Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Aktuálně z radnice

Aktuální informace 17. 9. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 9. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí účelového daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN na úhradu stravného pro několik dětí 

- pravidla pro vztah města a jeho příspěvkových organizací

- podání žádosti o dotaci na nákup automobilu pro pečovatelskou službu

- účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro dofinancování pečovatelské služby

- prodloužení smlouvy o spolupráci s paní René Votíkovou na stálou expozici panenek na zámku

- uzavřít smlouvu o dílo s firmou AVE Kolín, která vyhrála výběrové řízení na instalaci veřejného osvětlení k přechodům u spolkového domu, u přechodu do parku v Okružní ulici, u semaforu Na Pohoří, na náměstí MUDr. Svobody u železářství

- dodatek ke smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2021 se společností Arriva Východní Čechy

- dodatek k nájemní smlouvě s firmou Centrin CZ na stávající prostory kavárny Hellas a uzavření nové nájemní smlouvy na přilehlé prostory kavárny

- dodatek k nájemní smlouvě se Štěpánkou Richterovou týkající se prodloužení nájemní smlouvy na umístění restauračních stolů na nádvoří zámku do 30. 9. 2021

 

2.  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 13. 9. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení provozních nákladů na sociální služby v souvislosti covid-19

- přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na dofinancování pečovatelské služby na osobní automobil pro pečovatelskou službu, dopravní automobil pro nesměřické hasiče, modernizaci a digitalizaci informačních cedulí a pořízení dataprojektoru do infocentra, multifunkční kopírovací zařízení, historické slavnosti

- přijetí dotace z Ministerstva kultury na podporu veřejných knihoven

- 4 . úpravu rozpočtu města pro rok 2021

- finanční podporu projektů v rámci participativního rozpočtu

 

3. PROBÍHÁ ÚPRAVA KORYTA ŘEKY SÁZAVY

DD

4. ZAČAL SE REKONSTRUOVAT CHODNÍK U POŠTY V NOVÉ ZRUČI

 YY

5. ČESKÁ SPOŘITELNA INFORMUJE O NOVÉM BANKOMATU

Bude instalován nový bankomat, který umožní vklad i výběr hotovosti. Z důvodu instalace nového bankomatu bude pobočka ve Staré Zruči od pondělí 27. 9. do čtvrtka 30. 9. zavřena. Stávající pobočkový bankomat bude mimo provoz od 24. 9. do 1. 10. 2021.

X

6. ZRUČNÉ DOBROTY NABÍZÍ FIT KRABIČKY

ZRUČné dobroty nově nabízí stravování formou celodenních krabiček, které vám zajistí pestrou stravu od po-pá. Více informací najdete na našem webu www.zrucnedobroty.cz.

X

7. SPOLEČNOST CENTURY 2000 PŘIJME ZAMĚSTNANCE

Společnost CENTURY 2000 přijme muže a ženy do jednosměnného provozu na pozici obsluha prošívacího stroje a na pozici skladník. Zájemci se mohou hlásit u pana Vobeckého na telefonu 603 287 803 nebo osobně v sídle společnosti CENTURY 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou.

 

8. ČEZ INFORMUJE O ODSTÁVCE PROUDU

YX

9. POZVÁNKA NA VÍKENDOVÉ AKCE

XXX

 

Za kancelář starosty přeje příjemný víkend Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 10. 9. 2021

1.  V PONDĚLÍ 13.9. SE KONÁ ZASTUPITELSTVO NAŠEHO MĚSTA V 18.00 V ZASEDAČCE       ZÁMKU

2. PROBÍHAJÍ PRÁCE NA DOKUMENTACÍCH

- Kanalizace na Dubině

- Nová dešťová kanalizace v ulici Kutnohorská a Vlašimská 

- Rekonstrukce ambulance za hotelem pro zubaře a lékaře

- Nová třída školky v budově školní jídelny

- Rekonstrukce náměstí Míru

3. REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE V BAŤOVĚ KOLONCE III. ETAPA

III. etapa se bude týkat horní části ulice Okružní, ulic Horní, Zámecká a Prostřední – termín říjen 2021 (začne se vodovodem v Okružní ulici) – jaro 2022. Majitelé dotčených nemovitostí budou včas informováni.

4. REKONSTRUKCE CHODNÍKU U POŠTY ZAHÁJENA

Oprava chodníku u pošty zahájenaPůvodní beton odstraněn

5. HŘIŠTĚ NA DUBINĚ V PROVOZU

Dětské hřiště na DubiněSkluzavky a houpačkyHotovo

6. PROBÍHÁ VÝMĚNA DOMOVNÍCH PŘEDÁVACÍCH STANIC

Stará staniceNová staniceMísta výměny DPS 2021

7. VOZOVÝ PARK NAŠÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Vozový park pečovatelské služby

8. POZVÁNÍ DO ZÁMECKÉHO PARKU OD NAŠÍ ZAHRADNICE

Pozvání do parku (7.83 MB)

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Divokej Bill ve ZručiCCHI-FEST ve ZručitTvoření již 14.9.Festival na zelené louce v SenetíněVinobraní na Kačině

 

Krásný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 3. 9. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30. 8. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí daru 58 800,-Kč v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI

- doplnění snímačů GPS na další dopravní prostředky města

- objednání projektových prací dešťová kanalizace ulice Vlašimská a Kutnohorská od firmy

    Projekt IV s.r.o.

- objednat nákup a instalaci zbývajících oken budovy domu s pečovatelskou službou  u

   firmy Vekra

- zhotovitele akce "Obnova místních komunikací ve Zruči n. S." - firmu COLAS CZ, a. s.

Radní doporučili zastupitelstvu ke schválení (vybíráme):

- přijetí dotace ve výši 128 000,-Kč na nový knihovní systém

- obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém

   odpadového hospodářství

- realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu: "Pítko na cyklostezce ve Zruči nad

   Sázavou" a "Malé dětské hřiště pro starou část Zruče nad Sázavou"

- návrh 4. úpravy rozpočtu pro rok 2021

 

2. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU MĚSTA A NA 

    SPORTOVNÍ VÝKON ROKU 2020 DO 30.9.

Návrhy přijímá kancelář starosty: vlkova@mesto-zruc.cz; 327 531 579

 

3. PŘECHOD U ŠKOLKY BEZBARIÉROVĚ UPRAVEN

Úprava přechodu Na PohoříBezbariérový

4. NOVÁ BRÁNA A BRANKA MŠ NA POHOŘÍ

Nová brána a branka naší školky

5. NOVÁ TŘÍDA VČETNĚ VYBAVENÍ V NAŠÍ ZŠ

Nová třída v naší ZŠVčetně nového vybavení

6. ZATRAVNĚNÁ HRÁZ NOVÉHO RYBNÍKU

Rybník Na Rybárně v září 2021Zatravněný břeh

7. OPRAVA CHODNÍKU U POŠTY

Česká pošta opraví svůj chodník podél budovy pošty. Práce provede firma Spojstav. Beton nahradí zámková dlažba.

Chodník České poštyBeton nahradí zámková dlažba

8. PROSTOR U POPELNIC NENÍ ODLOŽIŠTĚ

Takové věci patří do sběrného dvora - zde odložíte  zdarma. Děkujeme.

Patří do sběrného dvora

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Zručská laťkaLetní kinoHřiště plné herMistrovství ČR v mölkkyVodácký festival

 

Krásný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 27. 8. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16. 8. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu informačních center, na nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu, dopravní automobil pro hasiče z Nesměřic a dofinancování pečovatelské služby

- přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšených provozních výdajů v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19

- objednání projektových prací na zřízení dvou oddělení mateřské školy v objektu školní jídelny

- výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se osvětlení některých přechodů pro chodce

- uzavření smlouvy s firmou Agos stavební a. s. na stavební úpravy prostor MŠ Malostranské na dílnu

- uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělávání zaměstnanců v rámci modelu CAF s Českou společností pro jakost z. s. a zajištění odborného poradenství při implementaci modelu CAF

 

2. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

- za pár dní končí anketa, ve které můžete hlasovat o projektech doporučených zastupiteli 

https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/W5rDOo16

 

3. DOKTOR JIRAN NEBUDE ORDINOVAT

-  MUDr. Jiran oznamuje, že od 30. 8. do 17. 9. bud emít dovolenou. V ordinaci bude dopoledne přítomna sestra, zastupovat bude MUdr. Masopustová

 

4. MÁME OPRAVENOU ZÁMECKOU BRÁNU A PLOT

DD

 

5. KVĚTINOVÉ ZÁHONKY

DD

 

6. ZUŠ ZVE NA PŘIJÍMACÍ POHOVORY

ZUŠ zve nové zájemce na přijímací pohovory,  a to v pondělí 30. 8. v době od 14 do 16 hodin: hudební obor (zobcová flétna, zpěv, housle), taneční obor, výtvarný obor, literárně-dramatický obor.

 

7. HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ SE ZÚČASTNILO TÉMĚŘ 1 900 NÁVŠTĚVNÍKŮ

rzesd

Více fotografií na: 

mesto/media/fotogalerie/2021/

Autor fotek: Štěpánka Richterová

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DddDDDD

 

9. ZBRASLAVICE SE LOUČÍ S LÉTEM

DDD

 

10. V LETNÍM KINĚ SE STÁLE PROMÍTÁ

- letos se promítalo již 9x, v pátek 27. 8. se promítá  film YAKARI a naposledy v pátek 3. 9. TROLLOVÉ

Dd

 

11. VE ZRUČSKÉM DVOŘE SE USKUTEČNIL HUDEBNÍ FESTIVAL - ZRUČSKÝ BIGBÍTOVÝ (Z)DUNĚNÍ

DDDDD

Autor fotek: Jaroslav Bouma

Příjemně prožitý poslední prázdninový víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 23. 7. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19. 7. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- přijmout finanční dar ve výši 30 tis. Kč na financování kultury od firmy BOKI Industries, a. s.

- vybrat firmu Stavební a realitní společnost, s. r. o., na výměnu střešní krytiny na objektu školní jídelny

- zveřejnit zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku - obnova místních komunikací

- zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební úpravy v MŠ Malostranské na dílnu

- uzavřít smlouvu se společností Elektrowin, a. s., o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení

- uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Realitní a stavební společnost, s. r. o., na rekonstrukci střech na škole Pod Farou a budově městské policie

- poskytnout finanční dar městysu Moravská Nová Ves na škody způsobené ničivým tornádem

- prodej nákladního automobilu Avie panu Vlčkovi

- smlouvu o dílo na historické slavnosti se skupinou historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína

- aktualizaci metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek

 

Radní doporučili

- zastupitelstvu schválit přijetí dotace od Středočeského kraje na historické slavnosti, multifunkční kopírovací zařízení do knihovny a na proběhlou akci Zručské jarní lázně pro duši

 

2.  NÁKUP NOVÉHO AUTA PRO MĚSTSKOU POLICII A ELEKTROMOBILU

(bude používán na svoz odpadu a výlep plakátů)

CD

 

3.  OPRAVA SILNICE 1. MÁJE, POVRCHU MOSTU PŘES PARDIDUBSKÝ POTOK, OPRAVA FASÁDY NA BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICIE

D F

 

4.  NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ

fdddd

4. LÉTO V ZÁMECKÉM PARKU

terdffgfff

 

Krásné léto za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 8. 7. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 28. 6. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

-  celoroční hospodaření a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2020

     (bez výhrad)

- pasport místních komunikací

- peněžní dar ve výši 100 tis. korun obci na jižní Moravě (vybere Rada města)

- úpravu č. 3 rozpočtu města

- prodeje a nákupy pozemků (pod místními komunikacemi)

- přijeti dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč na akci dopravní automobil pro

   JSDH Nesměřice

- úpravy vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, nočním klidu a 

   o místním poplatku z pobytu

2. TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ VE ZRUČI

Ve Zruči nad Sázavou bude od září 2021 působit mobilní tým pro duševní zdraví dětí. Nedostupná psychologická péče a podpora dětí s psychickými obtížemi a jejich rodin se nyní stane dostupnější.

Více na: http://www.dusevnizdraviprodeti.cz

3. KNIHOVNA BUDE V PONDĚLÍ 12. 7. UZAVŘENA

4. ANKETA

Zastupitelstvo města vyčlenilo z rozpočtu města 200 000 Kč do tzv. participativního rozpočtu a cílem je umožnit občanům hlasovat o projektu, který byste ve městě uvítali. Zkrátka, který by se vám líbil. V dubnu a květnu 2021 přijímalo město vaše návrhy na projekty a nyní je čas, abyste hlasovali o projektech doporučených zastupitelstvem k realizaci. Předkládáme vám 2 návrhy a prosíme o udělení hlasu projektu, který vás více zaujal. Hlasování končí 31. 8. 2021.

Vstup do ankety:

https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/W5rDOo16

5.  ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

ČEZ Distribuce oznamuje, že 15. července od 7:30 do 14:00 hodin dojde k plánované odstávce el. proudu v ulicích: 5. května, Hlohová, Horní, Krátká, Lipová, Mládeže, Okružní, Polní, Prostřední, sad Míru, Školní, Topolová, Zámecká. 

6.  LETNÍ KINO 9. 7. V 21.30 - ČESKÝ FILM MATKY

Plakát

Videoupoutávka:

https://www.facebook.com/zrucske.noviny/videos/4388491081183239

7.  ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

Video ze Zručských jarních lázní pro duši. Pojďte si  zavzpomínat na vydařenou akci.

https://www.facebook.com/ZamekZrucNadSazavou/videos/297517335408541

8.  ZRUČSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI - PROGRAM

Program

9.  TURNAJ V MÖLKKÁCH

Plakát

10.  KONCERT SKUPINY KEKS VE ZRUČSKÉM DVOŘE 10.7. 

Plakát

11.  LETNÍ KULTURNÍ AKCE VE ZRUČI - PŘEHLED

Zručské kulturní léto

 

 

Pěkný  červenec,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 25. 6. 2021

1.  SBÍRKY NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝCH VČEREJŠÍ PŘÍRODNÍ KATASTROFOU

 

Organizátor sbírky

číslo účtu

variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve evangelické

2100691426/2010

 -

Sbírka

2.  11,1 MIL. KORUN PRO ZRUČ

Město získalo dvě dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 10 mil. korun na opravu místních  komunikací Lipová, Okružní (od hotelu Zruč po výjezd u Tesca), Poštovní a Jabloňová. 1,1 mil. korun na vybudování tvořivé dílny z bývalého skladu MŠ Malostranská.

3.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 21. 6. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  smlouvu s firmou Lesprojekt Stará Boleslav na pořízení lesního hospodářského plánu          na období 2023-2032

- smlouvu s firmou UNIKOM z Kutné Hory na nákup automobilu Fabie pro naši 

   pečovatelskou službu za cenu 300 tis. korun

- žádosti o umístění banerů

- žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy přes naše 

   město

- podání žádosti o finanční podporu ve výši 371.990 Kč  pro MŠ Na Pohoří Zruč n. S.

- organizátora zadávacího řízení na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči n. S." 

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):

-  žádosti podané do participativního rozpočtu 2021 města

- předložené výkupy pozemků pod komunikacemi v lokalitě Za benzínkou

4.  OPRAVA STŘECHY BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE DOKONČENA

Nová krytinaPohled zblízka

5. SOLÁRNÍ LAMPY NA POHOŘÍ V DETAILU

Neobvyklý tvar svítidla

6. ELEKTRICKÉ VEDENÍ DO ZEMĚ V LOKALITĚ U BENZÍNKY

Za benzínkou

7. NOVÉ PRAČKY PRO MĚSTSKOU PRÁDELNU

123

8. HARMONOGRAM OPRAV ULICE OKRUŽNÍ A KRÁTKÁ PO VÝSTAVBĚ VODOVODU A 

   KANALIZACE

V červnu byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace. Rýhy po výstavbě se nechají dva měsíce "slehnout". Na přelomu srpna a září bude do rýh po výstavbě položena betonová stabilizace - bude provádět firma, která stavěla vodovod a kanalizaci. Skončí místní tankotrom. Po ukončení výběrového řízení na celkovou rekonstrukci (souvisí s obdržením dotace) se domluví s vítěznou firmou další termíny na pokládku nových obrubníků, frézování starého asfaltu a  pokládku nového asfaltu. Ulice budou opraveny v celé šíři.

Okružní 1Okružní 2KrátkáOkružní po výstavbě před 81 lety

9. 6 MIL. KORUN DO CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ MĚSTA

Firma Čez Energo provede o prázdninách výměnu 14 ks domovních předávacích stanic pro vytápění a teplou vodu.

Plánek výměny

10. ZÁMECKÁ NOVINKA

Milovníkům kávy a osvěžujících nápojů představujeme  horké novinky - hot cup a kelímek na limonádu/pivo.

Zámecká novinka

 

11. WEBOVÝ PORTÁL O BAŤOVSKÉ ZRUČI

Pro nový městský webový portál o baťovské Zruči, který se vytváří po vzoru města Zlína, hledáme do záložky "Lásky jedné plavovlásky" fota z natáčení tohoto filmu.

Lásky jedné plavovlásky

12. LETNÍ KINO - PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 5.7. v 21.00

Princezna zakletá v čase

 

Pěkný  víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 10. 6. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 7. 6. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  navýšení kapacity MŠ Na Pohoří o 5 míst

-  podání žádosti o finanční podporu z fondů EU pro MŠ Malostranskou

-  nákup 2 praček a 1  sušičky pro prádelnu v MŠ Na Pohoří

-  nákup automobilu pro naši městskou policii

-  zpracování prováděcí projektové dokumentace na opravu komunikací 2021-2022

   (ulice Okružní, Lipová, Jabloňová a Poštovní)

-  smlouvu o spolupráci s místními rybáři týkající se nového rybníku Na Rybárně

-  vypsání výběrového řízení na výměnu krytiny střechy školní jídelny

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):

-  pasport místních komunikací

-  úpravu rozpočtu města 2021 č.3

-  vykoupení pozemků pod místními komunikacemi

-  dofinancování automobilu pro dobrovolné hasiče z Nesměřic

2. PROBÍHÁ OPRAVA STŘECHY BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Oprava zahájena sundáním staré krytinyNové laťování

3. DROBNÉ OPRAVY V ZÁMECKÉM AREÁLU

Oprava zámecké brányOprava schodů v parkuVýměna poškozené krytiny

4. SOLÁRNÍ LAMPY NA POHOŘÍ JIŽ SVÍTÍ

Solární lampa v celé kráseSolární lampy v akci

5. ZMĚNY OPATŘENÍ OD 8.6.

Změny opatření od 8.6. 2021

6. NOVÁ VÝSTAVA V ZÁMECKÉ GALERII

František Stráník

7. VÝLET DO ZOO

RC Setkání pořádá výlet do ZOO v Táboře

8. VÝLET DO LYSÉ

Svaz žen pořádá výlet do Lysé n.L.

9. ZRUČSKÉ LÁZNĚ PRO DUŠI 2021 DĚKUJÍ

Poděkování

10. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MÁ VOLNÉ TERMÍNY

Příměstský tábor

11. FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO JIŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND

Festival Barevné město

12. NOVÁ POSEZENÍ ZRUČSKÝCH KAVÁREN

Zručné dobrotyHellas

13. MODEL ZRUČSKÉHO ZÁMKU

V infocentru si můžete zakoupit papírový model zámku. Model je v měřítku 1:220  za cenu  460,- Kč. Tak co, pustíte se do toho?

Model zámku

 

Pěkný pátek a nadcházející víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 28. 5. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 24. 5. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  vypsání výběrového řízení na nový automobil pro pečovatelskou službu

-  záměr opravy střechy školní jídelny

- přijetí dotací ve výši 45 tis. korun na Krajskou postupovou přehlídku filmové tvorby       a XVII.  Festival leteckých amatérských filmů

- výpůjčku náměstí Míru na akci Ameriky ve Zruči

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):

- obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2021 o nočním klidu

- závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2020

- výkupní cenu pozemků v soukromém vlastnictví, zastavěných městskou komunikací 

- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu

2. PROBÍHÁ OPRAVA STŘECH NA BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICIE A BÝVALÉ ŠKOLE POD        FAROU

123456

3. CENA MĚSTA A SPORTOVNÍ VÝKON ZA ROK 2020

Své písemné návrhy na udělení ocenění CENA MĚSTA a CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2020 můžete odevzdat v kanceláři starosty nebo zaslat na e-mail podatelna@mesto-zruc.cz do 31. 7. 2021.

4. ZÁMEK A ZÁMECKÉ EXPOZICE SE OTVÍRAJÍ TURISTŮM OD 31. KVĚTNA

Vstupenky do zámku i ostatních expozic zakoupíte v infocentru, které je pro vás otevřené každý den od 9:00 do 17:00. Těšíme se na vás při zámecké prohlídce.

Zámecká jídelnaVstupní halaNáš poklad

5. AKTUÁLNÍ PLATNÁ OPATŘENÍ NA VÍKEND

Změny opatření od 24. května

6. AMERIKY VE ZRUČI

Ameriky ve Zruči

7. POCHOD BAŤOVA CVIČKA

Pochod Baťova cvička

8. VÝSTAVA LIDÉ Z VOSKU

Výstava lidé z vosku - zámecká galerie

9. FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO

Festival Barevné město

10. DEN DĚTÍ V KAVÁRNĚ HELLAS

Den dětí v kavárně Hellas

 

 

Pěkný poslední květnový víkend,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 14. 5. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 10. 5. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  vypsání výběrového řízení na nový automobil pro městskou policii

- nákup elektromobilu pro naše technické služby na údržbu města

- nákup automobilu pro dobrovolné hasiče z Nesměřic

- podání dotace pro naše pečovatelky

- harmonogram sekání trávy v letošním roce

- nákup plynového varného kotle pro školní jídelnu

- objednání projektových prací na rekonstrukci ambulance za hotelem

- výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Zářečí - Rákosí

- záměr prodat nákladní automobil Avia s nosičem kontejneru

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 10. 5. 2021

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- směnu pozemků se Státním pozemkovým fondem (lokalita U stadionu) - získáme 

   pozemky fotbalového stadionu a kempu Rákosí výměnou za pozemky okolo Zruče

- bezplatný převod pozemků pod místními komunikacemi

- úpravu změny č.5 územního plánu města - lokalita Na Pohoří - ve spodní části louky

    nad Penny půjdou v budoucnu stavět bytové domy a v horní části zůstane prostor

     pro rodinné domy

- přijetí dotace ve výši 464 tis. korun na sociální práci od MPSV

- přijetí dotace ve výši 317 tis. korun na odměny pro pečovatelky od MPSV

- schválení záměru vybudování dvou sociálních bytů 

- úpravu rozpočtu města č.2 

3. KONTROLA FINANČNÍHO ÚŘADU DOPADLA DOBŘE

Finanční úřad provedl kontrolu několika dotací pro naše město a neshledal žádné pochybení.

4. PROBĚHLO JEDNÁNÍ K NÁVRHU NOVÝCH AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Bude zapracována většina připomínek našeho města - upraveny odjezdy většiny autobusů na 14.15 (navázání na pracovní dobu firem). Odjezdy autobusů z Kutné Hory budou upraveny, aby navazovaly na konec vyučování středních škol. Vylepší se spojení do okolních obcí. Nově budou zřízeny linky Zruč-Kutná Hora-Kolín a Čáslav-Zruč-Praha Roztyly.

Celkově dojde k výraznému  zlepšení spojení do Prahy a Čáslavi. Jedinou nevýhodou pro naše město je snížení autobusových spojení do Kutné Hory a prodloužení doby jízdy (obslouží se více vesnic po trase). Do Kutné Hory však každé dvě hodiny bude nadále jezdit vlak.

Nové jízdní řády budou platit od 1. srpna 2021 a na webových stránkách https://pid.cz/category/integrace/ budou zveřejněny v první polovině června.

5. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

Lázeňské proceduryChyť Babku za klikuRelax večeryJarní kinoKvětnové soboty

6. ZRUČSKÝ MÁJOVÝ BĚH 7. ROČNÍK 14.-16.5. 2021

https://www.zrucskymajovybeh.cz/

Běh - časový plánStart běhu od zámku

7. FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZRUČSKÉM DVOŘE  20. KVĚTNA

Farmářské trhy 20.5. od 10.00

8. PRODEJ AVIE S NOSIČEM KONTEJNERŮ

mestsky-urad/uredni-deska/zamer-mesta-na-prodej-nakladniho-automobilu-avia-s-nosicem-kontejneru-2552.html?kshow=1

9. OPRAVA STŘECH BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE A ŠKOLY POD FAROU

Město nechá opravit střechu městské policie a dvě menší střechy bývalé školy Pod Farou (za hlavní budovou). Práce provede firma Realitní a stavební společnost za 1,1 mil. korun.

10. PASPORT BUDOV A HŘBITOVŮ

Město zadalo zpracování posledních dvou pasportů majetku v elektronické podobě. Veškerý majetek města a inženýrské sítě budou k nahlédnutí na jednom místě na webových stránkách.

11. STAVEBNÍ AKCE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH-STARÁME SE

- nový vodovod a kanalizace v Okružní a Krátké ulici (asfaltování proběhne o prázdninách

   a v září)

- zámecký vodotrysk v provozu

- oprava zámecké brány

- nádvoří zámku je připraveno na turistickou sezonu

- napuštěný rybník Na Rybárně

- prosévací lžíce pro naše TSSM

- otevřená prodejna  Pepco

- nové parkoviště před Tetou a Pepcem

Krátká ulice po výstavbě kanalizace a vodovoduHorní část Okružní uliceSpodní část Okružní uliceUklizené zámecké nádvoříZámecký vodotryst v provozuOprava zámecké brányNapušťěný rybník Na RybárněProsývací lžíceOtevřená prodejna PepcoNové parkoviště před Pepcem a Tetou

 

Pěkné víkendové dny,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 30. 4. 2021

1.  OPATŘENÍ PLATNÁ OD 3. 5. 2021

E

 

2.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26. 4. 2021

Radní schválili (vybíráme):

-  byla uzavřena pojistná smlouva na vozový park s pojišťovnou UNIQA.

-  schválil se projekt a energetický audit na výměnu části svítidel veřejného osvětlení   

   od firmy Envipartner, s. r.o. (ledky místo výbojek)

- zastupitelstvu města byla doporučena ke schválení změna č. 5 územního plánu a 2.

   úprava rozpočtu města 

- schválena byla smlouva na pronájem reklamní plochy (plot u ŠJ) s firmou Centrin CZ

 

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pracovnik-v-socialnich-sluzbach-2548.html?kshow=7

 

4. NÁVRH AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A LINEK

Příprava integrace dopravy na Kutnohorsku vstoupila do závěrečné fáze. V odkazu najdete návrh jízdních řádů a linek. Výrazně se navýší spojení do Prahy. Některé linky se ruší a jiné zřizují. Další novinkou je spojení do Čáslavi. Probíhá připomínkové řízení.  Jízdní řády by měly platit od 1. srpna.

Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku I. | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Zruč-Praha RoztylyPraha Roztyly-Zruč

5. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

uhhh

6. FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZRUČSKÉM DVOŘE OD 20. KVĚTNA

Farmářské trhy

 

 

Pěkné víkendové dny,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 16. 4. 2021

1.  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 12. 4. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- podání dotací do fondů Středočeského kraje - opravy zámeckého sklepení, na kulturní

   akce a vybavení knihovny

- vypůjčku Zručského dvora a mobiliáře na akci Zručské bigbítové dunění  21.8. 2021

- smlouvu s firmou Realitní a stavební společnost na akci "Rekonstrukce střech - škola

   Pod  Farou a budova městské policie"

- vypsání výběrového řízení na akci "Dopravní automobil pro JSDH Nesměřice"

- vypsání výběrového řízení na akci "Rozšíření TI na Zářečí - 1. etapa" (vodovod a

   kanalizace)

- návrh zahrádky kavárny Hellas

- kupní smlouvu s firmou Wood&Paper, a. s. na prodej dřeva

- smlouvy o umístění kamer našeho kamerového systému

Radní doporučují zastupitelstvu:

- přijetí dotace na sociální práci ve výši 464 776,-Kč

2. KŘESLO PRO HOSTA KE SHLÉDNUTÍ  19. DUBNA OD 18.00

Křeslo pro hosta 19.4.

3. ČISTÉ MĚSTO

Zručské volejbalistky pořádají tradiční jarní úklid města od 17.-30.4 2021. Sesbírané odpadky prosím nechávejte v pytlích u odpadkových košů. Prázdné pytle možno vyzvednout v infocentru.

Čisté město

4. MÁJOVÝ POCHOD 8. KVĚTNA

Májový pochod 8.května

5. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET ZRUČE 

Město  zvolilo pro rok 2021 novou formu zapojení veřejnosti do rozvoje města tzv. participativní rozpočet aneb navrhni drobný projekt k realizaci. Zastupitelé pro letošní rok uvolnili do participativního rozpočtu 200 000 Kč. 

Pravidla: mestsky-urad/uredni-deska/participativni-rozpocet-mesta-pro-rok-2021-2524.html?kshow=1

6. PROCHÁZKOVÁNÍ ANEB OKOLÍM ZRUČE PO SVÝCH

Procházky

7. STAVEBNÍ AKCE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH - STARÁME SE

- práce na kanalizaci a vodovodu v Okružní ulici

- solární lampy Na Pohoří

- terénní úpravy u tenisové haly

- těžba uschlých borovic pod rozhlednou Babka

- meteostanice Na Pohoří (naměřené údaje: https://meteodata.meteoservis.cz/?id=P7ZRUC01)

U tenisové halySloupy pro solární lampyNapojení vodovodu v Okružní uliciOkružní ulice po výstavbě kanalizace a vodovoduTěžba uschlých borovic pod rozhlednouMeteostanice v provozu

 

 

Pěkné dny,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 9. 4. 2021

1.  11. DUBNA KONČÍ NOUZOVÝ STAV 

Od 12. dubna se otvírá:

- MĚSTSKÝ ÚŘAD (běžná otvírací doba pro veřejnost)  

- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

- KNIHOVNA

- SPORTOVNÍ AREÁL

2. PROČ POUŽÍVAT MOBILNÍ ROZHLAS

- novinky z radnice

- krizové informace a varování - v současné době Covid info z našeho města

- pozvánky na kulturní a sportovní akce

- možnost výběru, které zprávy chci dostávat. Obecné info z úřadu a krizové informace

   budete dostávat vždy. Z ostatních zpráv si můžete vybrat (kultura a sport, knihovna,

   rodiny s dětmi, majitelé zvířat a další)

- nahlášení závady ve městě

V našem městě v současné chvíli používá mobilní rozhlas téměř 1 000 spoluobčanů. Přihlášení 

3. AKTUÁLNÍ INFO K OTEVŘENÍ  ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ŠKOLEK

ZŠ Na Pohoří

Školní jídelna 

ZŠ Okružní 

MŠ Malostranská 

MŠ Na Pohoří 

4. COVID INFO Z NAŠEHO MĚSTA ZE DNE 9. DUBNA

Nové případy celkem     2

Nové případy 65+            0

Pozitivních za 14 dní       21

Přepočet na %                  0,43%

místo v celostátním pořadí (z 6 259 obcí)     2958

Další info 

5. ZÁPIS V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZŠ Na Pohoří 

ZŠ Okružní ulice 

6. OPRAVA VODOVODU V KUTNOHORSKÉ ULICI UKONČENA

Pokládání nového potrubíPodbetonování pod asfaltovou vrstvuZaasfaltováno

7. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA POHOŘÍ DOKONČENA

Hotová zastávka Na Pohoří

8. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V PÁTEK 9.4. A V SOBOTU 10.4.

Časy a sběrná místa

8. ZMĚNA AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 12.4.

Jízdní řády

 

Pěkné dny,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 1. 4. 2021

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 29. 3. 2021

Schválilo

- nákupy pozemků v lokalitě Rákosí

- podání žádostí o dotace ze Středočeského kraje - auto pro pečovatelky a hasiče,   

   dataprojektor do informačního centra a další

- přijetí dotace ve výši 1,5 mil. Kč na "Zvýšení kvality řízení úřadu"

- vytvoření sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ v Centrinu

Vzalo na vědomí

- zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2020 (bez závad)

- vyhlášení participativního rozpočtu (návrhy občanů) pro rok 2021

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22. 3. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- uzavření smlouvy na pojištění vozového parku města s UNIQA pojišťovnou

- vyhlášení pravidel participativního rozpočtu na rok 2021

- opravu hasičského vozidla Tatra od firmy KOBIT-TH CZ s.r.o.

- společné vstupenky pro turisty s kavárnou Hellas a Zručnými dobrotami

- žádost o prominutí nájemného s Country barem

- cenu obědů ve školní jídelně pro cizí strávníky ve výši 82,-Kč

- podání dotací do fondů Středočeského kraje

Radní vzali na vědomí:

- zprávy za rok 2020 o pojištění města, městské policie, hospodářské činnosti a městským

   bytům

3. ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

 Zručské jarní lázně pro duši vás zvou na velikonoční happening - DEJ BABCE MAŠLI!

Dej Babce mašli

4. MĚSTO SE ZAPOJILO DO AKCE HODINA ZEMĚ

Město se zapojilo potřetí do akce Hodina Země vypnutím veřejného osvětlení na jednu hodinu. Akce upozorňuje na změnu klimatu a ochranu přírody.

5. UZAVÍRKA SILNICE II/126 U SLAVOŠOVA OD 6. 4. DO 11. 7. 2021

Začíná letošní etapa rekonstrukce silnice do Kutné Hory. Silnice bude úplně uzavřena nad obcí Slavošov. Objížďka povede přes Pertoltice.

6. AKCE ČEZU NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ ZAČNE V DUBNU

Minimálně do konce prázdnin bude probíhat pokládka elektrických kabelů do země na Malostranském náměstí a některých přilehlých ulicích. V rámci akce budou omezení na dotčených místních komunikacích.

7. BRIGÁDA - PRŮVODCE NA ZÁMKU

Brigáda

8. ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 3. 5.

https://www.msmalostranska.cz/dokumenty/pro-rodice/109-zapis-2021-22/file

https://www.ms-napohori.cz/wp-content/uploads/2021/03/Informace-k-z%C3%A1pisu-do-M%C5%A0.pdf

9. STAVEBNÍ AKCE A DROBNOSTI VE FOTOGRAFIÍCH - STARÁME SE

- nová autobusová zastávka Na Pohoří - připravené místo a její montáž

- práce na II. etapě výstavby kanalizace a vodovodu v Okružní a Krátké ulici finišují

- obnovená studna u bývalé školy Pod Farou

- nový kontejner na hřbitově

- oprava vodovodu v Kutnohorské ulici

- rozšíření veřejného osvětlení Na Pohoří - proběhne instalace 5 solárních lamp mezi

    vodojemem a sídlištěm Na Pohoří

- probíhá větší údržba zeleně

Připravené místo pro novou zastávku Na PohoříMontáž zastávkyOkružní uliceKrátká uliceObnovená studně Oprava vodovodu v Kutnohorské uliciMísto pro solární lampuÚdržba zeleně v parku odborníkyNový kontejner na hřbitově

 

Pěkné velikonoce,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 18. 3. 2021

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLILO STRATEGICKÝ PLÁN 2021-2031

Dne 15. března třináct zastupitelů schválilo strategický plán města na roky 2021-2031 včetně akčního plánu 2021-2022. 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 8. 3. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Rekonstrukce střech

   Zruč nad Sázavou - škola Pod Farou a střecha městské policie"

- nákup třídící lžíce a úpravu hydrauliky od firmy SAP spol. s r. o. pro naše technické služby

- odpisový plán Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou pro hudební nástroj pianino

   Petrof 125 M1

- uzavření nájemní smlouvy na prostory k podnikání ve Zručském dvoře (objekt H na 

   adrese Okružní č. p. 1116), s  Centrin CZ s.r.o  (navazuje na stávající kavárnu)

- uzavření smlouvy na prodej dřevní štěpky s firmou ČEZ Energo s.r. o. pro rok 2021

    (do naší biokotelny)

- uzavření kupní smlouvy s firmou Wood&Paper, a. s. na dodávku sortimentu jehličnatých

   kulatin 

Radní vzali na vědomí:

- sdělení výsledku výběrového řízení na prodej nemovitého majetku v k. ú. Zruč nad

  Sázavou (Město v něm nakoupilo pozemek 2394/1 o výměře 14 tis. m2)

3. UZAVÍRKA KUTNOHORSKÉ ULICE U OBCHODU HAPPY

Od 28. 3 do 2. 4. 2021 bude uzavřena Kutnohorská ulice u obchodu Happy z důvodu obnovy křížení vodovodních řadů. Pro dopravu nebude přístupné parkoviště u obchodu a nebude příjezd k domům naproti Happy. Malostranská ulice nebude průjezdná. Objížďka při cestě na Kutnou Horu povede přes kruhový objezd u Densa a Horku. 

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2392_3.pdf&original=Kutnohorsk%C3%A1.pdf

4. POŠTA V NOVÉ ZRUČI BUDE V SOBOTU 20.3. UZAVŘENA

5. MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ OD 22. - 25. 3. UZAVŘENA

6. LOKALITA NA POHOŘÍ BUDE MÍT NOVOU AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU

Na Pohoří bude namontována nová autobusová zastávka. Dojde k rozšíření chodníku  a přístup bude bezbariérový.

Stará zastávka odvezena

7. NOVÝ TRANSFORMÁTOR

Do energocetra v Sázavanu město zakoupilo nový transformátor pro dodávku elektřiny v nízkém napětí zejména pro firmy v průmyslovém areálu. 

Původní transformátorNový transformátor před zapojenímBudova trafostanice v Sázavanu

 

Pěkný a klidný  víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 5. 3. 2021

1. JE TO NA KAŽDÉM Z NÁS

Bez ohledu na vyhlášená opatření má velkou část odpovědnosti ve svých rukách každý z nás omezením kontaktů mezi sebou.

2. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA

Preventivní opatření vedoucí ke snížení sociálních kontaktů ve městě. Uzavření:

- sportovní hala

- centrální dětské hřiště

- sportovní areál za ZŠ

- kulturní domy v Želivci, Nesměřicích a Dubině

- Spolkový dům

- kulturní památky a expozice na území města

 

3. NOVINKY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba nabízí:

- pomoc o osoby blízké z důvodu zhoršení zdravotního stavu v domácnostech či v domech s pečovatelskou službou každý den od 7-19 hodin, kontaktní telefon na Štěpánku Malinovou -728 493 821

- zajištění nákupu lidem v karanténě (pokud jim je nemohou zajistit osoby blízké) 

4  pečovatelky již byly naočkované.

4. OTVÍRACÍ HODINY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Úřední hodiny pro veřejnost po dobu nouzového stavu :

pondělí a středa 8:00 - 10:00   13:30 - 16:30  

5. OČKOVÁNÍ U PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

Zapojení praktiků bude postupné dle počtu vakcín.

Praktičtí lékaři se zapojují do očkování (2.02 MB)

6. INFORMACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Praktičtí lékaři žádají všechny občany, aby dodržovali nošení roušek na veřejnosti a nechodilli do čekáren s teplotou, nachlazením a průjmem.

7. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

xxx

8. MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA DOKONČENA

Želivská provozní a.s.  dokončila modernizaci Úpravny vody Želivka. Projekt běžel od října 2018 do ledna 2021. Zhotovitelem díla je Metrostav a.s. Dílo vyšlo na 1,2 miliardy korun. Byl zahájen zkušební provoz.

Cílem projektu je dodávat pitnou vodu ve zlepšené kvalitě. Nový objekt se 16 filtry (technologie granulované aktivní uhlí) umožní z vody odstranit rizikové organické látky a pesticidy.

Město Zruč n.S. je jedním z akcionářů Úpravny vody Želivka. Poděkování všem, kteří se na projektu podíleli (ze Zruče zejména pan Ing. Josef Parkán).

Nová budova filtrace TechnologieFiltrace

https://www.facebook.com/Metrostav/videos/163413115593193

9. PRVNÍ LETOŠNÍ INVESTICE MĚSTA JE DOKONČENA

Zabezpečení části objektu "I" ve Zručském dvoře (nad Country barem).

Zabezpečení střechyStatické zabezpečení části ZD

10. NAUČNÁ CEDULE U SOCHY SV. VAVŘINCE

U sv. VavřinceCedule zblízka

 

Pěkný a klidný první březnový víkend,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 26. 2. 2021

Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března, od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět uzavřou školy - https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-vyhlasila-nouzovy-stav-do-28-brezna-od-pondeli-se-zprisni-pravidla-pro-volny-pohyb-ci-maloobchod-a-opet-uzavrou-skoly/

Přílohy ke krizovému opatření zaslané Středočeským krajem

Nejčastější otázky a odpovědi (29.77 kB)

Čestné prohlášení - důvod k opuštění místa bydliště (17.77 kB)

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (15.05 kB)

Formulář na cesty mimo práci (20.65 kB)

 

Aktuální informace 18. 2. 2021

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STAROSTY  MĚSTA  ZA  ROK   2 0 2 0

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulých 366 dní. Práce všech zaměstnanců města, Rady a Zastupitelstva. Dále zmíním investice VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace) a Středočeského kraje ve Zruči či okolí. Podařilo se udělat dost věcí: opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukce příjezdů do města, I. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní ulici, přístavba hasičské zbrojnice v Nesměřicích, výstavba městského rybníku Na Rybárně, nákup nových strojů na údržbu města, větší údržba našeho zámeckého areálu,  množství drobnějších oprav či vybudování sektoru pro skok vysoký. Podařilo se získat další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 12,6 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

            Rekonstrukce povrchu se dočkaly ulice Osvobození, část Nádražní a Na Kopečku. Stávající asfalt se odfrézoval. Betonový podklad, v případě ulice Osvobození, byl nařezán z důvodu dilatace. Pokládka dvou vrstev asfaltu a bylo hotovo. Práci udělala firma Colas v ceně 4,1 mil. korun.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce chodníků po obou stranách  ulice Chabeřická. Dále opravou prošla zbývající část chodníku v ulici Poštovní. V obou případech nahradila asfalt zámková dlažba. Práce provedla kolínská firma Ave za 800 tis. korun.

V lokalitě Slunný Vrch, Okružní ulice a u spolkového domu naše Technické služby vybudovaly několik nových parkovacích míst ze zatravňovací dlažby.

Středočeský kraj zaplatil rekonstrukci části silnice II/126 – úseky mezi Souticemi a Zručí a mezi Zručí a Pohledí. Všechny termíny byly dodrženy a odvedená práce je velmi dobrá. Poděkování firmě PORR, která rekonstrukci provedla.

 VODOVOD A KANALIZACE V OKRUŽNÍ ULICI

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala I. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích Okružní, Lipová a Mládeže. Stará kanalizace a vodovod dosloužily. Komunikace po realizaci byly vyasfaltovány. Na podzim se zahájila II. etapa, která začíná v Okružní ulici od křižovatky s ulicí Mládeže po křižovatku s ulicí Na Skalách a zahrnuje ulici Krátkou.

RYBNÍK NA RYBÁRNĚ

První městský rybník má 0,5 hektaru. Hloubka u hráze bude 3,5 metru. Rybník postavila firma VHS Bohemia za 4,3 mil. korun (80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství). Hráz je zhotovena z místního jílu a svah je opevněn z lomového kamene. Součástí hráze je betonové schodiště k obsluze požeráku (betonová věžička u výpustního potrubí). Výpustní potrubí má délku 25 metrů. Na kraji hráze je bezpečnostní přeliv zhotovený z kamenů a betonu. Rybník se postupně  napouští. Součástí stavby byla přeložka lesní cesty na kraji rybníku.

Při stavbě rybníku jsme využili realizační firmu k opravě malého rybníčku, který zde již byl. Doporučení na pěknou procházku kolem rybníku.

ZÁMECKÝ AREÁL

Po 10 letech od realizace největší etapy rekonstrukce naší dominanty nastává čas na větší údržbové práce v zámeckém areálu. Provedly se tyto práce:

 1. Obnova protipožárního nátěru trámů v podkroví zámku
 2. Nátěr dřevěné podlahy v podkroví zámku
 3. Nátěr oken zámecké věže a některých oken zámku
 4. Obnova nátěru altánku a plotu mezi parkem a kostelem
 5. Částečná obnova zábradlí u cesty pod zámkem
 6. V lesoparku proběhla oprava mlatových cestiček
 7. Výměna slavnostního nasvícení naší dominanty za ledková svítidla
 8. V zámeckých prostorech se  nainstalovalo nové zabezpečovací zařízení
 9. Nové cedule zručských turistických cílů

Celkové náklady oprav nás stály 3 mil. korun.

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

V Želivci se dokončila rekonstrukce kulturního domu. Zbývalo dodělat fasádu. Do domu se zakoupil nový nábytek. Všechny naše vesničky tak mají opravené zázemí na společenské a kulturní akce.

V Nesměřicích u hasičské zbrojnice firma Tomáš Seidl postavila přístavbu, která zahrnuje sociální zázemí a malý sklad. Cena díla včetně DPH 630 tis. korun.

Do naší umělecké školy byla namontována klimatizace od firmy Klimaservice24 v ceně 365 tis. korun.

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na tři byty v ceně 360 tis. korun.

Ve školce Na Pohoří byl instalován videotelefon a ve školce v Malostranské ulici se vyměnily dvoje garážová vrata.

Rekonstrukcí prošla sdílená ordinace (oční, kožní) v ambulanci za hotelem Zruč. Opravený prostor zaplnil nový nábytek. Práci provedla Zručská stavební. Celkové náklady včetně nového nábytku jsou ve výši 560 tis. korun.

V areálu Sázavanu město opravilo střechu u objektu (město objekt pronajímá k podnikání) v sousedství biokotelny.  Oprava stála 118 tis. korun.

Nové plynové kotle byly instalovány do MŠ v Malostranské ulici, do domova s pečovatelskou službou a do ambulance za hotelem Zruč.

ZELEŇ

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony. Jejich plocha byla dvakrát větší než v roce 2019.

WIFI4EU

V našem městě se podařilo zdárně dokončit vybudování bezdrátové volné WIFI sítě, která nám přinesla možnost připojení zdarma k datům v rámci veřejných prostor. Projekt byl financován z dotačního programu EU. K tomu došlo oficiálně 23.3. 2020 finální zprávou z EU o kontrole a bezchybném výsledku provozu. Cena 600 tis. korun.

         Kde přesně si můžete naší WIFI zdarma najít a připojit s k ní? Naši WIFI s názvem WIFI4U najdete ve vnitřních prostorách sportovní haly, ve Zručském dvoře, na chodbách radnice při čekání, najdete jí ve Zručském parku v okolí altánu a v okolí Kolowratské věže, na nádvoří zámku a na náměstí Míru.

STRATEGICKÝ PLÁN

Celý rok probíhala práce na Strategickém plánu našeho města na období 2021-2031. Veřejná setkání, práce odborných skupin a zpracování dotazníkových šetření. Dále byla zpracována energetická koncepce, koncepce rozvoje cestovního ruchu a komunikační strategii. Dokumenty a podklady najdete na webových stránkách města: mesto/strategicky-plan-mesta. Finální verzi strategického plánu budou zastupitelé schvalovat v březnu 2021.

SPORTOVNÍ AREÁL ZA ZŠ

Ve sportovním areálu došlo na rekonstrukci oplocení ze strany Pardidubské ulice. Do sportovního areálu se objednala žíněnka včetně příslušenství pro skok vysoký. Celkové náklady opravy oplocení a sektoru pro skok vysoký činí 1,5 mil korun. Na akci byla získána dotace ve výši 792 tis. korun.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

           Turistická sezóna tak jako celá kultura a sport byla poznamenána Covidem-19. Zručský zámek navštívilo za celý rok pouze 17 806 návštěvníků, což byl propad oproti minulému roku o 38%. V podkroví zámku máme novou expozici Svět kostiček a panenek. Kostičky stavebnice Seva rozehrají struny vaší fantazie v otevřené herně. Spolupráce s majiteli obou sbírek je velmi dobrá. Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XX. historické slavnosti. Proběhly v duchu připomínky výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Na slavnostech vystoupili Páni z Kolína, kovář, taneční skupina, alchymistická dílna, kat, hudební a divadelní vystoupení, tkadlena a další. Večer byl zakončen promítáním v letním kině.

Zručské děti vyzkoušely nový výukový program Příběh řeky Sázavy, který budeme nabízet školním výpravám a turistům. Výuka probíhá přímo v expozici Příběh řeky Sázavy.

Další kulturní akcí na zámku, které ještě stihla proběhnout,  byla Hradozámecká noc, pak už se musel zámek opět uzavřít. V malém zámeckém letním kině proběhlo devět promítání, celková návštěvnost byla 448 návštěvníků. Pro lepší orientaci turistů v nabídce prohlídkových okruhů jsme z dotace pro infocentra ze Středočeského kraje aktualizovali banner před hlavní bránou, rozcestník v průjezdu vedle infocentra a po 10 letech aktualizovali vitríny na „kruháčku“ u zámeckých garáží. Inzerujeme a aktualizujeme akce na 25 turistických portálech. Nově jsme začali spolupracovat s Českou televizí "Déčko" při prázdninové soutěži Zachraň trosečníky, (https://decko.ceskatelevize.cz/zachran-trosecniky), nově začala i spolupráce se Slevomatem. Zavedli jsme novou akci v ZD farmářské trhy.

Celý rok byla dle aktuálního covidového stavu v provozu městská knihovna. Počet výpůjček dosáhl na více než 35 tisíc. V městském fondu máme celkem 24 tisíce knih, letos jsme jich nakoupili 520 kusů. Též činnost ve Spolkovém domě byla omezena. Klubové kino s kavárnou a posezením před samotným promítáním proběhlo pouze 4x. Ve Spolkovém domě byla instalována klimatizace v jazykové a zasedací místnosti. V prostorách kotelny Na Výsluní provozoval svou činnost Nízkoprahový klub pro mládež.

Naše infocentrum, které navštívilo téměř více než 32 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 400 tisíc korun.

PASPORTY

Město má nové pasporty v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravního značení. Před dokončením je pasport komunikací. V roce 2021 bude objednán pasport budov a hřbitovů – pak budeme mít vše na jednom místě. Systém umožňuje doplňování, zaznamenávání oprav apod.

         Pár čísel: máme 1 268 dopravních značek, 227 kusů laviček, 165 odpadkových košů či 108 herních prvků pro děti. Kolik máme zeleně? Naše technické služby se starají o 2 967 stromů, 108 skupin stromů, 209 keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. Není toho málo.....

Pasporty si můžete prohlédnout na webových stránkách města (mesto/strategicky-plan-mesta).

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2020 na těchto projektech:

 1. Vodovod do Želivce – získáno stavební povolení. Přivaděč vody z Dubiny včetně rozvodů po Želivci. Realizaci převzala VHS Vrchlice Maleč.
 2. Byty Na Výsluní – získáno stavební povolení. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny, kterou v současné době využívá Nízkoprahový klub kotelna. V 1.NP jsou navrženy dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu navržena kolárna se samostatným vchodem. Podáme žádost o dotaci.
 3. Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy č.p. 2 ve Zručském dvoře – dokumentace připravena. Vyřizuje se stavební povolení. V horním objektu Zručského dvora je pět bytových jednotek. Projektem dochází k jejich rekonstrukci a dále dochází k vestavbě dvou bytových jednotek do půdního prostoru.
 4. MŠ Malostranská – zahradní dílna – získáno stavební povolení. Jedná se o nové využití doplňkové budovy u MŠ (dříve prádelna a sklad tuhých paliv) pro tvoření dětí, případně pro společnou činnost i s rodiči. V březnu 2021 podáme žádost o dotaci.
 5. Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou – III. etapa – začaly práce na dokumentaci. Třetí etapa se týká zejména našich vesniček, alejí podél městských cest a je v ní výsadba 3 ovocných sadů. Do sadů je navržená kombinace jabloní, hrušní a švestek.
 6. Ulice Ve Smrčkách – dokumentace je připravena. Vyřizuje se stavební povolení. Jedná se o asfaltovou komunikaci a propojení ulice Ve Smrčkách do Lesní ulice.
 7. Rekonstrukce náměstí Míru – probíhají dokončovací práce na dokumentaci.
 8. Zámek – IV. etapa – vydáno stavební povolení. Jde o rekonstrukci prostor sklepení a horní vinárny.

 

Středočeský kraj připravil dokumentaci Průtah Zručí – získáno stavební povolení. Ulice Vlašimská a Kutnohorská dostanou nový kabát. Na většině míst rekonstrukcí projdou i podkladní vrstvy. Větší údržbou projde i silniční most přes Sázavu, který oslavil 21 let od výstavby. Projekt navazuje na rekonstrukci příjezdů do našeho města. Termín realizace zatím není stanoven.

RŮZNÉ

Na podzim byla opravena opěrná zeď u školy Pod Farou. Práce provedla Stavební a realitní společnost za 1,2 mil korun.

Na obvodním oddělení PČR ve spolkovém domě byla otevřena místnost pro videokonferenční komunikaci občana s policií. Místnost je v provozu každý den od 8.00 do 15.00 s výhledem provozu 24 hodin denně. Nenahrazuje tísňovou linku 158, ale slouží pro případy, které "snesou odklad". Policie tak rozšiřuje nabídku služeb jak podat oznámení. Policie již definitivně odstoupila od myšlenky zrušení našeho obvodního oddělení.  Obvodní oddělení PČR tedy ve Zruči zůstává.

Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Jednou z cen je finanční částka ve výši 20 tis. korun. Správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači. V roce 2020 se systém namontoval do mateřské školy Na Pohoří za 370 tis. korun. V roce 2019 činila úspora v základní škole a sportovní hale kolem 150 tis. korun.

- Systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou SMS

- Lze nastavit vytápění na vybranou dobu

- Správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku, osvětlení apod.

Město zajišťovalo služby pro naše seniory – Seniortaxi a Hodinový pomocník.

Naše dětské hřiště má nové atrakce. Multifunkční plochu na mölkky, cvrnkání kuliček a skákání panáku. Dále byla postavena dřevěná kuličková dráha.

Středočeský kraj provedl částečnou rekonstrukci budovy dětského domova.

I přes nepříznivé ekonomické podmínky bylo ve městě dokončeno několik podnikatelských projektů, které poskytují služby občanům. Po 32 letech byla otevřena restaurace U Kuklů. V parku začal poskytovat občerstvení a kávu pojízdný stánek Zručné dobroty. Ve Zručském dvoře byla otevřena kavárna Hellas. Na konci roku otevřela prodejna Teta a v roce 2021 otevře prodejna Pepco.

Ani v roce 2020 se nepodařilo sehnat zubaře do našeho města. Reklama, osobní komunikace, nabídka prostor pro zubařskou ordinaci (město zajistí a zafinancuje stavební úpravy) a nabídka městského bytu. Díky za každý nápad k získání zubaře do našeho města. Město nepoleví v úsilí a doufejme, že rok 2021 bude úspěšnější.

DOTACE

Město podalo 25 žádostí o dotace do různých fondů. V 16 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 12,6 mil. korun. V 5 případech nám žádosti byly zamítnuty a u 4 žádostí čekáme na výsledek. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, sociální práce, výstavby rybníku či do našich lesů. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na výstavbu městského rybníku a na pečovatelskou službu.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Na rok 2020 byl plán příjmů ve výši 106 mil. korun. Tento plán se podařilo naplnit a příjmy města byly 106,3 mil. korun. Výdaje dle plánu činily 133 mil. korun a skutečnost skončila 96,5 mil. korun. Městu se podařilo uspořit na provozních výdajích, na několika investicích a v částce je zahrnuta i rezerva 13 mil. korun, která nemusela být čerpána.. Zůstatek na konci roku 2020 je ve výši 36,5 mil. korun a máme tak vytvořenou finanční rezervu. Další finanční zálohu na rok 2021 máme ve formě možnosti čerpat úvěr ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,09 %. Jsme tak finančně připraveni nejen na rok 2021.

Závazky města činily v roce 2011 61 mil. korun (město si půjčilo na projekty z fondů EU, kterých se podařilo zrealizovat za posledních 15 let 44. Celkem za 350 mil. korun, kde dotace z EU byla 285 mil. korun a náš podíl 65 mil korun). V roce 2015 naše závazky klesly na 36 mil. korun a na konci roku 2020 mají výši 15,5 mil. korun. Splátky budou trvat do konce roku 2025 (úvěr má pevný úrok 0,57 %). V roce 2021 zaplatíme 3,5 mil. korun.

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU, TS, SPRÁVY MAJETKU A KONTROLY

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 3 000 úkonů. Bylo uzavřeno 42 manželství, 5 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 46. Celkový počet obyvatel ke dni 1.1.2020 byl 4 861. Počet úmrtí za rok byl v počtu 74 občanů, přistěhovaných 87 občanů a odstěhovaných 84 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 100 let. 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťují 4 pracovnice. Celkem pečovatelky provedly přes 19 tis. úkonů. Sociální odbor provedl za celý rok 123 návštěv u našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 4 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2020 byl ve výši 116 000,- Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 878 gratulací, uskutečnila se 1 zlatá svatba, 2 setkání při oslavě 90ti let našich občanů. Seniortaxi uskutečnilo 2997 jízd.

Velké poděkování všem pečovatelkám a vedoucí Štěpánce Malinové za to jak zvládli situaci s Covidem-19.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Mimo pravidelné činnosti se uskutečnilo kolem 2 200 úkonů mimo pravidelnou činnost. Zaměstnanci TSSM města se starali nejen o městské byty, ale o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení.

Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový nákladní automobil Man s nosičem kontejneru, který nahradil dosluhující Avii za pořizovací cenu 2 100 000 korun. Město zakoupilo první elektromobil. V ceně 480 000 korun nám elektromobil Selvo slouží pro naše údržbáře. Dále byla pořízena nová sekvenční vrata (6ks) do dílen TSSM v ceně 435 000 korun a nový zdroj vytápění na tuhá paliva v ceně cca 36 000 korun. Byl koupen závěsný (na kontejner) vysavač na listí (85 000 korun), který nahradil při vysávání listí velký zametací vůz. Byla provedena ve středním rozsahu generální oprava multikáry v ceně 100 000 korun. K některým městským budovám byl zřízen dálkový přístup zabezpečení a zároveň i sledování a regulace topení. 

Městská policie ve Zruči nad Sázavou v roce 2020 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu 7 zaměstnanců. Celkem bylo evidováno kolem 1 000 událostí. Naši strážníci byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, měření rychlosti, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Byl z větší části zprovozněn kamerový systém, který bude dokončen v roce 2021.

Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol včetně kontroly z finančního úřadu (výsledek budeme znát až v roce 2021). Audit z Krajského úřadu proběhl bez závad.

RADA A ZASTUPITELSTVO

         Rada našeho města měla v roce 2020 24 zasedání a projednala 327 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 75 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování všem zdravotníkům, lékařům, lékárnicím, prodavačkám a prodavačům, učitelům a dalším, kteří pomohli zvládnou pandemii v minulém roce. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali.

Altán po rekonstrukciDo Zruče po nové silniciHrací plocha na dětském hřištiKuličková dřevěná dráhaNádražní ulice v novémNové cedule na zručské turistické cíleNový objednávkový systém ve školní jídelněPříjezd od D1Sektor pro skok vysokýAsfaltování ulice OsvobozeníDokončená obchodní zónaChodník v Poštovní ulici po dokončeníKvětinový záhon po dokončeníNová fasáda kulturního domu v ŽelivciNové panenky v podkroví zámkuOpěrná zeď u školy Pod FarouRekonstrukce nátěru v podkroví zámkuUlice Osvobození po rekonstrukciAsfaltový koberec v ulici Na KopečkuElektroautomobil na údržbu městaLedkové nasvícení městaNová parkovací místa na Slunném VrchuNové sociální zázemí hasičské zbrojnice v NesměřicíchOrdinace v ambulanci po rekonstrukciOtevřená restaurace U Kuklů po 32 letechVysavač v akciČekárna v ambulanci za hotelemKavárna Hellas ve Zručském dvořeMlatová cestička v lesoparku po opravěNová parkovací místa v Okružní uliciNové zábradlí pod zámkemPlot u kostela po rekonstrukciRybník Na Rybárně při napouštěníVýstavba kanalizace a vodovodu v Okružní ulici - II. etapaDětský domov po opravěExpozice Svět kostiček a panenekKontejnerové vozidlo na údržbu městaMŠ Malostranská - nový plynový kotelNová zámkovka na chodníku v Chabeřické uliciNový asfaltový koberec po výstavbě kanalizace a vodovoduPojízdný stánek v parkuRýha pro kanalizaci a vodovod - I. etapaNové oplocení sportovního areáluNová garážová vrata ve školce v Malostranské ulici

Přeji všem pohodový rok 2021. 

 

                                                                                              Mgr. Martin  Hujer

                                                                           starosta města Zruče nad Sázavou

 

 

Aktuální informace 12. 2. 2021

1. NOUZOVÝ STAV KONČÍ V NEDĚLI 14. 2. 2021

STŘEDOČESKÝ KRAJ INFORMUJE O OČKOVÁNÍ 

S

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 8. 2. 2021

- slib složila nová zastupitelka Mgr. Ivana Staráh

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- přijetí dotace od MPSV ve výši 40 238 Kč na financování výdajů v souvislosti s Covid-19

- přijetí dotace od Středočeského kraje na pečovatelskou službu ve výši 1 303 600 Kč

- podání dotace na stavební úpravy v MŠ Malostranské na dílnu

- podporu individuálních dotací pro rok 2021

- střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024

- 1. úpravu rozpočtu města pro rok 2021

 

3. V KÁCOVĚ BUDE ZCELA UZAVŘEN MOST PŘES ŘEKU SÁZAVU 

- v období od 16. 2. do 17. 12. 2021 bude probíhat rekonstrukce, most bude zcela uzavřen. Informace k objízdným trasám jsou zveřejněny na webu Kácova v sekci „Aktuality“: https://www.kacov.cz/index.php?id=aktuality&aktualita=uzavirka-betonoveho

Budou ovlivněny tři autobusové linky

dddd

4. HLEDÁME PRŮVODCE ZÁMKU

Pokud máte zájem historii, rádi pracujete s lidmi a učíte se novým věcem, máte možnost pracovat jako průvodce zámku ve Zruči nad Sázavou.

hcccc

5. HLEDÁME ODBORNÍKY A MANAŽERY DO TÝMU DĚTSKÉHO DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

VD

6. ČEZ INFORMUJE O ODSTÁVKÁCH PROUDU

H

7. WIKOV SÁZAVAN A SAMPLEWORLD NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ

DD

8. VALENTÝN V KAVÁRNĚ HELLAS

L

 

9. ZRUČNÉ DOBROTY MAJÍ OTEVŘENÉ VÝDEJNÍ OKÉNKO

f

10. PRODEJNA HAPPY VE STARÉ ZRUČI JE ZNOVU OTEVŘENA

Za kancelář starosty přeje hezký víkend Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 29. 1. 2021

1. ZATÍM 63 SENIORŮ VYUŽILO POMOCI MĚSTA S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ

Poděkování odboru Kultury, školství a sportu. 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25. 1. 2021

Radní schválili (vybíráme):

- zřízení přípravné třídy v naší ZŠ ve školním roce 2021/22

- změnu užívání prostor v pavilonu B naší ZŠ ze šaten na jednu třídu

- záměr pronajmout část Zručského dvora

- dodatek č.2 ke smlouvě na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bytů

- objednávku autobusové zastávky Na Pohoří

- připojení k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet

- individuální žádosti o dotace z rozpočtu města

- vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na výměnu domovních předávacích stanic (na teplo)

3. KVĚTINOVÝ ZÁHON MÍSTO TŮJÍ

Na náměstí Míru byly vykácena alej tůjí. Jde o první krok v revitalizaci náměstí. Město má vplánu za přispění EU fondů náměstí předělat. Kácení schválily příslušné orgány, zahradnice i  rada města. Budoucí podoba náměstí je bez tůjí. Než rekonstrukce náměstí začne - na místě tůjí bude květinový záhon.

Alej tůjíKáceníSeštěpkováníHotovo

4. MĚSTO PŘIJME PRACOVNÍKA DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Naše pečovatelky odvádí vynikající práci. Děvčata děkujeme. 

Chceš se stát členem týmu? Více informací: mestsky-urad/uredni-deska/vyberove-rizeni-pracovnik-v-socialnich-sluzbach-2487.html?kshow=1

hgf

5. DNES ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny a od soboty 30. ledna začíná týden jarních prázdnin. Prezenční a distanční výuka bude opět zahájena v pondělí 8. února. V současné době se prezenční výuka týká 1. a 2. ročníků. Pokud vláda rozhodne o návratu 9. ročníků v II. pololetí do školy prezenční formou, potom by od 8. února nastoupili i žáci 9. ročníků dle platného rozvrhu v plném rozsahu. O všem bude naše ZŠ včas informovat.

6. PRÁCE NA KANALIZACI POKRAČUJÍ

V Okružní ulici pokračují práce na kanalizaci a vodovodu. Po dokončení se technika přesune do Krátké ulice a tím bude II. etapa ukončena. Vše zakončí rekonstrukce povrchu obou ulic (v letních měsících). Na podzim letošního roku bude zahájena III. etapa,která se týká ulic Školní, Topolová a Polní.

Práce pokračujíLžíce bagru v akciPažení

 

Rybník Na Rybárně v zimním hávuPožerák

 

Pěkný a klidný poslední lednový víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 15. 1. 2021

1. MĚSTO NABÍZÍ POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ SENIORŮM 80+

Osobně v infocentru na zámku  či po telefonu 327 531 329. Senioři obdrželi potřebné informace do svých schránek.

InformaceInformace k očkování

2. ZŠ ORGANIZUJE SETKÁNÍ RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ

Paní ředitelka ZŠ Zruč nad Sázavou informuje o setkání rodičů předškoláků, které se uskuteční on-line ve středu 10. 2. 2021 od 18.00 hodin

Více informací: 

http://www.zszruc.cz/pozvanka-na-online-setkani-rodicu-predskolaku-10-2-2021/

3. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11.1. 2021

Radní schválili:

- nákup nového transformátoru do energocentra v Sázavanu

- prodloužení výpůjčky obrazu vystavovaného v prohlídkovém okruhu na zámku 

- rozpočtový výhled města na roky 2022-24 a doporučili přijetí v zastupitelstvu

- uzavření smlouvy o poskytování služby výjezdu a střežení objektu s firmou SECURITAS

   ČR s. r. o.

- přijetí dotace z MPSV ve výši 40.238 Kč v souvislosti  s epidemií COVID 19

- zřízení věcného břemene na městských pozemcích v souvislosti s vodovodem, kanalizací

 či stavbou Čezu

4. NOVÝ POMOCNÍK NA ÚDRŽBU MĚSTA

Město zakoupilo nové kontejnerové vozidlo Man za 2 mil. korun.

Vozidlo máme od konce loňského roku

4. ZIMNÍ ÚDRŽBA V PODÁNÍ NAŠICH TECHNICKÝCH SLUŽEB

Po letech jsou naše TS vytíženy v lednu úklidem sněhu. Sněhovou pokrývku máme ve výši 20 cm.

Pluhování po nočním sněžení

Pěkný a klidný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 7. 1. 2021

NOVÁ OPATŘENÍ

Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna 2021.   

 

 

Aktuální informace 18. 12. 2020

1. NOVÁ OPATŘENÍ

Od 18. 12 se uzavírají restaurace, bary, bazény, fitness centra, obchody jsou kompletně zavřeny od 24. 12. - 26. 12. 2020. Ski areály otevřeny. Začíná dobrovolné testování obyvatel (v našem města praktiční lékaři nezajišťují testování). 

 Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 se uzavírají všechny školy. 

h

V souvislosti s ukončením školní výuky k 18. 12. 2020 budou omezeny některé autobusové spoje

d

2. Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé schválili:

 • rozpočet města na příští rok;
 • podání žádosti o dotaci na obnovu  místních komunikací;
 • plán rozvoje města;
 • obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 6/2020 o místním poplatku za komunální odpady. Tato vyhláška zrušuje OZV č. 5/2020 z 9. listopadu z důvodu aktuálních informací z Ministerstva vnitra. Změny: 800 Kč platí majitelé rekreačních objektů (původně bylo 1 000 Kč).  Další poplatky zůstávají stejné: 800 Kč trvale žijící obyvatelé ve městě, 500 Kč děti do 15 let a senioři 70+.

Radní schválili:

 • nový ceník úhrad za služby v pečovatelské službě s účinností od 1. 1. 2021;
 • dodatek č. 6 k organizačnímu řádu městského úřadu z důvodu změny počtu zaměstnanců;
 • dodatek č. 1 na dodávku silové elektřiny s firmou Amper Market, a. s.
 • dodatek č. 4 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele od 1. 1. 2021 se společností FCC HP, spol. s r. o.

3. Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTA

 • bylo vypsáno výběrové řízení na pracovníka do sociálních služeb - e_download.php (mesto-zruc.cz)
 • úřední hodiny městského úřadu pro veřejnost před Vánocemi a mezi svátky:g
 • provoz knihovny od pondělí 21. 12. 2020:

j

 • od pátku 18. 12 bude uzavřen víceúčelový sál ve spolkovém domě a tělocvična nad školní jídelnou;
 • svoz papíru bude probíhat v pátek 25. 12., další svoz až v pátek 1. 1. 2020. Pokuste se prosím papír do kontejnerů vložit již na Štědrý den, aby se mohl odvézt již 25. 12. a nehromadil se tak kolem kontejnerů po celé svátky. Děkujeme. 
 • policisté žádají o pomoc v souvislosti s vloupáním do vozidla.

t

 • ZRUČné dobroty zvou v neděli do zámeckého parku na výběrovou kávu 100%arabicu, luxusní čokoládu či nealko pecky od Limošky.

 d

 • V neděli v 15 hodin si můžete před spolkovým domem předat Betlémské světlo a odnést si jej domů. Uskuteční se zde vánoční setkání evangelického faráře Matěje Opočenského a katolického faráře Jaroslawa Scieraszewski.

Za kancelář starosty Vám přeje krásný adventní čas Ludmila Vlková

z

 

Aktuální informace 11. 12. 2020

1. NOVÁ OPATŘENÍ

Od středy 9. 12. jsou uzavřeny  restaurace a bary ve 20:00. Platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Nouzový stav je prodloužen do 23.12. 2020.

Nová opatřeníProdloužení nouzového stavu

2. OBNOVA NAŠÍ ZELENĚ - III. ETAPA

Město nechává zpracovat dokumentaci na III. etapu obnovy zeleně.  Bude se jednat o výsadbu tří ovocných sadů, výsadbu alejí a ošetření zeleně zejména v našich vesničkách.

3. VYBÍRÁME Z PASPORTU ZELENĚ

Kolik máme zeleně? Naše technické služby se starají o 2 967 stromů, 108 skupin stromů, 209 keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. Není toho málo.....

4. ADVENTNÍ KONCERTY ON-LINE

KřídlovankaRoháči

5. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021

Zastupitelé města budou v pondělí 14. prosince schvalovat rozpočet  na rok 2021. Rozpočet města Zruče nad Sázavou na rok 2021 v následujícím členění:

Příjmy: 85 948 tis. Kč

Výdaje: 136 372 tis. Kč

Financování: 50 424  tis. Kč

Rozpočet je připraven i na variantu, že poslanecká sněmovna potvrdí propad veřejných rozpočtů o 130 mld. Kč (superhrubá mzda a sleva na poplatníka).

Rozpočet si můžete prohlédnout na:

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2324_8.pdf&original=N%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%20M%C4%9Bsta%20Zru%C4%8D%20nad%20S%C3%A1zavou%20na%20rok%202021.pdf

5. FOTOREPORTÁŽ ZE ZRUČSKÉ ZIMY PŘED 10 LETY

12345678

Pěkný a klidný třetí adventní víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 4. 12. 2020

1. NOVÁ OPATŘENÍ

Od čtvrtka 3. 12. jsou otevřeny obchody, restaurace, sportovní haly, fitness, knihovny. Změny nastanou ve školství, domovech seniorů. 

rzoo

Informace ze sportovní haly, posilovny a spolkového domu

ouU

2. Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

 • Zastupitelé projednávali návrh rozpočtu města  na rok 2021, veřejně se rozpočet bude schvalovat na jednání zastupitelstva v pondělí 14. 12. 2020 od 18 hodin. 
 • Zastupitelé přijali dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 150. 023 Kč na výdaje v souvislosti s epidemií COVID 19. 
 • Na radě byl schválen ceník pro odběratele silové elektřiny na rok 2021 v LDS Sázavan a uzavření dodatků se zákazníky. 
 • Radní schválili pro základní uměleckou školu nadační příspěvek od nadace Karel Komárek Family  ve výši 219 000 Kč na nákup pianina a od nadačního fondu Eduzměna ve výši 36 000 Kč na pořízení 3 ks tabletů a úhradu školného pro dva žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

3. PRÁCE NA KANALIZACI A VODOVODU V OKRUŽNÍ ULICI POKRAČUJÍ

U

 

4. KAVÁRNA HELLAS OTEVŘELA PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY POSEZENÍ 

IIIU

5. ZÁJEZDY DO EUROPARKU BYLY OBNOVENY

U 

6. POZVÁNKA DO ZRUČE PRO DOSPĚLÉ 

Zruč nad Sázavou - pozvánka pro DOSPĚLÉ - verze 2020 - YouTube

 

7. PRVNÍ SNÍH V ZÁMECKÉM PARKU

IKKKK

 

Za kancelář starosty Vám krásný víkend přeje Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 27. 11. 2020

1. ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽE 20 TIS. KORUN DO MĚSTSKÉ POKLADNY

Náš projekt Dohled a řizení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Jednou z cen je finanční částka ve výši 20 tis. korun.

Šek na 20 tisíc

2. NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA

Pár parkovacích míst s propustným povrchem přibylo u spolkového domu a v Okružní ulici. Práce provedly naše technické služby.

Nové parkovací místa u spolkového domuNové parkování v Okružní ulici

3. PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM TECHNICKÝCH SLUŽEB A SPRÁVY MAJETKU

Poděkování všem našim zaměstnancům TSSM za jejich podzimní práci ve městě. Sekání, úklid listí, čištění komunikací, instalace vánoční výzdoby, vybudování parkovacích míst, údržba zeleně a další.

Sběr listí

4. KAVÁRNA HELLAS VE ZRUČSKÉM DVOŘE OTEVŘENA

Nová kavárna Hellas otevřela v úterý 24. listopadu. Otvírací doba je od 10.00 do 17.00 hodin každý den zatím mimo neděli.

VstupteProdejní pultKávové hodinyBudoucí posezeníDětský koutekPozvání do kavárny Hellas

5. SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané – na konci týdne se  rozzáří letošní zručský Vánoční strom u našeho zámku. Věřím, že v příštím roce se u něj  sejdeme. V neděli rozsvítíme celou vánoční výzdobu města – jako poděkování všem, kteří pomáhají ostatním zvládat dnešní nelehkou dobu. Pod náš stromeček si  přeji , abyste všichni byli zdraví, spokojení, mohli se potkávat, povídat si a užívat  společné chvíle.

Přeji Vám krásný adventní čas, pěkné vánoční svátky a pohodový rok 2021.

 

Váš starosta Martin Hujer

Pozvání na procházkuZručné dobrotyVánoční výzdobaJen rozsvítit

 

 

Aktuální informace 20. 11. 2020

1. NOVÁ OPATŘENÍ

Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 12. 12. 2020. Více informací: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=14372

 

Poslanecká sněmovna schválila zrušení superhrubé mzdy – lidem se zvýší mzda, ale poklesnou příjmy obcí a krajů ze státního rozpočtu.

 

Informace k provozu škol od 25. 11. 2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 16. 11. 2020

 • Základní škola dostala 860 135 Kč na projekt  „Šance pro všechny III“  v rámci Operačního programu - výzkum, vývoj, vzdělání.
 • Příspěvkovým organizacím byly schváleny rozpočty na příští rok a střednědobé výhledy na roky 2021 - 2023.
 • Rada města prominula nájemné některým nájemcům, kteří mají pronajaté nebytové prostory města.
 • Od ledna bude pronajata Štěpánce Richterové zámecká vinárna. Těšit se můžete na výborné kafe a domácí sýry. 
 • Na náměstí Míru budou vykáceny přerostlé tůje.
 • V zámeckých prostorech se bude instalovat nové zabezpečovací zařízení.
 • Byly schváleny stavební práce na zajištění objektu „ I“ ve Zručském dvoře (jedná se o objekt mezi Country barem a lihovarem). V havarijním stavu je vazby střechy, bočních stěn a stropů.
 • Silová elektřina se bude v roce 2021 odebírat od firmy Amper Market.
 • Probíhají jednání s majiteli pozemků v lokalitě Rákosí z důvodu vybudování koupaliště, rada doporučila zastupitelstvu koupit další pozemek.
 • Byla schválena cena za zpracování návrhu změny č. 5. územního plánu, zpracovávat ji bude Ing. arch. Cetkovská.
 • Energetickou koncepci, koncepci rozvoje cestovního ruchu a komunikační strategii budou zastupitelé schvalovat na jednání zastupitelstva dne 30. 11. 2020.

 

3. NOVINKY Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Do videokroniky nám přibyl výukový program Příběh řeky Sázavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=RdJCjdz-JN0&feature=youtu.be

Pokud se staráte o někoho blízkého, můžete zdarma využít on-line kurz

e_download.php?file=data/editor/1858cs_3.pdf&original=let%C3%A1k%20online%20kurz%C5%AF%202020.pdf

Martin Hejl bude prodávat vánoční stromky a ryby.

stromky

rry

 

 

Kavárna Hellas se chystá na své zákazníky, od úterý 24. 11. bude otevřeno výdejní okénko.

zzf

Technické služby před zámek instalovaly vánoční strom, rozsvítí se první adventní neděli 29. 11. 2020, bohužel tentokrát bez adventního jarmarku. Instaluje se vánoční osvětlení.

iijhi

V zámeckém parku probíhají podzimní práce. 

oeeei

Podzim do zámeckého parku si chodí užívat děti z mateřských škol. 

zzzo

 

Za kancelář starosty Vám příjemné podzimní dny přeje Ludmila Vlková

jzzoi

 

Aktuální informace  13. 11. 2020

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA JEDNALO 9. LISTOPADU

Vybíráme:

Město zakoupilo další pozemek v lokalitě Rákosí pro vybudování koupaliště.

Zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku týkající se poplatku za odpady: osoby přihlášené k trvalému pobytu zaplatí v příštím roce 800 Kč. Děti 0-15 a senioři nad 70 let budou platit 500 Kč. Chataři 1 000,-Kč.

Byly schváleny strategické dokumenty: pasport dopravního značení, pasport mobiliáře, pasport veřejného osvětlení, pasport zeleně.  

Bude se pořizovat změna územního plánu (aby šlo Na Pohoří v budoucnu stavět rodinné domy i bytovky, v Rákosí stavět koupaliště apod.)

Byl projednán návrh rozpočtu 2021, který bude zveřejněn na webových stránkách města. Můžete se k němu vyjádřit.

Schválení  dotace pro hasiče na zabezpečení činnosti.

2. RYBNÍK NA RYBÁRNĚ DOKONČEN

Rybník má 0,5 hektaru. Hloubka u hráze bude 3,5 metru. Rybník postavila firma VHS Bohemia za 4,3 mil. korun (80% zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství). Rybník se postupně  napouští a před koncem roku by měl být napuštěn. Doporučení na pěknou procházku kolem.

HladinaLávka k požerákuPohled z bezpečnostního přelivuPřeložená cestaPohled na hrázBetonová deska s trubkou přes Dubinský potok

3. REKONSTRUKCE SDÍLENÉ ORDINACE V AMBULANCI ZA HOTELEM

Rekonstrukcí prošla sdílená ordinace (oční, kožní) v ambulanci za hotelem Zruč. Byl zakoupen nový nábytek.

První místnost ordinaceMístnost lékaře

4. NOVÉ PLYNOVÉ KOTLE

Nové plynové kotle byly instalovány do MŠ v Malostranské ulici, do domova s pečovatelskou službou a do ambulance za hotelem Zruč.

AmbulanceDům s pečovatelskou službouMŠ Malostranská

5. PASPORTY MAJETKU K NAHLÉDNUTÍ

Město má nové pasporty zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravního značení. Pár čísel: Máme 1 268 dopravních značek, 2 967 stromů a 151 živých plotů.

Pasporty si můžete prohlédnout na odkazu: 

https://wegas.cz/portal/#/public?name=mesto_zruc_nad_sazavou

6. PŘÍŠTÍ ZRUČSKÉ NOVINY VYJDOU V PROSINCI JAKO DVOJČÍSLO

Pokud máte zájem o roznos Zručských novin - další informace v kanceláři starosty u paní Vlkové 737 460 428 nebo na e-mailu vlkova@mesto-zruc.cz.

7. PRVŇÁCI A DRUHÁCI SE VRÁTÍ 18. 11. DO ŠKOLY

Otvírá se i školní družina od 6:30 do 15:00. Škola se nadále stará o děti zdravotníků, hasičů apod.

8. ŠKOLNÍ JÍDELNA V PROVOZU OD 11. LISTOPADU

9. AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE Z PŘESTAVBY KAVÁRNY VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Kavárna Hellas finišuje s přestavbou interiéru. Stavební práce téměř u konce a začíná montáž nábytku. Dětský koutek, salonek, nové WC, široká nabídka.....nechme se překvapit. 

Místo budoucího posezeníVýdejní místoNázev kavárny

10. PŘÍJEZD DO ZRUČE DOKONČEN NA JEDNIČKU

Dnes ve 13:00 byl otevřen po půlroční rekonstrukci příjezd do města od D1. Všechny termíny dodrženy a odvedená práce je velmi dobrá. Poděkování firmě PORR.

V příštím roce bude rekonstrukce probíhat mezi Slavošovem a Zbraslavicemi, mezi obcemi Černíny a Bykáň. 

Semafor minulostíAutobusový záliv u DensaOpravený kruhákKruhák podruhéPohled od kruhového objezduII/126 v novém kabátě

 

Pěkný a klidný listopadový víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  6. 11. 2020

1. ZRUČ SE STALA VÍTĚZEM CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Náš projekt Dohled a řizení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Podrobné info ve Zručských novinách.

Malá ochutnávka: 

- správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači

- systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou sms

- lze nastavit vytápění na vybranou dobu

- správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku

Webové rozhraní na přehled energií v ZŠTeploty v pavilonu ASpotřeby energií ve sportovní hale

2. RADA MĚSTA ZASEDALA 2. 11. 2020

Vybíráme:

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit strategické dokumenty pasportu dopravního značení, mobiliáře, veřejného osvětlení a zeleně. Po schválení v zastupitelstvu si budete moci pasporty prohlédnout na webových stránkách města.

Rada města bere na vědomí zhodnocení turistické sezony 2020 a dílčí audit hospodaření města za rok 2020. Audit hospodaření dopadl na výbornou.

Rada města ukládá předložit návrh rozpočtu na rok 2021 do jednání zastupitelstva.

Rada města schválila aktualizovaný provozní řád skateparku. Dále schválila smlouvu o bezplatném poskytnutí pomoci uživatelům Života Plus, z.ú. napojených na systém tísňové péče na území města.

Rada města schválila úpravu podmínek pro seniortaxi a pro poskytování daru pro narozené děti od 1.1. 2021. Cena pro seniory se zvyšuje z 20,-Kč na 30,-Kč. Výše daru pro narozené děti ve Zruči zůstává ve stejné výši 5 000,-Kč, ale oba rodiče musí mít trvalý pobyt ve městě nejméně 1 rok.

Rada města doporučuje zastupitelstvu ceny likvidace odpadů v roce 2021. Základní cena na osobu 800,-Kč; děti do  15 let a senioři nad 70 let 500,-Kč. Rekreační objekt 1 000,-Kč.

3. MĚSTO NABÍZÍ BRIGÁDU - ROZNOS ZRUČSKÝCH NOVIN 

Další informace v kanceláři starosty u paní Vlkové 737 460 428 nebo na e-mailu vlkova@mesto-zruc.cz.

4. DO ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ POUZE PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ

5. FAKULTA ARCHITEKTURY V AKCI VE ZRUČI

Město plánuje zpracování územní studie pro lokalitu Na Pohoří nad Penny. Ideová řešení vzniknou společnou prací profesorů a studentů Fakulty architektury ČVUT z Prahy. Workshop on-line proběhne ve dnech 11.-13.11.

 

Pěkný a klidný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  30. 10. 2020

Nouzový stav je prodloužen do 20. 11. 2020 - prodloužena jsou veškerá platná omezení.  

1. NOVÁ OPATŘENÍ PLATÍ OD 28. 10. 2020

Zakázán je nově volný pohyb v nočních hodinách

Zakázán  je volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hodin s několika výjimkami: cesty do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů, výkonu povolání, neodkladných cest (ochrana života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů), venčení psů do 500m od místa bydliště. Více informací

Maloobchodní prodej a poskytování služeb

Byly upraveny některé podmínky u maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, nejvýznamnější je, že je zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli. Více informací

Maloobchod -  v neděli zavřeno všude, jinak od 5:00 do 20:00 mají otevřeno pouze vyjmuté provozovny.

Velkoobchod – není omezen

Co je to rizikový kontakt - Ne každé setkání s nakaženou osobou Vás posílá do karantény. Pouze „epidemiologicky významný kontakt“. Vysvětlení naleznete zde https://www.zscr.cz/clanek/co-je-a-co-neni-rizikovy-kontakt-5530

Novým ministrem zdravotnictví je od čtvrtka 29. 10. 2020 hematolog Jan Blatný. 

 

2.  AKTUÁLNĚ VE ZRUČI

Ve středu  28.  10.  jsme uctili  památku výročí vzniku samostatného československého státu a položili věnec k pomníku padlých na Malostranském náměstí.  

z

Kavárna Hellas odkládá slavnostní otevření kavárny ve Zručském dvoře.

kavárna

On-line trhy - je založena facebooková skupina "Zručský jarmark on-line", do které se mohou přihlásit jak prodejci, tak zájemci o nějaký domácí produkt. Je to alternativa na zrušené farmářské trhy. Zájemci si mohou objednat produkty přímo od výrobců.

Na budově hotelu na náměstí Míru, vedle knihupectví, budete mít k dispozici výdejní automat AlzaBox.

Příjem a výdej balíčků doručovací služby ZÁSILKOVNA v prodejně obuvi a hraček v obchodním domě Sázavanka zůstává NEPŘERUŠEN.

Rybník Na rybárně se napouští 

Rybníktrrt

 

3.  Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Připravuje se rozpočet města na rok 2021. Pokud  máte nějaký návrh na příští rok na investici, můžete se zúčastnit jednání zastupitelstva dne 9. 11. 2020. S ohledem na současnou situaci spíše nás kontaktuje na mail: podatelna@mesto-zruc.cz nebo telefonicky na čísle 327 531 579, Váš návrh projednáme.

V pátek a sobotu proběhne  kontejnerový svoz biologického odpadu ze zahrádek zajišťovaný technickými službami.  

V pondělí 2. 11. vzpomeneme na naše blízké zesnulé a uctíme jejich památku. Prodavači pietního zboží a kameníci mají kvůli Dušičkám povolen nedělní provoz.

f

 

 

 

Dobu, po kterou se budete pohybovat na veřejně přístupných místech, omezte na dobu nezbytně nutnou. Čas strávený mimo domov využijte spíše pobytem v parcích nebo přírodě, můžete vyrazit na houby, je krásný podzim.

tzzut

rrree

Při víkendové procházce se můžete stavit na vyhlášené dýňové latté, hutnou horkou čokoládu, ZRUČný svařák, bombardino či nějaký pohárek do ruky.                                           Otevřeno je v sobotu a neděli v čase 11:00 - 16:30 hodin v ulici Na Farském 1076.                  Nabídka se neustále obměňuje - nově nabízí ZRUČný větrník či ZRUČnou štafetku.

j

Za kancelář starosty přeje přjemný víkend Ludmila Vlková.

 

Aktuální informace  22. 10. 2020

1. NOVÁ OPATŘENÍ PLATÍ OD 22. 10. 2020

Nejdůležitější:

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej poskytování služeb v provozovnách (s vyjímkou prodejen potravin, pohonných hmot, prodejem paliv, hygienického zboží, kosmetiky, lékáren, galanterie)

Omezení pohybu a kontaktu s výjimkou cest do práce, za rodinou, na nákup a k lékaři.

Povolené jsou vycházky v přírodě a v parcích – a to v maximálním počtu dvou lidí, s výjimkou členů rodiny a spolupracovníků.

Zakazuje se poskytování ubytovacích služeb pro rekreaci.

Podrobněji: https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21.../

Aktuálně ve Zruči: 

Městský úřad prodlužuje  omezení úředních hodin následovně:

pondělí a středa: 8:00 - 10:00 hodin 13:30 - 16:30 hodin

Do odvolání je zavřena knihovna, Spolkový dům a sportovní hala

2. OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR V NAŠEM MĚSTĚ ZŮSTÁVÁ

Při otevření místa pro videokonferenční komunikaci občana s policií v našem městě  krajská tisková mluvčí paní Vlasta Suchánková a ředitelka policie Kutnohorska paní Blanka Matějů informovaly, že policie již definitivně odstoupila od myšlenky zrušení našeho obvodního oddělení.  Obvodní oddělení PČR tedy ve Zruči zůstává.

3. POLICIE ČR OTEVŘELA VE ZRUČI BEZPEČNOU MÍSTNOST POL POINT 

Na obvodním oddělení PČR ve spolkovém domě byla otevřena místnost pro videokonferenční komunikaci občana s policií. Místnost je v provozu každý den od 8:00 do 15:00 s výhledem provozu 24 hodin denně. Nenahrazuje tísňovou linku 158, ale slouží pro případy, které "snesou odklad". Policie tak rozšiřuje nabídku služeb jak podat oznámení.

Jak to funguje? Přijdete ke vchodu obvodního oddělení, zazvoníte na zvonek POL POINT, před kamerou se prokážete svým dokladem a otevřou se vám dveře. Usadíte se a v  místnosti se spustí videokomunikace s policistou. Šetří se tak čas místním policistům, kteří mohou být v terénu a řešit věci, které "hoří".  Rozšiřují se možnosti podání oznámení. Podrobnější informace naleznete v listopadových Zručských novinách.

Krajská mluvčí PČR paní Vlasta Suchánková ukazuje fungování POL POINTU ve Zruči

4. ROZŠÍŘENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK DO PRAHY OD BŘEZNA 2021

Po několika letech dochází k úpravám autobusových linek na Kutnohorsku. Dojde k integraci s pražskou dopravou. V rámci těchto změn město usiluje o posílení spojů do Prahy. Na stole je první návrh nového jízdního řádu do Prahy. Co mu říkáte? Na pražské Roztyly ze Zruče v 5:26; 6:41; 7:56; 9:56; 11:56; 13:56; 15:56; 17:56; 19:56 ......... prohlédněte v přiloženém návrhu jízdní řád. Některé spoje jsou navržené i o víkendu. 

Vše záleží jaké budou finanční možnosti Středočeského kraje v příštím roce, kdy má být integrace dopravy dokončena.

Návrh jízdního řádu do Prahy

Více na: https://pid.cz/pripravujeme-integrace-verejne-dopravy-kolinska-a-kutnohorska-i/?tab=2

5. FOTOREPORTÁŽ

Rybník Na rybárně

Budování cesty kolem rybníkuPřed napouštěním

Nová kavárna ve Zručském dvoře

Práce v nové kavárně ve Zručském dvoře

Opěrná zeď pod farou

Zakončení opěrné zdi u bývalé školyPráce na opěrné zdi téměř u konce

Nové cedule  zručských turistických cílů

Reklamní tabule u zámkuExpozice

Dodržujme nastavená pravidla a omezme na čas setkávání mezi sebou.

Pěkný a klidný zbytek týdne,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  16. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

Pokud nemáte nablízku rodinu či sousedskou výpomoc, můžete se obrátit s žádostí o pomoc v souvislosti s epidemií na své město (kontakt na vedoucí pečovatelek Štěpánku Malinovou 728 493 821 - nákup v karanténě, vyzvednutí léků, péče o seniory apod.; starosta města 725 021 532 - další situace, které mohou vyplynout).

Dodržujme nastavená pravidla a omezme na čas setkávání mezi sebou.

Děkuji. Pěkný víkend,

Váš starosta Martin Hujer

 

1. KDE SE VE ZRUČI NAJÍST

Ve Zruči vydávají jídlo s sebou:

1. Sportbar od 10:00 do 13:00

2. Restaurace Na Pohoří od 10:30 do 12:30

3. U Kuklů od 10:00 do 15:00

 

2. NAŠE ZÁKLADKA HLÍDÁ DĚTI ZDRAVOTNÍKŮ

Naše základní škola je otevřená pro děti zdravotnických pracovníků, policie, hasičů apod.

3. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MĚSTA DO VAŠEHO MOBILU ZDARMA

Mobilní rozhlas – dobrá služba v dnešní složité době.

Registrace na https://mesto-zruc.mobilnirozhlas.cz/

4. ROZPOČET 2021

Aktuální finanční situace města je dobrá. V městské pokladně máme 40 mil. korun a naše dlouhodobé závazky ke konci letošního roku budou ve výši 15,6 mil. korun.

Daňové příjmy města v  roce 2021 není snadné odhadnout. Raději budeme počítat o 10% méně než v roce 2019. Pokud by parlament zrušil superhrubou mzdu a schválil daň 15%  – ubyde dalších 10%. Je potřeba přijmout některá úsporná opatření, která budou zastupitelé projednávat současně s rozpočtem (Výše poplatků zejména za odpady, nájmy, částka na městské granty, platy zaměstnanců města a další).

Město by tak mohlo hospodařit s částkou kolem 130 mil. korun. Nejistotu řešíme úvěrem ve výši 25 mil. korun, který v případě potřeby můžeme čerpat celý rok 2021. Budeme tak mít dostatečnou rezervu.

5. NOVÉ PROJEKTY MAJÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA MALOSTRANSKÁ – ZAHRADNÍ DÍLNA

Jedná se o stavební úpravy objektu u MŠ v Malostranské ulici nedaleko hlavního vchodu. V současné době není objekt využíván. Jeho úpravou by školky získala zahradní dílnu pro tvoření dětí, případně pro společnou činnost i s rodiči. Při vhodné dotační výzvě podáme žádost o penízky.

BYTY NA VÝSLUNÍ

Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny, kterou v současné době využívá Nízkoprahový klub kotelna. V 1.NP jsou navrženy dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu navržena kolárna se samostatným vchodem. Podáme žádost dotaci.

 

6. FOTOREPORTÁŽ

Rybník Na rybárně

Rybník čeká napouštěníDokončení cesty kolem rybníku

Opěrná zeď pod farou

Obkládání opěrné zdi pod farou kamenemDo konce podzimu bude hotovo

Vodovod a kanalizace v Okružní ulici

Aktuální práce na vodovodu a kanalizaci v Okružní ulici

Vytrvejme v dodržování nastavených pravidel.

Váš starosta Martin Hujer

 

Aktuální informace  13. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

čeká nás další náročná zkouška. Na jaře jsme byli zodpovědní, ohleduplní a pomáhali si. Vzpomeňme na to a zvládneme to. Pokud nemáte nablízku rodinu či sousedskou výpomoc, můžete se obrátit na své město (kontakt na vedoucí pečovatelek Štěpánku Malinovou 728 493 821 - nákup v karanténě, péče o seniory apod.; starosta města 725 021 532 - další situace, které mohou vyplynout).

Vytrvejme v dodržování nastavených pravidel.

Váš starosta Martin Hujer

 

NOVÁ OPATŘENÍ OD STŘEDY 14. ŘÍJNA 

Opatření

 • OMEZENÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ                                                                                                    Omezení shromažďování na šest lidí (s výjimkou rodin či zaměstnání).                                      
 •  UZAVŘENÍ ŠKOL                                                                                                                                     Uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přejdou na distanční výuku.                                                                                                                                                       Naše základní škola bude otevřená pro děti zdravotnických pracovníků, policie, hasičů apod.                                                                                                                                                                
 •  UZAVŘENÍ RESTAURACÍ, KLUBŮ A BARŮ

Uzavřeny restaurace, kluby a bary. Restaurace budou moci vydávat jídlo pouze s sebou.

Ve Zruči budou jídlo s sebou vydávat:

1. Sportbar od 10:00 do 13:00

2. Restaurace Na Pohoří od 10:30 do 12:30

3. U Kuklů od 10:00 do 15:00

 

 •  ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH
 •  ROUŠKY NA ZASTÁVKÁCH VEŘEJNÉ DOPRAVY                                                                         Podrobné info:

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-stredy-zprisni-preventivni-opatreni-posle-ochranne-pomucky-invalidnim-duchodcum

 

Aktuální informace  9. 10. 2020

1. OPATŘENÍ VLÁDY V OBDOBÍ 12. - 25. 10. S DOPADEM PRO NAŠE MĚSTO

 • mateřské školy bez omezení
 • základní škola - nižší stupeň bez omezení, vyšší stupeň - třídy A

se příští týden učí ve škole a třídy B distančně. Další týden si to

prohodí. 26.- 27. 10. budou mimořádné prázdniny.

Více informací:

http://www.zszruc.cz/organizace-vyuky-na-zaklade.../

 • sportovní hala a víceúčelový sál na spolkáči uzavřen                                                                   
 • kulturní akce na spolkáči zrušeny                                                                                                      
 • úřední hodiny pro veřejnost na městském úřadu:                                                                 pondělí a středa 8:00 - 10:00, 13:30 - 16:30 hodin                                                                                    
 • restaurace zavírají ve 20:00

Další informací:

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-kvuli-sireni-epidemie.../

 

2. HEJTMANKOU STŘEDOČESKÉHO KRAJE BUDE STAROSTKA MNICHOVIC

Volby ve Zruči n.S. a Středočeském kraji vyhrálo hnutí STAN. Hejtmankou našeho kraje bude starostka Mnichovic Petra Pecková.

Podrobné výsledky voleb ve Zruči n.S.:

https://volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=1&xnumnuts=2105&xobec=534633

Podrobné výsledky ve Středočeském kraji:

https://volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=1

Petra Pecková

3. RADA MĚSTA ZASEDALA 5. 10. 2020

Rada města projednala žádosti o nákup pozemků pro podnikání, pro budoucí trafostanici a pro zahrádky. Prodeje zamíří na jednání zastupitelstva.

Rada města schválila přijetí daru 4 dětských elektrokol  od Tomáše Rendla. Kola se budou půjčovat.

Dále byl schválen dodatek č. 2 s firmou VHS Bohemia na výstavbu rybníku. Týká se shrnutí všech víceprací a méněprací. Celkem zaplatíme o 70 tis. korun navíc. Celkový rozpočet díla činí 4,3 mil. korun.

Rodinné centrum Setkání má schválenou výpůjčku zámeckého parku na akci Strašidelný park v termínu 31. 10.

Rada města vyhlásila záměr na pronájem zámecké vinárny na léta 2021-22.

4. OPRAVA PORUCHY NA HLAVNÍM VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

VHS Vrchlice Maleč oznamuje, že v příštím týdnu dokončí opravy na vodovodním přivaděči do města. Přesný termín zatím neznáme - budeme Vás dopředu informovat.

Pokud ještě nemáte zručský mobilní rozhlas - ideální čas si ho zdarma pořídit.

Více na: mesto/media/mobilni-rozhlas/

5. NOVÁ KAVÁRNA HELLAS VE ZRUČSKÉM DVOŘE SE BUDE OTEVÍRAT 31. 10.

Kavárna ve Zručském dvoře prochází rekonstrukcí.  Nový nájemce Centrin provádí velké úpravy a dispozice kavárny bude jiná.

Slogan nové kavárny:

"Ať už bude léto nebo zima, zde bude káva, zmrzka, dort vždycky prima."

Nechme se překvapit.

Kavárna Hellas  

6. FOTOREPORTÁŽ

Rybník Na Rybárně

Rybník 7.10.Hráz s bezpečnostním přelivemUpravená hráz

Vodovod a kanalizace v Okružní ulici

Vodovod a kanalizace do jednoho výkopuKanalizace v Okružní ulici 7.10.

Opravy komunikace II/126 - hotovo by mělo být  do 14. listopadu

U Densa se začala opravovat poslední část komunikace

Pěknou sobotu a neděli,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  2. 10. 2020

1. VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2.- 3. 10. 2020

Volby probíhají na obvyklých volebních místech v pátek 2. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. 10. od 8:00 do 14:00. Z důvodu nepříznivého zdravotního stavu mohou voliči požádat o přenosnou volební schránku na telefoním čísle 728 493 821. POJĎME ZVOLIT SVÉ KRAJSKÉ ZASTUPITELE.

Kdy a kde volím

2. VÁNOČNÍ STROM

Pokud máte na svém pozemku strom, který se chystáte pokácet, můžete jej darovat městu jako vánoční strom. Technické služby si strom  pokácí. Kontakt: vedoucí Radek Hampl tel: 604 871 065 nebo e-mail:ts@mesto-zruc.cz.

3. FOTOREPORTÁŽ

Práce na kruhovém objezdu u Densa pokračují

Práce u kruhového objezdu pokračujíVýjezd z kruháčeAsfaltování u Densa

Nová kanalizace v ulici Okružní 

Nová kanalizace v Okružní uliciPůvodní betonRýha na výkop

Práce na rybníku

Budování nové cestyPod hrází rybníkuBezpečnostní přelivHráz

Nová opěrná zeď 

Nová opěrná zeď pod farou

4. NOVÁ VIDEOPOZVÁNKA DO MĚSTA PRO RODINY S DĚTMI

https://www.youtube.com/watch?v=aD6RaxVqM14&t=13s&fbclid=IwAR05nz2ITHElzCEctBk6KuRUQpIICGV-FW1OysDX7YlyfSvpwqQGBAOyBEE

Pěkný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  25. 9. 2020

1. RADA MĚSTA ZASEDALA 21. 9. 2020

Rada města projednala změnu č. 5 územního plánu našeho města a doporučila zastupitelstvu její pořízení.

Rada města schválila přijetí daru od firmy DENSO pro MŠ Na Pohoří a bezplatnou výpůjčku pozemku pro RC Setkání na drakiádu.

Rada města prominula nájemné očnímu lékaři v době rekonstrukce sdílené ordinace v ambulanci za hotelem. Rekonstrukce potrvá do 16. 10. 2020.

2 II. ETAPA VÝSTAVBY KANALIZACE A VODOVODU V OKRUŽNÍ ULICI ZAHÁJENA

Firma Telsig zahájila práce v Okružní ulici. Ulice bude vždy uzavřena v místě prací a nebude průjezdná. Akci za VHS Vrchlici Maleč má na starosti pan Stanislav Šaněk tel: 602 493 709. Postupná domluva na připojení kanalizace i vodovodu proběhne se všemi majiteli nemovitostí.

Práce začalyPlánek prací

3. ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ PRO OBČANY V KARANTÉNĚ

Město hledá brigádníka pro zajištění nákupů pro osoby umístěné do karantény. Bližší informace sdělí Štěpánka Malinová, tel. 327 532 815 nebo e-mailu: malinova@mesto-zruc.cz.

4 ZRUČSKÝ BIGBÍTOVÝ (Z)DUNĚNÍ  TUTO SOBOTU SPORTOVNÍ AREÁL ZA HALOU

Za dodržení všech vládních nařízení proběhne hudební festival ve sportovním areálu za halou. Začátek ve 13:30.

Plakát akce

5 MISTROVSTVÍ ČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU TUTO NEDĚLI V HALE

Za dodržení všech vládních nařízení proběhne 27. 9.  v naší sportovní hale XXVII. Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Začátek v 9:30.

Plakát akce

6 FARMÁŘSKÉ TRHY 1. 10. VE ZRUČSKÉM DVOŘE 10:00 - 18:00

Pozvánka

7 LEGIOVLAK VE ZRUČI MŮŽETE VIDĚT JEŠTĚ CELÝ VÍKEND 26. - 27. 9.

Pozvánka na akci

8 ROZHLEDNA BABKA OSLAVILA 5 LET - FOTOREPORTÁŽ Z VÝSTAVBY

12345678910111213141516

Video od pana Stanislava Tomáška:

https://www.youtube.com/watch?v=l8b-gqbmuTY

Pěkný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  18. 9. 2020

1.  ZASTUPITELSTVO MĚSTA PROBĚHLO 14. 9. 2020 V ROUŠKÁCH

Zastupitelstvo města schválilo:

 • 5. úpravu rozpočtu města na rok 2020                                                                                
 • obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích                                                                             
 • směnnou smlouvu s církví na pozemky                                                                                           
 • dva drobné prodeje pozemků                                                                                                              
 • smlouvu s VHS Vrchlicí Maleč na převod investorství budoucího vodovodu do Želivce (Investorem bude VHS a uhradí všechny náklady akce)

Zastupitelstvo města udělilo:

 • cenu města v roce 2020 panu Františkovi Hromadníkovi za celoživotní práci v oblasti kultury
 • cenu za sportovní výkon v roce 2020 panu Josefu Vrzáčkovi za celoživotní komentátorskou činnost

Zastupitelstvo města přijalo dotace od Středočeského kraje:

 • na pečovatelskou službu ve výši 242 600 Kč                                                                                    
 • na akci Zavírání turistické sezóny 2020 ve Zruči nad Sázavou ve výši 50 000 Kč

2 OSM ZRUČSKÝCH MOSTŮ V DOBRÉ KONDICI

Všechny mosty v našem městě jsou ve velmi dobrém stavu. Je to zejména z důvodu, že většinu v posledních 20 letech nahradily nové realizace. 3 mosty jsou v majetku Středočeského kraje (velký přes Sázavu ve Vlašimské ulici, most u náměstí MUDr. Svobody a most u střelnice) a 5 jich vlastní město.

V roce 1999 byl postaven nový silniční most přes  Sázavu ve Vlašimské ulici. Původní byl zbourán. V současné době kraj připravuje větší údržbové práce, které by měly proběhnout při rekonstrukci průtahu Zručí (Vlašimské a Kutnohorské ulice)

V roce 2002 byl vybudován silniční most u střelnice. Původní byl zbourán.

 V roce 2008 došlo na lávku u stadionu. Původní lávka byla odstraněna.Otevření lávky v roce 2008

 2011 byl postaven nový silniční most přes Ostrovský potok u náměstí MUDr. Svobody. Původní byl zbourán.

Pod mostem v roce 2011

V roce 2014 byla rekonstruována lávka u Domahoře. Využila se původní konstrukce. Most Domahoř 2014

V roce 2015 pak došlo na mostek přes Pardidubský potok  u tenisu. Původní byl zbourán.2015 most u tenisu

V roce 2017 byla dokončena novostavba mostu v Nábřežní ulici přes Ostrovský potok. Původní most byl zcela odstraněn.

Nový most u restaurace Na Ostrově

V roce 2018 při  realizaci Zručské cyklostezky II. etapa  - přibyl 8 most ve městě přes Ostrovský potok  u soutoku se Sázavou.

Nejnovější zručský most na cyklostezce

3. ZUBAŘE DO MĚSTA SE STÁLE NEDAŘÍ SEHNAT. MŮŽETE POMOCI?

Stále se nadaří přilákat zubařku či zubaře, aby si otevřel ordinaci ve městě. Reklama, přímá komunikace, nabídka prostor pro zubařskou ordinaci (zkolaudovaný prostor máme v ambulanci za hotelem Zruč, volné prostory máme ve Zručském dvoře - výhodou je parkoviště a bezbariérový přístup), příspěvek na úpravy ordinace a její vybavení a nabídka městského bytu. Pokud máte nějaký nápad či informaci k získání zubaře do města neváhejte kontaktovat vedení města. 

4. CO SE DAŘÍ A NEDAŘÍ V LETOŠNÍM ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ PRO MĚSTO

Město do součastnosti podalo v letošním roce celkem 23 žádostí o dotace. U 18 víme výsledek - 13 žádostí schváleno a 5 neschváleno. Celkem získáno 6,3 mil korun. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku (Sklepení). Radost nám udělala dotace na výstavbu městského rybníku a na pečovatelskou službu.

5. LEGIOVLAK VE ZRUČI 22. - 27. ZÁŘÍ NA NÁDRAŽÍ

Legiovlak ve Zruči - unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 - 1920, kdy českoslovenští vojáci ovládli část Sibiře. Expozice bude zdarma otevřena ve všední dny od 8:00 - 18:00 a o víkendu 9:00 - 19:00.

http://legie100.com/legiovlak/

http://www.csol.cz/legiovlak/legiovlak-ve-zruci-nad-sazavou-2020-2

Pozvánka na legiovlak

 5. FOTOREPORTÁŽ

Rybník Na Rybárně

HrázDno rybníkuPřeložená cestaCelkový pohled

Asfaltování v Okružní ulici

Pokládání asfaltového koberce v Okružní uliciSpojovací postřik před položením poslední vrstvy

Stavba opěrné zdi pod farou

Opravovaná část opěrné zdi pod farouZačátek pracíPohled do ulice

Historické fotky zámku

Zámek s Kolovratskou věžíZámek se sýpkouStavba zámecké věžeZámek bez věžeZámek, sýpka a Kolovratská věž

Květiny u zámku

Květiny u zámku

Pěknou sobotu a neděli,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  11. 9. 2020

1RADA MĚSTA ZASEDALA 7. 9. 2020

Rada města projednala 5. úpravu rozpočtu města, zprávu městské policie, smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ, obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, pobytu a za užívání veřejného prostranství.

Rada města schválila nakoupení nových plynových kotlů pro ambulanci, dům s pečovatelskou službou a školku v Malostranské ulici. Dále schválila pronájem nebytových prostor ve Zručském dvoře firmě Centrin. V říjnu začnou práce na úpravách kavárny.

Rada města prominula nájemné lékařům v době rekonstrukce sdílené ordinace v ambulanci za hotelem. Rekonstrukce potrvá do 16. 10. 2020.

2. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 14. 9. 2020

Výběr projednávaných bodů:

 • 5. úprava rozpočtu města
 • obecně závazné vyhlášky projednané Radou města
 • udělení ceny města
 • vodovod do Želivce
 • přijetí  dotací od Středočeského kraje

3. VYPLNĚNÍ KRÁTKÉHO DOTAZNÍKU

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku zaměřeného na zlepšování komunikace města a úřadu s Vámi. Dotazníkové šetření bylo prodlouženo  do 13. září.

Dotazník je možné vyplnit on-line na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/zrucnadsazavou-komunikace

4. ASFALTOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM TÝDNU

V příštím týdnu bude probíhat asfaltování po výstavbě kanalizace a vodovodu v ulicích Okružní, Lipová a Mládeže - na nezbytnou dobu dojde k částečné uzavírce. Dále se budou po celém městě asfaltovat místa po různých drobných opravách (zejména po opravách vodovodů).

5. ZRUŠENÍ JEDNOSMĚRKY V POŠTOVNÍ ULICI

Po projednání s dopravní policií byla zrušena jednosměrka v Poštovní ulici, která zde historicky byla z důvodu autobusových zastávek.

Zrušení jednosměrky v Poštovní ulici

 

6. FIRMA PORR DOKONČILA REKONSTRUKCI  ÚSEKU č.2  SILNICE II/126 MEZI ZRUČÍ A 

   POHLEDÍ

Úsek Zruč - Pohleď

7. PŘIJĎ POMOCI S ÚKLIDEM MĚSTA V SOBOTU 12.9.

Zručské volejbalistky pořádají 7. ročník akce Čisté město Zruč nad Sázavou. Sraz na dětském hřišti v sobotu 12. 9. v 9:00.

Pozvánka na akci

8. LEGIOVLAK VE ZRUČI 22. - 27. ZÁŘÍ NA NÁDRAŽÍ

Legiovlak ve Zruči - unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 - 1920, kdy českoslovenští vojáci ovládli část Sibiře. Expozice bude zdarma otevřena ve všední dny od 8:00 - 18:00 a o víkendu 9:00 - 19:00.

http://legie100.com/legiovlak/

http://www.csol.cz/legiovlak/legiovlak-ve-zruci-nad-sazavou-2020-2

Legiovlak ve ZručiPlakát Zruč

9. KISSPARTY VE ZRUČSKÉM DVOŘE 12. ZÁŘÍ

Více na: https://www.kiss.cz/akce/kissparty-465.html

Plakát

10. MODERNIZACE D1 ZRUČSKÝ DVŮR 17. ZÁŘÍ OD 10:00 - 14:00

D1

11. FARMÁŘSKÉ TRHY 17. ZÁŘÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE 10:00 - 18:00

Pozvánka

12. ZAVÍRÁNÍ TURISTICKÉ  SEZÓNY A 5. VODÁCKÝ FESTIVAL

Plakát

13. DO KŘESLA PRO HOSTA USEDNE 16. ZÁŘÍ EGYPTOLOG LADISLAV BAREŠ    

     SPOLKOVÝ DŮM OD 18:30

Plakát

Pěknou sobotu a neděli,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  4. 9. 2020

 

1. FIRMA PORR DOKONČILA REKONSTRUKCI DALŠÍHO ÚSEKU SILNICE II/126 NAD 

   ZRUČÍ V TERMÍNU

Nové odvodnění komunikaceHotovoNový asfalt na příjezdu k dálnici

2.  PRÁCE NA AKTUÁLNÍCH PASPORTECH MAJETKU MĚSTA SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU

Kolik máme městského mobiliáře? Zruč n.S. má celkem 876 prvků městského mobiliáře. Z toho 227 kusů laviček, 165 odpadkových košů či 108 herních prvků pro děti. 

Z celkového počtu  mobiliáře je 435 prvků ve vynikajícím stavu, 398 prvků je ve velmi dobrém stavu, 22 prvků je v dobrém stavu a 21 prvků  v uspokojivém stavu.

3.  PROVIZORNÍ PŘÍJEZD NA PARKOVIŠTĚ FIRMY DENSO POUZE PRO ZAMĚSTNANCE 

Po dobu rekonstrukce komunikace u kruhového objezdu je zřízen dočasný sjezd na parkoviště firmy Denso. Sjezd slouží pouze pro zaměstnance firmy.

4. VE SPORTOVNÍM  AREÁLU ZA ZŠ PROBĚHNE ZÍTRA I. ROČNÍK ZRUČSKÉ LAŤKY

Pozvánka na Zručskou laťkuNová žíněnka

 Ve sportovním areálu byl o prázdninách dokončen sektor pro skok vysoký. 

5. ŽELEZNÍ PÁNI OSLAVÍ TUTO SOBOTU POD ZÁMKEM 20 LET

Pozvánka na akci Železní páni 20 let

6. PŘIJĎ POMOCI S ÚKLIDEM MĚSTA V SOBOTU 12. 9.

Zručské volejbalistky pořádají 7. ročník akce Čisté město Zruč nad Sázavou.                               Sraz na dětském hřišti v sobotu 12. 9. v 9:00.

Pozvánka na akci Čisté město

7. TVOŘENÍ VE SPOLKOVÉM DOMĚ JIŽ 8. ZÁŘÍ VE 14:30

POZVÁNKA NA AKCI

8. NÁBOR DĚTÍ NA STOLNÍ TENIS V ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ OD 14:15 VE SPOLKOVÉM DOMĚ

Nábor

Pěkný víkend,

Martin Hujer

starosta Zruče n.S.

 

Aktuální informace  28. 8. 2020

 

1. RADA MĚSTA ZASEDALA 24. 8. 2020

Rada města projednala smlouvu o převodu investorství z města na VHS Vrchlici Maleč na projekt Vodovod do Želivce a doporučuje zastupitelstvu její schválení. Rozpočet projektanta na tuto akci je ve výši 20 mil. korun.

Dále projednala vyhlášku o rušení nočního klidu a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Rada města schválila smlouvu s panem Ing. Václavem Bažantem na zpracování projektové dokumentace Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou III. etapa. Třetí etapa se týká zejména našich vesniček a je v ní výsadba 3 ovocných sadů.

2.  PLÁNY FIRMY DENSO (DŘÍVE ASMO)

Radnici navštívil se svým týmem  prezident firmy Denso Czech s.r.o. pan Nobuaki Suehiro. Představil plány japonské firmy do budoucna. Denso Czech se bude v brzké době rozšiřovat, včetně přeměny části výroby na vyspělé logistické zázemí pro skupinu DENSO v Evropě. Stavba nové haly (umístění na přiloženém obrázku) by měla začít v příštím roce. Počet pracovních míst bude zachován. 

Rozšíření firmy DENSO

3. MĚSTO VYVĚSILO BĚLORUSKOU VLAJKU NA PODPORU BĚLORUSEK A BĚLORUSŮ, KTEŘÍ SE POSTAVILI PROTI DIKTÁTORSKÉMU REŽIMU

Vyvěšená vlajka

4LETNÍ KINO PROMÍTÁ V PÁTEK 28. 8. OD 21:00 ČESKÝ FILM SAMOTÁŘI 

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se bude promítat ve špýcharu vedle letního kina.

pLAKÁT

5. RODINNÝ FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO 

V sobotu 29. srpna proběhne od 10:00 ve Zručském dvoře III. ročník festivalu Barevné město. Podrobnosti v příloze.

Podrobné info k festivalu

6. HRADOZÁMECKÁ NOC NA ZRUČSKÉM ZÁMKU V SOBOTU 29. 8. 

Pořadatelé doporučují rezervaci. Více v přiloženém plakátě.

HRADOZÁMECKÁ NOC

7. SPORTOVNÍ DEN S JISKROU V NEDĚLI 30. 8. OD 14:00-18:00 V AREÁLU ZA ZŠ

Den s Jiskrou

8. FOTOREPORTÁŽ

Přístavba hasičské zbrojnice

Přístavba zbrojnice - předsíňka WCPřístavba zbrojnice - WCPřístavba zbrojnice - skladPřístavba zbrojnice - celkový pohled

Městský rybník 

Rybník - celkový pohledRybník - pohled na hráz zespoduRybník - hrázRybník - pohled z hráze na dno

Opravený plot u parku

Plot - pohled z parkuPlot - pohled od parkoviště

Sektor pro skok vysoký

Sektor pro skok vysoký před dokončením

Nové tabule na cyklostezce

Na cyklostezce máme nové tabule

Pěkný  poslední srpnový víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  21. 8. 2020

 

1. PROSBA O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉHO DOTAZNÍKU

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku zaměřeného na zlepšování komunikace města a úřadu s Vámi. Dotazníkové šetření probíhá do 9. září.

Dotazník je možné vyplnit on-line na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/zrucnadsazavou-komunikace

2.  AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY - DO LEDČE PŘES BUDA

Od 1. září 2020 do 30. dubna 2021 bude uzavřena část ulice Okružní (od křižovatky s ul. Mládeže). Průjezd nebude možný. Bydlícím bude umožněn příjezd po domluvě. Důvodem je budování kanalizace a vodovodu.

Vyznačená část Okružní ulice

Od 9. září do  18. září se bude asfaltovat část ulice Okružní, kde již výstavba kanalizace a vodovodu proběhla (za ambulancí). Část ulice bude dle potřeby částečně uzavřena.

Od 1. září do  14. listopadu nepůjde z kruhového objezdu nad Zručí odbočit na Ledeč a do Nesměřic. Důvodem je dokončení rekonstrukce krajské silnice II/126 mezi Zručí a D1.

3. LETOŠNÍ OPRAVY CHODNÍKŮ UKONČENY

V letošním roce proběhla rekonstrukce chodníků v ulici Chabeřická po obou stranách. Dále opravou prošla zbývající část chodníku v ulici Poštovní. V obou případech nahradila asfalt zámková dlažba. Práce provedla kolínská firma Ave za 800 tis. korun.

Zapískování chodníku v Poštovní uliciPrvky pro slepceOpravené chodníky v Chabeřické ulici

4. OPRAVA OKRUŽNÍ A MLÁDEŽE  PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE A VODOVODU

Od 9. září začne oprava Okružní ulice a ulice Mládeže v místech výstavby kanalizace a vodovodu.

Opravovaná část Okružní ulice

5. REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V OKRUŽNÍ ULICI II. ETAPA

1. září bude zahájena II. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Okružní ulici od křižovatky s ulicí Mládeže.

II. etapa

6. HRÁZ MĚSTSKÉHO RYBNÍKU PŘED DOKONČENÍM

Prohlédněte postup prací na městském rybníku Na rybárně. Lesní cesta, která vedla údolím, bude přeložena na levou stranu do stráně.

HrázBudoucí dno z hráze rybníkuPřeložka lesní cestyNa vrchu hráze

7. OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

V pondělí 24. 8. v době 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 se budou vyplácet vratky stravného a prodávat čipy novým strávníkům.

8. OZNÁMENÍ LÉKAŘŮ

Od pondělí 24. 8.  do 4. 9. bude uzavřena gynekologie. 

Od 1. září do 12. října nebude ordinovat oční lékař. Recepty přes SMS.

9. MALOVÁNÍ NA CYKLOSTEZKU V SOBOTU 22. 8. 2020

Další info k malování

10. LETNÍ KINO PROMÍTÁ V SOBOTU 22. 8. OD 21.00 ČESKÝ FILM POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Poslední aristokratka 

11. POČET OBYVATEL MĚSTA MEZIROČNĚ VZROSTL O 111

 • 2016 - 4 719
 • 2017 - 4 714
 • 2018 - 4 758
 • 2019 - 4 750
 • 2020 - 4 861

12. ZRUČSKÁ METEOSTANICE MĚŘÍ I TLAK VZDUCHU

Všechny naměřené údaje najdete na webu města (Historie měření) včetně aktuálního meteogramu.

mesto/meteostanice/

Nejvyšší teplota roku zatím byla 28. 7.      32,6 °C

Nejnižší teplota roku zatím byla 23. 3.        -7,2 °C

Od začátku roku napršelo 371,5 mm

13. ZRUČSKÝ ZÁMEK A ZRUČ V POŘADU ČESKÉ TELEVIZE "VŠECHNO, CO MÁM RÁDA"

Prohlédněte: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12468683635-vsechno-co-mam-rada/220562220510027/

14. RODINNÝ FESTIVAL BAREVNÉ MĚSTO 

V sobotu 29. srpna proběhne od 10:00 ve Zručském dvoře III. ročník festivalu Barevné město. Podrobnosti v příloze.

Program Barevného města

15. LETNÍ KINO - PÁTEK 28. 9. OD 21:00 - FILM SAMOTÁŘI

Samotáři

16. HRADOZÁMECKÁ NOC NA ZRUČSKÉM ZÁMKU V SOBOTU 29. 8. 

Pořadatelé doporučují rezervaci. Více v přiloženém plakátě.

HRADOZÁMECKÁ NOC

17. SPORTOVNÍ DEN S JISKROU V NEDĚLI 30. 8. OD 14:00-18:00 V AREÁLU ZA ZŠ

Den s Jiskrou

Pěkný  čtvrtý srpnový víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace  7. 8. 2020

1. ZAČALY OPRAVY CHODNÍKU V POŠTOVNÍ ULICI

Asfaltový povrch chodníku nahradí zámková dlažba. Od zdravotního střediska po dobu opravy výjezdu používejte příjezdovou komunikaci. Rekonstrukce potrvá do konce prázdnin.

Odstranění asfaltového povrchu

2.  LETOŠNÍ KVĚTINOVÉ ZÁHONY VE FOTOGRAFIÍCH

U parkové zdiU parkoviště u hřbitovaMalostranské náměstíU cyklostezkyParkSad Míru

Náměstí MUDr. SvobodyNa Pohoří

 3. KŘÍDLOVANKA ZAHRAJE V NEDĚLI 9. 8. V ZÁMECKÉM PARKU OD 15:00 

Křídlovanka

4. ZRUČSKÝ ZÁMEK A ZRUČ V POŘADU ČESKÉ TELEVIZE "VŠECHNO, CO MÁM RÁDA"

V neděli 9. 8. v 8:35 na ČT 1.

5. ZASTUPITELSTVO STŘEDOČESKÉHO KRAJE SCHVÁLILO DVĚ DOTACE PRO ZRUČ

V pondělí 3. 8. zasedalo zastupitelstvo Středočeského kraje. Pro naše město schválilo 242 tis. korun na provoz pečovateské služby a 50 tis. korun na akci Zavírání turistické sezony 2020.

6. OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U BÝVALÉ ŠKOLY POD FAROU

Od 1. 9. začne oprava opěrné zdi za školou Pod Farou. Částečně bude omezen pohyb v ulici Pod Farou.

7. JEDNOSMĚRKA NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 

V horní části Malostranského náměstí byla zřízena jednosměrka na doporučení dopravní policie. Není tak umožněn výjezd k benzínové pumpě.

Jednosměrka na Malostranském náměstíNový zákaz odbočení

8. NOVÉ PANENKY V PODKROVÍ ZÁMKU

V podkroví zámku máme novou  expozici Svět kostiček a panenek. V minulém týdnu kostičky doplnily nové panenky a výstava je kompletní. Přijďte se podívat.

9. JAK FINANČNĚ POMOCI SVÉMU MĚSTU?

Dopad současné situace na příjmy našeho města v letošním roce lze očekávat v poklesu v rozmezí 10-25% ve srovnání s loňským rokem. Město má výpadek příjmů za období 1. 1. - 31. 7. 2020 ve výši 7,7 mil korun oproti schválenému rozpočtu. Rozhodujícím kritériem je trvalý pobyt občanů. Zjednodušeně řečeno peníze z vašich daní jdou tam, kde máte zřízený trvalý pobyt. Za každého trvale hlášeného občana naše město dostává dle zákona ročně přes 10 tisíc korun.

Pokud ve Zruči dlouhodobě žijete či jste se přistěhovali a nemáte zde zřízený trvalý pobyt - přihlášením k  trvalému pobytu  městu finančně pomůžete.

10. FOTOREPORTÁŽ

Fasáda na přístavbě sociálního zázemí hasičské zbrojnice v NesměřicíchDokončené chodníky v ulici ChabeřickáPráce na příjezdech do města pokračujíStavba hráze městského rybníkuBagrování jílu na stavbu hráze rybníkuOchutnávka z expozice Svět kostiček a panenek

Pěkný  druhý srpnový víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 31. 7. 2020

1. XX. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA PROBĚHNOU TUTO SOBOTU 1. 8. 2020

Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody budou v 10:00  zahájeny Historické slavnosti města Zruče nad Sázavou. Skupina Páni z Kolína, rytíři,  40 stánků, hudba, letní kino a divadlo (podrobné info v přiloženém programu). Na viděnou ve zručském parku.

Program slavnostíLetní kino 1.8.

2.  RADA MĚSTA ZASEDALA 27. 7. 2020

Rada města schválila:

 • nákup nákladního automobilu s kontejnerovým nosičem pro naše technické služby
 • záměr pronajmout prostor kavárny ve Zručském dvoře (současný nájemce končí
 •    na konci září)
 • rekonstrukci sdílené ordinace v ambulanci za hotelem 
 • dodatek č.1  ke smlouvě na akci "Výstavba rybníku Na Rybárně"

3. MĚSTO ZÍSKALO STAVEBNÍ POVOLENÍ NA VODOVOD DO ŽELIVCE

Po získání stavebního povolení bude následovat žádost o dotaci - reálný termín je podzim letošního roku.  Pokud dotace bude přiznána - realizace by mohla začít v druhé polovině příštího roku.

4. VYDÁNO STAVEBNÍ POVOLENÍ NA PRŮTAH MĚSTEM

Další krok ke zlepšení krajských silnic v našem městě byl učiněn. Současné opravy příjezdů do města budou v letošním roce dokončeny. Od Pohledě oprava skončí na konci prázdnin a k dálnici v listopadu. Firma Porr zatím odvádí velmi dobrou práci a plní stanovené termíny.

V další etapě budou následovat úseky v obcích a městech - tedy i ve Zruči. Ulice Vlašimská a Kutnohorská dostanou nový kabát. Termín realizace zatím není stanoven. Ve finále budeme jezdit do Kutné Hory po nové silnici.

5. 8. 2020 OTVÍRÁ PO 32 LETECH RESTAURACE U KUKLŮ

Náměstí MUDr. Svobody a restaurace U KuklůPřijďte pobejt

6. PROBÍHÁ VÝLUKA NA ŽELEZNIČNÍ TRATI ZRUČ - LEDEČ

Do 11. 12. 2020 nebudou jezdit vlaky do Ledče a zpět. Dopravu zajistí autobusy.

Podrobnější info včetně zastávek a jízdního výlukového řádu:

https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/9332/

7. FOTOREPORTÁŽ

zÁMECKÉ JEZÍRKOzELEŇ V sADU mÍRUPříjezd do městaBudoucí rybníkHráz rosteNabídka zámeckých expozic a okruhů

 

Pěkný první srpnový víkend a na viděnou na historických slavnostech,

Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 24. 7. 2020

1. OPATŘENÍ KVŮLI COVIDU-19 PRO CELOU ČR 

 • od soboty bude povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích pro víc jak 100   osob, i na svatbách a pohřbech
 • od pondělí bude omezena kapacita vnitřních akcí na 500 účastníků
 • na Kutnohorsku byla zrušena všechna opatření, která platila v posledních 14 dnech pro náš region

http://www.khsstc.cz/dokumenty/narizeni-khs-c--3-2020-pro-kutnohorsko-a-caslavsko--5818_5818_161_1.html

2. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZASEDALO V PONDĚLÍ 20. 7. 2020

 • schválilo přijetí úvěru na projekty města ve výši 25 mil. korun s dobou splácení 10 let a pevným úrokem 1,09%
 • schválilo přijetí dotací na kůrovcovou kalamitu ve výši 224 tis. korun a na odměny pečovatelské službě ve výši 160 tis. korun
 • schválilo 4. úpravu rozpočtu města na rok 2020

3. STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA

V rámci prací na Strategickém plánu města Zruče n.S. zasedla pracovní skupina na bezpečnost. Prohíhají práce na pasportech majetku města, energetické koncepci, komunikační koncepci a koncepci rozvoje cestovního ruchu. 

4. UZAVÍRKA U DENSA

V rámci opravy silnice II/126 od dálnice nebude možné z kruhového objezdu v termínu 1.9. - 14.11. odbočit na Ledeč. Objízdná trasa je přes Buda.

Průjezd na D1 bude řízen semaforem.

5. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA PROBĚHNOU V SOBOTU 1. 8. 2020

Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody budou v 10:00 1. 8.  zahájeny Historické slavnosti města Zruče nad Sázavou. Podrobný program v přiložené příloze. Přijďte se pobavit do zámeckého parku.

Program slavnostíProgram

6. DVĚ PŘEDSTAVENÍ LETNÍHO KINA ZAČÍNAJÍ V 21.00

 • 25. 7.   Šťastný Nový rok - česká komedie z roku 2019

Šťastný Nový rok

 • 1. 8.     Rocketman - životopisný hudební film o Eltonovi Johnovi z roku 2019 (s lístkem na Historické slavnosti vstup zdarma)

Rocketman

7. DALŠÍ FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZRUČSKÉM DVOŘE BUDOU 6. SRPNA

Reklama na trhyJahody a borůvky

8. FOTOREPORTÁŽ

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍDruhá strana chodníku v Chabeřické uliciPoložená dlažba v Chabeřické uliciPráce na příjezdu od PohleděHráz rybníku rostePohled z budované hrázeDno rybníkuSad MíruZámek 23.7. 2020Opravené mlaty v lesoparku

 Pěkný víkend a v sobotu 1.8. na viděnou na historických slavnostech v ZÁMECKÉM PARKU,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 17. 7. 2020                                                         1.  OMEZENÍ Z MINULÉHO TÝDNE NA KUTNOHORSKU DNES 17. 7. 2020 KONČÍ 

Na Kutnohorsku se ruší většina omezení z minulého týdne. Ruší se povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech a ruší se omezení na kulturních akcích. V platnosti zůstává zákaz návštěv v nemocnicích a domovech důchodců. Roušky je nutné mít ve zdravotnických zařízeních.

Podrobnější informace:

http://www.khsstc.cz/dokumenty/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-praze-c--2-2020-5815_5815_161_1.html

2.  RADA MĚSTA ZASEDALA 13. 7. 2020

Rada města projednala 12 záležitostí. Výběr:

 • doporučila zastupitelstvu nové podmínky úvěrové smlouvy a přijetí dotace na kůrovcovou kalamitu
 •  schválila kulturní program na historické slavnosti
 •  schválila naší základní škole podání žádosti o dotaci do programu Zdraví a přijetí dotace na obědy pro děti

3.  ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZASEDÁ V PONDĚLÍ 20. 7. 2020

Zastupitelé projednají nové podmínky úvěrové smlouvy, přijetí dotací a úpravu rozpočtu města.

4. OČNÍ LÉKAŘ NEBUDE V PONDĚLÍ 20. 7. ORDINOVAT

5. TŘI SESTRY ZAHRAJÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE V SOBOTU 18. ČERVENCE od 19:30

Koncert se uskuteční bez omezení.

6. OPRAVA CHODNÍKU U SEMAFORU

Začaly práce na opravě chodníku v ulici Chabeřická u semaforu. Asfaltový povrch nahradí zámková dlažba. Další příjde na řadu část chodníku v ulici Poštovní.

7. FOTOREPORTÁŽ

Rekonstrukce chodníku v ulici ChabeřickáDezinfekce zastávek podle nařízení hygienyOpravený úsek příjezdu do města od PohlediOpravou prochází propustky a vjezdy na poleZpevňování krajnice nad Zručí v úseku k dálniciBudování hráze rybníkuOprava zdi u parkuOprava mlatových cestiček v lesoparkuNátěr plotu kolem parkuPostup prací na opravě chodníku

Pěkný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 10. 7. 2020

1.  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENY PRO KUTNOHORSKO

Od soboty 11. 7. se vrací povinnost nošení roušek uvnitř budov mimo bydliště. Platí zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí a v zařízeních sociálních služeb.

Podrobnější informace: 

http://www.khsstc.cz/dokumenty/mimoradnei-opatreni-khs-c--1-2020-pro-kutnohorkso-a-caslavsko--5812_5812_161_1.html

2.  OZNÁMENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Praktičtí lékaři žádají pacienty, aby návštěvy v ordinacích předjednávali telefonicky a do čekáren nadále vstupovali s rouškami.

3. PRÁCE V ZÁMECKÉM AREÁLU POKROČILY

Byla dokončena oprava zábradlí na Barončině stezce. V podkroví zámku probíhá lakování poslední místnosti, kde máme regionální expozici. V lesoparku probíhá oprava mlatových cestiček.

4. OPRAVA CHODNÍKU U SEMAFORU

Od příštího týdne začnou práce na opravě chodníku v ulici Chabeřická u semaforu. Asfaltový povrch nahradí zámková dlažba.

5. HUDEBNÍ FESTIVAL - POBŘEŽNÍ HLÍDKA TOUR 2020

Jedna ze zastávek proběhne i ve Zruči ve čtvrtek 23.7. od 19.00 - 22.00 u cyklostezky pod zámkem. Zahrají Vladimír 518; Orion; DJ MIKE TRAFIC a další. Vstup na koncert je zdarma.

6KEKS VYSTOUPÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE 11. 7. 

Keks ve Zručském dvoře

7. TŘI SESTRY ZAHRAJÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE 18. ČERVENCE

Tři sestry ve Zručském dvoře

8. FOTOREPORTÁŽ

Výpusť nového rybníkuBudování sypané hrázeOtevřený úsek k dálniciOpravená chatka u MŠ MalostranskáBroušení podlahy v podkroví zámkuDokončená oprava zábradlí na Barončině stezce

Pěkný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 2. 7. 2020

1.  SÁZAVA VYSTOUPALA NA 244 CENTIMETRŮ

Po několika letech naše Sázava téměř dosáhla 2. povodňového stupně (chybělo 6 cm). Při této výšce se zaplaví část Zručské cyklostezky nedaleko lávky u stadionu v délce 50 metrů. Na několik hodin zde bylo pár centimetrů vody. Dobrovolní hasiči pak cyklostezku očistili od bláta. Na ostatních místech zůstala řeka v korytu či se mírně rozlila na přilehlé louky. Většina cyklostezky leží nad úrovní hladiny ve výšce 3 metry.

Pro srovnání - voda při  povodni v roce 2006 dosáhla 496 centimetrů.

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROBĚHLO 29. ČERVNA

Nejdůležitější  věci: 

 •  přijetí úvěru od České spořitelny ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,19% na 10 let
 •  přijetí dotace ve výši 3,38 mil. korun na výstavbu rybníku
 •  schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky města za rok 2019
 •  schválení 3. úprava letošního rozpočtu

3. POVINNOST NOSIT ROUŠKY V NAŠEM MĚSTĚ SKONČILA 1. ČERVENCE  S VYJÍMKOU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

4. FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZRUČSKÉM DVOŘE 9. ČERVENCE OD 10.00 DO 16.00

5. KEKS VYSTOUPÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE 11. 7. 

VYSTOUPENÍ KEKSU VE ZRUČSKÉM DVOŘE

6. OPRAVA SILNICE II/126 (PŘÍJEZD OD D1 A KUTNÉ HORY) BUDE POKRAČOVAT 

O prázdninách se budou opravovat úseky u města. Ve směru na Kutnou Horu půjde o úsek od značky města po již opravený úsek u Pohledě. Ve směru na Vlašim opravovaný úsek bude začínat kousek nad křižovatkou s ulicí Ke Ciborkám a končit u vjezdu do Densa. V obou případech nepůjde o celkovou uzávěru, ale  bude se jezdit na semafor.  

1. 7. byl otevřen opravený úsek mezi Zbraslavicemi a Štipoklasy a zároveň práce začaly na úseku před Kutnou Horou. Zde se bude jezdit po objížce přes Křesetice. Všechny práce probíhají dle harmonogramu.

7. FOTOREPORTÁŽ 

ZATOPENÁ ČÁST CYKLOSTEZKY244 CENTIMETRŮ PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICEVYASFALTOVÁNOBUDOVÁNÍ VÝPUSTI BUDOUCÍHO RYBNÍKUBUDOUCÍ DNO RYBNÍKUDOČASNÉ PŘESMĚROVÁNÍ DUBINSKÉHO POTOKAPŘIPOJENÍ BÝVALÉHO INTERNÁTU NA NOVOU KANALIZACIDOKONČENÁ ČÁST KANALIZACE A VODOVODU V OKRUŽNÍ ULICI

Pěkný zbytek týdne,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 26. 6. 2020

1.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA PROBĚHLO 22. 6.

Rada města projednala 17 záležitostí. Výběr:

 • projednala přijetí úvěru od České spořitelny ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,19% na 10 let a doporučila jeho schválení do zastupitelstva
 • projednala prodej bývalé prodejny v Želivci a doporučila jeho schválení do zastupitelstva
 • schválila podání žádosti o mimořádnou dotaci na provoz pečovatelské služby
 • schválila zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání ze 300Kč za dítě a měsíc na 400Kč. Jedná se o zvýšení po 9 letech
 • schválila posuny termínů u individuálních žádostí o městské dotace

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDE V PONDĚLÍ 29. ČERVNA OD 18.00 NA ZÁMKU 

Zastupitelstvo  města bude projednávat 10 záležitostí. Výběr:

 • přijetí úvěru od České spořitelny
 • přijetí dotace ve výši 3,38 mil. korun na výstavbu rybníku
 • schválení závěrečného účtu města za rok 2019
 • 3. úprava letošního rozpočtu
 • úspory v budoucích rozpočtech města
 • prodej bývalé prodejny v Želivci

3. II. ETAPA REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V OKRUŽNÍ ULICI

1. září bude zahájena II. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní ulici.

Na plánku si můžete prohlédnout její rozsah

Katastrální mapaLetecký snímek

4. NOVÝ VÝUKOVÝ PROGRAM PŘÍBĚH ŘEKY SÁZAVY

Zručské děti vyzkoušely nový výukový program Příběh řeky Sázavy, který budeme nabízet školním výpravám a turistům. Výuka probíhá přímo v expozici Příběh řeky Sázavy.

5. FOTOREPORTÁŽ

Dokončení I. etapy rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní uliciPráce na rybníku Na rybárněNová vrata v areálu technických služebZavřenoPráce na příjezdu do ZručeNová dráha

Už to kvete

Pěkný víkend,

Martin Hujer

Aktuální informace 19. 6. 2020

1. XX. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA 1. 8. 2020

Program slavností

XX. Historické slavnosti našeho města se uskuteční v sobotu 1. srpna v zámeckém parku. 

2. POCHOD BAŤOVA CVIČKA JIŽ TUTO SOBOTU 20. ČERVNA

Baťova cvička 2020

3. KEKS VYSTOUPÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE 11. 7. 

kEKS VE ZRUČSKÉM DVOŘE

4. TŘI SESTRY ZAHRAJÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE 18. ČERVENCE

KONCERT TŘÍ SESTER

5. NOVÉ ATRAKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Naše dětské hřiště má nové atrakce. Multifunkční plochu na mölkky, cvrnkání kuliček a skákání panáku. Dále byla postavena dřevěná kuličková dráha. Přijďte s dětmi vyzkoušet.

Hřiště na mölkky a kuličkyPamatujete jak se skáče panák?Důlek na cvrnkání kuličekDřevěná kuličková dráhaJen pustit

6. NOVÁ REKLAMA NA NÁŠ ZÁMEK

https://www.facebook.com/prahatv/videos/869262176891397/?v=869262176891397

7. FOTOREPORTÁŽ

Obnova přechodůÚpravy u Zručského dvoraKvětinový záhon v Sadu MíruPráce na rybníkuProtipovodňové cvičení

Pěkný víkend,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 12. 6. 2020

1. OPRAVA NÁDRAŽNÍ ULICE DOKONČENA

HotovoPohled od nádražíKřižovatka s Kutnohorskou ulicí

2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA PROBĚHLO 8. 6.

Rada města projednala 15 záležitostí. Výběr:

 • Závěrečný účet města doporučen zastupitelstvu ke schválení
 • objednána dokumentace na výstavbu dvou bytů
 • objednána dokumentace na výstavbu tůně pod rozhlednou (zadržování vody v krajině)
 • schválila záměr nákupu nákladního automobilu s kontejnerovým nosičem 
 • schválila pořízení nového pasportu komunikací

3. OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna oznamuje, že v úterý 16.6. bude z technických důvodů uzavřeno dětské oddělení.

4. STAVBA NOVÉ FILTRAČNÍ HALY NA ŽELIVCE  POKRAČUJE DLE HARMONOGRAMU

Na Úpravně vody Želivka probíhá stavba nové filtrační haly, kde bude umístěno 16 filtrů na výrobu pitné vody. Akce za víc než 1 miliardu korun bude dokončena na konci letošního roku.

Filtrační hala

5. ÚSPĚCH ŽÁKŮ Z 9.B

Naši žáci z 9.B se v národním kole soutěže European Money Quiz umístili na 2. místě z 21 škol v ČR. Soutěž se zaměřuje na rozvoj finanční gramotnosti. Gratulujeme.

6. FOTOREPORTÁŽ

Už nám to u zámku kveteRozkvetlý kruhák nad městemPráce na opravě zábradlí pokračujíDalší část zámeckých podlah po renovaciPráce na rekonstrukci příjezdu do Zruče pokročilyObnova vodorovného značení pokračujePřístavba hasičské zbrojnice v NesměřicíchPřeložka cesty u nového rybníkuPohled od budoucí hráze rybníkuBudoucí výpusť

Krásný víkendový čas,

Martin Hujer

 

Aktuální informace 5. 6. 2020

1. UZAVÍRKA NÁDRAŽNÍ ULICE

8. - 9. 6. se bude pokládat vrchní asfaltová vrstva v Nádražní ulici.

Pokládka spodní asfaltové vrstvyPřipraveno na finální pokládku v příštím týdnu

2. LEGIOVLAK DO ZRUČE ZAVÍTÁ 22. - 27. ZÁŘÍ

Vlak našich legionářů bude k vidění na zručském nádraží od 22. do 27. září 2020. Část historie vzniku našeho státu na kolejích. Prohlídky vlaku budou s odborným výkladem.

Zastávky legiovlaku

3. PROGRAM LETNÍHO KINA

Letní kino zahajuje 30. června Asterixem.

První promítáníProgram letního kina

4. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY BUDOU

Stále je možnost přihlásit děti na zručské příměstské tábory. Více v přiloženém plakátu.

Informace k příměstským táborům

 

5. PROBĚHL 6. ROČNÍK ZRUČSKÉHO MÁJOVÉHO BĚHU

Profesionálně zorganizovaná akce. Poděkování panu Petru Dubjákovi a jeho týmu. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kL-4jeQ_BgQ&feature=emb_title

6. VÝLET DO ZOO 27. ČERVNA

RC Setkání zve na celodenní výlet do Safari ZOO ve Dvoře králové. Odjezd autobusem v 8.00 27. června. Více v přiloženém plakátu.

Výlet do zoo

7. SVĚT KOSTIČEK PŘIVÍTAL PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Nová expozice v podkroví zámku přivítala první návštěvníky. Kostičky stavebnice Seva rozehrají struny vaší fantazie. Ochutnávka na několika fotografiích.

Sběratel pan ŠimrStavebnice SevaExponáty v zámeckém podkroví

8. FOTOREPORTÁŽ

NatřenoOpravený altánekBroušení podlah v podkroví zámkuZačne oprava opěrné zdi u školy Pod farouOprava příjezdu od dálnice pokračujeZačala obnova vodorovného značeníPokračuje stavba kanalizace v Okružní uliciNová atrakce na dětském hřištiPřístavba hasičské zbrojnice v NesměřicíchVýstavba Pepca a Tety

Krásné volné dny

Martin Hujer

Aktuální informace 25. 5. 2020

 

1. FINANČNÍ DOPADY SOUČASNÉ SITUACE NA NAŠE MĚSTO

Pro letošní rok je současný odhad poklesu daňových příjmů pro Zruč nad Sázavou ve výši 14,5 mil. korun. Tuto částku navýšili tento týden poslanci ANO, ČSSD a KSČM o další 3,7 mil korun schválením kompenzačního bonusu pro podnikatele, který se bude částečně hradit na úkor rozpočtu obcí. Pokles příjmů můžeme tedy odhadnout na částku 18,2 mil. korun.

Jaký má Zruč plán na řešení této situace?

V letošním a částečně i v příštím roce neomezit investice a opravy. Tím pomoci ekonomice. Připravit úsporná opatření na provozní náklady města, zejména v roce 2021 ( zastupitelé budou diskutovat na příštím jednání 29.6. ). Investice omezit až za rok s ohledem na finanční možnosti. Výpadek příjmů řešit přijetím úvěru 29.6.  ve výši 25 mil. korun se splatností 10 nebo 15 let (finanční situace města to umožňuje).  Úvěr by mohlo město čerpat v letošním i příštím roce. Zapojit finanční rezervu ve výši 6 mil. korun.

Těmito opatřeními by město mělo být připraveno na pokles příjmů i v roce 2021. Nedošlo by k omezení investic a oprav v následujících 12 měsících a finanční zátěž by se rozložila do  10 let nebo 15 let.

2. ZRUŠENÍ VYHRAZENÉ DOBY NA NÁKUPY PRO SENIORY

Vláda od úterý 26. května zrušila vyhrazenou dobu pro nákupy seniorů

3. NOVÁ EXPOZICE SVĚT KOSTIČEK VE ZRUČSKÉM ZÁMKU

1. června se na zámku otevře nová expozice Svět kostiček. Z české stavebnice Seva představí pan Petr Šimr celý vyráběný sortiment a zajímavé modely z vlastní tvorby. Výstava nabídne i dětskou hernu s kostičkami Seva.

4. MĚSTO ZAHÁJILO VÝSTAVBU PRVNÍHO MĚSTSKÉHO RYBNÍKU

Město obdrželo rozhodnutí z Ministerstva zemědělství o přidělení dotace ve výši 3,38 mil. korun na výstavbu rybníku  "Na rybárně" na Dubinském potoku. Stavba již byla zahájena a firma VHS Bohemia ji do konce října dokončí. Cena díla je 4,225 mil. korun. Dotace činí 80%.

BUDOUCÍ PLOCHA RYBNÍKUDUBINSKÝ POTOKVYBAGROVANÁ ČÁST BUDOUCÍHO RYBNÍKUHORNÍ KONEC RYBNÍKU

5. KVĚTINOVÝCH ZÁHONŮ BUDE DVAKRÁT VÍCE NEŽ V LOŇSKÉM ROCE

6. NÁVRHY NA CENU MĚSTA A NA SPORTOVNÍ VÝKON ROKU 2019 MŮŽETE PODÁVAT DO KONCE ČERVNA

Návrhy se podávají do kanceláře starosty. Možné zaslat na e-mail: vlkova@mesto-zruc.cz

7. 42. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA PROBĚHLO 25. 5.

Rada města projednala 19 záležitostí. Výběr:

 • jmenovala nového vedoucího ekonomického odboru pana Ing. Jana Peška
 • doporučila zastupitelstvu přijmout dotaci na rybník Na rybárně
 • nechala vyvěsit záměr na pronájem prostor Zručského dvora po sklenářství
 • projednala pojištění města
 • schválila dodatky k darovacím smlouvám na kulturní akce

Pěkný víkend 

Martin Hujer

 

Aktuální informace 22. 5. 2020

1. NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE OTVÍRÁ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ V PONDĚLÍ 25.5.

2. NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLY SE OTEVŘOU TAKÉ V PONDĚLÍ 25.5.

3. NAŠE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OTVÍRÁ OD 25.5. KOLEKTIVNÍ VÝUKY

4. INFO PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Návštěva v ordinacích po telefonické domluvě.

MUDr. Tomáš Jiran nebude ordinovat od 1. 6. do 14. 6. Zastupovat bude MUDr. Jolana Masopustová.

5. KNIHOVNA SE VRÁTILA K BĚŽNÉMU PROVOZU 

6. FOTOREPORTÁŽ Z PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ

 • oprava zábradlí pod zámkem pokračuje

Oprava zábradlí pod zámkem pokračuje

 • nátěr altánku v parku vrchní barvou  

Nátěr altánu v parku vrchní barvou                                                                 

 • lakování zámeckých podlah - I. etapa ukončena  

Lakování zámeckých podlah - I. etapa ukončena                                                   

 • fasáda kulturního domu v Želivci dokončena  

Fasáda v Želivci dokončena                                                                                  

 • výstavba kanalizace v Okružní ulici postoupila    

Výstavba kanalizace v Okružní ulici postoupila                                               

 • zahájena přístavba sociálního zázemí hasičárny v Nesměřicích                   

Zahájena přístavba sociálního zázemí hasičárny v Nesměřicích

 • rekonstrukce příjezdových silnic do Zruče pokračuje                                     

Rekonstrukce příjezdových silnic do Zruče pokračujerekonstrukce příjezdových silnic do Zruče pokračuje

 • květinové záhony ve městě vysety    

Květinové záhony ve městě vysety                                                                                                

Modernizace limnigrafické stanice

 • výstavba parkovacích míst na Slunném Vrchu dokončena

Výstavba parkovacích míst na Slunném Vrchu dokončena

 

Aktuální informace 15. 5. 2020

1. NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE OTVÍRÁ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ 25.5.

2. NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLY SE OTEVŘOU TAKÉ 25.5.

3. ČESKÁ POŠTA V NOVÉ ZRUČI MÁ OD 18. KVĚTNA OTEVŘENO OD PONDĚLÍ                       DO PÁTKU OD 8:00 DO 18:00 A V SOBOTU OD 8:00 DO 10:00

4. VLÁDA ZMÍRŇUJE NOŠENÍ ROUŠEK OD 25. KVĚTNA

 https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-25-kvetna-na-zaklade-priznive-epidemiologicke-situace-zmirnuje-povinnost-noseni-rousek-na-verejnosti

5. OBNOVENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK

Společnost Arriva oznamuje, že od 13. května je obnoven provoz autobusových linek bez omezení.

6. JAK FINANČNĚ POMOCI SVÉMU MĚSTU?

Dopad současné situace na příjmy našeho města v letošním roce lze očekávat v poklesu v rozmezí 10-25% ve srovnání s loňským rokem. Město dostává největší část svých příjmů podle zákona o rozpočtovém určení daní. Rozhodujícím kritériem je trvalý pobyt občanů. Zjednodušeně řečeno peníze jdou tam, kde má člověk trvalý pobyt. Za každého trvale hlášeného občana naše město dostává ročně přes 10 tisíc korun. Pokud ve Zruči dlouhodobě žijete či jste se přistěhovali a nemáte zde zřízený trvalý pobyt - přihlášením k  trvalému pobytu  městu finančně pomůžete.

7. V PONDĚLÍ 17. 5. KONČÍ NOUZOVÝ STAV

8. AKTUÁLNÍ FOTOREPORTÁŽ Z PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ

 • práce v zámeckém areálu

Práce v zámeckém areáluPráce v zámeckém areáluPráce v zámeckém areáluPráce v zámeckém areálu 

 • rekonstrukce ulice Na Kopečku

Rekonstrukce ulice Na Kopečku

 • nová vrata v areálu MŠ Malostranská

Nová vrata v areálu MŠ MalostranskáNová vrata v areálu MŠ Malostranská

 • výstavba kanalizace v Okružní ulici

Výstavba kanalizace v Okružní ulici

 • oprava krajské komunikace II/126 aneb příjezd od dálnice

Oprava krajské komunikace II/126

 • fasáda kulturního domu v Želivci

Fasáda v Želivci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

 

Otevírací doba pokladny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK

9.30 - 11:00

 

Mobilní rozhlas

logo
 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
30
4
31
4
1
5
2
5
3
6
4
5
5
4
6
4
7
6
8
5
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
5
15
6
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
6
23
5
24
8
25
13
26
8
27
4
28
6
29
6
30
4
1
2
2
3
3
3

Mobilní aplikace

ma

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

playapp

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rataje - Zruč n. S. přípravka 0:16, 2013