolujeme poskytnout několik dobře míněných rad a informací.

Termín lze dohodnout výhradně s matrikářkou.

Oficiálním místem pro uzavření manželství je bývalá knihovna v prvním patře Městského úřadu (bez poplatku), Zámek 1, Zruč nad Sázavou.

Obřadní místnost

Obřadní místnost

Manželství mohou být uzavírána na dalších místech interiéru a exteriéru zámku:

Zrcadlový sál, který se nachází v prvním patře zámku

Zrcadlový sál  Zrcadlový sál

Zrcadlový sál

Zámecký park – zahradní altán a okolí, kde je nově napuštěné jezírko, v altánu je možnost připojení  el.proudu

Zámecký parkAltánek

Kolowratská věž - maximální kapacita je 30 lidí a do věže vede 96 schodů

Kolowratská věž

 

Kolowratská věž detail

Kolowratská věž interiér

V případě nepříznivého počasí je možné využít výstavní sál, II. patro zámku. 

 

Noční altán

Je vhodné počítat s časovou rezervou a do obřadní síně přijít asi 15 minut před obřadem.

Tak bude možno v klidu vyřídit potřebné náležitosti. Jistě pochopíte, že v případě opoždění Vašeho příjezdu je s ohledem na ostatní svatby možno uskutečnit Váš obřad až po posledním plánovaném obřadu téhož dne.

Fotografování, filmování a hudební produkce ke svatbám také patří. Městský úřad však jako orgán státní správy nesmí provozovat hospodářskou, ani jinou výdělečnou činnost, proto kameramana, fotografa ani hudební produkci nezajišťuje.

Během svatebního obřadu jsou všichni účastníci svatby a rodinní příslušníci včetně snoubenců povinni zachovat důstojný průběh tohoto aktu. Opuštění svatebního prostoru je možno bezprostředně po gratulacích. Umožníte tím hladký průběh následujících obřadů.

Vzhledem k tomu, že Zámek Zruč nad Sázavou je kulturní památkou, platí zde určitá pravidla a omezení z důvodu ochrany této památky. Platí přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru pohazováním rýže, konfet apod.

Snoubenci a svědci musí mít s sebou platné průkazy totožnosti. Bez těchto dokladů by nemohl svatební obřad proběhnout.

Parkovat můžete na parkovišti ve Zručském dvoře naproti nákupního střediska Tesco.

Vchod do obřadní síně je ze zámeckého parku (dříve městská knihovna), nově je zde k dispozici prostorná místnost, která slouží při svatebních obřadech jako čekající místnost pro snoubence a svatebčany.  

                                             

Stanovení oddacího místa

Úřední místnost pro konání svatebních obřadů na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou, Zámek čp. 1 – obřadní místnost v prvním patře zámku (bývalá knihovna).

Další možnosti:

 • zrcadlový sál v 1. patře zámku
 • zámecký park
 • Kolowratská věž

 

Stanovení oddací doby

pátek - úřední místnost (bývalá knihovna) 10:00 - 14:00 hodin

další možnosti: 

zrcadlový sál, zámecký park, Kolowratská věž 11:00 - 15:00 hodin

Rezervace svatebního obřadu platí jeden měsíc, potom bude termín zrušen. Po dobu jednoho měsíce se snoubenci osobně dostaví na Městský úřad a vyplní potřebné tiskopisy.

 

Matrikářka a oddávající

Svatební obřady ve Zruči nad Sázavou zajišťují matrikářky:

Mgr. Petra Menšíková

 

Oddávající:

 •  Mgr. Martin Hujer
 •  Ing. Jiří Říha
 •  Bc. Pavel Vrzáček
 •  Lenka Turková

                    

Poplatky za svatby

Bezplatný sňatek mají snoubenci, jejichž svatební obřad se bude konat v úředně stanovený den, ve stanoveném čase a na stanoveném místě.

V případě svatebního obřadu mimo úředně stanovenou místnost, den a čas

se vybírá jeden správní poplatek ve výši 3.000 Kč

další poplatek se účtuje pronájem:

 • za užití Zrcadlového sálu v 1. patře zámku 10.000 Kč
 • za užití zámeckého parku 7.000 Kč
 • za užití Kolowratské věže 8.000 Kč

Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt

na území ČR  5.000 Kč

Při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má

trvalý pobyt na území ČR  3.000 Kč

 

Ve Zruči nad Sázavou dne 31. 01. 2024

                                                                                  

Doklady potřebné k uzavření manželství:

1) občan ČR (s trvalým pobytem na území republiky)

písemný dotazník k uzavření manželství

 • platný doklad totožnosti (OP)
 • originál rodných listů
 • doklad o státním občanství (lze doložit OP)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze          doložit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze doložit OP)
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list          manžela opatřené doložkou o nabytí právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství    opatřené doložkou o nabytí právní moci

 2) cizí státní občan

 • písemný dotazník k uzavření manželství
 • originál rodného listu
 • doklad k prokázání totožnosti ( např. cestovní pas)
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o vdovce – vdovu, případně pravomocný                    rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozveden
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-    li  uzavřeno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší              7 pracovních dnů, neplatí pro občany EU
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( vydá příslušný úřad ve státě, jehož    je občanem) nebo doklad, že jeho předložení bylo prominuto ( vydá matriční úřad            v ČR na základě odůvodněné žádosti.
 • Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly               náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebným ověřením, nestanoví-li              mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Tlumočník na svatbu

Pokud jeden ze snoubenců (případně oba) nemluví a nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je přítomnost tlumočníka při prohlášení o uzavření manželství nutná. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

V případě svatby s cizincem je nezbytné kontaktovat “soudního tlumočníka“. Jde o tlumočníka, který byl k výkonu tlumočnické činnosti jmenován předsedou či místopředsedou krajského soudu nebo ministrem spravedlnosti. Název “soudní tlumočník“ je spíše zažité lidové označení, zákon takové označení nezná.

Tlumočníka budete potřebovat již v průběhu vyřizování formalit spojených se svatebním obřadem u matričního úřadu, neboť všechny dokumenty potřebné při sňatku s cizincem musí být přeloženy soudním tlumočníkem z cizího jazyka do češtiny.

Soudní tlumočník je jmenován soudem k provádění takového tlumočení nebo překladů, kdy je to vyžadováno zákony. Pracuje tedy pro státní úřady, soudy, policii, ale i pro soukromé osoby, potřebují-li něco pro tyto instituce přeložit.

Účast tlumočníka při svatebním obřadu si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. Tlumočník by měl spolupracovat s příslušnými úřady nebo duchovním v případě církevní svatby. V případě civilní svatby bývá matrika na podobně situace připravena a tlumočníkovi poskytne příslušné texty, které si tlumočník může v předstihu připravit. Církevní obřad má svá pevná pravidla, proto by si je měl tlumočník předem dobře nastudovat a vyhledat terminologii.

Soudní tlumočník se prokazuje občanským a tlumočnickým průkazem. Protokol o uzavření manželství opatří svým podpisem a razítkem.

 

 

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

Otevírací doba pokladny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK

9.30 - 11:00

Munipolis


banner

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
4
27
4
28
5
29
3
30
4
1
8
2
9
3
8
4
11
5
8

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:695
TÝDEN:9932
CELKEM:3579305

foto

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz