Menu

​​

Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Aktuálně z radnice

Aktuální informace 28. 6. 2024

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTA ZE DNE 17. 6. 2024

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2023 spolu se zprávou o výsledku přezkoumáníhospodaření města za rok 2023 a souhlasí s celoročním hospodařením s vyjádřením "bez výhrad"

- účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Zruč nad Sázavou za účetní období 2023sestavenou ke dni 31. 12. 2023

- Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou o stanovení místních koeficientů daněz nemovitých věcí: mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu-obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zruc-nad-sazavou-o-stanoveni-mistnich-koeficientu-dane-z-nemovitych-veci-3238.html?kshow=1

- udělit Cenu města v roce 2024 panu Jiřímu Fremlovi a PhDr. Josefu Föresterovi, PhD.

- rozpočtové opatření města Zruče nad Sázavou č. 4

- k realizaci níže uvedené projekty, podpořené veřejným hlasováním v rámci participativníhorozpočtu na rok 2024: 1.
Altánek u nového hřbitova 2.
Revitalizace části parku proti poště 3.
Uzavření pergoly u hasičské zbrojnice 4.
Rozšíření světelné vánoční stezky parkem 5.
Altán u paneláku Poštovní 640 6.
Vybavení altánu Želivec na parcele č. 74/1 7.
Zastřešení posezení u kulturního domu Dubina

- přijetí dofinancování dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2024 ze Středočeského krajeve výši 701 100 Kč

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 24. 6. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- darovací smlouvu na financování XXIV. historických slavnosti ve výši 50 000 Kč od firmy R.I.G.I.

- provozní řád Spolkového domu

- smlouvu s divadelním souborem OLDstars na uměleckévystoupení v zámeckém parku

- smlouvu o vystoupení s panem Robertem Zárubou

- zápis kroniky města Zruč nad Sázavou za rok 2023

 

3. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Oprava střechy ZŠ

ff

Nová svítidla veřejného osvětlení

d

 

Oprava kanalizace v Poštovní ulici

d

Oprava příjezdové komunikace v areálu Sázavanu

s

Propadlá kanalizace na náměstí MUDr. Svobody - příští týden proběhne oprava

y

Příprava Horní ulice na asfaltování

s

Vjezd do průmyslové zóny u pražírny kávy

s

U Sázavanky vyasfaltováno

d

 

4. MĚSTO PŘIJME PRACOVNÍKA DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A BRIGÁDNÍKA

Více informací:

mestsky-urad/uredni-deska/vyberove-rizeni-pracovnik-v-socialnich-sluzbach-3240.html?kshow=7

Brigádník d

 

5. FIRMY WIKOV, VARIEL A TRUHLÁŘSTVÍ ŘÍMNÁ PŘIJMOU ZAMĚSTNANCE

SS

 

6. ODDÍL VOLEJBALU TJ JISKRA POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH VOLEJBALISTŮ

I

 

7. NOVĚ ZALOŽENÝ ODDÍL BADMINTONU TJ JISKRA PŘIJME KLUKY A HOLKY

D

 

8. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA V LEDČI NAD SÁZAVOU

D

 

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

SSSSSDDSS

 

Krásné léto a dětem příjemně prožité prázdniny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 14. 6. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 3. 6. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- výsledek výběrového řízení „Doplnění krajinné zeleně Zruč nad Sázavou, Nesměřice, Želivec“, výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s ZO ČSOP Vlašim;

- výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zruč nad Sázavou - III. etapa" a následné uzavření smlouvy o dílo s firmou RAISA, spol. s r.o.;

- výsledek výběrového řízení na akci „Modernizace odborných učeben – Zruč nad Sázavou – stavební úpravy II“, výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo s firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou;

- finanční dar pro ZUŠ Zruč nad Sázavou na projekt Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2024 ve výši 3 000 Kč od firmy Wikov s. r. o.

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 17. 6. 2024

SS

3. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA - aktuálně červen 

Chodník v Sadu Míru

S

Oprava komunikace na náměstí MUDr. Svobody

s

Oprava schodiště na náměstí Míru

d

Oprava střechy bytového domu za hotelem

s

Horní ulice - práce na obrubních

sd d

Prostřední ulice v novém kabátě

d

Rekonstrukce ulice Zámecká hotova

e

Nabíjecí stanice pro elektromobil pečovatelské služby

d

Nové oplocení víceúčelového hřiště

d

Výměna svítidel veřejného osvětlení - II. etapa

fr

Žaluzie v MŠ Na Pohoří

d

Příjezd do průmyslové zóny nad městem + pražírna kávy

Dd

 

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIJME DO SVÉHO TÝMU:

učitele / učitelku tělesné výchovy

učitele / učitelku I. stupně s nástupem od nového školního roku 2024/25

U

 

5. SETKÁNÍ STAROSTŮ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU - HOTEL ZRUČ

cV

 

6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIRMĚ BOKI

F

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DFDDDsxD

 

Krásný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 22. 5. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6.5. a 20.5. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- jmenování pana Mgr. Petra Vrzáčka Ph.D. na pozici ředitele ZŠ Na Pohoří

- jmenování pana Radka Bělohradského, dpl.spec. na pozici ředitele ZUŠ Na Pohoří

- firmu Swietelsky na asfaltování příjezdu k pražírně kávy a části nám. MUDr. Svobody

- rozpočtové opatření č.3

- pronájem části polyfunkčního domu na nám. MUDr. Svobody

- přijetí finančních darů  na projekt Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2024

- žádost o výpůjčku Zručského dvora na hudební festival Zručský bigbítový (z)dunění

- smlouvu na technický dozor na „Instalaci FVE veřejné budovy Zruč nad Sázavou“

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITESTVA MĚSTA ZE DNE  13.5. 2024

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- rozpočtové opatření č.3

- k veřejnému hlasování participativní rozpočet města na rok 2024

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2023

- přijetí dotace ve výši 2 606 716,- Kč na akci "Zručský zámek ožívá IV. etapa  2. část"

- přijetí dotace ve výši 165 000,-Kč na IT vybavení stavebního úřadu

- smlouvu o přijetí dotace ve výši 6 002 743,-Kč na výstavbu fotovoltaických elektráren

  města se Státním fondem životního prostředí ČR

3. DĚNÍ VE FOTOGRAFIÍCH

Doplnění šesti koulí nové atrakce na dětském hřištiNový elektromobil na údržbu městaNový elektromobil pro naši zahradniciPráce na novém povrchu Horní ulice zahájenyStředočeský kraj opravil školu v Okružní uliciPohled na školu v Okružní ulici z DvouletekOprava některých laviček v parkuNový městský štěpkovačKroupy na nádvoří zámkuChlad po krupobití zahalil naše městoCentrin opravuje fasádu

4. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Výstava obrázků do konce květnaVýstava v knihovněPohádkový les 25. květnaKopaná na házenéZručské firmy sportujíKvětinové tvoření s AničkouDivadelní hra V dešti na spolkáčiRodinný festival Barevné městoTaneční zábava na antuceHudba v kavárněKoncerty v ZušceKřeslo pro hosta vyprodánoVýlet pro děti do BřezovéPochod Baťova cvičkaHřiště plné herKino pro dětiKvětnové vydání Zručských novinKompletní kulturní kalendář na červen

 

Pěkný zbytek týdne přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 3. 5. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 29. 4. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- jmenování paní Mgr. Jarmily Chalupové na pozici ředitelky MŠ Na Pohoří

- jmenování paní Hany Sochůrkové na pozici ředitelky MŠ Malostranská

- ukončení nájemní smlouvy se Štěpánkou Richterovou

- dodatek č. 25 k pojistné smlouvě s Kooperativou pojišťovna, a. s.

- záměr realizace umístění 3 ks informačních panelů na autobusové zastávky a uzavření kupní smlouvy s firmou Ing. Ivo Hermanem

- výsledek výběrového řízení doplnění herních prvků pro MŠ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Dřevoslav, s. r. o.

- výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci na nástavbu nových učeben v ZŠ a uzavření smlouvy s firmou re:architekti studio s. r. o.

- sazebník úhrad pečovatelské služby

- žádost o podporu akce Zručský májový běh

 

2. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Rekonstrukce Zámecké ulice

sd

 

Údržba zeleně v parku

ddd

Vodovodní přípojka v Želivci

s

Nabíječka pro elektrokola

x

Údržba šlapacích autíček

c

 

3. HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

- pro poplatníky, kteří nejsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Více informací: 

 

4. FIRMA POLYSAN PŘIJME ZAMĚSTNANCE

Dělník ve výrobě

s

Administrativní pracovník

y

 

5. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - LETNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

V

 

6. POZVÁNKA NA ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKU

D

 

7. KULTURNÍ AKCE V RÁMCI ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI

Přehled akcí

D

 

8. KŘESLO PRO HOSTA S JANEM KRAUSEM

Vstupenky je možné si zakoupit i elektronicky

D

 

9. POZVÁNKA NA DALŠÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 

xxxxSSDDSxx

Krásné májové dny vám přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 19. 4. 2024

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 8. 4. 2024

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- prodej pozemku p. č. 1620/16 (199 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 59 700 Kč + poměrnáčást nákladů spojených s převodem

- prodej pozemku p. č. 1620/17 (34 m2) v k.ú. Zruč nad Sázavou za cenu 10 200 Kč

- prodej pozemku p. č. 277 (398 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 119 400 Kč

- nákup pozemku p. č. 1102/14 (744 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 104 160 Kč

- nákup pozemku p. č. 1102/4 (1599 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 47 970 Kč, tj. 30Kč/m2

- podání žádosti o bezúplatný převod vlastnictví u pozemku p. č. 129/32, p. č. 1173/31, p. č.: 1104/9, 1061/1, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, od Státního pozemkového úřadu ČR

- obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů naveřejném prostranství ve městě Zruč nad nad Sázavou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů - OZV

- přijetí dotace ve výši 60 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraj, z Programu 2024 pro poskytovánídotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeskéhokraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu.

- přijetí dotace ve výši 5.929 849, 96 Kč z IROP v rámci priority zlepšení výkonu veřejné správy naprojekt " Zruč nad Sázavou - rozvoj služeb eGovernmentu".

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Provozování služby Týmy duševníhozdraví“ s Nadačním fondem Eduzměna,

- rozpočtové opatření města Zruče na Sázavou č. 2

- zastupitelé jmenovali paní Mgr. Janu Marečkovou jako členku redakční rady Zručských novin.
 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. 4. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů s obcí Řendějov 

- zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č. 1287/1 v k. ú. Zruč nadSázavou

- uzavření smlouvy na sekání trávy s pí. Jursíkovou

- řijetí finančního daru ZUŠ Zruč nad Sázavou na projekt Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nadSázavou 2024 ve výši 10 000 Kč od Centrin CZ s.r.o. a finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč odOSA

- smlouvu s firmou Elpro-Energo, s. r. o. na dodávkutransformátoru OTC630B20s

- knihovní řád městské knihovny ve Zruči nad Sázavou

- organizátora výběrového řízení na akci "Zručský zámek ožívá IV.. etapa - 2. část" a uzavřenípříkazní smlouvy se společností MA projekt, spol. s r.o.;

- na základě zveřejněného výběrového řízení na akci "Zateplení a výměna střešního pláště naobjektu DPB a na objektu "D" a "E" v ZŠ Zruč nad Sázavou" jako nejvýhodnější pro městonabídku firmy SEADON s. r. o. a uzavření smlouvy odílo s touto firmou

 

3. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Vyasfaltováno u smuteční síně

E

Probíhá realizace vodovodních přípojek v Želiveci 

 

Rekonstrukce komunikací - aktuálně probíhají práce v ulici Zámecká a Prostřední

DDdfDx

Nabíjecí stanice pro elektrokola v provozu na náměstí MUDr. Svobody

V ulici 1. máje skončila oprava dešťové kanalizace

Do nové třídy školky byl zakoupen nábytek

ddVd

Nová grafika na autobusových zastávkách

f

Letní kino připraveno na sezónu

s

Na dětském hřišti pokračuje výměna písku

d

Práce v zámeckém sklepení pokračují

xxx

 

4. DALŠÍ AKCE VE MĚSTĚ

Středočeský kraj opravuje školu v Okružní ulici

t

Pražírna kávy

sd

Denso vysázelo plot kolem fotovoltaické elektrárny

d

Nový elektronický ukazatel na nádraží

f

 

5. INFORMACE O DOTACÍCH

Město zatím získalo v roce 2024 dotace ve výši 15,7 mil. korun

Středočeský kraj přispěje 2,6 mil. Kč na  IV. etapu našeho zámku.

Z modernizačního fondu nám byla rezervována dotace ve výši 2,6 mil. Kč na III. etapu

výměny svítidel veřejného osvětlení

 

6. HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Přijměte pozvání na setkání s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou

 v kavárně  Hellas 25. 4. v 18.00

X

 

7. INFORMACE K PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Informace

 

8. FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU K NAHLÉDNUTÍ

Hromadný seznam

 

9. PRODEJ DŘEVIN NA NÁMĚSTÍ MÍRU

D

10. V NEDĚLI 28. 4. 2024 BUDE PROBÍHAT ÚKLIDOVÁ AKCE MĚSTA

d

 

11. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

V sobotu 20. 4. 2024 otevíráme turistickou sezónu. Pro případ nepříznivého počasí mohou účastníci využít zastřešené posezení. 

fdd

 

DDddddD

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 28. 3. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25. 3. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí finančního daru pro Základní školu Zruč nad Sázavou od Nadace České spořitelny

- darovací smlouvu na financování kultury ve výši 25 000 Kč od firmy Polysan, s. r. o.

- provozní řád dětského dopravního hřiště

- zadávací dokumentaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - doplnění herních prvků pro MŠ

- adávací dokumentaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zateplení a výměna střešního pláště na objektu DPB a na objektu „D“ a „E“ v ZŠ ve Zruči nad Sázavou"

- vypsání zadávacího řízení formou otevřené výzvy na dodávku vybavení odborných učeben Základní školy Zruč nad Sázavou. 

- vypsání výběrového řízení na stavební úpravy odborných učeben základní školy v rámci uzavřené výzvy

- uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou Archatt, s. r. o., na akci Zručský zámek ožívá - IV. etapa - 1.- část.

- uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě  o dílo s firmou Rekonstrukce potrubí - REPO a. s. ze dne 23. 6. 2023 "Děšťová kanalizace v ulici 1. máje".

- uzavření kupní smlouvy s firmou BG Technik cs, a. s., na nákup elektromobilu Selvo. 

 

2. MĚSTO VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SPRÁVCE SPORTOVNÍ HALY A SPORTOVNÍHO AREÁLU

Jedná se o dva poloviční úvazky:

PROVOZÁŘ SPORTOVNÍ HALY A SPORTOVNÍHO AREÁLU

Více informací: Město zveřejňuje výběrové řízení - provozář sportovní haly a sportovního areálu - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK PROVOZU SPORTOVNÍ HALY A SPORTOVNÍHO AREÁLU 

Více informací: Město vyhlašuje výběrové řízení - administrativní pracovník sportovní haly a sportovního areálu - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

 

3. ZRUČSKÉ NOVINY JIŽ DNES OD 14 HODIN NA VÝDEJNÍCH MÍSTECH

Březnové noviny v elektronické podobě: mesto/media/zrucske-noviny/zrucske-noviny-archiv/

 

4. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Aktualizované nástěnky

ff

Box na vrácení knih u Spolkového domu

d

Dvě nové místnosti ve Spolkovém domě

f

Nabíjecí stanice pro elektrokola

d

Nový nábytek ve smuteční síni

d

Nový označník autobusové zastávky

r

Zámecké sklepení

dg

Vozový park pečovatelské služby

f

Opravená asfaltová silnice na novém hřbitově

fcf

Příprava na květinové záhony

f

Rekonstrukce ulic Zámecká a Prostřední

fff

Rozšíření kamerového systému

d

Město vydalo kompostéry

d

5. STŘEDOČESKÝ KRAJ OPRAVUJE ZŠ

d

 
6. ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA TRASE ZRUČ NAD SÁZAVOU - ZBRASLAVICE - KUTNÁ  HORA - KOLÍN

Změny platné od 25. 3. do 28. 11. 2024

e_download.php?file=data/editor/1858cs_24.pdf&original=805%20od%2025.3.pdf

Změny platné od 2. 4. 2024

e_download.php?file=data/editor/1858cs_25.pdf&original=805%20od%202.4.pdf

Změny během Velikonoc

e_download.php?file=data/editor/1858cs_26.pdf&original=805%20po%20dobu%20Velikonoc.pdf

 

7. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU

D

8. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ OKRUŽNÍ

D

9. NOVÁ CUKRÁRNA V CENTRINU + INFORMACE KAVÁRNY HELLAS

DD

 

10. ŽÁCI ZŠ ZE 4. A POŘÁDAJÍ SBÍRKU OBLEČENÍ

FF

 

11. V SOBOTU 30. 3. BUDE ZAVŘENA POŠTA V NOVÉ ZRUČI

D

 

12. POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

D

13. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

FGFV

FFF

Krásné velikonoční svátky přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 15. 3. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11. 3. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- cenu obědu ve školní jídelně pro cizího strávníka ve výši 97 Kč,  s platností od 1. 3. 2024 

- návštěvní řád a ceník vstupného Stezky rytíře Miloty pro turistickou sezonu 2024

- smlouvu o výpůjčce knih "Zámecká knihovna Zruč nad Sázavou" od půjčitele Národní muzeum

- smlouvu o spolupráci s firmou MultiSport Benefit, s.r.o.,

- přijetí dotace ve výši 60 000 Kč ze Středočeského kraje na podporu turistických informačních center 

- individuální žádost na akci Volejbalový turnaj Zručka 2024 a podpořit akci částkou 3 000 Kč.

- cenový výměr na jednotlivá sportoviště sportovního areálu za základní školou.

- účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023 příspěvkových organizací města, jejich výsledky hospodaření a převedení do rezervního fondu

- zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace - nástavba nových učeben ZŠ Zruč nad Sázavou".

- přijetí dotace ve výši 5.929 849, 96 Kč z IROP na projekt " Zruč nad Sázavou - rozvoj služeb eGovernmentu", uzavření příkazní smlouvy na administraci tohoto projektu s firmou Project Assistance, s. r. o. a příkazní smlouvy na organizátora výběrového řízení, společnost Steska Kavřík, advokátní kancelář, s. r. o.

- smlouvu na kurs pro podnikatele Podnikni to! s firmou TJ Group s.r.o

- obchodní podmínky pro rezervační systém na sportovním areálu za základní školou a smlouvu s platební bránou Go Pay 

 

2. REKONSTRUKCE ULIC ZÁMECKÁ, PROSTŘEDNÍ, HORNÍ A 5. KVĚTNA

d

 

3. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ZAHRADNÍK/ZAHRADNICE

Více informací

 

4. JAK A KAM S ODPADY V ROCE 2024

Více informa  

 

5. V NESMĚŘICÍCH 3. 4. NEPŮJDE PROUD

C

6. BŘEZNOVÉ VYDÁNÍ ZRUČSKÝCH NOVIN BUDE NA VÝDEJNÍCH MÍSTECH VE ČTVRTEK 28. 3. PO 14 HODINĚ

F

 

7. ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

D

 

8. ÚKLIDOVÁ AKCE VE MĚSTĚ PROBĚHNE V NEDĚLI 28. 4. 2024

)

 

9. NABÍDKA NA ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ

D

 

10. PRODEJ VÍNA NA NÁMĚSTÍ MÍRU

D

11. FIRMA WIKOV, S. R. O., PŘIJME HLAVNÍ ÚČETNÍ

F

12. RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ POŘÁDÁ TRADIČNÍ BAZÁREK

D

 

13. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

FFFNF

NXNF

 

Příjemně prožitý víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 1. 3. 2024

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 12. 2. 2024

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- nákup pozemku p. č. 1102/16 (2 896 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 405 440 Kč  

- darovací smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Zruč nad Sázavou

- přijetí dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2024 ve výši 2 986 900 Kč od Středočeského kraje

- veřejnoprávní smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Slavošov

- individuální žádosti na rok 2024, dle přiloženého seznamu  

- novou Zřizovací listinu Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou s účinností od 15. 2. 2024

- přijetí dotace ve výši 1 446 472 Kč z operačního programu životní prostředí 2021-2027 od Agentury na ochranu přírody a krajiny na akci "Doplnění krajinné zeleně Zruč nad Sázavou, Nesměřice, Želivec"

- rozpočtové opatření č. 1/2024

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 26. 2. 2024

Radní schválili (vybíráme)

- podání žádostí ZUŠ Zruč nad Sázavou o dotaci na podporu akce Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2024 z prostředků Středočeského kraje - Fond hejtmanky a z prostředků Nadace Český hudební fond

- přijetí finančních darů od firmy Polysan s.r.o., Jan Řimnáč - truhlářství, PULOPPLASTICS s.r.o., Bohuslav Pleskač, ELCHEMCO, spol.s.r.o., BOKI Industries a.s., DENSO Czech s.r.o., R-technologies, spol. s.r.o., AGRO Pertoltice, a.s. pro ZUŠ Zruč nad Sázavou na akci Mezinárodní kytarová soutěž 2024

- individuální žádost na činnost z.ú. TŘI a podpoří tuto činnost částkou 10 000 Kč

- dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů za dne 6.12. 2021 s ČR - Ministerstvo vnitra

- a souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p. č. 2130/10 v k. ú. Zruč nad Sázavou

- uzavření smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností Nevajgluj a.s.

- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z fondu hejtmanky v rámci tematického zadání "Podpora hejtmanky" na akci: "Zručské jarní lázně pro duši"

- podání žádosti o dotaci na akci "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu ve Zruči nad Sázavou". 

- organizátora zadávacího řízení na dodávky v rámci akce "Modernizace odborných učeben" a "Doplnění krajinné zeleně Zruč nad Sázavou, Nesměřice, Želivec" a+uzavření příkazní smlouvy se společností MA projekt, spol. s r.o.;

 

3. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU V ŽELIVCI

Z důvodu výstavby vodovodu v Želivici bude upraven provoz na komunikacích v Želivci v době 4.  3. - 30. 6 2024. Více informací

 

4. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU V ULICÍCH ZÁMECKÁ, PROSTŘEDNÍ, HORNÍ, 5. KVĚTNA, OKRUŽNÍ, LIPOVÁ, POŠTOVNÍ, OSVOBOZENÍ

Více informací

 

5. DO 15. 3. MŮŽETE PODÁVAT ŽÁDOSTI DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Pravidla zapojení  Formulář žádosti

 

6. MĚSTO VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Více informací: Úřední deska - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

 

7. PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SPRÁVY MAJETKU

Více informací

 

8. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

XXCXFJUUZZ

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

VVfffdxd

 

Za kancelář starosty přeje pěkný první březnový víkend Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 22. 2. 2024

PROJEKTY MĚSTA 2024

 

1. REKONSTRUKCE ULICE HORNÍ. Horní ulice

2. REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÁZámecká ulice

3. REKONSTRUKCE ULICE PROSTŘEDNÍProstření ulice

4. REKONSTRUKCE ULICE 5. KVĚTNAUlice 5. května

5. VJEZD DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNYVjezd do průmyslové zóny

6. NÁBYTEK DO NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKYNábytek do školky

7. HŘIŠTĚ PRO ŠKOLKU

8. OPRAVA DVOU STŘECH ZÁKLADNÍ ŠKOLYOprava dvou střech a elektrárna základní školy

9. OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO DOMU ZA HOTELEMOprava střechy bytového domu za hotelem a elektrárna

10. VÝSTAVBA PĚTI FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRENElektrárna TSSMElektrárna MŠ

11. ELEKTROMOBIL PRO ÚDRŽBU MĚSTAElektromobil pro údržbu města

12. KOMPOSTÉRY PRO OBČANYKompostéry pro občany

13. ŠTĚPKOVAČ PRO ÚDRŽBU ZELENĚŠtěpkovač na údržbu zeleně

14. VÝMĚNA SVÍTIDEL VO - II. ETAPAStaré svítidlo

15. DVĚ NOVÉ KLUBOVNY SPOLKOVÉHO DOMU

16. OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ULICI 1. MÁJEOprava kanalizace v ulici 1. máje

17. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V ŽELIVCIVodovodní přípojky v Želivci

18. VÝSADBA ALEJÍ 

19. DVĚ POČÍTAČOVÉ  UČEBNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

20. VYBAVENÍ JÍDELEN MATEŘSKÝCH ŠKOLVybavení jídelen

21. ZRUČSKÝ ZÁMEK - IV.ETAPA - SKLEPENÍZámecké sklepení

 

Rozpočet města na rok 2024 je navržen vyrovnaný. Na straně příjmů včetně převodu z roku 2023 i výdajů hospodaříme s částkou 245 milionů korun. Navíc z převodu roku 2023 hradíme splátky úvěrů ve výši 6 mil. korun.

Největším příjmem města jsou daně, které město dostává na základě zákonu o rozpočtovém určení daní. V příštím roce počítáme s částkou kolem 99 mil. korun včetně daně z nemovitosti. Zůstatek roku 2023 byl odhadnut ve výši 85 mil. korun (po zaplacení splátek úvěrů zbývá 79 mil. korun). V první rozpočtové úpravě 2024 bude upraven dle skutečnosti. Další  položkou jsou proplacené dotace  ve výši 26 mil. korun. Na státní správu (zejména stavební a matriční úřad) dostaneme 4,1 mil. korun. Dalším příjmem jsou poplatky (za odpady, psi, výherní automaty apod.) ve výši 6,5 mil. korun, úroky z vkladů a spořícího účtu ve výši 3 mil. korun . Z pronájmu bytů a nebytových prostor, výdělek TSSM se předpokládá příjem kolem 14,5 mil. korun. Zbývající částku tvoří příjem ze vstupného na zámku, sportovní haly, pečovatelské služby, příspěvkových organizací a z kulturních akcí.

Dále se podívejme na čísla rozpočtu na straně výdajů. 105 milionů korun (43%)  tvoří běžné výdaje Města. Pod touto položkou se skrývá naše školství, údržba zeleně ve městě, zimní údržba, provoz veřejného osvětlení, daň z příjmu, náklady na městský úřad a knihovnu, platy všech zaměstnanců  včetně odvodů, likvidace odpadů, městské byty, opravy a provoz nebytových prostor (například zámek a spolkový dům), údržba silnic a chodníků atd.

Zbytek našich peněz ve výši 140 mil. korun tvoří investiční akce, větší opravy, městské granty, programy a rezervu. Jedná se o částku  80 milionů korun (32.5 % výdajů rozpočtu) na investice a větší opravy a finanční rezervu ve výši  54 milionů korun (22 %). Rezerva slouží na nenadálé události, jako zdroj vlastních prostředků k nově získaným dotacím v průběhu roku a uspořené prostředky na investice v dalších letech (např. kanalizace na Dubině či koupaliště). Částka 6 mil. korun (2,5%) tvoří příspěvky spolkům, příspěvky na kulturní a sportovní akce  a  programy.

Naše investice směřují zejména na  rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, dostavby nové třídy školky, odborných učeben naší základní školy, oprav střech, výstavby fotovoltaických elektráren a rekonstrukce zámku.

V letošním roce město bude pokračovat v rekonstrukci silnic. Budou vyasfaltovány  komunikace Horní – 2,1 mil. korun, Zámecká - 3 mil. korun, Prostřední – 2,1 mil. korun a část ulice 5. května – 3 mil. korun. Vyměníme 409 ks svítidel veřejného osvětlení za úsporné ledky v nové Zruči. Mělo by tak dojít k úspoře elektrické energie ve výši 80%.

V ulici Topolová proběhne obnova kanalizace a vodovodu. Dokončí se výstavba vodovodu do Želivce. Všech 43 vodovodních přípojek se udělá najednou, aby se pak dotčené komunikace najednou zaasfaltovaly. Investorem akcí je VHS Vrchlice Maleč.

Dokončí se první část IV. etapy oprav našeho zámku. Opravuje se sklepení - klenba, podlahy, elektroinstalace, vymění se vodovodní potrubí do letního kina a další. Zpřístupní se středověká lednička a nádrž na vodu. Do vstupu  zámeckého areálu bude vyrobena historická brána a branky.

Do technických služeb je v plánu zakoupit štěpkovač a pro občany 300 kusů kompostérů. Zájemcům se kompostéry rozdají po dodání v první polovině letošního roku. Rozšíříme projekt Flowbox na budovu školní jídelny a spolkového domu. Projekt umožňuje efektivně nakládat s energiemi.

Do oprav městských bytů půjde částka přes 3 mil. korun. Opraví se několik sociálních zázemí, zvonky, vymění se vodoměry a střecha na bytovém domě za hotelem.

Do školských areálů se investuje 14 mil. korun. Dokončí se nová třída školky nad školní jídelnou. Třída bude vybavena novým nábytkem. Součástí bude i malé hřiště. Vybudují se dvě počítačové učebny v základní škole, kde se opraví dvě střechy. Do školních jídelen budou zakoupeny dva konvektomaty.

Město zrealizuje projekt fotovoltaických elektráren na střechách svých budov. Jedná se o budovy školní jídelny, ZŠ a MŠ Na Pohoří, technické služby a bytový dům za hotelem Zruč. Na projekt se podařilo získat dotaci ve výši 6 mil. korun a celkem vyjde na 14 mil. korun.

Město bude pokračovat v realizaci osvědčených   programů. Prvním z nich je Seniortaxi  –  doprava pro naše seniory po městě a z našich vesnic. Příspěvek seniorů na jednu jízdu bude v roce 2024 ve výši 30,-Kč. Podpoříme mladé rodiny darem na narození potomka a ke svatbě,  děti  0-6 a senioři budou platit   za odpady polovinu – 550 korun  . Pro seniory bude pokračovat program na vzdělávání seniorů v naší ZUŠ  a  akademie III. věku.. V  programu Akademie volného času nabídneme vzdělávání a vyžití všem zájemcům.

Město finančně podpoří vzdělávání ve všech školských zařízeních. Celková částka na provoz a vzdělávání je navržena ve výši 8,5 mil. korun. Dále město v rozpočtu počítá s částkou 600 tis. korun na provoz týmu duševního zdraví pro naše děti.

Na rok 2024 se vyhlásil participativní rozpočet s částkou 500 tis. korun. V únoru a březnu se těšíme na Vaše nápady.

Město investuje prostředky do přípravy budoucích akcí. Některé dokumentace budou dokončeny a některé zahájeny. Jedná se o projektovou dokumentaci budoucího koupaliště, přístavbu tří tříd naší základní školy, chodník k novému hřbitovu a chodník do Dubiny. Získá se stavební povolení na projekt Oprava požární nádrže v Nesměřicích a Rybníky v Želivci.

 

Aktuální informace 9. 2. 2024

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STAROSTY

A MÍSTOSTAROSTY  MĚSTA  ZA  ROK   2 0 2 3

 

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám výsledky úsilí všech zaměstnanců města, Radních, Zastupitelů a firem, kteří pro město v roce 2023 pracovali. Mimo vlastních zdrojů jsme získali další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 21 mil. Kč.

 

CHODNÍKY A KOMUNIKACE

OPRAVA KOMUNIKACÍ SE NEZASTAVILA

           

Firma Swietelsky položila nový asfaltový koberec v ulicích Přímá, Dvořákova, Fibichova a Na Pohoří. To vše v hodnotě 9 mil. Kč. Dále byla dokončena ulice Ve Smrčkách čímž došlo k propojení Nové a Lesní ulice. Povrch ulice je asfaltový.  Zhotovitelem byla firma Colas. Cena 3,6 mil. Kč. V lokalitě se zároveň doplnilo veřejné osvětlení.

Město nechalo opravit i lokální úseky v ulicích Nová, Okružní od křižovatky s Revoluční, Topolová, Hlohová a část vjezdu do průmyslového areálu Sázavan. V Nesměřicích se opravily propustky kolem hlavní silnice či pod ní. Práci provedla firma Rutr za 900 tis. Kč. U zdravotního střediska jsme zrekonstruovali nebo nově zřídili 14 parkovací míst.

Město má uzavřené výběrové řízení na opravu ulic Horní, Zámecká, Prostřední a část ulice 5. května. Práce provede firma Silnice Čáslav v letošním roce.

Dvořákova s novým asfaltovým kobercemFibichova ulice po opravěLokální oprava Hlohové uliceLokální oprva v ulici Na SkaláchNová ulice po opravěNové vodorovné značeníOkružní ulice s novým značenímOprava části Okružní uliceOprava v Topolové uliciOprava zastávky Na PohoříOpravený propustek v NesměřicíchPřímá po rekonstrukciNové parkování pro lékařeParkovací místa u zdravotního střediskaU zdravotního střediskaUlice Na Pohoří v novémUlice Ve Smrčkách s novým veřejným osvětlením

 

VODOVODY A KANALIZACE

VODA PRO VŠECHNY

 

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala větší část vodovodu do Želivce. Vybudovala přivaděč z Dubiny a realizovala hlavní řády v obci. Projekčně jsme připravili vodovodní přípojky. S majiteli nemovitostí jsme dohodli společný postup na vybudování veřejných částí přípojek po vodoměrnou šachtu. Všech 43 přípojek se udělá najednou, aby se pak dotčené komunikace v jeden okamžik zaasfaltovaly. Dokončení díla očekáváme v polovině roku 2024. Všechny naše vesničky tak budou mít veřejný vodovod. Celkové náklady činí 21 mil. Kč. Vybudování vodovodu do Želivce umožní napojit i další obce v regionu Slavošov, Lipinu či Řendějov.

Ve Zruči pokračovala výměna kanalizace v Horní ulici, včetně zhotovení přípojek. Dokončili jsme kanalizační přípojky v části ulice 5. května.

V ulici 1. máje proběhla oprava dešťové kanalizace bezvýkopovou metodou. Dešťové vpusti jsme opravili v ulicích Přímá, Fibichova, Dvořákova a Na Pohoří.

Výstavba kanalizace v Horní uliciVýstavba vodovodního přivaděče do ŽelivceVýstavba vodovodu do Želivce

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

PRIORITOU BYL ZÁMECKÝ AREÁL A SMUTEČNÍ SÍŇ

 

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na dva byty v ceně 250 tis. Kč.

V lokalitě Na Výsluní se zkolaudovaly dva podporované byty. Jedná se o dvě bytové jednotky v administrativní části kotelny.

Na smuteční síni jsme dokončili práce na fasádě, opěrných zdech a schodišti, kde přibylo zábradlí. Ve zdravotním středisku za hotelem jsme otevřeli tři zubařské ordinace, které provozuje firma TopDent.

Nová zubařská ordinaceZdravotní středisko v novém kabátěNové schody se zábradlím smuteční síněOpravené opěrné zdi u smuteční síněSmuteční síň s novou fasádouNové městské byty z venkuDruhý nový městský bytNový městský bytSociální zázemí nového bytuNové zvonky městských bytů v Průběžné uliciNvigační systém ve zdravotním střediskuZemnění hromosvodu u Zručského dvoraRecepce u zubařských ordinací

 

ŠKOLSTVÍ

NOVÁ TŘÍDA ŠKOLKY

 

Ledečská firma Atos nám staví v prostoru přímo nad školní jídelnou novou třídu školky pro minimálně 20 dětí. Vybudovaná třída bude spadat pod školku Na Pohoří a otevřena bude v první polovině roku 2024. V současné době se dokončuje stavba. Třída bude vybavena novým nábytkem. Součástí bude i malé hřiště. Cena za stavbu nás vyjde do 7 mil. Kč.

Ve školce Na Pohoří proběhla modernizace kuchyňského vybavení. Na zahradu školky jsme zakoupili nové herní atrakce. Obměna vyšla na 500 tis. Kč.

Školní areál Na Pohoří má instalován nový hromosvod, který splňuje současné normy. U vchodu do školy byla opravena fasáda.

Dokončovací práce v herně nové třídy školkyTřída školky - výstavba sociálního zázemí postupujeHromosvod naší základkyVchod do školy po opravěHnízdo na houpáníNové dětské atrakce na zahradě školkyNové vybavení kuchyně ve školce

 

ZELEŇ

OŠETŘUJEME

 

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně, včetně ošetření stromů. Náhradou za uschlé bylo dosazeno několik nových. Naše technické služby opět vysadily květinové záhony. Město objednalo 300 kusů kompostérů pro občany za 900 tis. Kč. Jejich distribuci mezi občany jsme posunuli na jaro 2024. Dále máme objednaný štěpkovač pro technické služby za 1 mil. Kč. Máme připravený projekt III. etapa obnovy zeleně, který mimo jiné řeší i doplnění stromů v Sadu míru.

Dosadba kaštanové aleje u Zručského dvoraKvětinový záhon v parkuÚdrřba zeleně pod zámkem

 

ZRUČSKÝ ZÁMECKÝ AREÁL

PRÁCE NA NAŠÍ DOMINANTĚ NEKONČÍ

 

V areálu Zručského dvora jsme zajistili rekonstrukci všech střech bývalého lihovaru, opravu fasády a dozdění prostoru po komínu. Práci provedla firma Status z Humpolce za 6 mil. Kč.

Patro zručského zámku, kde sídlí městský úřad, prošlo rekonstrukcí: Přelakování všech podlah, natření oken, dveří a celková výmalba. Práci provedla firma Jan Jelínek za 1,8 mil. Kč. Všechny kanceláře jsou již v provozu.

Stezka rytíře Miloty pro děti v zámecké příkopu má novou část pod zámeckou věží – přijďte vyzkoušet v nové turistické sezoně. V prosinci byla rozsvícena vánoční stezka v zámeckém parku. Její část vznikla na základě podnětu paní Marie Čihákové v rámci participativního rozpočtu města. Do Vodáckého muzea a Kolovratské věže jsme instalovali turnikety, které rozšířily otvírací dobu expozic. V letním kině byly upraveny stupně na sezení.

Bourací práce zahájily další etapu oprav našeho zámku. Jedná se o sklepní prostory bývalé „Vinárny pod zámkem“. Firma Archatt vybourala všechny nepůvodní příčky a dostavby. Opravuje klenbu, podlahy, elektroinstalaci, vymění vodovodní potrubí do letního kina, zpřístupní středověkou ledničku a nádrž na vodu. Do vstupu zámeckého areálu bude vyrobena historická brána a branky. To vše za cca 6 mil. Kč.

Oprava klenby ve sklepení zámkuLihovar po opravěOpravená fasáda a střechy ve Zručském dvořeNové exponáty prohlídkového okruhuOpravená kancelář na zámkuRozšíření stezky rytíře Miloty v zámeckém příkopuZasedací sál zámku po rekonstrukciVánoční výzdoba parkuÚprava sezení v letním kinuTurniket ve Vodáckém muzeuDokončení statického zajištění špýcharu

 

CO SE PROZATÍM NEDAŘÍ

 

         Zatím se nepodařilo získat náhradu za pediatra a odborné lékaře. Zdravotní pojišťovna vypsala další výběrové řízení, na které se bohužel nikdo nepřihlásil. V minulém roce ukončil svou dlouholetou praxi oční lékař pan doktor Josef Fuchs a provoz chirurgické ambulance ve Zruči ukončil pan doktor Gregor Jaremenko. Velké poděkování za jejich práci pro naše občany. Přes skutečnost, že ze zákona lékařskou péči zajišťují zdravotní pojišťovny, nabízí Město pobídky ve formě městského bytu či ordinace včetně vybavení. Nevzdáme to, a i v letošním roce budeme vynakládat energii na shánění lékařů do našeho města. Prosíme všechny o případnou pomoc. Často může přispět k zajištění lékaře i pouhá zmínka od příbuzných.

           Výkup pozemků Městem po digitalizaci, kdy převážně dochází k narovnání vztahu majitele a skutečného uživatele pozemku např. pod chodníky či silnicemi, postupuje pomalu. Zatím nemáme dostatek vlastních peněz a ani možnost čerpat dotaci na některé větší projekty jako je například revitalizace našich náměstí či komplexní rekonstrukce bývalé školy pod farou.

Nejsme spokojeni s rychlostí, jakou se daří ve spolupráci s dopravním inspektorátem a některými dodavatelskými firmami, realizovat změny v dopravním značení, které by v některých lokalitách zajistily správné parkování aut, či bezpečný pohyb vozidel. V pravidelných cyklech se potýkáme s problematikou spojenou s obtěžujícím chováním osob závislých na alkoholu či jiných návykových látkách. V rámci možného budeme i nadále komunikovat s majiteli obchodů, aby v souladu se zákonem neprodávali alkohol těmto osobám. Prostřednictvím městské police jim budeme alkohol a omamné látky zabavovat a realizovat další preventivní i restriktivní opatření, která mají za cíl minimalizovat konflikty těchto osob s veřejností.

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ÚSPORNÁ SVÍTIDLA V AKCI

 

Veřejné osvětlení ve městě bude postupně osazeno úspornými ledkovými svítidly. V první polovině roku 2023 jsme zrealizovali I. etapu, ve které se vyměnilo 300 svítidel. Město získalo na akci dotaci z Modernizačního fondu. Dílo za 5,5 mil. Kč provedla firma Veolia Energie ČR. Svítidla lze i jednotlivě nastavovat a regulovat intenzitu svícení. Na konci minulého roku nám byla přiznána dotace na II. etapu a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.

V ulici Ve Smrčkách bylo vybudováno veřejné osvětlení podél nové komunikace.

Programovatelné ledkové svítidlo

 

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

KAŽDÝ SI MOHL VYBRAT

 

Naše infocentrum v průjezdu zámku navštívilo více než 48 tisíc turistů, prodalo se upomínkové zboží za 585 tis. Kč, 38 tis. ks vstupenek do zámeckých expozic a prodávaly se vstupenky na všechny naše kulturní akce i akce v okolí. Infocentrum nadále splňuje standard služeb a má klasifikační třídu B.

Zámecký areál se všemi expozicemi byl celý otevřen 174 dní. V sezoně se střídalo 16 průvodkyň a průvodců. Zručský zámek a expozice navštívilo 38 101 návštěvníků, což je nový rekord a meziroční nárůst o 21%. Celkem se na vstupném vybralo 2,2 mil. Kč. Zavedením kamerového systému a turniketů v Kolowratské věži a Vodáckém muzeu mohou být prohlídky bez průvodců a otvírací doba do 20:00 hod.

Na akci Otvírání turistické sezony se přišlo podívat rekordních 1 700 návštěvníků. Tradičním kostýmovaným průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XXIII. historické slavnosti, naše největší zámecká kulturní akce, které se letos zúčastnilo i v deštivém počasí více než 1 200 návštěvníků. Slavnosti tentokrát nabídly dobu Rudolfa II – např. bubenickou a praporovou show. K vidění byl golem. Další kulturní akce na zámku nebo v zámeckém parku byly Hradozámecká noc, Vodácký festival, dechovka v zámeckém parku, adventní koncert a dva vánoční koncerty v Zrcadlovém sále. Třetím rokem pořádaná akce Zručské jarní lázně pro duši obsahovala novinky – středeční besedy ve Spolkovém domě, dětské prohlídky zámku s komornou Agátou, výstavu Zruč v proměnách času, pohádkový les či komentovanou prohlídku parku.

V malém zámeckém letním kině proběhlo 9 promítání, celková návštěvnost byla 267 návštěvníků. V zámecké galerii proběhly 4 výstavy. V prohlídkovém okruhu máme nově vybavenou místnost komorné Agáty, vrátily se tři původní knihovní skříně, původní servis a nové dva obrazy. Televize v zámecké areálu natáčela pořad Snídaně s Novou. Do pražských divadel se uskutečnily 3 zájezdy.

Zázemím pro spolkovou i kulturní činnost je náš Spolkový dům. Své zázemí tu má osmnáct spolků. Klubové kino s kavárnou proběhlo 13x. Pro zájemce se zde vyučuje angličtina, pro seniory je otevřena akademie třetího věku, probíhají zde jednorázové kurzy, besedy a přednášky. O prázdninách se uskutečnily čtyři příměstské tábory, které využilo 102 dětí. Dále proběhly dvě divadelní představení, zájezd do Vídně, obnovila se tradice pálení čarodějnic, 7 výstav včetně obrázků Josefa Lady a čtyři koncerty včetně Vánočního vytrubování Zručské desítky a Rybovy vánoční mše. Část akcí je pořádáno na Hotelu Zruč. Oblíbené Křeslo pro hosta s moderátorem Josefem Försterem proběhlo 6x. Hostem, který přilákal nejvíce posluchačů, byl fotbalista Jan Koller. Do zasedací místnosti byla pořízena nová zvuková aparatura a nová osvětlovací sestava.

           Celý rok byla v provozu městská knihovna ve Spolkovém domě. Můžete si vybrat z 21 tisíce knih a 19 časopisů. Knihovna dále nabízí deskové hry, albi tužky a audioknihy.  Počet výpůjček dosáhl 20 tisíc knih. Letos knihovnice přikoupily dalších 569 knih. Knihovna má 614 registrovaných čtenářů (z toho 243 dětí). Knihovnice i letos pasovaly prvňáčky na čtenáře. Celkem v knihovně pro malé čtenáře proběhlo 52 akcí, výukové kursy pro maturanty a Noc s Andersenem. Dětské oddělení má nové gauče. V létě došlo na revizi knihovního fondu a knihy byly nově obaleny.

Ve sportovní hale byly vyměněny velká úniková vrata. Ve sportovním areálu bylo doplněno oplocení.  Příjem z haly a areálu do městské pokladny byl necelý 1 mil. Kč. Správci zorganizovali několik turnajů v nohejbale, badmintonu a volejbale. Již dva rok funguje služba pro rezidenty i turisty - půjčovna elektrokol ve Zručském dvoře, kterou zabezpečuje správa sportovní haly.

Dětská hřiště ve městě prošla revizí a opravou. Některé atrakce jsme nahradili novými. Největší obměna proběhla na centrálním hřišti u školní jídelny. Děti si mohou užít nové trampolíny, velké hrací sestavy či skákacích koulí. Stávající písek, který funguje jako dopadová plocha, je postupně nahrazován kačírkem. Celkové náklady byly 1,3 mil. Kč. Kuličkový areál jsme opravili a opatřili novým nátěrem.

Máme zavedený QR kód na dobrovolné vstupné na rozhlednu Babka, do zámeckého parku a na dětské hřiště. Celkem se vybralo 28 tis. korun. Pro venkovní kulturní akce byly zakoupeny dva stany a 30 kusů pivních setů na posezení.

Oplocení sportovního areáluNová vrata sportovní halyPlot mezi areálem školy a sportovním areálemNová sestava na dětském hřištiNová atrakce na dětském hřištiSkákací koule na dětském hřištiKuličkový areál po opravěNové posezení na kulturní akceNové stanyDětské oddělení knihovny v novém kabátěParní vlak ve Zruči

           

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ NAPLNĚN

 

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2023 na těchto projektech:

 

 1. Vodovodní přípojky v Želivci – připraveno.
 2. Rekonstrukce ulic Horní, Prostřední, Zámecká a 5. května – připraveno.
 3. Rekonstrukce ulic Smetanova, Na Vekendech a Ke Stadionu (část pod Rákosím) – připraveno.
 4. Biotop – přírodní koupaliště – zahájeny práce na projektové dokumentaci.
 5. Oprava požární nádrže v Nesměřicích - vyřizuje se stavební povolení.
 6. Chodníky do Dubiny a k novému hřbitovu – zahájeno.
 7. Fotovoltaické elektrárny města - připraveno.
 8. Rybníky v Želivci – vyřizuje se stavební povolení.

 

RŮZNÉ

DROBNOSTI DOTVÁŘÍ CELKOVÝ VZHLED MĚSTA

 

             Město potřetí vypsalo participativní rozpočet (500 tis. korun), ve kterém každý občan mohl navrhnout projekt k realizaci. Vybrány byly 3 projekty: Cyklohub u cyklostezky, Vánoční stezka zámeckým parkem a Místo pro setkávání u KD Želivec. Projekty jsou již hotové. Proběhlo dokončení projektů z roku 2022: Doplnění dětského hřiště v Nesměřicích; Ping pongový stůl a Workoutové hřiště v Lesní ulici; Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem a Doplnění hřiště u cyklostezky. Na rok 2024 jsme vyhlásili participativní rozpočet s částkou 500 tis. Kč. V únoru a březnu se těšíme na Vaše nápady.

Do města míří nová firma. V průmyslovém areálu Jih u kruhového objezdu staví firma Coffee Limit pražírnu kávy.

Na Malostranském náměstí byl slavnostně odhalen památník Miladě Horákové, která do našeho města v mládí jezdila.

Město má připravený projekt fotovoltaických elektráren. Ty postavíme na střeše školní jídelny, ZŠ a MŠ Na Pohoří, technických služeb a bytového domu za hotelem Zruč. Ve výběrovém řízení vyhrála společnost Lunek, která celé dílo provede za 14 mil. Kč. Na projekt se podařilo získat dotaci ve výši 6 mil. Kč.

Cyklohub u cyklostezkyDrobnosti - nový držák na konveVyhlídka Nade MlejnkemPamátník Milady HorákovéPražírna kávy nad ZručíNový altánek u domu s pečovatelskou službouZastávka u Densa po rekonstrukciU cyklostezky

PODÁNO 25 ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Podali jsem 25 žádostí o dotace do různých fondů. V 18 případech nám žádosti byly schváleny a celkem jsme tak získali 21 mil. Kč. Ve čtyřech případech nám žádosti byly zamítnuty a u tří zatím neznáme výsledek. Obdržené peníze směřují zejména do pečovatelské služby, školství, na výstavbu fotovoltaických elektráren či veřejného osvětlení. Radost nám udělala dotace na další etapu oprav našeho zámku a na počítačovou učebnu v naší škole. Vše si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

 Město vypsalo granty na podporu spolků, kultury, sportu apod. Mezi 60 projektů bylo rozděleno téměř 2 mil. Kč.

 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

ROK 2024 FINANČNĚ ZAJIŠTĚN

 

Zůstatek na konci roku 2023 na účtech města je ve výši 93,8 mil. korun. Máme tak vytvořenou dostatečnou finanční hotovost na investiční projekty a provoz města nejen na rok 2024.

Závazky města činily na konci roku 2023 včetně úroků 25,7 mil. korun. Město má dva úvěry. Starší s pevným úrokem 0,57 %, kde zbývá doplatit částku ve výši 4,8 mil. korun. Poslední splátka bude v roce 2025. U nového úvěru s pevným úrokem 1,09 % zbývá doplatit 20,9 mil. korun.  Poslední splátka je v roce 2031.

V roce 2023 jsme zaplatili na všech splátkách 6,3 mil. korun a v roce 2024 zaplatíme 6,2 mil. korun. Volné finanční prostředky město vložilo na termínovaný vklad a provozní prostředky částečně na spořící účet, díky čemuž jsme získali na úrocích 3,4  mil. Kč.

Audit na hospodaření města z Krajského úřadu proběhl bez závad.

 

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU A TSSM

 

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 2 500 úkonů. Bylo uzavřeno 55 manželství, 7 církevních sňatků. Evidovali jsme 22 narozených dětí, 79 úmrtí, 84 přistěhovaných a 99 odstěhovaných občanů. Nejstaršímu občanovi je 96 let.

         Na úřad se podařilo zajistit již delší dobu neobsazené pozice vedoucí ekonomického odboru a referentku na stavební úřad.

Zprovoznili jsme Portál občana, který najdete na webových stránkách města. Cílem portálu je umožnit občanům řešení většiny požadavků k jednotlivým životním situacím, které vyřizuje náš městský úřad, z pohodlí domova. Jedná se například o přihlášení k svozu komunálního odpadu, přihlášení psa do evidence obce, žádost o povolení kácení stromu, žádost o zábor veřejného prostranství. Najdete zde i online formuláře k záležitostem souvisejícím se změnami v evidenci obyvatel jako je přihlášení k trvalému pobytu, evidence adresy pro doručování apod., dále pak i speciální agendy jako podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města či návrh na zařazení projektu do participativního rozpočtu města. Portál je živou strukturou a postupně bude doplňován.

Více než čtyři roky komunikujeme s občany přes moderní aplikaci Munipolis. Jsme rádi, že se k odběru informací přihlásilo přes 1 500 uživatelů. Úřední informace nebo pozvánky na kulturní a sportovní akce se zasílají e-mailem nebo do aplikace v mobilu. V krizových situacích můžeme zasílat i SMS. Munipolis slouží k oboustranné komunikaci. Můžete nám nahlásit závady ve městě nebo vyjádřit svůj názor v anketách, které rozesíláme. Pokud jste se ještě nepřihlásili k odebírání novinek, neváhejte a zaregistrujte se: https://mesto-zruc.munipolis.cz/. Registrační formulář si také můžete vyzvednout v kanceláři starosty, rádi vám s jeho vyplněním pomůžeme.

 

Pečovatelskou službu v roce 2023 využilo celkem 76 občanů. Zajišťovalo ji 9 pracovníků - 7 pracovníků v sociálních službách z toho 5 pečovatelek na plný úvazek a 2 pečovatelky na dohodu o provedení práce, 1 sociální pracovnice a 1 pradlena. Celkem pečovatelky provedly cca 26 tis. úkonů. Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu. Na konci roku město koupilo nový automobil pro potřeby pečovatelské služby, který umožňuje převoz vozíčkářů nebo většího množství klientů. Jedná se o devítimístný elektromobil s plošinou za 1,9 mil. Kč.

Sociální pomoc byla poskytnuta 242 občanům. Veřejné opatrovnictví jsme vykonávali v loňském roce pro 4 klienty. Senior taxi uskutečnilo 4.237 jízd. Naše město spolupracuje s potravinovou bankou. Získané potraviny pomáhají rodinám s nižšími příjmy, seniorům, rodičům samoživitelům či lidem bez domova. Přestupková komise řešila 65 případů.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zaměstnanci TSSM města se starali o komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář, dětská hřiště, zeleň, městské byty, budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení. TSSM se zároveň podílí na investičních akcí města (např. výměna dopadových ploch na dětském hřišti, či část parkovacích míst u zdravotního střediska), dohlíží na jejich realizaci a kolaudaci. Pro město zajišťují službu kurýra, drží zimní pohotovost a pohotovost na havárie v budovách města, sváží odpad z městských košů, velkoobjemový odpad a bioodpad a provozují městskou prádelnu, do které byl zakoupen nový mandl. Zároveň udržují vozový a strojní park města v počtu 34 automobilů a strojů. Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový zametací stroj a příkopové sekací rameno. Při správě nebytových prostor bylo provedeno 1113 úkonů a při správě bytů 339. Mimo pravidelné činnosti provedly zajištění mobiliáře na kulturní akce – 49krát, instalaci nové vánoční výzdoby, technicky zajišťovali prezidentské volby a realizaci některých projektů participativního rozpočtu.

Zároveň poskytovaly placené služby pro firmy a občany. Ve spolupráci s jednotkami dobrovolných hasičů zasahovali při vánoční povodni Sázavy – stavěli protipovodňové zátarasy.

Městskou policií byl i v roce 2023 zabezpečován nepřetržitý provoz v počtu 7 strážníků. Celkem městská policie evidovala v průběhu roku 860 událostí, z toho nejvíce bylo výjezdů na monitorované objekty, celkem 118 událostí a žádosti o pomoc 126 událostí. Strážníci byli o pomoc žádáni občany v nejrůznějších životních situacích, asistovali vnitřním odborům města, policii ČR a dalším orgánům při jejich činnosti. Dále strážníci spolupracovali se zaměstnanci města při vyřizování záležitostí s vraky a odloženými vozidly, odhalovali a projednávali vybrané přestupky, prováděli odchyt psů, vyjížděli na signály pultu centrální ochrany a ke klientům sdružení Život Plus. V uplynulém roce strážníci opětovně prováděli výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti se žáky základních škol. Dále byly uskutečňovány besedy a ukázky činnosti městské policie pro žáky základních i mateřských škol.

Krom technického vybavení městské policie strážníci využívali ke své činnosti i městský kamerový systém. V průběhu roku byly do kamerového systému zahrnuty kamery v zámeckých expozicích, na sklonku loňského roku došlo k rozšíření kamerového systému a pořízení nového serveru. V současnosti městský kamerový systém včetně zámeckých expozic čítá 31 kamer na 9 stanovištích.  Na letošní rok je plánováno další rozšíření kamerového systému o nová stanoviště.

Nové vozidlo pečovatelské službySekací ramenoNový zametací stroj městaNový mandl městské prádelnyDemolice bývalé čistírny u domu s pečovatelskou službouNoční zásah hasičů při povodniVánoční povodeň 372 cm

RADA A ZASTUPITELSTVO

 

         Rada našeho města měla v roce 2023 celkem 25 zasedání a projednala 350 záležitostí. Zastupitelstvo zasedalo devětkrát a přijalo 76 usnesení.

Na závěr děkujeme všem zaměstnancům města, našim dodavatelům, radním a zastupitelům za jejich práci. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali po celý rok a za trpělivost při realizaci investic v našem městě.

 

Přejeme všem pohodový a dobrý rok 2024. 

Martin Hujer a Pavel Vrzáček

 

Aktuální informace 26. 1. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 8. 1. 2024

Radní schválili (vybíráme):

- jmenovat do funkce vedoucího odboru sociálních věcí Dagmar Janatovou, DiS.

- jednací řád bytové komise ačleny bytové komise pro přidělování bytů krizových, sociálních a bytů v domě zvláštního určení ve složení: Dagmar Janatová, DiS., Anna Borková, DiS., Mgr. Kristýna Jirkovská

- objednat aukční prodej zametacího vozu prostřednictvím firmy Veacom s. r. o.

 

2. ZAPOJTE SE DO ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Do 15. 3. 2024 můžete podávat své návrhy na projekty a zasáhnout tak do současné rozvojové politiky města

Pravidla zapojení   Žádost  

 

3. VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR V ANKETĚ -  VÝSTAVBA PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ

https://www.munipolis.cz/app/anketa/zrucske-koupaliste

 

4. PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Zámecké sklepení 

FFFF

 

Nová třída školky

GGGGG

 

5. ZRUČSKÉ NOVINY BUDETE MÍT NA VÝDEJNÍCH MÍSTECH V PÁTEK 2. 2. MEZI 13 A 14 HODINOU

 

6. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD INFORMUJE O VÝBĚROVÉM ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

F

7. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA ZRUČ NAD SÁZAVOU

C

 

8. ZRUČNÉ DOBROTY PŘIJMOU OBSLUHU KAVÁRNY

D

 

9. ZŠ ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ A POHÁDKOVOU CESTU PŘEDŠKOLÁKŮ

FD

 

10. SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

s

 

11. KOTELNICKÝ BLEŠÁK

D

 

12. ČISTÍME STOLPERSTEINY NA KUTNOHORSKU

H

 

13. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DFDDDv

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 5. 1. 2024

1. POVODEŇ VE MĚSTĚ

Povodeň ve městě ve dnech 24. 12. - 29. 12. 2023 byla největší od roku 2006. V roce 2006 Sázava vystoupala na 496 cm a na konci loňského roku to bylo 372 cm. Protipovodňová zeď ochránila náměstí MUDr. Svobody včetně nemovitostí u železničního náspu. Velké poděkování dobrovolným a profesionálním hasičům, zaměstnancům našich technických služeb a městské policii za jejich práci při povodni.

Nejvyšší hladina Ostrovského potokaNejvyšší hladina řeky byla 372 cmNoční čerpání vodyPo opadnutí vodyPo povodniProtipovodňová opatření pod zámkemProtipovodňové opatření v Nábřežní uliciU mostu DomahořZámek při povodníchBešzpečností přelilv rybníku Na RybárněProtipovodňová opatřeníí v Průmyslové ulici

 

2. CYKLOSTEZKA ZAPLAVENÁ PŘI POVODNÍ JE JIŽ PŘÍSTUPNÁ

 

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA NA KONCI ROKU 2023

Hospodaření je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2024. Rezerva rozpočtu 2024 ve výši 55,6 mil Kč.

 

4. BUDOVÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ JE VE SVÉ DRUHÉ FÁZI

WS

 

5. ÚPLNÁ ODSTÁVKA VODY NA DUBINĚ

VHS Vrchlice Maleč, a. s., informuje, že dne 11. 1. 2024 v době od 8:00 do 16:00 hodin v obci Dubina dojde k úplné odstávce vody z důvodů nového napojení přivaděče do obce Želivec. Náhradní zásobování bude zajištěno malou cisternou u č. p. 14.
 
 

6. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Centrin CZ, s. r. o., přijme pečovatelku, zdravotní sestru a kuchařku. 

DDD

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DSDDD

Příjemně prožitý první víkend v roce 2024 přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 15. 12. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 11. 12. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na instalaci fotovoltaiky na veřejné budovy města,

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na přípravu projektové dokumentace na vodácké vývaziště a zlepšení zázemí pro cyklisty,

- jmenování redakční rady Zručských novin: šéfredaktorka Bc. Andrea Pacalová, členové: PhDr. Josef Förster, Kateřina Koubská, Ing. Jiří Říha, Bc. Ludmila Vlková, MgA. Kateřina Kmínková,

- akční plán města na roky 2024 - 2026,

- rozpočet města na rok 2024,

- delegovat radě města pravomoc schválit poslední rozpočtové opatření města za rok 2023,

- delegovat radě města do 31. 12. 2023 obnovovat vkladový účet vedený u bankovních institucí.

2. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2024 SCHVÁLEN

Největší investice a opravy:

1. Oprava komunikací (Horní, Zámecká, Prostřední atd.)  16 mil.

2. Fotovoltaické elektrárny města                                           14 mil.

3. Výměna svítidel VO II. etapa                                                  7,3 mil.

4. Zručský zámek ožívá IV. etapa                                              5,6 mil.

5. Odborné učebny ZŠ                                                                 5 mil.

6. Dokončení třídy MŠ                                                                 3,7 mil.

7. Oprava střechy ZŠ                                                                     3,5 mil.

 

3. ZAPOJTE SE DO ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Pravidla pro zapojení  

Formulář žádosti  

 

4. OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Informujeme veřejnost, že městský úřad bude v pátek 22. 12. a 29.1 2. otevřen pouze do 12 hodin.

 

5. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Oprava lihovaru dokončena

dd

Práce na výstavbě nové třídy školky pokračují

gg

Nový mandl v městské prádelně a nová vrata ve sportovní hale

fj

Nové auto pro pečovatelskou službu

v

 

6. INFORMACE VHS O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2024

Více informací

 

7. NABÍDKA POMOCI LIDEM, KTEŘÍ SE DOSTALI DO TÍŽIVÉ FINANČNÍ SITUACE

Více informací  

 

8. FIRMA WIKOV NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ

dd

 

9. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Prodej vánočních stromků na nám. MUDr. J. Svobody bude probíhat od úterý  12. 12. do úterý 19. 12., ve všední dny od 13:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. 

D

 

10. VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

D

 

11. BETLÉMSKÉ SVĚTLO VE ZRUČI

C

 

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

GTVVVDV

 

Příjemně prožitý předvánoční čas přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 1. 12. 2024

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27. 11. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- uzavřít dodatek ke smlouvě o zajištění obědů pro seniory se společností Centrin CZ, s. r. o.;

- rozpočet na rok 2024 příspěvkových organizací a střednědobý výhled na roky 2024 - 2026;

- pravidla participativního rozpočtu na rok 2024;

- zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu v ulici 1. máje, č. p. 9 (prostory po poště);

- uplatnit index míry inflace za rok 2023 vyhlášený Českým statistickým úřadem do nájemních smluv (byty, nebytové prostory), počínaje 1. 3. 2024;

- měsíční úplatu za poskytování vzdělávání v mateřských školách ve výši 500 Kč/žáka a měsíční úplatu za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině ve výši 100 Kč/žáka, s účinností od 1. 1. 2024;

- záměr na realizaci vstupního a rezervačního systému na sportovním areálu;

- dodatek ke smlouvě o dílo na zvýšení kapacity MŠ Na Pohoří s firmou ATOS spol. s r. o.;

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 11. 12. 2023

Program

 

3. ZRUČSKÉ NOVINY - DVOJČÍSLÍ LISTOPAD A PROSINEC BUDOU NA ODBĚRNÝCH MÍSTECH 15. 12. 2023

 

4. VE STŘEDU 29. 11. 2023 PROBĚHL DALŠÍ DÍL POŘADU KŘESLO PRO HOSTA S HOSTEM JANEM KOLLEREM

Fotogalerie

 

5. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB KOTELNA PŘIJME NOVÉHO PRACOVNÍKA

Více informací

 

6. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Zručský dvůr

Práce na opravě bývalého lihovaru končí. Pokládá se nová krytina na objekt bývalé kotelny. Došlo na výměnu dvou vstupních dveří a opravily se další části fasády.

dd

Zručský zámek ožívá - IV. etapa

Bouracími pracemi začala další etapa oprav našeho zámku. Jedná se sklepní prostory bývalé „Vinárny pod zámkem“. Sklepní prostoryse vyčistí. Opraví se fasáda, podlahy elektroinstalace, vymění se vodovodní potrubí do letního kina a další.

cDcccc

Nová třída mateřské školky

Práce na nové třídě školky se posunuly do závěrečné fáze. Začaly obkladačské práce, je instalováno topení a probíhají závěrečné práce na omítkách.

ddd

Rekonstrukce prostor městského úřadu dokončena

Patro zručského zámku, kde sídlí městský úřad, prošlo rekonstrukcí: přelakování všech podlah, natření oken a celková výmalba. Všechny kanceláře jsou již v provozu.

S

 

7. V NEDĚLI 3. 12. SE SLAVNOSTNĚ ROZSVÍTÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK A VÁNOČNÍ STEZKA PARKEM

DDDDD

 

8. POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU,  ADVENTNÍ TRHY A VÁNOČNÍÉ PROHLÍDKY ZÁMKU

dd

 

9. POZVÁNKA NA DALŠÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

FFFFFFDd

 

Krásný začátek adventu přeje za kancelář starosty Martin Hujer a Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 24. 11. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 11. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- darovací smlouvu na dar ve výši 14 784 Kč, který bude použít na úhradu nákladů města spojených s realizací pomníku Dr. Milady Horákové ve městě;

- otevřenou výzvu k podání nabídek na zřízení kluboven v části prostor PČR ve Spolkovém domě;

- schvaluje smlouvu o dílo na novostavbu vodovodních přípojek do Želivce s firmou Stavitelství Řehoř, s. r. o.;

- kupní smlouvu na pořízení kompostérů s firmou Jelínek - Trading spol. s r. o.;

- zveřejnit výběrové řízení v uzavřené výzvě na pořízení štěpkovače;

- dodatek č. 7 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele se společností FCC ČR, s. r. o.,;

- dodatek č. 1 o koordinaci svatebních obřadů s firmou Svatba IN, s. r. o.;

- vypsat výběrové řízení na dodávku vybavení nové třídy mateřské školy v rámci uzavřené výzvy.

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20. 11. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;

obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku z pobytu, ze psů, za užívání veřejného prostranství;

- nákup pozemku p. č. 1103/3 v k. ú. Zruč nad Sázavou;

- dohody o úhradě nákladů města za výstavbu vodovodních přípojek v obci Želivec s jednotlivými vlatníky nemovitostí;

- přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci odborných učeben v základní škole;

- rozpočtové opatření města č. 8;

 

3. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Dětské hřiště prošlo obnovou

dd

 

Oprava smuteční síně dokončena

d

Práce na nové třídě školky pokračují

d

Střechy bývalého lihovaru po rekonstrukci

d

Zbývá dokončit střechu bývalé kotelny

d

Práce na rekonstrukci prostor kanceláří městského úřadu probíhají

d

Nové vozidlo pro pečovatelskou službu

f

Instalace vánočního stromu 

r

 

4. NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BUDE PROBÍHAT BEZPLATNÉ MĚŘENÍ GLYKEMIE

d

5. PRONÁJEM PROSTOR PO ORDINACI MUDr. JAREMENKA

Více informací: 

e_download.php?file=data/editor/1858cs_1.pdf&original=Pron%C3%A1jem%20ordinace%20po%20MUDr.%20Jaremenkovi.pdf

 

6. PRODEJ VÍNA NA NÁMĚSTÍ MÍRU

d

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDDDDDDDDDDD

Příjemně prožitý poslední listopadový víkend letošního roku přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 9. 11. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30. 10. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- upravit pravidla participativního rozpočtu na rok 2024;

- uspořádat lampionový průvod "Svatomartinská světýlka" na pozemcích města dne 8. 11. 2023;

- podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na XXIV. historické slavnosti;

- vyhlásit podávání návrh na udělení Ceny města v roce 2024 a Sportovního výkonu za rok 2023. Více informací 

- plán zimní údržby na období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024;

- podat žádost o dotaci na III. etapu výměny veřejného osvětlení do programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu, zpracování žádosti zajistí firma Envipartner, s. r. o.;

- dodavatele osvětlovací techniky do Spolkového domu - firmu Art Lighting Production, s. r. o.;

- v rámci uzavřené výzvy obeslat dodavatele na výstavbu vodovodních přípojek v Želivci;

 

2. NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA JE MOŽNÉ POSLECHNOUT SI AUDIO ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Odkaz

 

3. DOPORUČENÝ TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE JE DO 15. 11. 2023 

Více informací

 

4. V SOBOTU 11. 11. BUDE V OD TESCO PROBÍHAT POTRAVINOVÁ SBÍRKA

d

5. OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ NA POHOŘÍ

FFF

 

6. VÝSTAVBA PRAŽÍRNY KÁVY

D

 

7. PROBÍHAJÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI STŘECHY LIHOVARU 

R

 

8. PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ŽELIVCI

Dne 13. 11. od 7:30 do 13:30 hodin dojde k plánované odstávce elektrické energie v Želivci u čísel popisných 23 a 29. 

 

9. MUDR. BARÁK INFORMUJE O NOVÉ APLIKACI NA OBJEDNÁVÁNÍ

D

Mudr. Barák dále prosí pacienty, kteří jsou nachlazeni nebo mají respirační nemoci, aby nosili roušky. 

 

10. SPOLEČNOST SAMPLEWORLD PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

F

 

11. PRODEJ OVOCNÝCH DŘEVIN NA NÁMĚSTÍ MÍRU - SOBOTA 11. 11. 2023

D

 

12. VINAŘSTVÍ HOLÁNEK PŘIJEDE NA NÁMĚSTÍ MÍRU S POJÍZDNOU VINOTÉRKOU

- pátek 10. 11. 2023 v době od 19,25 do 19,45 hodin.
 
 

13. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DdDDDDFdDD

 

14. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Dd

Oddíl fotbalu TJ Jiskra zve v sobotu 11. 11. 2023 na domácí fotbalový zápas. Muži A budou hrát proti týmu TJ Sokol Kaňk.

Muži oddílu házené budou v neděli 12. 11. 2023 od 11 hodin hrát ve sportovní hale proti celku Sokol Úvaly B. 

 

Příjemné dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 26. 10. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 23. 10. 2023

Zastupitelé schválili:

- příspěvek na opravu antukových tenisových kurtů ve výši 750 tis. Kč v případě získání       

    dotace (celkové náklady akce 5,1 mil. Kč)

- příspěvek na opravu povrchu hřiště házené ve výši 400 tis. Kč v případě získání dotace

    (celkové náklady akce 2,2 mil. Kč)

 

2. INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY VE MĚSTĚ

Práce na opravě bývalého lihovaru ve Zručském dvoře 

Rekonstrukce poslední střechyLaťování

Práce na nové třídě MŠ - podlahy

Nové podlahy školky

Cyklohub - stojan na opravy kol - na cyklostezce

Vylepšení cyklostezky

Stůl na stolní tenis v Lesní ulici

Vylepšení dětského hřiště v Lesní ulici

Výměna povrchu části Nové ulice

Nový asfaltový koberec

Výměna povrchu části ulice Okružní

Nový asfalt položenU křižovatky s Revoluční ulicí

Teplovod v ulici Družstevní opraven

Oprava teplovodu před zimou

Nový hromosvod v naší základní škole

Nový hromosvod

Nové oplocení v areálu ZŠ

Plot bude oddělovat sportovní areál

Demolice čistírny u domu s pečovatelskou službou (DPS)

 Odstranění ČOV

Altánek u DPS

Nový altánek

3. HLEDÁ SE PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PEDIATR, OČNÍ A CHIRURG DO ZRUČE

Město Zruč nad Sázavou - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

Praktický lékař do města

 

4. POZVÁNKA NA AKCE

Křeslo pro hostaPartyKino pro dětiKino pro dospěléPřednáškaNoční pochodDivadloBistro na stadionu VýstavaTýden sběruVánoční skřítekZájezd do VídněPřehled listopadových akcíTvoření Advent ve ZručiPozváni do zámecké galerie

 

Pěkný zbytek měsíce října přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 20. 10. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 9. 10. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- nákup pozemků p. č. 1102/20, p. č. 1102/21, 1102/18, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou - v lokalitě Rákosí;

- zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města a komisi pro posouzení individuálních dotací ve složení: Mgr. Dana Radilová, Lenka Turková, Mgr. Martina Fialová;

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16. 10. 2023

Radní schválili (vybíráme)

- smlouvu o výpůjčce cechovního obrazu uzavřenou s Milanem Kožíškem;

- nájemní smlouvu na jednodenní pronájem tří zámeckých místností uzavřenou s Lenkou Konečnou;

- vypsání výběrového řízení na dodávku kompostérů a štěpkovače a další etapu obnovy místních komunikací;

- organizátora výběrového řízení - firmu MA projekt, spol. s r. o., na dodávku v rámci akce "Zvýšení kapacity mateřské školy Na Pohoří";

- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře s firmou VITA software, s. r. o.;

- dohodu o ukončení smlouvy o dílo na akci "Přístřešky na TO a KO sídliště Na Pohoří";

- smlouvu o reklamě a propagaci s firmou ČEZ, a. s., na vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromečku;

 

3. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 23. 10. 2023 VE SPOLKOVÉM DOMĚ

V pondělí 23. 10. se ve Spolkovém domě od 18,30 hodin bude konat jednání zastupitelstva.

Program (83.5 kB)

 

4. BYLY VYPSÁNY INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Doporučený termín pro podání žádostí o dotace je do 15. 11. 2023.

Více informací

 

5. VE DNECH 20. 10. A 21. 10. PROBĚHNE SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Více informací (145.43 kB)

 

6. LÉKÁRNA PRIMAVERA V NOVÉ ZRUČI BUDE MÍT OD 23. 10. DO 29. 10. ZAVŘENO

P

 

7. SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ BUDOU VE MĚSTĚ ZAJIŠŤOVAT REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

U

 

8. FIRMA VARIEL, a. s., PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

I

 

9. DOMOV PRO SENIORY CENTRIN PŘIJME ÚDRŽBÁŘE

U

10. V SOBOTU 21. 10. PROBĚHNE SETKÁNÍ SENIORŮ

J

 

11. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Oprava smuteční síně dokončena

o

Práce na opravě bývalého lihovaru ve Zručském dvoře stále probíhá

pu

Rekonstrukce kanceláří městského úřadu - odbor vnitřních věcí

u

Pokračují práce na nové třídě MŠ

zz

Oprava vjezdu do areálu bývalého Sázavanu

i

Obnovený retardér u ZŠ

u

Oprava stezky v zámeckém příkopu

o

Nové herní a opravené herní prvky na dětském hřišti

pporu

Můžete přispět na obnovu dětského hřiště

io

Oprava letního kina

i

Vodovod do Želivce - práce probíhají na hlavních rozvodech
Nová Ulice – výměna části povrchu od křižovatky s ulicí Zahradní
Okružní ulice – výměna části povrchu nedaleko od křižovatky s Revoluční ulicí

 

12. ODBOR KULTURY ŠKOLSTVÍ A SPORTU POŘÁDÁ ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

O 

 

13. NÁBOR DĚTÍ DO PŘÍPRAVKY STOLNÍCH TENISTŮ - DĚTI VE VĚKU  5 - 7 LET

U

 

14. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

zPPUIuP

 

Pěkné podzimní dny za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 6. 10. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25. 9. 2023

 Radní schválili (vybíráme)

- smlouvu o převodu k investorství k novostavbě tlakové kanalizace na Dubně s VHS Vrchlice Maleč. , a. s.. DO 

. - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 1113 (bývalý lihovar . ve Zručském dvoře) s firmou Status stavební, a. s.

- zveřejnit záměr na prodej speciálního komunálního automobilu Mercedes-Benz nástavba Scarab - zametací vůz

- vypsat výběrové řízení na instalaci fotovoltaické elektrárny na veřejné budově

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - SPOLKOVÝ DŮM - 9. 10. 2023 OD 18 HODIN

XX

 

3. V PONDĚLÍ 9. 10. BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODU UZAVŘENA POKLADNA, EKONOMICKÝ ODBOR A ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Omlouváme se za případné problémy způsobené rekonstrukcí prostor městského úřadu. Práce potrvají do konce listopadu.

 

4. OPRAVA STŘECHY LIHOVARU STÁLE PROBÍHÁ

DDD

 

5. FASÁDA SMUTEČNÍ SÍNĚ DOKONČENA

DDD

 

6. V PÁTEK 6. 10. A SOBOTU 7. 10. PROBĚHNE SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK

D

 

7. FIRMA CENTURY 2000 NABÍZÍ MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU

d

 

8. DO KŘESLA PRO HOSTA PŘÍŠTĚ USEDNE NOVINÁŘKA A VÁLEČNÁ REPORTÉRKA PETRA PROCHÁZKOVÁ

D

 

9. VIDEO Z AKCE ZE 16. 9. - DO MĚSTA PŘIJELA PARNÍ LOKOMOTIVA

Parní lokomotivou z Kácova do Zruče

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDDDDDxD

Pěkný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 20. 9. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 11. 9. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

obsah změny č. 6 územního plánu města

- rozpočtové opatření města č. 6

-přijetí dotace z Ministerstva životníého prostředí na pořízení kompostérů pro občany města

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 12. 9. 2023

Radní schválili (vybíráme)

- výsledek výběrového řízení na zakázku "Sázavan vjezd" a uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o.

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury na krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby Česká vize 2024

 

3. MĚSTO NABÍZÍ SOCIÁLNÍ BYTY

D

 

4. POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

d

 

5. POKRAČUJÍ PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY A LIHOVARU, NOVÁ ATRAKCE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

ddddd

6. RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ POŘÁDÁ BAZÁREK

D

 

7. VE SPOLKOVÉM DOMĚ PROBÍHÁ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

S

 

8. V SOBOTU 16. ZÁŘÍ DO MĚSTA PŘIJELA PARNÍ LOKOMOTIVA

Krátké video z akce

Fotogalerie

 

9. ZÁMEK A PARK Z DRONU

Video

 

10. LESNÍ KLUB KAPKA A KAPIČKA NA ZKOUŠKU

D

 

11. WIKOV PŘIJME ZAMĚSTNANCE

D

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

dDDD

 

Příjemné podzimní dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 8. 9. 2023

1. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELTVA MĚSTA

Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 11. 9. v kulturním domě na Dubině od 18 hodin.

Program (96.58 kB)

 

2. POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI O PODOBĚ KOUPALIŠTĚ VE MĚSTĚ

Diskuse se uskuteční v pondělí 18. 9. v 18 hodin ve spolkovém domě. 

D

 

3. FIRMA VŠEOBECNÝ LÉKAŘ HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE DO ZRUČE NAD SÁZAVOU

D

 

4. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Oprava střechy lihovaru

ds

Práce na vodovodu v Želivci

dd

Oprava smuteční síně

cy

Rekonstrukce aktrakcí na dětském hřišti

dd

Rekonstrukce kanceláří městského úřadu pokračuje

d

 

5. OBČANSKÁ CHARITA KUTNÁ HORA (STŘEDISKO RACEK) OTEVŘELA PORADNU VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Do poradny může přijít každý, kdo se potýká s náročnou životní situací (hledání práce, řešení dluhů, informace v sociální oblasti apod). Poradenství je poskytováno bezplatně. 

d

 

6. V SOBOTU 16. 9. OSLAVÍME NA NÁDRAŽÍ VE STARÉ ZRUČI 120. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ POSÁZAVSKÉ DRÁHY V ÚSEKU KÁCOV  - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Jízdenky z Kácova do Zruče a zpět si můžete zakoupit v infocentru zámku. Počet jízdenek je omezen.  Od 10 hodin je na nádraží připraven kulturní program s prohlídkou lokomotivy, hraje kapela Třehusk. 

d

 

7. VÍKENDOVÁ SNÍDANĚ S NOVOU - ZÁZNAM

V sobotu 3. 6. 2023 ve Zruči nad Sázavou natáčela TV Nova Víkendovou snídani. Divákům byl představen zámek, Příběh řeky Sázavy i Vodácké muzeum. 

Odkazy najdete zde: https://www.zamek-zruc.cz/D

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DDDsssfxxD

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 30. 8. 2023

 

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28. 8. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- vybrána firma Archatt, s.r.o. na akci Zručský zámek ožívá IV. etapa v ceně 5,6 mil. Kč

- darovací smlouvu ve výši 5 tis. Kč s firmou Polysan - děkujeme

- přijetí příspěvku ve výši 235 tis. Kč od Eduzměny pro naši ZŠ - děkujeme

- aktualizaci metodického pokynu na veřejné zakázky

- rezervaci bytu pro budoucího lékaře

- podání žádosti o dotaci na cestovní ruch

- smlouvu na audit dotace pro pečovatelskou službu

2. PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY - PŘÍČKY

Příčky ve školce 1Příčky ve školce 2Příčky ve školce 3Příčky ve školce 4Příčky ve školce 5Nová kanalizační přípojka pro třídu školky

3. OPRAVA LIHOVARU VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Celkový pohled na lihovarDozdění Nový krov střechyVnitřek lihovaruBývalá kotelna lihovaru

4. OPRAVA FASÁDY SMUTEČNÍ SÍNĚ SKONČÍ V ZÁŘÍ

Zvolená barevná kombinace fasádyPřed pokládkou dlaždic na schodištěNová část opěrné zdiOdvodněníPohled na smuteční síň odspodu

5. REKLAMACE ODTOKU VODY V  ULICI NA POHOŘÍ - FIRMA OPRAVÍ

Bude probíhat za provozu ve čtvrtek a pátek tento týden. Část komunikace se odfrézuje a znovu zaasfaltuje.

6. RŮZNÉ

Údržba zeleně pod zámkemNový hřbitovPráce na renovaci zámku pokračují

7. POZVÁNKA NA KUTTURNÍ AKCE

Poslední letní kinoFestival VýstavaV galeriiTvořeníKřeslo pro hosta

 

Pěkný zbytek srpna  přeje Martin Hujer

 

 

 

Aktuální informace 11. 8. 2023

 

1. VODOVOD Z DUBINY DO ŽELIVCE AKTUÁLNÍ FOTO

Práce  pokračují na připojení v Dubině a  v samotném Želivci.

Výkres budování vodovodu do Želivce - zelené hotovéKřížení vodovodu se silnicí na LipinuVodovodní trubky na připojení v Dubině

2. OPRAVA FASÁDY SMUTEČNÍ SÍNĚ FINIŠUJE

Smuteční síň v novém kabátěSmuteční síň odspoduNové stojany a konve na obou hřbitovech

3. BOURACÍ PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY UKONČENY

Školka 1Školka 2Školka 3Školka 4

4. NOVÝ ZAMETÁK  NA ÚDRŽBU MĚSTA

Město koupilo nový velký zametací stroj za 6,3 mil. korun. Předešlý zametací stroj sloužil 14 let.

Nový zametákZameták před akcí

5. ZAČÍNÁ OPRAVA LIHOVARU VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Fasáda, střecha a dozdění

6. VÝSLEDEK REKONSTRUKCE ULICE NA POHOŘÍ

Pohoří 1Pohoří 2Pohoří 3

7. OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO LETOŠNÍ ROK UKONČENY

Město nechalo v červenci opravit části komunikací v ulicích Topolová, Hlohová, Na Skalách a u autobusové zastávky Na Pohoří.

V letošním roce celkovou opravou prošla ulice Přímá, Fibichova, Dvořákova a Na Pohoří.

V  roce 2024 se bude opravovat ulice Horní, Prostřední, Zámecká a 5. května.

Zastávka Na PohoříHlohová uliceTopolová ulice 1Topolová ulice 2Ulice Na Skalách

8. NOVÝ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - STANY A POSEZENÍ NA KULTURNÍ AKCE

Posezení se stanyStany v parku

9. ZÁMECKÝ AREÁL

Další zámecká místnost po rekonstrukci. V parku nám to kvete. Probíhá výběrové řízení na opravu zámeckého sklepení.

Natřená okna a nalakované parketyRozkvetlý park

10. OČNÍ LÉKAŘ NEBUDE ORDINOVAT

Oční lékař informuje, že v pondělí 14. 8. 2023 nebude ordinovat.

 

11. POZVÁNKA DO LETNÍHO KINA 11.8.

11.8.

12. FESTIVAL ZRUČSKÝ BEGBÍTOVÝ ZDUNĚNÍ JIŽ 19.8.

V sobotu 19. 8. 2023 se ve Zručském dvoře uskuteční již 4. ročník festivalu Zručský bigbítový (z)dunění. Na dvou stage vystoupí profesionální kapely, například Arakain, Visací zámek, Doctor Victor, Metallica Beroun a spousta dalších. Nebudou chybět ani domácí kapely, Tres Mundos (Eliška Lenhartová, Karolína Lenhartová a Matylda Fajmanová), Choť topiče. Festival bude zahajovat Felix Pustka, zakončovat afterparty Petra Wajsara. Vstupenky jsou nyní k zakoupení v infocentru, benzině V-Gas, prodejně Obuv – hračky – papírnictví Josef Černý, za pouhých 590 Kč, na místě budou o 200 Kč dražší. Kromě kvalitních kapel je zajištěno skvělé občerstvení, zastřešené posezení v případě nepříznivého počasí a program pro děti.  Více informací na https://www.zrucsky-bigbitovy-zduneni.cz/

Hudební festival ve Zručském dvoře

13. KŘÍDLOVANKA V PARKU 13.8.

Křídlovanka v parku

14. NOHEJBAL A BEACH VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA ZŠ 12.8.

Nohejbalový turnajPlážový volejbal žen

 

Příjemně strávený  víkend a zbytek srpna  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 20. 7. 2023

 

1. NABÍDKA PRÁCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

   STAVEBNÍ ÚŘAD SE PŘESTĚHOVAL ZPÁTKY

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Referent/ka odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí.

Kancelář č.1 stavebního úřadu na zámkuKancelář č.2 stavebního úřadu na zámku

2. PARKOVÁNÍ V ULICI NA POHOŘÍ OD 26.7.

    NÁHRADNÍ PARKOVÁNÍ VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Rekonstrukce ulice Na Pohoří pokračuje asfaltováním. Konečný termín dokončení je 26.7. Ve středu se již bude moci parkovat - po zalití spáry mezi parkovištěm a novou komunikací. Termín může posunout počasí, ale předpověď  je zatím příznivá.

Beton Na Pohoří poslouží jako podklad pro nový asfaltDešťové vpusti prošli rekonstrukcíČást obrubníků byla vyměněnaVálcování podkladní vrstvy asfaltuPrvní asfaltová vrstvaAsfaltový koberecPokládání asfaltuRekonstrukce komunikace u zastávky Na Pohoří

3. VODOVOD Z DUBINY DO ŽELIVCE JIŽ POLOŽEN

Vodovod mezi Dubinou a Želivcem podél komunikace je již hotový. Práce budou pokračovat na připojení v Dubině a začnou se budovat hlavní vodovodní řady v Želivci. Zároveň finišují práce na projektové přípravě přípojek, které se budou stavět v příštím roce.

Vodovod u DubinyÚprava terénu po položení vodovodu

4. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ SE ROZEBÍHÁ

Město vybralo projektanta přírodního koupaliště v lokalitě Rákosí.

Aktuální info ke koupališti

5. REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

V druhé polovině roku proběhne oprava a doplnění našich dětských hřišť.

Modernizace dětských hřišť

6. MALOVÁNÍ, PODLAHY A NÁTĚR OKEN MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Práce ukončeny v kanceláři tajemnice a aktuálně probíhají v kanceláři starosty.

Dokončená kancelář tajemnice městaNatírání oken v kanceláři starosty

7. OPRAVA FASÁDY NA ŠKOLE A ÚDRŽBA ZELENĚ V AREÁLU ŠKOLY UKONČENA

Fasáda po opravěHotovoZeleň u školy

8. BOURACÍ PRÁCE NA NOVÉ TŘÍDĚ ŠKOLKY

Všechny bourací práce proběhnou o prázdninách.

Bourání v budoucí školcePráce provádí ledečská firma AtosDoprava suti do kontejneru

9. POSILY NA ÚDRŽBU MĚSTA - SEKACÍ RAMENO A ČISTIČ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ

Nové sekací rameno Pomocník na údržbu zeleněPomocník na údržbu dešťových vpustí

10. DROBNOSTI V ŽELIVCI

Oprava škarpy nedaleko rybníkuOprava schodů u kulturního domu v Želivci

11. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17. 7. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- nákup nového zametacího vozu na údržbu města od firmy A -TEC servis s. r. o. za 6,3 mil.     korun

- opravu dešťových vpustí v ulici 1. máje a Na Pohoří

- vypsání výběrového řízení na akci Zručský zámek ožívá IV. etapa

- pojištění turniketů v zámeckém areálu

- přijetí daru na obědy pro děti

- nákup sporáku a předokenních rolet pro MŠ Na Pohoří

12. POZVÁNKA DO LETNÍHO KINA 21.7. a 22.7.

21.7.22.7.

 

Příjemně strávený  víkend a zbytek léta  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 14. 7. 2023

 

1. UZAVŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU 17.7.

Odbor stavebního úřadu bude z technických důvodu  v pondělí 17. 7. 2023 uzavřen.

2. REKONSTRUKCE ULICE NA POHOŘÍ do 22.7.

Rekonstrukce ulice Na Pohoří pokračuje. Přiložen harmonogram prací, které skončí 22.7.  Společně s ulicí projde rekonstrukcí část komunikace autobusové zastávky. Zastávka bude přesunuta k přilehlému chodníku.

Podrobné informace najdete: Rekonstrukce ulice Na Pohoří - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

Harmonogram opravUlice před rekonstrukcíVýměna některých obrubníků

3. MALOVÁNÍ, PODLAHY A NÁTĚR OKEN MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Práce ukončeny v kancelářích stavebního úřadu. Aktuálně probíhají v kanceláři tajemnice a starosty.

Stavební úřadStavební úřad se stěhuje zpátkyPráce v kanceláři tajemnice

4. NOVÉ ATRAKCE NA ZAHRADĚ ŠKOLKY NA POHOŘÍ

1234567

5. OPRAVA FASÁDY NA ŠKOLE

Oprava fasády u vstupu do školy

6. ÚDRŽBA ZELENĚ V AREÁLU ŠKOLY

Ošetření lipové aleje

7. LETNÍ KINO PŘIPRAVENO

Letní kino po údržběLetní kino 2023

8. VÝSTAVBA NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKY ZAHÁJENA

Prostory nad školní jídelnou před rekonstrukcí

Více informací: Třída školky Na Pohoří - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)

9. FASÁDA SMUTEČNÍ SÍNĚ

Práce na fasádě pokročilyBílá a šedivá

10. OPRAVA PROPUSTKŮ V NESMĚŘICÍCH UKONČENA

Opravený propustek přes hlavní silnici

11. PRÁCE NA VODOVODU DO ŽELIVCE PROBÍHAJÍ DLE HARMONOGRAMU

Vodovod povede podél komunikace Dubina - Želivec

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Letní kino 21.7.Letní kino 22.7.Letní kino 26.7.Historické slavnosti 5.8.Bitva o Notorburg 22.7.Želifest 29.7. Veteran Rallye 29.7.Pouťový jarmark Vlastějovice 22.7.Country půlení léta Ledeč 29.7.Křídlovanka 13.8.Zručský bigbítový zdunění 19.8.

 

Příjemně strávený  víkend a celé léto  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 22. 6. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19. 6. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- návrh na směnu pozemků s firmou Wikov

- smlouvu na nákup silové elektřiny pro městské odběry na rok 2024

- přijetí nadačního příspěvku naší ZŠ od Eduzměny ve výši 1,7 mil. korun

- smlouvy na realizace výběrových řízení - komunikace, fotovoltaika a zámek

- dodatek č.2 s firmou Colas na ulici Ve Smrčkách

- rozpočtové opatření č.4

- rozpočtový výhled 2024-6

- smlouvu na výběrové řízení na pořízení kompostérů pro občany města

2. ZUŠ PŘIJME UČITELE KLAVÍRU

Inzerát

3. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY

Prázdninový provozUzavření knihovny

4. OPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechod u Zručského dvoraPřechod u Sázavanky

5. VÝSTAVBA VODOVODU DO ŽELIVCE POKRAČUJE

Zařízení staveništěProtlakyVodovod povede podél silnice Dubina - Želivec

6. OPRAVA PŘEJEZDU A ZASTÁVKY ŽELIVEC

Zastávka a nástupiště ŽelivecOpravený železniční přejezd

7. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO S NÁPISEM

Nápis

8. OPRAVENÁ ZASTÁVKA U DENSA

Zastávka v novém kabátě

9. MALOVÁNÍ, PODLAHY A NÁTĚR OKEN ZÁMKU

Kancelář stavebního úřaduVymalováno

10. MLHOVIŠTĚ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

Mlhoviště v provozu

11. OBNOVENÁ HMATOVÁ STEZKA V PARKU

Hmatová stezka

12. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KeksVýletMěstské slavnostiZručské kulturní létoPolicie Cup 2023

 

 

Příjemně strávený pátek a víkend  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 9. 6. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 5. 6. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy zdravotního střediska s firmou Atos, spol. s r. o.- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KFJ Building, s. r. o. na opravu vchodu ZŠ a pláště smuteční síně

- smlouvu s firmou Perfect System, s. r. o., na nákup on-line vstupenek pro dvě expozice s turniketem

- pojištění dětí, které se zúčastní příměstských táborů od firmy Kooperativa pojišťovna, a. s.

- přidělení individuální dotace pro Svaz diabetiků ČR

 

NABÍDKA BRIGÁDY - MUZEUM LIDOVÝCH KROJŮ V OSTROVĚ

x

 

PRODEJ VÍNA NA NÁMĚSTÍ MÍRU

Vinařství Holánek bude v pátek 9. 6. na náměstí Míru, v době od 19.25 do 19.45, prodávat víno: polosladká Pálava za 180 Kč, suchý Ryzlink vlašský za 120 Kč.

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

FFFFDFCF

 

Aktuální informace 2. 6. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22. 5. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- firmu Atos na výstavbu třídy školky nad školní jídelnou

- firmu Rekonstrukce potrubí - Repo na opravu dešťové kanalizace v ulici 1. máje

- dodatek č.1 s firmou Rutr na opravu propustků v Nesměřicích

- návrh závěrečného účtu města za rok 2022

2. NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ SE MALUJE

Malování městského úřadu

3. INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Oprava komunikací

Vodovod do Želivce

Fasáda smuteční síně

Propustky v Nesměřicích

Oprava mlatových cestiček v parku

Dosadby zeleně

Propustky NesměřiceUlice Ve Smrčkách hotovo 1Ulice Ve Smrčkách hotovo 2Ulice Ve Smrčkách hotovo 3Ulice Fibichova hotovo Ulice Dvořákova - hotovoProbíhá oprava mlatů Oprava kuličkového hřiště - hotovoNové posezení u cyklostezkyPráce na fasádě smuteční síně pokračujíNové lampy v ulici Ve SmrčkáchZačala výstavba vodovodu do ŽelivceSložené vodovodní potrubíVoda se do Želivce přivede z DubinyDoplnění aleje kaštanů u Zručského dvora

4. MĚSTO ZÍSKALO CENU MINISTRA VNITRA ZA KVALITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

CENA MINISTRA VNITRA

5. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

TvořeníVýstavaVýstava ZŠPochodHřiště plné herKalendář akcí na červenDětský den u rybářůNabídka táboraVítání léta v Ledči n.S.Dechovky

 

Příjemně strávený víkend  přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 12. 5. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 4. 5. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- žádost o podporu 9. ročníku Zručského májového běhu

- smlouvu s divadelním souborem OLDstars na umělecké vystoupení v zámeckém parku

- uzavřít dohodu o realizaci výkonu trestu s odsouzenými na rok 2023 s probační mediační službou

- smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a a zařazení míst azpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a. s.

- smlouvu o připojení odběrného/předávacího elektrického zařízení k distribuční soutavě nízkého napětí s firmou Boki Industries, a. s.

- uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního systému s firmou Munipolis, s. r. o.

- dodavatele párty stanů a pivních setů v rámci projektu modernizace vybavení spolkového domu 

- výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku - rekonstrukce objektu č.p. 1113 ve Zručském dvoře a uzavření smlouvy o dílo s firmou STATUS stavební, a. s.

- výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku - zpracování dokumentace na přírodní koupaliště a uzavření smlouvy o dílo s firmou VDG Projektování, s. r. o.

- zveřejnit výzvu k podání nabídky na přístřešky na odpad v lokalitě Na Pohoří

- objednat rekonstrukci dešťové kanalizace v ulicích Dvořákova, Fibichova od firmy ZP - Milan Vodvárka

- nabídku firmy VDG Projektování, s. r. o., na rekonstrukci požární nádrže v Nesměřicích

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15. 5. 2023

Program

 

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY - 15. 5. 2023

x

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ BUDE MÍT DNE 24. 5. 2023 OTEVŘENO POUZE DO 16:00 HODIN

 

 

OBNOVA PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Na městském úřadě budou probíhat stavební práce a úpravy spočívající v obnově a rekonstrukci nátěrů odlah, dveří a oken v kancelářích městského úřadu. Aktuální informace pro veřejnost budou vždy včas zveřejňovány.

d

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

 

Asfaltování v ulici Dvořákova

Sx

Asfaltování ulice Ve Smrčkách

yxx

Práce na fasádě smuteční síně pokračují

y

Zdravotní středisko

d

Rozšíření parkovacích míst u zdravotního střediska

d

Informační systém v novém zdravotním středisku

c

Oprava kuličkového areálu končí 15. 5. 2023

d

Dva nové městské byty v prostorách Kotelny

f

 

AGRO PERTOLTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE

fx

POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

fdfffffffffu

 

Příjemně strávený víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 21. 4. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6. 4. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- dodavatele zabezpečovací techniky do spolkového domu - firmu N&N spol. s r.o.

- výsledek výběrového řízení na akci "Obnova budovy městského úřadu Zruč nad Sázavou" a uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Jelínek

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17. 4. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- zapojení ZUŠ do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

- žádost ZUŠ o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu za účelem pořízení Akordeon Delicia Junior 60

- změnu organizační struktury ZŠ

- příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených ve výši 8 000 Kč

- žádost spolku Zručský bigbítový (z)dunění o výpůjčku Zručského dvora a mobiliáře za účelem konání festivalu dne 19. 8. 2023

- dodatek ke smlouvě o dílo s firmou VHS Vrchlice Maleč, a. s., na projektovou dokumentaci na vodovodní přípojky v Želivci

- výsledek výběrového řízení na akci "Modernizace MŠ Na Pohoří - herní prvky" a uzavření smlouvy o dílo s firmou LUNA PROGRESS, s. r. o.

- objednat instalaci protihlukové stěny na adrese Na Výsluní 719 od firmy Profibau CZ, s. r. o.

 

3. VE DNECH 21. A 22. 4. PROBÍHÁ SVOZ ODPADU ZE ZAHRÁDEK ZAJIŠŤOVANÝ TECHNICKÝMI SLUŽBAMI

Více informací

 

4. MĚSTO PŘIJME ZAHRADNÍKA/ZAHRACNICI A PRACOVNÍKA DO SOCIÁLNÍCH SLUŽB

zahradník/zahradnice  pracovník do sociálních služeb

 

5. FIRMA POLYSAN PŘIJME ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA S TECHNICKÝMI ZNALOSTMI

Více informací

F

 

6. KAVÁRNA ZRUČNÉ DOBROTY PŘIJME DO POJÍZDNÉ KÁVOBUDKY OBSLUHU STARŠÍ 18LET

Více informací: info@zrucnedobroty.cz

 

7. KAVÁRNA ZRUČNÉ DOBROTY ZAHAJUJE V SOBOTU 22. DUBNA PROVOZ

Kavárna ZRUČné dobroty po zimě hlásí otevřeno od 22. 4. 2023. Otevírací doba středa – neděle od 10-17hod, pondělí a úterý zavřeno. Novinkou letošní sezóny je např. Švihovské pivo.

S

 

8. PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Komunikace a propustek

Nové obrubníky ve Fibichově uliciČást ulice Ve SmrčkáchPráce na ulici Ve SmrčkáchNový asfalt u benzinkyNový asfaltový komerec nad benzinkouPřímá ulice po rekonstrukciProbíhající rekonstrukce ve Dvořákově uliciPropustek po rekonstrukci v Nesměřicích

Veřejné osvětlení

Proběhla výměna 300 ks svítidelMontáž nových svítidelNová svítidla v Dubinské uliciÚsporné svítidlo veřejného osvětlení

Akce týkající se cestovního ruchu

Nové turnikety v Kolowratské věžiNové turnikety ve Vodáckém muzeuNový reklamní banner Přírůstky do prohlídkového okruhu

 

9. PRONÁJEM POKOJŮ V RESTAURACI NA OSTROVĚ

Více informací

 

10. ZŠ OKRUŽNÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

D

 

11. SEMINÁŘ PRO SENIORY - JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON

D

 

12. V SOBOTU 15. 4. PROBĚHLA ÚKLIDOVÁ AKCE MĚSTA POŘÁDANÁ ZRUČSKÝMI VOLEJBALISTKAMI

Sešlo se 30 dobrovolníků, kterým moc děkujeme. Stále nevycházíme z údivu, co jsou schopni lidé vyhodit do přírody. Ale stále doufáme, že se to změní. Držme si palce.

ddddddddd

 

13. NOVÁ REPORTÁŽ Z KŘESLA PRO HOSTA

reportáž

 

14. MĚSTO POŘÁDÁ ZÁJEZD DO KOMORNÍHO DIVADLA KALICH NA PŘEDSTAVENÍ DOKONALÁ FRAŠKA

D

 

15. MĚSTO POŘÁDÁ PRO ZRUČSKÉ FIRMY A FIRMY Z OKOLÍ SPORTOVNÍ AKCI - ZRUČSKÉ FIRMY SPORTUJÍ, VEČER TANEČNÍ ZÁBAVU

CC

 

16. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DVFFFFD

 

17. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ - KVĚTEN

s

 

18.  POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

- sobota - házená - sportovní hala - turnaj mladších žáků

- neděle - volejbal - sportovní hala - volejbal starší žákyně

- neděle - fotbal - fotbalový stadion - starší dorost, začátek v 10 hodin

 

Krásné slunečné dny vám přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 5. 4. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 3. 4. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí finančního daru pro ZŠ od Nadace České spořitelny

- objednání opravy hromosvodu v areálu ZŠ od firmy TopCraft, s. r . o.

- pravidla pro vztah města a jeho příspěvkových organizací

- bezplatnou výpůjčku náměstí Míru dne 22. 4. 2023, v době od 16,30 do 17,30 hodin, za účelem pořádání akce AMERIKY VE ZRUČI

- smlouvu o spolupráci s firmou MultiSportBenefit, s. r. o.

- příspěvek ve výši 5 000 Kč na akci Ukliďme Česko

- uzavřenou výzvu k podání nabídky na zpracování zadávací dokumentace na přírodní koupaliště

- otevřenou výzvu na veřejnou zakázku na rekonstrukci objektu č. p. 11113 ve Zručském dvoře

- objednat výrobu autobusové zastávky pro lokalitu Denso od firmy Variel

- dodatek č. 9 k organizačnímu řádu MÚ Zruč n. S.

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 27. 3. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- navýšení počtu strávníků v MŠ Na Pohoří ve školní jídelně z 20 na 25

- přijetí dotace ve výši 2,16 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení z Ministerstva průmyslu a obchodu

- přijetí dotace ve výši 3,291 mil. Kč na pečovatelskou službu z rozpočtu Středočeského kraje

- přijetí dotace ve výši 466 tis. Kč na modernizaci expozic Zručského zámku  pořízením turniketů z Ministerstva pro místní rozvoj

- prodej st. p. č. 76 v k. ú. Želivec za kupní cenu 150 Kč/m2

- deklaraci zájmu o spolupráci na projektu "Baťovská minulost a přítomnost Zruče nad Sázavou"

3. VE ČTVRTEK 13. DUBNA BUDE UZAVŘENA MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ve čtvrtek 13. dubna bude městská knihovna z provozních důvodů uzavřena. Znovu se na vás budeme těšit v pondělí 17. dubna. Děkujeme za pochopení. Vaše knihovnice

D

4. AGRO PERTOLTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE

DDD

5. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

DCCVCGCFCFX

F

 

Krásné Velikonoce přeje starosta města

y

 

Aktuální informace 24. 3. 2023

1. MĚSTO PŘIJME PRACOVNÍKA DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více informací

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Program

 

3. JAK A KAM S ODPADY V ROCE 2023

Více informací

 

4. PŘEHLED VÝLUK NA ŽELEZNICÍCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI (DUBEN - ČERVEN)

Ö4

 

5. VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD NA TRATI ZRUČ - KUTNÁ HORA - ZRUČ

Více informací (665.46 kB)

 

6. UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V NESMĚŘICÍCH A PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRO LINKU 795

UP

 

7. OPRAVA ČTYŘECH PROPUSTKŮ V NESMĚŘICÍCH

FI

 

8. REKONSTRUKCE PŘÍMÉ ULICE

GZ

 

9. OPRAVA HROMOSVODŮ U BYTŮ VE ZRUČSKÉM DVOŘE

Zzu

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

UTIsG

 

11. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

ujjO

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 17. 3. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 3. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- zveřejnit prodej části pozemku p. č. 1320 v k. ú. Zruč nad Sázavou

- zveřejnit záměr města na pronájem pozemků p. č. 2035/1 a 461, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

-  uzavření dodatku č. 3 k rámcové dohodě s O2 Czech Republic, a. s.

- uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s firmou Všeobecný lékař Prevent, s. r. o.

 

2. UZAVÍRKA SILNICE DO KÁCOVA

Ve dnech 20. 3. - 19. 5. 2023 bude ve dvou etapách probíhat rekonstrukce silnice Kácov - Zliv.

CC

 

3. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - NESMĚŘICE

Více informací

 

4. INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Probíhají práce na kanalizačních přípojkách v ulici 5. května a rekonstrukce ulice Přímé.

 

5. POHOTOVOST ZUBNÍ ORDINACE TOPDENT  V AMBULANCI V LIPOVÉ ULICI

Zubní pohotovost bude každou neděli v době od 7 do 11 hodin, první tuto neděli 19. 3. 2023.

 

6. LÉKÁRNA U ANDĚLA BUDE MÍT V SOBOTU 18. 3. 2023 ZAVŘENO

 

7. NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU

Ve čtvrtek byl u obchodu Penny nalezen mobilní telefon. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579.

 

8. ČISTÉ MĚSTO 2023 - PŘIJĎTE POMOCT S ÚKLIDEM MĚSTA

f

 

9. PRODEJ DRŮBEŽE

a

 

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

ddddddddd

 

11. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Volejbal

V sobotu 18. 3. se ve sportovní hale odehraj zápas v krajském přeboru mužů ve volejbale. Jiskra Zruč proti Benešovu.

Házená

V neděli 19.3. oddíl házené pořádá ve sportovní hale turnaj starších žáků.

Fotbal

d

 

Krásný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 10. 3. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6. 2. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- podání žádosti o finanční podporu MŠ Malostranské (Šablony pro MŠ) ve výši 266 678 Kč na personální podporu, vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání dětí atd.

- navýšení počtu strávníků v MŠ Na Pohoří ve školní jídelně z 20 na 25 

- účetní závěrku a výsledek hospodaření MŠ Malostranské za rok 2022

- schvaluje nákup historické ložnice do zámeckého okruhu

- nákup příkopového mulčovače zn. Berti od firmy Pekass

- sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění drobných oprav a výkonu dozorce výtahů s panem Jaroslavem Kučabou

- uzavřenou výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na obnovu budovy městského úřadu

 

2. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH:

Kutnohorská, Chabeřická, Přímá, V Paloukách, Jabloňová, Na Kopečku, Dvořákova, Fibichova, Ke Stadionu, Pod Březíčkem, Na Pohoří - více informací

V Nesměřicích - více informací

V Přímé ulici začne od 13. 3. 2023 frézování. Ulice bude průjezdná, ale prosíme chodce a řidiče o zvýšenou opatrnost. 

 

3. MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU PŘIJME VEDOUCÍHO ZIMNÍHO STADIONU

Více informací

 

4. ZŠ OKRUŽNÍ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 21. 3. 2023

d

 

5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2023

O

 

6. RYBÁŘÍ POŘÁDAJÍ V SOBOTU 11. 3. 2023 PRO SVÉ ČLENY VÝROČNÍ SCHŮZI

S

 

7. RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ POŘÁDÁ BAZÁREK

D

 

8. POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - TAJEMNSTVÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA

D

 

9. TEČKOVANÉ RADOSTI - JEDNODUCHÝ ZPŮSOB RELAXACE

D

 

10. MĚSTO POŘÁDÁ SPORTOVNÍ AKCI PRO ZRUČSKÉ FIRMY

D

11. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE  

XAAAAXAS

 

12. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Volejbal - v sobotu 11. 3. od 9:00 se ve sportovní hale odehraje 4. kolo Zručské amatérské volejbalové ligy.

Pozvánka na badmintonový turnaj

D

 

Aktuální přehled informací pro vás připravila Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 17. 2. 2023

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 6. 2. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- přijetí dotace ve výši maximálně 507 266 Kč na modernizaci Spolkového domu, dotace v maximální výši 5 791 326 Kč na podporu obnovy místních komunikací, dotace v maximální výši 599 405 Kč na modernizaci MŠ Na Pohoří

- darovací smlouvu ve výši 82 tis. Kč se Sborem dobrovolných hasičů Zruč nad Sázavou -  odměna zásahové jednotce 

- 1. úpravu rozpočtu města pro rok 2023

- individuální žádosti o dotace na rok 2023 - Seznam úspěných žadatelů o individuální dotace

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 2. 2023

Radní schválili (vybíráme):

-  ceník vstupného pro turistickou sezónu 2023

- pořádání letního příměstského tábora při Spolkovém domě, cena za dítě 2 300 Kč

- úpravu podmínek pro senior taxi s účinností od 1. 3. 2023 a uzavření dodatku ke smlouvě s Martinem Havlíčkem

- dodatek č. 2 s firmou Atos, spol. s r. o., ke smlouvě na byty v Kotelně (objekt č. p. 719)

- uzavření rámcové smlouvy s firmou Starnet, s. r. o., na poskytování internetu v kulturním domě v Želivci a Dubině

- účetní závěrky a hospodářské výsledky příspěvkových organizací města

 

3. LÉKÁRNA U ANDĚLA BUDE MÍT VE DNECH 20. 2. - 25. 2. 2023 ZAVŘENO

 

4. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

xy

 

5. FOTODOKUMENTACE Z KŘESLA PRO HOSTA S LADISLAVEM ZIBUROU

Foto

 

6. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JSOU JIŽ OBSAZENY

D

 

7. POZVÁNKA MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK

XD

 

8. POZVÁNKA DO SPORTOVNÍ HALY

V neděli 19.2. se od 9:00 ve sportovní hale uskuteční turnaj ve fotbale přípravek.

 

Hezký víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 9. 2. 2023

1. ZUBAŘSKÉ ORDINACE - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE 

1234567891112

 

2. VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STAROSTY  MĚSTA  ZA  ROK   2022

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulý rok 2022. Práce všech zaměstnanců města, Rady, Zastupitelstva a firem, které pro město v roce 2022 odvedly práci. Dále zmíním investice firmy VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace). Podařilo se udělat: rekonstrukce povrchu pěti ulic, III. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Baťově kolonce, výstavba tří ordinací pro zubaře, vybudování dvou nových městských bytů, dokončení výměny domovních předávacích stanic centrálního vytápění města, instalace úsporných svítidel veřejného osvětlení, nákup nového auta pro dobrovolné hasiče a vybudování tvořivé dílny mateřské školy. Získali jsme další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 27 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

CHODNÍKY A KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA NAHRADILA ASFALT

            V roce 2022 proběhla rekonstrukce chodníků na dvou místech v Poštovní ulici. Opravou prošla část nad Sázavankou a chodník u budovy Centrinu. Ve všech případech nahradila původní asfalt či beton zámková dlažba. Úsek asfaltového chodníku mezi Sázavankou a prvním panelovým domem byl zrušen a místo zatravněno. Práce provedla firma Spojstav za 700 tis. korun.

Nový asfaltový koberec mají ulice Krátká, Lipová, dvě části ulice Okružní a část komunikace Dubina - Želivec, Jabloňová a Poštovní. Firma Colas provedla práci za 12 mil. korun. Byly zahájeny práce na ulici Ve Smrčkách, která se dokončí v první polovině roku 2023. Dojde tak k propojení Nové a Lesní ulice. Povrch ulice bude asfaltový a v lokalitě se doplní veřejné osvětlení.

Město má uzavřené výběrové řízení na opravu ulic Na Pohoří, Přímá, Fibichova a Dvořákova. Práce provede firma Swietelsky stavební za cenu 8 mil. korun. Na část prací byla získána dotace ve výši 5,8 mil. korun.

Dubina - Želivec - část komunikace po rekonstrukciChodník nad Sázavankou v novém kabátěChodník za Centrinem se zámkovou dlažbouJabloňová ulice po opravěJabloňová ulice s novým asfaltovým kobercemKrátká ulice má nový vodovod, kanalizaci i povrchLipová ulice po rekonstrukciObnova vodorovného značení na parkovišti u hřbitovaObnovené vodorovné značení na cyklostezceOkružní ulice po roce průjezdnáOkružní ulice za poštou po rekonstrukciPoštovní ulice - nový povrch a dokončení rekonstrukce chodníkůPoštovní ulice po asfaltováníUlice Ve Smrčkách - štěrkové vrstvyUlice Ve Smrčkách - zemní práce

VODOVODY A KANALIZACE - POSTUPNÁ OBMĚNA SE NEZASTAVILA

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala větší část III. etapy výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích 5. května, Prostřední, Zámecká a Horní. Původní kanalizace a vodovod dosloužily. Byla vyměněna část vodovodu před Zručským dvorem a jeho větev ke školní jídelně. Opravou prošly i dešťové vpusti a jejich napojení na hlavní kanalizační řád. Do oprav město investovalo 1 mil. korun.

Město zrealizovalo výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Rákosí. Firma Výstavba sítí Kolín zakázku zhotovila za 2,2 mil korun.

Budování kanalizace v ulici 5. květnaBudování nového vodovodu ke školní jídelněKanalizační řád v ulici Zámecká - hotovoPoslední kanalizační šachta v ulici ZámeckáRákosí - hotová kanalizace i vodovodRákosí - Pažení kanalizačního řáduVýstavba nové kanalizace v Prostřední ulici

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY - PRIORITOU BYLY ORDINACE A BYTY

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na dva byty v ceně 240 tis. korun. Rekonstrukcí prošel byt pro zubaře.

V lokalitě Na Výsluní se postavily dva sociální byty. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny. V 1.NP vznikly dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu postavena kolárna se samostatným vchodem. Dotace byla získána ve výši 2,6 mil. korun. Stavbu provedla ledečská firma Atos za 3,7 mil korun.

V mateřské škole v Malostranské ulici byla realizována výstavba tvořivé dílny v objektu bývalého skladu. Práce celkem stály 1,7 mil. korun a zhotovitelem je firma Agos z Pelhřimova. V naší základní škole prošel stavební úpravou hlavní vstup do objektu. Práce provedla firma KFJ building za 640 tis. korun.

Z důvodu prasklin zdiva, stavu některých dřevěných prvků a vyboulení obvodových stěn se provedlo statické zabezpečení objektu špýcharu ve Zručském dvoře (uprostřed dvora). Byl investován 1 mil. korun. Práce odvedla firma CW consulting. Na smuteční síni započaly práce na fasádě, která bude dokončena v první polovině roku 2023. Dále byly zřízeny tři nové plynové přípojky do horních objektů Zručského dvora za 300 tis. korun. Tuto práci odvedla firma Výstavba sítí Kolín.

Zdravotní středisko za hotelem Zruč prošlo kompletní rekonstrukcí. Vznikly zde tři zubařské ordinace, které si firma TopDent vybaví v průběhu měsíce února. Dále v objektu budou dvě lékařské ordinace – oční, kožní lékař a logopedie. U objektu se dodělají nová parkovací místa a v lednu 2023 se celá akce dokončí. Stavbu provádí ledečská firma Atos za 10 mil. korun. Zubní ordinace by dle záměru pronajímatele měly začít fungovat na konci února 2023.

Montáž kuchyňské linky v novém městském bytěNové městské bytyPráce na fasádě smuteční síněStatické zajištění špýcharu - vnitřní úpravyŠpýchar po statickém zajištěníTvořivá dílna - hotovoTvořivá dílna - po vybourání a vyzdění přední stěnyTvořivá dílna - pokládka podlahové krytinyTvořivá dílna MŠ s vybavenímÚpravy vchodu do školy - bourací práceÚprva vchodu do školy - betonováníVstup do školy po rekonstrukciZdravotní středisko za hotelemPlynové přípojky ke Zručskému dvoru

ZELEŇ - OŠETŘUJEME

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně včetně ošetření starých stromů. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony.

Květinový záhon v parkuÚdržba zeleně u zámkuZalévání stromů

 

MODERNIZACE CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ MĚSTA - NOVÉ DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE

Velkou prioritou se pro vedení města stalo řešení centrálního zásobování tepelnou energií. Většinu tepla naše kotle vyrobí z biomasy. Kotelna má smluvně zajištěno palivo na další dva roky. Tato skutečnost všechny odběratele uchrání skokovému zdražení tepla, které čeká při vytápění pouze plynem nebo elektřinou. Zdražení v roce 2023 by mělo být kolem 30% ve srovnání s rokem 2022.

Firma Avos z Vyškova vyměnila od června do září 41 kusů domovních předávacích stanic centrálního vytápění v našem městě sloužící k předávání tepla do topných okruhů bytových domů a pro ohřev teplé vody. Stávající stanice byly cca 20 let staré - na hranici technické životnosti. Cena díla je 20 mil. korun.

Nová domovní předávací stanice

CO SE PROZATÍM NEDAŘÍ

         Zatím se nepodařilo získat náhradu za pediatra, který v polovině loňského roku odešel do důchodu. Tímto děkuji paní doktorce Haně Nacházelové za její práci pro zručské děti. Dále se zatím nedaří sehnat pracovníka na stavební úřad, kde v současné době agendu zajišťují pouze dva zaměstnanci. Město nezískalo ani na čtvrtý pokus finanční prostředky na další etapu oprav našeho zámku (prostory kavárny a sklepení). Nevzdáme to, a i letos podáme žádost o finance a budeme shánět pediatra a pracovníka na stavební úřad.

           Postup výkupu pozemků po digitalizaci pro město probíhá pomalu. Zbývá vykoupit ještě několik soukromých pozemků pod stávajícími komunikacemi zejména v lokalitě za benzínkou.

 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ZRUČE SE  ZLEPŠILA

V roce 2022 proběhla integrace Vlašimska do Pražské integrované dopravy. Pro nás to znamenalo úpravu spojů do Vlašimi, Prahy a Dolních Kralovic a Ježova od 1. dubna 2022.

Souhrnně lze říci, že došlo ve srovnání s rokem 2021 k navýšení spojů. Do Vlašimi nyní jezdí ve všední den místo 6 spojů 10 spojů. O víkendu místo 2 spojů jezdí 4 spoje. Doprava do Prahy a Dolních Kralovic zůstala stejná.

K mimořádné změně došlo i u autobusu do Kutné Hory, který již jezdí v 8.17 (vyhověno požadavkům) místo po deváté hodině (přímo zajíždí bez přesedání k poliklinice) a všechny spoje do Kutné Hory nově staví na náměstí MUDr. Svobody.

 

ÚSPORNÁ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení ve městě bude postupně osazeno úspornými ledkovými svítidly. Z finančního daru firem Denso a BOKI Industries ve výši 300 tis. korun bylo vyměněno prvních 30 kusů svítidel. Děkujeme. Práce provedly naše technické služby.

Na dalších 300 kusů Město získalo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu a výměna se provede v první polovině roku 2023. Dílo za 5,5 mil. korun provede firma Veolia Energie ČR.

Úsporné ledkové svítidloÚsporné ledková svítidla veřejného osvětlení v akci

 

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS - KAŽDÝ SI MOHL VYBRAT

Zámecký areál se všemi expozicemi byl otevřen celou turistickou sezonu tedy 176 dní. Zručský zámek a další expozice navštívilo 31 512 návštěvníků, což je nový rekord. Sezonu jsme jako obvykle zahájili akcí Otvírání turistické sezony, na které vystoupily děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ i skupina Čiperkové a přišlo se na ně podívat přes tisíc návštěvníků. Tradičním kostýmovaným průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XXII. historické slavnosti, naše největší zámecká kulturní akce, které se letos zúčastnilo více než 3 000 návštěvníků – také rekord. Slavnosti tentokrát nabízely ukázku repliky korunovačních klenot, mohli jste zde shlédnout dobová taneční vystoupení, kejklíře, vojáky v dobových uniformách ze skupiny Páni z Kolína, kováře, lazebníky, naučné tabule nebo se zaposlouchat do historizující hudby skupiny Celata. Celá akce byla zakončena koncertem skupiny Děti ráje Praha.

Další kulturní akce na zámku nebo v zámeckém parku byly Hradozámecká noc, Vodácký festival, Dechovka v zámeckém parku, Divadlem s Ivanem Vyskočilem a dva adventní koncerty v Zrcadlovém sále. Druhým rokem pořádaná akce Zručské jarní lázně pro duši z důvodu špatného počasí nepřilákala tolik zájemců jako vloni, ale například Běh na Babku zrealizovaný v této akci si nenechalo ujít více než 400 dětí ze Zruče i z Kácova. V malém zámeckém letním kině proběhlo 11 promítání, celková návštěvnost byla 724 návštěvníků. Zázemím pro spolkovou i kulturní činnost je náš Spolkový dům. Své zázemí tu našlo osmnáct spolků. Klubové kino s kavárnou proběhlo 15x, dále se zde pro zájemce vyučuje angličtina, pro seniory je otevřena akademie třetího věku, probíhají zde jednorázové kurzy, besedy, přednášky a o prázdninách tři příměstské tábory. Na podzim zde proběhla oslava deseti let Spolkového domu. Oslavovalo se celý týden za pomocí besed, workshopů a promítání filmů, o víkendu jsme mohli nahlédnout do všech spolků, popovídat si se členy, podpořit je koupí jejich výrobků, zahrát si šachy, kulečník nebo Zatre, shlédnout filmy o Zruči, nebo si jen popovídat a dát občerstvení v místní kavárničce. Tuto akci završila kouzelnická show pro děti. I o Adventu bylo na Spolkovém domě živo. Zahájili jej Perníčkováním, následoval zájezd do Drážďan, novinkou byl Lampionový průvod, kterého se zúčastnilo na 40 dětí, promítala se nová česká pohádka Největší dar a čtvrtou adventní neděli jste si mohli poslechnout Rybovu vánoční mši za účasti čtyř sólistů Národního divadla v Praze. Akce završilo už tradiční Vánoční vytrubování Zručské desítky z balkonu Spolkového domu s prodejem výborného svařáku. Oblíbené Křeslo pro hosta s moderátorem Josefem Försterem proběhlo letos 6x. Hostem, který přilákal nejvíce posluchačů, byl v dubnu herec Ondřej Vetchý, velký sál hotelu Baťov byl narvaný k prasknutí. 

           Celý rok byla v provozu městská knihovna ve Spolkovém domě. Počet výpůjček dosáhl více než 22 tisíc. Letos knihovnice přikoupily dalších 584 knih. Knihovna má 606 registrovaných čtenářů (z toho 236 dětí) a ti si vypůjčili přes 20 tisíc knih fyzicky, nově půjčují též e-knihy, placených výpůjček e-knih bylo 97, ostatní výpůjčky e-knih jsou zdarma (povinná četba, knihy starší 50 let), nově též půjčují audioknihy z fondu knihovny v KH a přehrávač s nahranými audioknihami pro slabozraké. Knihovnice i letos pasovaly prvňáčky na čtenáře a k první knížce jim přidaly i na rok volný vstup do dětské knihovny. Za čtenářské poplatky bylo vybráno 31 tis. korun, město investuje každoročně na nákup nových knih a časopisů 130 tis. korun.

Naše infocentrum v průjezdu zámku, které navštívilo více než 36 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 577 tis. korun. Prodalo více než 31 tis. vstupenek do expozic a prodávalo vstupenky na všechny kulturní akce naše i v okolí. Nově lze v infocentru platit i Multisport kartou nebo benefitní kartou Edenred a prohlédnout si naše expozice za zvýhodněnou cenu. Infocentrum splňuje standard služeb dle jednotné klasifikace turistických infocenter a i pro letošek obhájilo klasifikační třídu B.

Ve sportovní hale byly vyměněny dvoje únikové dveře, opraveny lavičky na běžeckém oválu ve sportovním areálu. Probíhaly drobné opravy palubovky ve sportovní hale a celková údržbu sportovního areálu, kde byl vyčištěn trávník na fotbalovém a volejbalovém hřišti. Po dvouleté covidové odmlce se do sportovní haly opět vrátil sport a příjem z haly do městské pokladny byl 816 430,-Kč. Ve sportovní hale proběhl extraligový přátelský zápas ve volejbale mezi Benátkami nad Jizerou a Ústím nad Labem. Již rok funguje služba pro rezidenty i turisty - půjčovna elektrokol ve Zručském dvoře.

          

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ NAPLNĚN

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2022 na těchto projektech:

 1. Rekonstrukce ambulance pro zubaře – připraveno a realizováno.
 2. Špýchar – návrh statických opatření – připraveno a realizováno.
 3. Třída školky nad školní jídelnou – získáno stavební povolení.

Kapacita třídy je 20 dětí. Náklady rekonstrukce, včetně vybavení nábytkem by se měly vejít do 10 mil. korun. Získaná dotace ve výši 8,5 mil. korun. Bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a stavba začne v letošním roce.

 1. Tlaková kanalizace na Dubině – získáno stavební povolení.
 2. Rekonstrukce dešťové kanalizace v Kutnohorské a Vlašimské ulici – připraveno k realizaci.
 3. Oprava lihovaru ve Zručském dvoře – získáno stavební povolení.
 4. Rybníky v Želivci – vyřizuje se stavební povolení.

 

RŮZNÉ - DROBNOSTI DOTVÁŘÍ CELKOVÝ VZHLED MĚSTA

V zámeckém areálu probíhala pravidelná údržba – nátěry máme obnovené na Kolowratské věži a některých oknech. Nově jsme označili zámecké expozice. Celková údržba se uskutečnila na rozhledně Babka. Do města bylo doplněno několik laviček a odpadkových košů. U Kuklů byly obnoveny schody, které navazují na přechod pro chodce. Vodorovné značení na komunikacích bylo obnoveno na několika místech, včetně přechodů pro chodce. Na hřišti u Sadu Míru byly nakresleny pro děti tři hry na chodník.

             Město podruhé vypsalo participativní rozpočet (400 tis. korun), ve kterém každý mohl navrhnout věc k realizaci a následně proběhlo hlasování. K realizaci bylo vybráno 5 projektů: Doplnění dětského hřiště v Nesměřicích; Ping pongový stůl a Workoutové hřiště v Lesní ulici; Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem, Za rybníkem a kolem nového rybníku Na Rybárně; Doplnění hřiště u cyklostezky ve staré části Zruče nad Sázavou o posilovací prvky pro starší děti a mládež. Většina je již hotová a zbytek se dokončí letos. Proběhla realizace projektů z roku 2021: "Pítko na cyklostezce ve Zruči nad Sázavou" a "Malé dětské hřiště pro starou část Zruče nad Sázavou" Na rok 2023 jsme vyhlásili participativní rozpočet s částkou 500 tis. korun. V únoru a březnu se těšíme na Vaše nápady.

Probíhal výkup pozemků pod místními komunikacemi (např. máme vykoupenou celou komunikaci k novému hřbitovu a do kempu v Rákosí) a městu se podařilo vykoupit poslední pozemky na louce pod kempem Rákosí, kde by mohlo v budoucnu vzniknout městské koupaliště.

Uplynulo 80 let od nuceného odchodu zručských Židů do Terezína a následně do různých koncentračních táborů. Nikdo z nich se nevrátil. Odvlečeno bylo 34 zručských Židů. Mezi odvlečenými zručskými Židy bylo i šest dětí ve věku do 16 let. Jako vzpomínku na tyto zmařené dětské životy město nechalo vsadit do chodníků před jejich domy dlažební kostky s mosazným povrchem, jmény a daty narození a úmrtí těchto dětí, tzv. stolpersteine. Zručské kameny zmizelých najdete v ulici Vlašimská, Strmá, Nábřežní a na náměstí MUDr. Josefa Svobody.

Cvičební sestava v Lesní uliciDokončené schody u KuklůNová atrakce u cyklostezkyNová možnost cvičení v Lesní uliciNové sezení u PennyNový nábytek v zámkuNový nátěr vrat Kolowratské věžeObnova informačního systému městaReklama na expozici Příběh řeky SázavyReklama na zámecký areál ve Zručském dvořeKameny zmizelých na náměstí MUDr. SvobodyNová podoba občerstvení na dětském hřišti

 

PODÁNO 23 ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Město podalo 23 žádostí o dotace do různých fondů. V 21 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 27 mil. korun. Ve dvou případech nám žádosti byly zamítnuty. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, do školství, do oprav místních komunikací či veřejného osvětlení. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení a na pečovatelskou službu.

Granty 2022

 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA - ROK 2023 FINANČNĚ ZAJIŠTĚN

 

Zůstatek na konci roku 2022 na všech účtech města je ve výši 92 mil. korun. Máme tak vytvořenou dostatečnou finanční hotovost na investiční projekty a provoz města nejen na rok 2023.

Závazky města činily na konci roku 2022 včetně úroků 32 mil. korun. Město má dva úvěry. Starší s pevným úrokem 0,57 %, kde zbývá doplatit částku ve výši 8,3 mil. korun. Poslední splátka bude v roce 2025. U nového úvěru s pevným úrokem 1,09 % zbývá doplatit 23,7 mil. korun.  Poslední splátka je v roce 2031.

V roce 2022 jsme zaplatili na všech splátkách 6,3 mil. korun a v roce 2023 zaplatíme také 6,3 mil. korun.

 

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU A TSSM

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 2 600 úkonů. Bylo uzavřeno 55 manželství, 6 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 39. Celkový počet obyvatel ke dni 1. 1. 2023 byl 4 645, z toho 229 cizinců. Počet úmrtí za rok byl v počtu 83 občanů, přistěhovaných 79 občanů a odstěhovaných 97 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 99 let. Celkem 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťuje 9 pracovníků (5 pečovatelek, 1 pradlena, 2 dohodáři, 1 sociální pracovník). Celkem pečovatelky provedly přes 20 tis. úkonů. Sociální odbor navštívilo v minulém roce 242 našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 3 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2022 byl ve výši 89 250 Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 854 gratulací. Senior taxi uskutečnilo 3.079 jízd.

Město Zruč n. S. začalo spolupracovat s potravinovou bankou. Získané potraviny pomáhají rodinám s nižšími příjmy, seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova či s lidem s psychickým a tělesným postižením. Pokud jste se ocitli ve finanční tísni, kontaktujte sociální pracovnici paní Annu Borkovou, telefon 720 036 762, mail: borkova@mesto-zruc.cz. Přestupková komise řešila 88 případů.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Zaměstnanci TSSM města se starali o komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, městské byty, budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení. TSSM se podílelo velkou měrou na zvládnutí uprchlické krize. TSSM zároveň participuje na všech investičních akcí města. Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový mulčovač trávy. Při správě nebytových prostor bylo provedeno 1086 úkonů a při správě bytů 387. Technické služby mimo pravidelné činnosti provedly dalších 515 úkonů.

Městskou policií byl v roce 2022 zabezpečován nepřetržitý provoz v počtu 7 strážníků. Celkem bylo evidováno 940 událostí, z toho nejvíce bylo výjezdů na objekty PCO, celkem 180. Strážníci byli dále žádáni převážně občany o pomoc v různých situacích, spolupracovali a asistovali odborům města a dalším orgánům při jejich činnosti. Dále strážníci řešili záležitosti s vraky a odloženými vozidly, odhalovali a projednávali vybrané přestupky, prováděli odchyt psů a jiných toulavých zvířat, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život Plus, dohlíželi na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, napomáhali občanům při likvidaci obtížného hmyzu. Po uvolnění covidových opatření strážníci v uplynulém roce opětovně prováděli výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti se žáky základních a mateřských škol.

Kromě technického vybavení strážníci využívali ke své činnosti i městský kamerový systém, který v současnosti čítá třináct kamer na šesti stanovištích. Na letošní rok je plánováno rozšíření kamerového systému o další stanoviště.

Audit na hospodaření města z Krajského úřadu proběhl bez závad.

 

RADA A ZASTUPITELSTVO

         Rada našeho města měla v roce 2022 celkem 23 zasedání a projednala 328 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 87 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, našim dodavatelům, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování patří všem. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali po celý rok.

Martin Hujer starosta Zruče nad Sázavou

 

 

3. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 6. 2. 2023

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- 1. úpravu rozpočtu města na rok 2023

- přijetí dotace ve výši 5 791 326 Kč na opravu místních komunikací (Na Pohoří, 

   Přímá, Dvořákova, Fibichova a část komunikace Dubina - Želivec)

- přijetí dotace ve výši 599 405 Kč na modernizaci vybavení mateřské školy Na Pohoří

   spočívající v pořízení vybavení školní kuchyně a herních prvků (mobiliáře) na hřiště

- přijetí dotace ve výši 507 266 Kč na modernizaci vybavení spolkového domu spočívající v

  pořízení osvětlovací a ozvučovací techniky, pořízení mobiliáře pro venkovní aktivity 

   a zabezpečovací techniky

- individuální dotace města na rok 2023

 

Pěkný víkend Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 1. 2. 2023

1. OTEVŘENÍ ZUBAŘSKÝCH ORDINACÍ, ZUBAŘSKÁ POHOTOVOST

Aktuální informace od firmy TopDent - provozovatele nových zubařských ordinací. Provoz ordinací bude zahájen 27. 2. 2023. V provozu budou 3 ordinace. Minulý týden bylo objednáno 1 100 klientů. V současné době máme 3 000 volných míst. V plánu je provoz zubařské pohotovosti - každou neděli od 7.00-11.00 hodin. Objednávat se stále můžete na telefonním čísle 724 311 059. Prosíme o trpělivost pro velký zájem. V současné době probíhá instalace nábytku a zařízení ordinací. V měsíci březnu proběhne den otevřených dveří – o termínu Vás budeme informovat.

Zdravotní středisko Parkoviště pro lékařePříjezd ke zdravotnímu střediskuSpodní ordinaceVýtahSpodní čekárna

Horní čekárna a recepceOrdinace pro zubaře 1Zubařská ordinace 2SchodištěSchodiště 2

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 23. 1. 2023

Radní schválili (vybíráme):

-  zadávací dokumentaci výběrového řízení na Modernizaci MŠ Na Pohoří

-  návrh 1. úpravy rozpočtu 2023 a doporučují zastupitelstvu ke schválení

- kulturní program XXIII. Historických slavností města

- individuální žádosti o dotace v roce 2023 a doporučují zastupitelstvu ke schválení

3. VÝSLEDEK PREZIDENTSKÝCH VOLEB VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Výsledek voleb

4. ALEJ U TŘÍDY OSVOBOZENÍ A MĚSTSKÁ ZELEŇ

Alej u třídy Osvobození měla původně 30 ks smrku pichlavého. Během posledních 30 let vlivem počasí zbyla polovina. Nejvíce smrků pokácela vichřice v roce 2008. V minulosti došlo již ke kácení v aleji z důvodu zdravotního stavu, kůrovce a bezpečnosti. Teplejší a sušší počasí posledních let přispělo ke zhoršení zdravotního stavu smrků. Město se rozhodlo na základě konzultací, odborných prohlídek a dokumentů (dendrologický posudek a pasport zeleně - obsahuje plán údržby) podat žádost o pokácení zbývajících 9 kusů o výšce 12-17 metrů na odbor životního prostředí. Žádosti bylo vyhověno a stromy pokáceny našimi pracovníky. Vykácené dřevo bude částečně využito na zhotovení mobiliáře města.

Důvodem je zejména nedobrý zdravotní stav a provozní bezpečnost. V odborných dokumentech najdeme – výrazně zhoršená provozní bezpečnost, hniloba kmene, chybějící terminální vrcholy, poškození kořenů, poškozený nestabilní terminál, suché větve, nahnědlé jehlice a náklon. Alej znovu vysázíme a probíhá odborná diskuse o druhu dřeviny. Vysázení máme předepsané i v  rozhodnutí o kácení. Na proběhlé kácení jsme nechali vyhotovit zprávu. Dendrologický posudek, výpis z pasportu zeleně, povolení ke kácení a zprávu o kácení najdete v přílohách.  Dále na webových stránkách města najdete v rubrice připravované projekty – projekt Obnovy zeleně III. etapa. V blízké době budeme podávat žádost o dotaci.

Touto cestou chci poděkovat naší zahradnici Renatě Šimkové a všem pracovníkům TSSM za péči o městskou zeleň. Mají na starost: 3 000 volně stojících stromů, 108 skupin stromů, 209 solitérních keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. V I. a II. etapě obnovy zeleně v našem městě bylo vysázeno 1 000 stromů a několik tisíc keřů. Ve III. etapě  je v plánu vysázet 200 stromů a 1 400 keřů.

Takovéto množství dřevin a zeleně vyžaduje nemalé úsilí zodpovědných pracovníků v péči a údržbě  a současně je u toho potřeba nezapomínat na bezpečnost veřejnosti.

Rozhodnutí o povolení kácení třída Osvobození

Dendrologický posudek Osvobození Zruč n.S. 

Výpis z pasportu zeleně 2020 - Stromy Osvobození

Zpráva o kácení 9 smrků_Zruč n.S. 

 

5. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Maturitní plesKoncert žáků ZUŠDětský karnevalKřeslo pro hostaMasopustní průvodKoncert

 

Pěkný únor přeje starosta Martin Hujer

 

Aktuální informace 20. 1. 2023

1. PROSBA O NAHLÁŠENÍ PORUCH ROZHLASU

Město bude objednávat opravu hlásičů rozhlasu ve městě. Prosím o nahlášení poruchy nefunkčního hlásiče na mail: vlkova@mesto-zruc.cz, ideálně včetně čísla, který je na konkrétním hlásiči, nebo lampy veřejného osvětlení. Děkujeme za spolupráci.

 

2. DĚTSKÁ SKUPINA KORUNKA PEČUJE O DĚTI VE VĚKU OD 6MĚSÍCŮ DO 6LET

D

 

3. LÉKÁRNA U ANDĚLA BUDE MÍT V PÁTEK 20. 1. A SOBOTU 21. 1. ZAVŘENO

 

4. TÝM KING KEBABHOUSE OTEVÍRÁ VE ZRUČI RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

d

 

5. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA UPRAVUJE ČASY ROZVOZU MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

DD

 

6. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

d

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

FFFF

FF

 

8. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

VOLEJBAL - sobota 21. 1. - sportovní hala - dvoj utkání v krajském přeboru mužů - TJ Jiskra Zruč proti týmu z Mělníka

HÁZENÁ - neděle 22. 1.  - sportovní hala - turnaj v házené mladších žáků

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 13. 1. 2023

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 9. 1. 2023

Radní schválili (vybíráme):

- žádost o rozšíření školního bistra o rodičovskou kavárnu

- zřízení přípravné třídy v ZŠ Na Pohoří na školní rok 2023/2024

- podání žádosti o dotaci na výměnu svítidel VO - II. etapa 

- přijetí dotací  na akce "Modernizace vybavení Spolkového domu" ve výši 507 266 Kč           

    a "Modernizace MŠ Na Pohoří" ve výši 599 405 Kč

- objednat instalaci zábradlí k turniketům od firmy Detomatic s. r. o.

- firmu Tedom a.s.  na  „Zpracování projektové dokumentace - instalace FVE veřejné 

   budovy“ (Fotovoltaika)

- uzavření smluv s ČEZ Distribuce o připojení výrobny k distribuční soustavě na objektech

    města: ZŠ Pohoří, MŠ Na Pohoří, školní jídelna, Spolkový dům, dům s podporovaným

     bydlením v ulici Mládeže, TSSM, MŠ Malostranská

 

2. VE DNECH 13. 1. - 14. 1. 2023 SE BUDE KONAT PRVNÍ KOLO VOLEB PREZIDENTA ČR

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Zruče nad Sázavou

d

3. AKTUÁLNÍ FOTO Z VÝSTAVBY MĚSTSKÝCH BYTŮ A ZUBAŘSKÝCH ORDINACÍ

Dokončená montáž kuchyňské linkyPokojSprchový koutKuchyňská linka druhého bytu

Výstavba nového parkoviště u zdravotního střediskaBudoucí čekárna u zubařůČekárna z druhé stranyZubařská ordinace

4. DĚTSKÝ DOMOV PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY 

S

 

5. MĚSTO POŘÁDÁ ZÁJEZD DO STAVOVSKÉHO DIVADLA 

y

 

Pěkný víkend a šťastnou ruku při volbě našeho prezidenta přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 6. 1. 2023

1. AKTUÁLNÍ TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2023

x

 

2. MĚSTO STÁLE NEOBSADILO PRACOVNÍ POZICE - REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU, VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU, PRACOVNÍK TSSM

Referent stavebního odboru

Vedoucí ekonomického odboru

Pracovník TSSM

 

3. VE DNECH 13. - 14. 1. BUDE PROBÍHAT PRVNÍ KOLO VOLEB PREZIDENTA ČR

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o možnosti hlasování do přenosné volební urny

 

4. INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Statické zabezpečení špýcharu

ddd

Opravený vchod do základní školy

dd

 

Probíhají práce na rekonstrukci kanalizace v ulicích pod školní jídelnou

hf

 

Rekonstrukce bytů Na Výsluní 

dd

 

Finišuje rekonstrukce ambulance na zubařské ordinace

gff

 

Dětské hřiště v Lesní ulici a u cyklostezky

ff

 

Bylo instalováno zábradlí ke schodům před restaurací U Kuklů

d

 

5. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Veřejnost se může zapojit do rozvoje města - pravidla pro zapojení, žádost

 

6. AGRO PERTOLTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE

DD

7. SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ NABÍZÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

 d

 

8. POZVÁNKA NA TVOŘENÍ

D

 

Příjemný lednový víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

 

s 

Aktuální informace 16. 12. 2022

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 12. 12. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- prodej pozemků p . č. 2335/19 a 2456, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

- přijetí neinvestiční dotace ve výši 48 600 Kč z rozpočtu HZS ČR na výdaje sboru jednotky dobrovolných hasičů ve Zruči

- přijetí dotace ve výši 8,5 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Zvýšení kapacity mateřské školy Na Pohoří"

- darovací smlouvu na svítidla veřejného osvětlení ve výši 80 tis. Kč od firmy BOKI INDUSTRIES, a. s.

- 7. úpravu rozpočtu města pro rok 2022

- rozpočet města pro rok 2023

 

2. NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA BYLA PŘEDANÁ CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON BARBOŘE FILIPOVÉ ZA VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY VE VOLEJBALU

Největším úspěchem Báry ve volejbalu je zisk mistryně České republiky s týmem PVK Olymp Praha na pozici univerzální hráčky pro rok 2021/2022 na MČR kadetek v Liberci.

DDDDd

 

3. MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY, ŽE VE DNECH 23. 12. A 30. 12. BUDE PRACOVNÍ DOBA MÚ POUZE DO 12 HODIN

 

4. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TYTO PRACOVNÍ POZICE:

Vedoucí ekonomického odboru

Referent stavebního úřadu

Pracovník technických služeb a správy majetku

 

5. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA 2023 - MĚSTO OPĚT UMOŽNILO OBČANŮM AKTIVNĚ ZAPOJIT SE DO ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI MĚSTA 

Pravidla pro zapojení

 

6. MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ K PTAČÍ CHŘIPCE

 D

 

7. SBĚRNÝ DVŮR BUDE NA SILVESTRA V SOBOTU 31. 12. UZAVŘEN

 

8. KAVÁRNA HELLAS PŘEJE HEZKÉ SVÁTKY A INFORMUJE O UZAVŘENÍ KAVÁRNY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

D

 

8. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

d

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDD

Krasný adventní čas přeje Ludmila Vlková

d

 

Aktuální informace 2. 12. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28. 11. 2022

Radní schválili (vybíráme):

-  dar ve výši 5 000 Kč pro nově narozené dítě s trvalým pobytem na území města Zruče nad Sázavou formou poukázek a věcných darů s platností od 1. 1. 2023

- uzavření smlouvy o koordinaci svatebních obřadů se svatební agenturou Svatba IN s.r.o.

- poplatek za pronájem prostor v souvislosti s konáním svatebních obřadů ve výši: 10 000 Kč - Zrcadlový sál, 7 000 Kč - v parku, 8 000 Kč - na Kolowratské věži

- jmenování členů Spolku pro občanské záležitosti ve složení, Petra Menšíková - tajemnice, Štěpánka Malinová - předseda, Hana Nácovská, Irena Mikynová, Marie Wagenknehtová

- zřízení inventarizační komisi ve složení: Mgr. Jitka Trojanová, Mgr. Dana Radilová a Mgr. Kristýna Jirkovská

- zřízení školské komise a jmenuje ji v tomto složení: Mgr. Jarmila Chalupová, Hana Sochůrková, Mgr. Ivana Stará, Jiří Freml, Mgr. Jan Klčo, Mgr. Iveta Holovská, Mgr. Jana Marečková, Mgr. Martina Fialová. Předsedkyní školské komise jmenuje Mgr. Janu Marečkovou

- uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou KFJ Building s.r.o. ze dne 22. 9. 2022 "Zruč nad Sázavou - oprava vchodu ZŠ a pláště Smuteční síně"

- kupní smlouvu, jejíž předmětem je zakoupení písemností z pozůstalosti barona Adolfa Schebka a jeho syna Alfréda Schebka 

- darovací smlouvu na nová svítidla veřejného osvětlení ve výši 80 000 korun od firmy BOKI INDUSTRIES a.s. v ulici T. Bati

- přijetí finančního daru ve výši 3 332 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,o.p.s. v rámci projektu "Obědy pro děti" pro naši ZŠ 

-  Mgr. Martina Hujera, Ing. Jiřího Říhu, Bc. Pavla Vrzáčka a Lenku Turkovou výkonem funkce oddávajícího pro období 2022 - 2026

 

2. MĚSTO VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Více informací

3. MĚSTO ZVEŘEJNILO NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2023

- schvalovat se bude na jednání zastupitelstva dne 12. 12. 2022

Více informací

4. NOVÉ DOTACE PRO MĚSTO "pod stromeček"

- nová třída školky nad jídelnou - 8,45 mil. korun 

- údržba zámku (okna, podlahy a malování) - 1,55 mil. korun

Obě akce se začnou realizovat příští rok

5. INFORMACE K REGISTRACI PACIENTŮ K ZUBAŘI  

Aktualizujeme informaci zveřejněnou ve Zručských novinách týkající se registrace nových pacientů k zubnímu lékaři.

Firma TopDent informuje, že předběžný termín otevření zubní ordinace v budově ambulance v Lipové ulici je 22. 2. 2023. Na první konzultace je možné se objednávat od 20. ledna 2023 na telefonním čísle 724 311 059. Registrace pacientů bude probíhat po náštěvě u zubního lékaře. 

6. AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

Práce na fasádě smuteční síně

E

Nové městské byty Na Výsluní

D

Práce na kanalizaci v Horní ulici

D

Ukončené práce na kanalizaci a vodovodu v Prostřední ulici

(příští rok se vybuduje nová komunikace)

Dokončené práce v Prostřední ulici

Statické zabezpečení špýcharu ve Zručském dvoře

y

Ulice Ve Smrčkách - stavba bude dokončena příští rok

ddd

Zdravotní středisko za hotelem

s

7. VÁNOČNÍ DÁREK - KNIHA O ZRUČI

Nemáte-li pro své blízké ještě vymyšlený dárek a neobdarovali jste je vloni či předloni knihou o Zruči nad Sázavou, máte možnost ji zakoupit v infocentru, v městské knihovně nebo v knihkupectví Hotelu Zruč.

8. VČELÍ SVĚT NABÍZÍ VÁNOČNÍ DÁRKY

F

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDDD

10. FOTOREPORTÁŽ Z VÁNOČNÍHO JARMARKU A ROZSVÍCENÍ STROMEČKU 27.11.

Na Dubině

dPočasí přáloProdánoVystoupení ZUŠZpěv a hudbaUž svítíOhňostrojOhňostroj 2

 

 

Příjemný víkend  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 18. 11. 2022

1. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 7. 11. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme):

- prodej pozemku p. č. 60 (70 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou

- osadní výbory

Dubina: Bohumil Zelinger (předseda), Vladislav Maštalíř, Jaroslav Jelínek

Želivec: Jaroslav Jursík (předseda), Jaroslav Šindelář, Vlastimil Chudoba ml. ,

Nesměřice: Lenka Turková (předseda), Martin Turek, Jana Ševečková

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro pečovatelskou službu ve výši 416 200 Kč

- obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za svoz odpadů, letos jsou mimořádně od poplatku osvobozeni děti do 15let a senioři 70+

- 6. úpravu rozpočtu města pro rok 2022

- udělit Cenu města v roce 2022 panu Ing. Leoši Fialovi

 

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 14. 11. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města a návrh rozpočtů pro rok 2023

- dodatek č.1  ke smlouvě o dílo s firmou Colas CZ, a. s., na rekonstrukci ulice Ve Smrčkách

- nabídku firmy VDG Projektování, s. r. o., na zpracování prováděcí projektové dokumentace na obnovu místních komunikací

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ ESCO, a. s., na dodávku silové elektřiny pro rok 2023 pro LDS Sázavan

- participativní rozpočet města pro rok 2023 a pravidla pro zapojení občanů

- organizátora výběrového řízení na akci "Zvýšení kapacity MŠ Na Pohoří" - firmu MA Projekt, spol. s r. o.

 

3. MĚSTO PŘIJME REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Vypsání výběrového řízení

4. AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE

Nová fasáda smuteční síně

Práce na fasádě smuteční síně

Oprava vchodu a schodů do ZŠ

Úprava vchodu do školy

Kanalizace a vodovod v Zámecké  ulici

Hlavní kanalizační řád v ulici Zámecká je hotovýBudování vodovodních a kanalizačních přípojek v Zámecké ulici

Obnova vodorovného značení

Obnova vodorovného značení na parkovišti u hřbitova

Rekonstrukce ulice Ve Smrčkách

Práce na ulici Ve Smrčkách

Výstavba městských bytů

Fasáda nových městských bytů

Rekonstrukce zdravotního střediska v Lipové ulici

Fasáda zdravotního střediska

 

5. ZDOBENÍ STROMEČKU

Vánoční stromek u zámkuPříprava na rozsvícení

6. SPOLEČNOST SAMPLEWORLD PŘIJME BRIGÁDNÍKY

Jedná se o přípravné práce pro výrobu vzorkovníkových knih, jednosměnný provoz. Požadavky: manuální zručnost. Zájemci se mohou hlásit u pana Kudláčka na telefonu: 737 516 662 nebo osobně v sídle společnosti. 

 

7. BEZPLATNÉ MĚŘENÍ GLYKEMIE

Svaz diabetiků pořádá ve čtvrtek 1. 12. 2022 bezplatné měření glykemie.

s

8. PŘEDNÁŠKA MUDR. BARÁKA

D

9. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

yxxxx

ccdxx

 

Příjemný víkend  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 4. 11. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 31. 10. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- ke zveřejnění prodej pozemků p. č. 2345 (223 m2) a p. č. 2335/19 (48 m2), vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

- uzavření smlouvy o zajištění veřejné produkce s panem Danem Bártou, hosta pořadu Křeslo pro hosta

- rámcovou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s firmou ČEZ ESCO, a. s. na obchod s elektřinou

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bytů v objektu č. p. 719 (Kotelna)

- uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení s firmou Veolia Energie ČR, a. s.

- zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve Zručském dvoře (objekt C)

- předložit na jednání zastupitelstva 6. úpravu rozpočtu města, obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za svoz odpadů, návrhy zástupců města do představenstev společností a delegace zástupců na valné hromady

- smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s firmou Boki Industries, a. s., Wikov Sázavan, s. r. o.

- zadávací dokumentaci a vypsání výběrového řízení na pořízení nízkoemisního automobilu pro sociální služby a organizátora tohoto výběrového řízení společnost MA Projekt, spol. s r. o.,

- přidělit individuální dotaci firmě Arvetti, spol. s r. o., na Kateřinskou zábavu

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 7. 11. 2022

Program (104.08 kB)

 

3. OMEZENÍ PRŮJEZDNOSTI ULICE KE CTIBORKÁM - ve dnech 7. 11. - 11. 11. 2022

d

 

4. MĚSTO PŘIJME VEDOUCÍHO EKONOMICKÉHO ODBORU, ÚČETNÍ A REFERENTA STAVEBNÍHO ODBORU

Vedoucí ekonomického odboru

Účetní

Referent stavebního odboru

 

AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE

Nová fasáda smuteční síně

ds

Oprava vchodu a schodů do ZŠ

dd

Kanalizace v Zámecké a Prostřední ulici

ddd

Obnova vodorovného značení na Slunném Vrchu

d

Rekonstrukce ulice Ve Smrčkách

dd

Statické zajištění špýcharu

d

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDFX

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 21. 10. 2022

1. Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 17. 10. 2022

Zastupitelé:   

- schválili zvolení jednoho místostarosty 

- určili, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města uvolněn

- zvolili starostou města Mgr. Martina Hujera

- zvolili místostarostou města Bc. Pavla Vrzáčka

- zvolili ostatní členy rady: Mgr. Jitku Trojanovou, Lenku Turkovou a Ing. Františka Herouta

- zřídili kontrolní výbor ve složení: předseda Mgr. Vladimír Nulíček, členové Mgr. Dana Radilová a Mgr. Jan Klčo

- zřidili finanční výbor ve složení: předseda Ing. Josef Veselý, členové Jiří Moravec a Miloš 

   Musil

- stanovili měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši: místostarosta 20 tis. Kč, člen zastupitelstva 1,5 tis. Kč, člen rady 6 tis. Kč, předsedové výborů 3 tis. Kč, členové výborů 2,5 tis. Kč

- stanovili, že v průběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva poskytnutí odměny pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměny; odměny v souhrnné výši nebudou poskytovány

- stanovili odměnu členovi výboru, který není zastupitelem, ve výši 1 tis. Kč

- stanovili poskytování odměn od 1. 11. 2022, místostarostovi Bc. Pavlovi Vrzáčkovi od 1. 2. 2023

- schválili poskytnutí vlastních finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 15 % z celkových nákladů projektu k dofinancování akce TJ Jiskra "Rekonstrukce tenisových dvorců"

 

Zvolení zastupitelé pro volební období 2022 - 2026 (na fotce chybí Ing. Leoš Fiala a Petra Lichorobiecová)

s

2. UCTĚNÍ PAMÁTKY

V červnu letošního roku uplynulo 80 let od nuceného odchodu zručských Židů do Terezína a následně do různých koncentračních táborů. Nikdo z nich se nevrátil. Odvlečeno bylo 34 zručských Židů. Mezi odvlečenými zručskými Židy bylo i šest dětí ve věku do 16 let. Jako vzpomínku na tyto zmařené dětské životy město nechalo vsadit do chodníků před jejich domy dlažební kostky s mosazným povrchem, jmény a daty narození a úmrtí těchto dětí, tzv. stolpersteine. Kameny zmizelých najdete  v ulici Vlašimská, Strmá, Nábřežní a na náměstí MUDr. Josefa Svobody.

Kámen ve Strmé uliciKameny na náměstí

3. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE: VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU A ÚČETNÍ

Více informací - vedoucí

Více informací - účetní

4. OBEC ŘENDĚJOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ OBCE

Více informací

5. VHS VRCHLICE MALEČ PŘIJME STROJNÍKA PRACOVNÍCH STROJŮ

d

6. SPOLEČNOST DENSO PŘIJME OPERÁTORA SKLADU, ZÁSTUPCE MÍSTRA SKLADU,       MISTRA SKLADU

Více informací 

V případě zájmu  

7. AKTUÁLNÍ MĚSTSKÉ STAVBY VE FOTOGRAFIÍCH

Fasáda smuteční síně, statické zajištění špýcharu, nové městské byty, kanalizace v ulicích Prostřední a Zámecká, oprava vchodu do školy a schody U Kuklů.

Oprava vchodu do ZŠPráce na schodech U KuklůSchody U KuklůKanalizační šachta v Prostřední uliciKanalizační řád v Zámecké uliciStatické zabezpečení špýcharuFasáda na hřbitověOprava fasády smuteční síněKoupelna v nových městských bytechFasáda na nových městských bytech

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Páteční beseda ve spolkovém domě s Antonínem Blažejovským je zrušena, od 16 hodin můžete přijít na promítání filmu Lásky jedné plavovlásky. Připravena je kavárnička.

ddddddddd

 

9. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

V neděli 23. 10. se od 10:00 ve sportovní hale uskuteční turnaj v házené přípravek.

X

 

Hezký víkend přeje Ludmila Vlková a  Martin Hujer

 

Aktuální informace 14. 10. 2022

1. Z RADY MĚSTA ZE DNE 10. 10. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- přijetí dotace pro ZŠ na projekt "Společně pro děti" ve výši 2 820 252 Kč

- navýšení finanční částky na akci Čerti na zámku ve výši 5 000 Kč

- uzavření nájemní smlouvy s firmou Topdent, s. r. o., na prostory ambulance v Lipové ulici

- objednání opravy izolace pláště budovy ZŠ od firmy Profibau CZ

- nákup čističe kanálových vpustí od firmy SAP spol. s r. o.

- uzavření smlouvy o dílo na opravu silničních propustků v obci Nesměřice od firmy Rutr Spol. s r. o.

- objednat instalaci kamerového systému v Kolowratské věži od firmy EDB Electro services

- plán zimní údržby na období 1. 11. 2022 - 31. 3. 2023

- podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH Zruč n.S. 

- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči n.S." 

- uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou ČEZ v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromečku 2022 ve Zruči nad Sázavou"

- žádost spolku Cesta životem bez bariér, z. s., o výpůjčku prostor na plotě školní jídelny za účelem umístění banneru na benefiční ples, který se bude konat 12. 11. 2022 v KD Lorec

 

2. POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Přijměte pozvání v pondělí 17. 10. 2022 na utavující zasedání zastupitelstva, které se bude konat od 18 hodin v zasedací místnosti zámku. Program

3. AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Chodník u Sázavanky, asfaltování části Okružní ulice, Poštovní ulice a příjezd do Želivce, chodník u Centrinu, výstavba bytů, kanalizace v Prostřední a Zámecké ulici a rekonstrukce zdravotního střediska.

Příjezd do ŽelivceVýstavba kanalizace v Zámecké uliciVyznačení chodníku v Okružní uliciOpravený chodníček v Poštovní uliciPoštovní uliceOkružní ulice po asfaltováníKřižovatka Poštovní a OkružníBudoucí zubařské ordinaceZdravotní středisko v rekonstrukciÚpravy fasády zdravotního střediskaChodník u SázavankyChodník u Sázavanky 2Poštovní v novém kabátě

4. OBEC ŘENDĚJOV PŘIJME ÚČETNÍ

Více informací

 

5. DENSO PŘIJME ZAMĚSTNANCE

Společnost DENSO Czech s.r.o. nabízí volné pracovní pozice: operátor skladu, zástupce mistra skladu, mistr skladu. Více informací o pozici naleznete na https://www.densoczech.cz/kariera/volna-pracovni-mista. V případě zájmu nás kontaktujte na https://www.densoczech.cz/kariera/dotaznik-pro-uchazece nebo na telefonním čísle 327 533 723.

 

6. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

DDDDDD

 

7. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE -  více informací

sobota 15. 10. od 9 hodin - stolní tenis - spolkový  dům - utkání SKC Zruč C proti TJ Sokol Zbraslavice a SKC Zruč D proti TJ Sokol Zbraslavice B.

sobota 15. 10. od 17 hodin - stolní tenis - spolkový dům - utkání SKC Zruč B proti Sokol Malín B a v neděli 16.10. od 13:00 proti TTC Žehuň.

sobota 15. 10. od 10 hodin - volejbal - sportovní hala - muži TJ Jiskra proti Nymburku

sobota 15. 10. od 10 hodin - fotbal - stadion - starší žáci proti FK Dobrovice

neděle 16. 10. od 10:00 - fotbal - stadion - mladší přípravka odehraje dva zápasy proti Zbraslavicím a Tupadlům.

neděle 16. 10. od 10:00 - fotbal - stadion - odehraje dorost zápas proti AFK Pečky.

 

Krásný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 7. 10. 2022

1. VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - KUTNÁ HORA (OBVOD 40)

S

 

2. UZAVŘENÍ ČÁSTI OKRUŽNÍ ULICE V DOBĚ OD 3. 10.  do 17. 10. 2022.

Více informací

 

3. PODZIMNÍ SVOZ ODPADU ZE ZAHRÁDEK VE DNECH 7. A 8. 10. 2022

D

 

4. POHŘEBNÍ SLUŽBA JEŘÁBEK ZŘÍDILA VE ZRUČI NAD SÁZAVOU POBOČKU

- náměstí MUDr. Svobody (vedle České spořitelny), otevírací doba ve všední dny v době 8 - 12 hodin, kontaktní telefon 604 285 253.

 

5. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA BUDE PRAVIDELNĚ JEZDIT DO ZRUČE NAD SÁZAVOU

D

6. PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

D

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

ddddddd

7. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

s

Stolní tenis - sobota 8. 10. od 9 hodin - spolkový dům

- hrají SKC Zruč C proti SKP Olympia Kutná hora a SKC Zruč D proti SKP Olympia Kutná Hora B.

Amatérský nohejbalový turnaj - sobota 8. 10. od 9 hodin - sportovní hala 

Florbalový turnaj mužů - neděle 9. 10. od 8 hodin - sportovní hala

 

Příjemné podzimní dny přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

xdaW

 

Aktuální informace 27. 9. 2022

1. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZRUČE NAD SÁZAVOU

ds

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva

 

2. UZAVŘENÍ ČÁSTI OKRUŽNÍ ULICE V DOBĚ OD 3. 10.  do 17. 10. 2022.

Více informací

 

3. UZAVŘENÍ KOMUNIKACE DUBINA - ŽELIVEC V DOBĚ OD 3. 10. DO 7. 10. 2022

Více informací 

 

4. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

SSSS

 

Za kancelář starosty přeje příjemné podzimní dny Martin Hujer  a Ludmila Vlková 

 

Aktuální informace 23. 9. 2022

1. Z RADY MĚSTA ZE DNE 19. 9. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- podání žádosti o dotaci na akce "Postupové kolo celostátní soutěže  Česká viza 2023  a IXX. festival leteckých amatérských filmů;

- přijetí finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., na projekt "Obědy pro děti" pro ZŠ Zruč nad Sázavou;

- objednat rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Poštovní od firmy ZP - Milan Vodvárka;

- uzavření smlouvy o dílo na úpravu vchodu ZŠ a rekonstrukci pláště smuteční síně od firmy KFJ Building, s. r. o.;

 

2. VOLBY 23. - 24. 9., TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH KOMISÍ

Město zve své občany k volbám do městského zastupitelstva a do Senátu. Pro voliče, kteří nemohou ze zdravotních důvodů se dostavit do volebních místností, mohou požádat komisi o přenosnou volební urnu. 

DDe

3. ZMĚNA V JÍZDNÍM ŘÁDU  Z DŮVODU UZAVÍRKY SILNICE V ÚSEKU PAVLOVICE - KLADRUBY

D

4. ULICE POŠTOVNÍ BUDE V PONDĚLÍ 26. 9. OTEVŘENA

Pokládání obrusné vrstvy za hotelemPoštovní - nový chodník i komunikace nad SázavankouPokládání první vrstvy za Centrinem

 

5. POKRAČUJÍ PRÁCE NA VÝSTAVBĚ MĚSTSKÝCH BYTŮ A ORDINACÍ PRO ZUBAŘE

Omítky v novém městském bytěHotové omítkyBudoucí zázemí zubařůPráce na omítkáchBudoucí zubařská ordinacePráce v ambulanci

 

6. POJÍZDNÁ PRODEJNA  AGRALKA  PRODÁVÁ PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ

V pondělí 26. 9. opět přijede pojízdná prodejna do Zruče. Na Pohoří (u bývalé hospody) bude od 9:10 hodin se zastávkou na 1 hodinu, pak přejede na nám. Míru, kde bude od 10:20 do 12:20 hodin. Pojízdná prodejna bude v těchto časech v našem města prodávat své výrobky pravidelně každé pondělí.

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

S

 

Stolní tenis

V sobotu 24. 9. od 9:00 se ve spolkovém domě odehrají dvě utkání ve stolním tenise: SKC Zruč C proti TJ Církvice a SKC Zruč D proti TJ Sokol Chlístovice.

 

Příjemný víkend přeje  Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 16. 9. 2022

1. ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 12. 9. 2022

Zastupitelé schválili (vybíráme)

- přijetí dotace ve výši 1 587 770 Kč na pořízení automobilu a vybavení pro naše sociální služby;

- přijetí finančního příspěvku ve výši 53 288 Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

- směnu pozemků p. č. 1094/5, 1094/16, 1095, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1102/24 v k. ú. Zruč n. S.;

- směnu pozemků p. č. 2388/1, 1112/17, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1102/25 v k. ú. Zruč n. S.;

- bezúplatný převod vlastnictví pozemků p. č. 1847/16 a p. č. 23336/6, vše v k. ú. Zruč n.S.  ve vlastnictví ČR na město;

- nákup pozemků p. č. 1101/4, 1101/6, 1101/8, 1101/10, 1102/35, 2335/142, vše v k. ú. Zruč n.S. 

- 5. úpravu rozupočtu města pro rok 2022

- obnovení vkladu s Českou spořitelnou, a. s., dle smlouvy o vkladovém účtu s obnovováním ze dne 30. 3. 2022 a udělat přívklad do maximální výše 30 mil. Kč

2. POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 - 2022

V pondělí 12. 9. proběhlo poslední jednání zastupitelstva ve volebním období 2018 - 2022. Starosta poděkoval zastupitelům za práci a popřál těm, kteří kandidují i nadále, hodně úspěchů u voleb. Několik zastupitelů již nebude kandidovat, mezi nimi je i paní doktorka Alenka Hajská. Zastupitelkou byla 12 let, z toho 8 let místostarostkou. K práci zastupitelky a místostarostky vždy přistupovala s nasazením a s jejím přispěním byla realizována spousta projektů. Alenko, děkujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 

dd

 

3. REKONSTRUKCE ULICE POŠTOVNÍ

Probíhá rekonstrukce Poštovní ulice, vyměňují se obrubníky a odstraňuje starý asfalt. Ulice může být uzavřena, bude řešeno dle aktuální situace. Objízdná trasa povede Okružní ulicí kolem parku, ulice bude obousměrná. Prosíme chodce o zvýšenou pozornost.

Výměna obrubníkůPoštovní ulice bude mít nový asfaltový koberecZa hotelem - odhalená bývalá betonkaStarý asfalt odstraněnProbíhá i rekonstrukce dešťových vpustí

4. MĚSTO PODALO ŽÁDOST O DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKY

Nová třída školky nad školní jídelnou u dětského hřiště. Projekt zahrnuje vybavení nábytkem a malou zahradu. Třída bude patřit pod školku Na Pohoří. Celkové náklady kolem 10 mil. korun. Možná výše dotace z evropského fondu IROP necelých 9 mil. korun.

5. DROBNOSTI

Zhotovena nová vodovodní přípojka k budově městské policie

Chodník nad Sázavankou projde rekonstrukcí a asfaltový povrch nahradí zámková dlažba

K restauraci U Kuklů se obnoví schody

Budoucí schodySchody budou navazovat na přechod

6. INFORMACE ORDINACE GYNEKOLOGIE

MUDr. Bártlová, ordinace gynekologie, nebude z důvodu dovolené ve dnech 15. - 20. 9. ordinovat. 

7. MOŽNOST VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ

MUDr. Bohuslav Procházka nabízí možnost bezplatného vyšetření zraku u dětí přístrojem Plusoptix. Jedná se o velmi cenné vyšetření u malých dětí ve věku od 6 měsíců až do doby, kdy je dítě již schopno aktivně spolupracovat při vyšetření zraku (většinou od 5 let).

Hlavní výhodou je možnost časného odhalení tupozrakosti, tj. významného snížení zraku, v době, kdy následná léčba je nejúčinnější.  Nabízíme termín ve středu 21. 9. 2022 od 14 do 16 hodin ve Zruči nad Sázavou, na drese Poštovní 593 (budova dětského domova-ordinace kožního lékaře, dříve MUDr. Nacházelové).  

 

8. REVIZE KOTLŮ + ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ

D

 

9. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA BUDE OPĚT PRODÁVAT SVÉ MLÉČNÉ VÝROBKY

V našem městě bude prodej probíhat v pondělí 19. 9.: Na Pohoří (u bývalé restaurace) bude kolem 9h se zastávkou zhruba na 1 hodinu, pak přejede na nám. Míru, kde bude zhruba od 10:15 do 12:00h.

10. FIRMA ADÉLKA HLEDÁ VYUŽITÍ PROSTOR V BÝVALÉ RESTAURACI NA POHOŘÍ 

Firma Adélka a.s. zakoupila objekt nacházející se nad zastávkou Na Pohoří . Ve spolupráci s městem je jejich cílem zjistit, jaké obchody či služby by Zručáci v tomto místě chtěli. 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku do konce září (pouze jedna otázka). O budoucnosti těchto prostor můžete rozhodnout i vy. 

Link: https://www.survio.com/survey/d/K2U8A1Q3W0Z1U3P9W

 

11. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

dddNoční ledečský zámekPozvánka do zámecké galerie

 

12. POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE

Fotbal

Sobota 17. 9. 2022 od 10 hodin - starší přípravka odehraje dva zápasy proti Suchdolu a Bílému Podolí

Neděle 18. 9. od 10 hodin - dorost odehraje zápas proti týmu Radim/Plaňany

Házená

Sobota 17. 9. od 10 hodin ve sportovní hale turnaj minižáků. 

 

Příjemný víkend přeje  Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 9. 9. 2022

1. OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR

Volby proběhnou ve dnech 23. 9 a 24. 9. 2022

Oznámení o místě a době konání voleb

 

2. POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - 12. 9. 2022

Program

 

3. REKONSTRUKCE ULICE POŠTOVNÍ, BYTŮ NA VÝSLUNÍ, ZDRAVOTNÍ AMBULANCE

Probíhá rekonstrukce Poštovní ulice, vyměňují se obrubníky. Ulice může být uzavřena, bude řešeno dle aktuální situace. Objízdná trasa povede Okružní ulicí kolem parku, ulice bude obousměrná. Prosíme chodce o zvýšenou pozornost.

Pokračují práce na výstavbě městských bytů v ulici Na Výsluní (Kotelna) a na rekonstrukci ambulance v Lipové ulici, kde město plánuje vybudovat zubařské ordinace.

 

4. MĚSTO PŘIJME REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU

- více informací

 

5. MĚSTO INFORMUJE O AKCI MILOSTIVÉ LÉTO II

DD

 

6. FIRMA ADÉLKA HLEDÁ VYUŽITÍ PROSTOR V ULICI NA POHOŘÍ (BÝVALÁ RESTAURACE) 

Firma Adélka a.s. zakoupila objekt nacházející se ve Zruči nad Sázavou v ulici Na Pohoří. Společnost o těchto prostorech přemýšlí, jako o místě, vhodném pro další obchody či služby. Ve spolupráci s městem je naším cílem zjistit, jaké obchody či služby jsou v tomto místě žádány nebo doposud opomenuty. 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku (pouze jedna otázka). O budoucnosti těchto prostor můžete rozhodnout i vy.

Link: https://www.survio.com/survey/d/K2U8A1Q3W0Z1U3P9W

 

7. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

DS

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

PdPJPddSdJ

JJx

 

Příjemný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 2. 9. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 29. 8. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- na základě výsledků výběrového řízení na akci "Modernizace expozic Zručského zámku pořízením turniketů - dodávka hardware a software pro vstupenkový odbavovací systém" uzavřít smlouvu o dílo s firmou TGB entrance, s. r. o.

- na základě výsledku výběrového řízení na akci "Modernizace expozic Zručského zámku pořízením turniketů - dodávka turniketů" uzavřít smlouvu o dílo s firmou Detomatic, s. r. o.

- na základě výběrového řízení na akci "Obnova místních komunikací ve Zruči nad Sázavou - etapa 2022" uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o.

 

2. MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva (247.57 kB)

Přihláška (72.5 kB)

 

3. POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ DO DOMÁCNOSTÍ

Město Zruč nad Sázavou plánuje znovu požádat o dotaci na nákup kompostérů do domácností. Pokud máte zájem, nahlaste prosím předběžně zájem na e-mail: augustovova@mesto-zruc.cz, uvádějte jméno, adresu a telefonní číslo. Prosím, vyčkejte na potvrzení přijetí e-mailu. Případně se ozvěte na tel. číslo 601 168 611. Časový horizont pořízení kompostérů zatím nevíme, bude se odvíjet od vyhlášení výzvy pro získání dotace.

D

 

4. INFORMACE OČNÍHO LÉKAŘE

Oční lékař informuje, že v pondělí 5. 9. 2022 nebude z důvodu dovolené ordinovat. Od pondělí 12. 9. bude pravidelně ordinovat pondělky, vždy v době od 10 do 13 hodin. 

 

5. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

YYX

 

6. REKONSTRUKCE ULICE POŠTOVNÍ

Od pondělí 5. 9. 2022 bude probíhat rekonstrukce Poštovní ulice. Ulice může být uzavřena, bude řešeno dle aktuální situace. Ojízdná trasa povede Okružní ulicí kolem parku, ulice bude obousměrná. Prosíme chodce o zvýšenou pozornost.

 

7. SILNICE NA LEDEČ NAD SÁZAVOU OTEVŘENA

Komunikace směrem na Ledeč nad Sázavou z kruhového objezdu u Densa je již otevřena. 

 

6. POJÍZDNÁ PRODEJNA AGRALKA BUDE VE ZRUČI PRODÁVAT MLÉČNÉ VÝROBKY

- pondělí 5. 9.  2022:  9.00 - 10.00 - Na Pohoří, 10.15 -12.30 - náměstí Míru

 

7. POZVÁNKA NA ZRUČSKÉ VINOBRANÍ

C

Pozvánka na akci od vinařů 

Krist (54.22 MBSing Wine (58.64 MBŠtěpánek (51.82 MB)Zůrek (58.42 MB)

Věra Špinarová - revival (59.21 MB)

 

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 

CCDCXSCs

 

Příjemný víkend za kancelář starosty přeje Ludmila Vlková

 

 

Aktuální informace 26. 8. 2022

ZPRÁVA  O ČINNOSTI  MĚSTA  ZA  LÉTA

2018 - 2022

Vážení spoluobčané,

rok 2022 se pomalu blíží ke komunálním volbám a nadešel čas předložit Vám výsledky práce za uplynulé volební období. Za největší úspěch považujeme, že navzdory různým krizím   se nám podařilo zajistit bezproblémový chod města a jeho finanční stabilitu, která umožnuje realizaci dalších rozvojových projektů. A právě v oblasti rozvoje města bychom vedle přípravy a zahájení realizace dlouhodobého plánu rozvoje města do roku 2031 chtěli vyzdvihnout jednotlivé projekty, které dále zkvalitňují život v našem krásném městě.   Jedná se především o výstavbu rybníku Na Rybárně, II. etapu obnovy zeleně – výsadbu 300 stromů, rekonstrukci kulturního domu v Želivci, rekonstrukci našich komunikací a  chodníků,  budování tří zubařských ordinací a získání zubaře do města, modernizace centrálního vytápění města, provozování služby seniortaxi, finanční podporu dětí, spolkového a společenského života ve městě. Výdaje v našem městě přesáhly včetně dotací v tomto volebním období půlmiliardy korun, což Zruč řadí na přední místa v porovnání s ostatními městy obdobné velikosti.   

Seznámíme Vás stručně s jednotlivými oblastmi činnosti města.

 

SPOLKOVÝ DŮM A KULTURA

 Za pomyslné centrum společenského života ve Zruči považujeme Spolkový dům, který po celé 4 roky poskytoval zázemí pro zručské spolky, víceúčelový sál a knihovnu. Město a spolky v něm pořádaly různé besedy, vzdělávací akce, klubové kino a tvoření. Díky všem občanům a spolkům, které přispěly do kulturního života našeho města.

            Město uspořádalo tradiční historické slavnosti (rekordní návštěvnost byla v roce 2022 – 3 012 platících návštěvníků), otvírání kulturní sezony a novou akci Zručské jarní lázně pro duši. Pro seniory se uskutečnila akademie III. věku, naše ZUŠ pořádala akademie umění pro seniory a celé 4 roky fungovala služba seniortaxi.  Za tři roky se uskutečnilo přes 10 tisíc jízd pro naše starší spoluobčany.  V provozu byla zámecká galerie s mnoha výstavami a letní zámecké kino. Uspořádali jsme také množství kulturních akcí pro obyvatele všech věkových kategorií. V obci Želivec byl zrekonstruován kulturní dům. Do kulturáčku byl zakoupen nový nábytek.

Městské slavnosti 2022 - 3 tis. návštěvníkůKorunovační klenoty ve Zruči

MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA - SILNICE,  CHODNÍKY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A PARKOVIŠTĚ

Novým asfaltem  se pokrylo 5 km silnic. Jedná se o tyto silnice: Pardidubská,  V Chalupách v Nesměřicích, ulička ke kulturnímu domu v Želivci, Severní, Nad Městem, Na Farském, Lipová, Krátká, část ulice Okružní a Nádražní, Na Kopečku a Jabloňová. Do konce roku se udělá ulice Poštovní a Ve Smrčkách.

Zámkovou dlažbou byly opraveno 700 m chodníků. Jde o chodníky: v Poštovní ulici, v Chabeřické ulici, Na Výsluní, u pošty a na nádvoří základní školy. Celkové investice do silnic a chodníků překročily 30 mil. korun.

Nové parkovací místa se vybudovaly v lokalitě Slunný Vrch, Okružní ulice a u spolkového domu. Na stávající nasvícené přechody pro chodce byly instalovány ledková svítidla a dalších 7 přechodů bylo nasvíceno. V lokalitě Na Pohoří byly instalovány solární lampy. Lampy u chodníku k Densu byly osazeny novými ledkovými svítidly. Slavnostní nasvícení zámku má již také ledková svítidla.

Středočeský kraj provedl rekonstrukci příjezdů do města silnice II/126 od D1 a od Kutné Hory. Byly vyasfaltovány i další kilometry krajských silnic v okolí města v nebývalém rozsahu.

Asfaltování ulice OsvobozeníAsfaltový koberec v ulici Na KopečkuNový asfaltový koberec po výstavbě kanalizace a vodovodu v Okružní uliciNová komunikace Na FarskémNové parkovací místa na Slunném vrchuPardidubská ulice má nový asfaltový povrch Příjezd ke kulturnímu domu v ŽelivciOkružní ulice má nový vodovod, kanalizaci i povrchUlice V Chalupách v Nesměřicích s novým povrchemPříjezdy do města - investor Středočeský krajZastávka u Sázavanu a opravená trať - investor Správa železnicNový chodník u poštyNové chodníky Na VýsluníSolární lampy Na PohoříNasvícení přechodů pro chodce Na PohoříNové svítidla u DensaOpravené nádraží - investor správa železnicZabezpečený přejezd - investor Správa Železnic

ŠKOLSTVÍ

Úroveň školství ve Zruči je i nadále jednou z hlavních priorit. Proto jsem rádi, že se nám podařilo zapojit do unikátního projektu na podporu rozvoje školství pod názvem EDUZMĚNA, který přinese nejen dodatečné finanční prostředky na jeho rozvoj, ale především rady odborníků, jak zlepšit školství. Město i nadále vyčlenilo každá rok 1 mil. korun z vlastních zdrojů na podporu  základní školy a školek. Z těchto prostředků město platilo školního psychologa, speciálního pedagoga, mentory na matematiku a český jazyk, trenéra na tělocvik a rodilého mluvčího. Probíhaly kursy bruslení pro předškoláky i školáky.

Proběhla výstavba tvořivé dílny naší Mateřské školy v Malostranské ulici včetně pořízení nábytku. V Mateřské škole Na Pohoří proběhla rekonstrukce všech střech. Došlo k další obnově kuchyňského vybavení školní jídelny pro ZŠ a jídelna má novou střechu. V naší základní umělecké škole bylo pořízena nová klimatizace. V základní škole byly rekonstruovány dvě střechy. Finance do našeho školství a pro děti přesáhly 35 mil. korun.

Opravená střecha školyTvořivá dílna MŠ MalostranskáVybavená tvořivá dílnaNová střecha školní jídelny

 

SPORT A CYKLOSTEZKA

Město přispělo TJ Jiskře na stavbu tenisové haly ve Dvouletkách (3,1 mil. korun) Ve sportovní hale došlo na instalaci venkovních žaluzií a dokončení modernizace občerstvení. Ve sportovním areálu za halou se vyměnilo oplocení a byl vybudován sektor pro skok vysoký. Na cyklostezce se obnovilo vodorovné značení, přibylo pítko a herní atrakce. Město finančně podporovalo sportovní oddíly a pořádání sportovních akcí.

Celkové finanční náklady do sportu činí 10 mil. korun.

Sektor pro skok vysokýTenisová hala - investor TJ Jiskra Zruč n.S.Venkovní žaluzie sportovní haly v akciPítko u cyklostezky

 

KOUPÁNÍ VE ZRUČI A  RYBNÍK NA RYBÁRNĚ

Vedení města intenzivně pracovalo na jedné z hlavních priorit, kterou je zajištění chybějícího koupání ve Zruči. Na základě provedeného šetření mezi občany začalo připravovat výstavbu biotopu v lokalitě u Rákosí. Dlouho trval výkup potřebných pozemků, který se blíží ke konci. Bude se moci začít s projektovou přípravou.

Jako alternativu pro koupání, ale zároveň i jako možnost pro bruslení a všeobecnou relaxaci pro občany Zruče byl zbudován první městský rybník Na Rybárně na Dubinském potoce o výměře 0,5 ha a hloubce 3,5m za celkové náklady ve výši za 4,3 mil. korun (80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství).

Rybník Na Rybárně

 

MODERNIZACE CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ MĚSTA

Velkou prioritou se pro vedení města stalo řešení centrálního zásobování tepelnou energií. V biokotelně se opravila fasáda včetně výměny oken a opravou prošly palivové cesty do obou kotlů na biomasu. V letech 2021-22 se vyměnily domovní předávací stanice ve všech vytápěných objektech. Celkem náklady činily 35 mil. korun bez DPH. Město uhradilo 22 mil. korun a ČEZ Energo 13 mil. korun. Většinu tepla naše kotle vyrobí z biomasy. Kotelna má smluvně zajištěno palivo na další dva roky. Tato skutečnost všechny odběratele uchrání skokovému zdražení tepla, které čeká při vytápění pouze plynem nebo elektřinou.

Domovní předávací stanice centrálního vytápění městaVýměna oken v kotelně

ZÁMEK A PARK

            Práce neustaly ani na dominantě našeho města. Zrealizovala se rekonstrukce infocentra a zámeckých toalet. Nastal čas větší pravidelné údržby celého zámeckého areálu – nové zábradlí Barončiny stezky, oprava altánku, nalakování podlah v podkroví, nátěry oken apod. V parku se postupně opravují mlatové cestičky.

Altánek po rekonstrukciInfocentrum po rekonstrukciLakování podlah zámeckého podkrovíLedkové nasvícení brányLedkové nasvícení zámkuVeřejné WC na zámku po rekonstrukci

ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V letech 2018-19 se dokončila II. etapa obnovy veřejné zeleně v našem městě. Bylo vysázeno přes 300 stromů a přes 3 000 keřů. Zejména šlo o následující lokality: sídliště Slunný Vrch, Na Výsluní, areál ZŠ, obou MŠ, Náměstí Míru, Poštovní ulice a další. Realizovali se květinové záhony. V městských lesích se dosázely tisíce stromků.

Zároveň byla vyprojektována III. Etapa obnovy a rozšíření zeleně především v okolí Zruče a v našich vesničkách. Nyní čekáme na vypsání dotací, abychom mohli začít s realizací tohoto záměru.

Lipová alej k rozhledně BabkaKvětinový záhon Výsadba stromů v Poštovní uliciVýsadba u SázavankyKaštanová alej u Zručského dvora

HASIČSKÁ ZBROJNICE A NOVÁ CISTERNA

Pod zámkem byla vybudována hasičská zbrojnice pro dobrovolné hasiče. V budově parkuje všechna hasičská technika, hasiči zde mají zázemí včetně sociálek a prostor před zbrojnicí je nově upraven. Investovalo se i do techniky, takže naši dobrovolní hasiči mají novou velkokapacitní cisternu na 9 m3 vody a nový zásahový vůz.

Myslelo se i na hasiče v našich vesničkách, kde byla realizována přístavba hasičské zbrojnice v Nesměřicích a zároveň byl zakoupen nový zásahový vůz s přívěsem.

Celkové výdaje v tomto směru dosáhly 15 mil. korun.

Nový vůz s vlekem dobrovolných hasičů z NesměřicPřístavba hasičské zbrojnice v NesměřicíchHasičské auto zručských dobrovolných hasičů

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

Možnost dostupného bydlení ve Zruči je dalším důležitým úkolem. Vedle pokračujících rekonstrukcí městských bytů je nyní realizována výstavba dvou sociálních bytů u kotelny Na Výsluní. Zároveň vedení města zahájilo přípravu na realizaci výstavby nových bytových domů v lokalitě Na Pohoří. Byla schválená potřebná změna územního plánu č.5.

Práce pokračovala na rekonstrukcích nebytových prostor. Aktuálně probíhá rekonstrukce zdravotního střediska – ambulance na zubařské ordinace. Byly provedeny opravy 8 střech na objektech města (např. školní jídelna, městská policie, mateřská škola a základní škola). Do bývalé školy Pod Farou se do udržovacích prací investovalo přes 2 mil. korun. Získal se nájemce do bývalé zámecké restaurace (Zručné dobroty), do Zručského dvora (kavárna Hellas a truhlářství Jelínek), do multifunkčního objektu uprostřed náměstí MUDr. Svobody a do bufetu na dětském hřišti.

Náklady na uvedené akce činí přes 20 mil. korun.

Fasáda budovy pošty a městské policieKulturní dům v ŽelivciDokončení výměny oken a dveří v domě s pečovatelskou službouOpravené střechy bývalé školy Pod FarouZateplený bytový dům v Průběžné uliciZateplený bytový dům ve Spojovací uliciVýstavba zubařských ordinacíVýstavba sociálních bytů

REKONSTRUCE A VÝSTAVBA VODOVODŮ A KANALIZACE

V oblasti vodohospodářské infrastruktury byly realizovány velké projekty, které platila Vodohospodářskou společnost Vrchlice Maleč. Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Okružní, Mládeže, Krátká a Lipová. Nový vodovod máme v další části ulice Ke Brodu. A dále byl vyprojektován vodovod do Želivce a kanalizace na Dubině.

Výstavba kanalizace v ulici 5. květnaNový vodovod a kanalizace v RákosíKanalizace a vodovod v Krátké uliciKanalizace v Okružní ulici

MĚSTSKÉ  GRANTY

Částka z rozpočtu města na granty přesáhla v letech 2018 až 2022 8 mil korun. Tyto finanční prostředky podporují kulturní, sportovní a mimoškolní aktivity v našem městě a reprezentaci našeho města.  Rada města přidělila přes 200 grantů.

 

DOTACE

Město Zruč nad Sázavou v tomto volebním období   dostalo dotace, transfery a dary ve výši 90 000 000 korun. Jedná se také o finanční prostředky z fondů EU.

 

CO SE PROZATÍM NEDAŘÍ

            Zatím se nepodařilo získat náhradu za odcházejícího pediatra do důchodu. Tímto děkuji paní doktorce Haně Nacházelové za její práci pro zručské děti. Město nezískalo ani na třetí pokus finanční prostředky na další etapu oprav našeho zámku (prostory kavárny a sklepení). Postup výkupu pozemků po digitalizaci pro město probíhá pomalu. Zbývá vykoupit ještě hodně pozemků pod stávajícími komunikacemi zejména v lokalitě za benzínkou.

 

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU, TS, SPRÁVY MAJETKU A HOSPODAŘENÍ

    Ve volebním období 2018-22 Městský úřad poskytoval služby samosprávy a státní správy. Město rozšířilo pečovatelskou službu a reaguje tak na zvyšující se počet klientů. Začali jsme spolupracovat s potravinovou bankou.

    Technické služby prováděly pravidelnou celoroční údržbu města a podílely se na několika investičních akcích. Stav komunikací se výrazně zlepšil. Pro údržbu města byl zakoupen nákladní automobil Man, dvě elektrovozidla a mulčovací rameno. Město má nové pasporty majetku v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení, dopravního značení, komunikací, budov a hřbitovů.

Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec v roce 2020. Správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači.

- Systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou SMS

- Lze nastavit vytápění na vybranou dobu

- Správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku, osvětlení apod.

 

 Zaměstnanci Správy majetku města se starali nejen o městské byty, ale o všechny nebytové prostory a budovy školských zařízení. Naši strážníci řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Dále byla městskou policií prováděna výuka dopravní výchovy. Byl pořízen kamerový systém a navýšen počet strážníků o jednoho.      

Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že navzdory současné celosvětové krize je hospodaření města je vyrovnané.  Město má dva úvěry s pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 0,57 % a 1,09 %. Celkové zadlužení města na konci roku 2022 bude 32 mil. korun (pro srovnání na konci roku 2014 bylo 45 mil. korun a v roce 2018 27 mil. korun). Město má dobrou cenu silové elektřiny pro všechny své objekty a veřejné osvětlení do konce roku 2023. Krajský i vnitřní audit považují ekonomickou kondici města za velmi dobrou.

 Elektromobil na údržbu městaKontejnerové vozidlo technických služebObměna vozového parkuMěstská meteostaniceAutobusová zastávka Na Pohoří  

RADA A ZASTUPITELSTVO

            Rada našeho města zasedala   téměř 100krát a přijala přes 1300 usnesení. Zastupitelstvo Zruče nad Sázavou zasedalo 30krát a přijalo přes 300 usnesení. O výsledcích práce obou orgánů města jsou občané pravidelně informováni.

               Vážení spoluobčané, bylo nám potěšením pracovat pro vás po celé čtyři roky. Přijměte pozvání ke komunálním volbám, které proběhnou 23. – 24. září 2022. Přejeme vám správnou volbu pro naší krásnou Zruč.

 

 

Mgr. Martin  HUJER                                                        Ing. Jiří Říha

starosta města Zruč nad Sázavou                              místostarosta města Zruč nad Sázavou

 

 

Aktuální informace 19. 8. 2022

 

1. KDE VYZVEDNOUT PŘÍSPĚVEK 5 000,-KČ NA DÍTĚ

Elektronicky na stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite ), prostřednictvím online formuláře. Předpokladem pro takové podání bude elektronická identita občana.

Osobně na vybraných Czech POINTech, na městském úřadě ve Zruči na OVV vždy v úřední dny, v pondělí a ve středu od 8-11 a od 12-16.30. hodin. Od 1. 10. i na poštách. V těchto případech stačí občanský průkaz.

2. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. 8. 2022

Radní schválili (vybíráme)

- rekonstrukci chodníku v Poštovní ulici

- podání dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení

- nákup pozemků od bývalého státního statku Čáslav pod městskými komunikacemi

- přijetí dotace na výkon pečovatelské služby

- výměna domovních předávacích stanic - dodatek č.1

- podání dotace na výstavbu nové třídy školky nad školní jídelnou

3. DVĚ DOTACE Z FONDŮ EU ANEB 1,1 MIL. KORUN PRO MĚSTO

Městu byly včera schváleny dvě dotace z fondů EU.

Modernizace spolkového domu zahrnuje nákup zabezpečovací techniky, osvětlení a ozvučení zasedací místnosti. Pro venkovní spolkové a kulturní aktivity - 30ks pivních setů a 2 party stany. Dotace je ve výši 600 tis. korun a vlastní podíl 150 tis. korun.

Modernizace MŠ Na Pohoří - nové herní atrakce na zahradu a vybavení do školní kuchyně. Dotace je ve výši 507 tis. korun a vlastní podíl 127 tis. korun.

4. NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ZRUČ - VLAŠIM

Od 1.9. se upravuje na naši žádost ranní spoj z Vlašimi  tak, aby děti stíhaly školu ve Zruči.

Nový jízdní řád

5. OPRAVY KRAJSKÝCH SILNIC V OKOLÍ ZRUČE 

V příštím týdnu (23.8. proběhne kolaudační prohlídka) má skončit uzavírka krajské silnice 336 z Horky II. V letošním roce Krajská správa a údržba silnic opravila:

- Horka II - Čejtice (část silnice 336)

Horka II-ČejticeHorka II-Čejtice 2

- od kruhového objezdu po křižovatku s silnicí 336

12

- Dolní Pohleď - Pertoltice - Věžníkov

Dolní Pohleď

- serpentýny pod Starým Samechovem

6. PRÁCE NA KANALIZACI V PROSTŘEDNÍ ULICI POKRAČUJÍ

KANALIZACE V PROSTŘEDNÍ ULICI

7. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚLY REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

Letošní historické slavnosti navštívilo přes 3 tisíce lidí - nejvíce v historii. Díky všem pořadatelům, návštěvníkům a příští rok na viděnou.

Korunovační klenotyNávštěvníciNávštěvníci na lavičkách Vystoupení Železných pánů

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

ZRUČSKÉ BIGBÍTOVÉ ZDUNĚNÍHradozámecká nocLetní kinoSportovní den s Jiskrou

 

Pěkný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 11. 8. 2022

1. PŘIPRAVENÉ PROJEKTY MĚSTA

Připravené projekty města z poslední doby (kde je potřeba - je vyřízeno stavební povolení). U každého projektu najdete cenový odhad. Na realizaci většiny projektů je potřeba získat dotaci.

Byty ve Zručském dvoře 

25 mil. korun

Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou - III. etapa 

2 mil. korun

Rekonstrukce náměstí Míru 

100 mil. korun

Třída školky nad školní jídelnou 

8 mil. korun

Tlaková kanalizace na Dubině

10 mil. korun 

Vodovod do Želivce

20 mil. korun

Oprava místních komunikací 2023

10 mil. korun

Rekonstrukce dešťové kanalizace v Kutnohorské a Vlašimské ulici 

20 mil. korun

Dokončení rekonstrukce střech základní školy

8 mil. korun

Úprava vchodu do základní školy

650 tis. korun

Výměna svítidel veřejného osvětlení

8 mil. korun

Statického zabezpečení konstrukce Hrázděného domu ve Zručském dvoře

900tis. korun

Nová fasáda obřadní síně na hřbitově

1,5 mil. korun

2. SOCIÁLNÍ POMOC PRO OBČANY

Město Zruč n. S. začalo spolupracovat s potravinovou bankou. Získané potraviny pomáhají rodinám s nižšími příjmy, seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova či s lidem s psychickým a tělesným postižením.

Pokud jste se ocitli ve finanční tísni, kontaktujte sociální pracovnici paní Annu Borkovou, telefon 720 036 762, mail: borkova@mesto-zruc.cz.

3. DECHOVKA KŘÍDLOVANKA V PARKU V NEDĚLI 14.8. OD 15.00

Vstupné zdarma. 

Křídlovanka

4. DIVADLO V PARKU

Město zve na Ivana Vyskočila a Zuzanu Kozinovou ve hře - TRIO aneb MISTŘE O ČEM SE NEVÍ. Představení se bude konat v úterý 16.8.2022 od 19:00 ve zručském zámeckém parku . Vstupné zdarma. 

Divadlo v parku

5. HRY NA CHODNÍKU V SADU MÍRU

Děti se mohou těšit  na hru ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU, OPIČÍ DRÁHU nebo PANÁKA CÍŤU.

Hry na chodníku

6. LETNÍ KINO 

Zveme vás do letního kina na novou komedii Mimořádná událost. Promítáme v pátek  12. 8. od 21:00. Vstupné 100 Kč.

Mimořádná událost

7. ZRUČSKÝ BIGBÍTOVÝ (Z)DUNĚNÍ

V sobotu 20. 8. se ve Zručském dvoře uskuteční již 3. ročník hudebního festivalu Zručský bigbítový (z)dunění. Vystoupí kapely: Krucipüsk, Vítkovo kvarteto, Vilém Čok, Komunál, Sendwitch, dívčí kapela The Agony, domácí Choť topiče a další. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v infocentru nebo na QR ticket  za 490 Kč.

Více informací naleznete na:

https://www.zrucsky-bigbitovy-zduneni.cz/

https://www.facebook.com/Zru%C4%8Dsk%C3%BD-Bigb%C3%ADtov%C3%BD-Zdun%C4%9Bn%C3%AD-108924488030833/

Hudební festival

 

Pěkný srpnový víkend přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 4. 8. 2022

 

1. DOTACE PRO ZRUČ 2022 VE VÝŠI 13,3 MIL. KORUN

Město v letošním roce podalo 19 žádostí o dotace. 13 žádostí nám bylo schváleno, 3 žádosti zamítnuty a u 3 zatím nevíme výsledek. Celkem jsme získali 13,3 mil. korun - na provoz pečovatelské služby, na opravu místních komunikací, na ledková svítidla veřejného osvětlení, na obleky pro hasiče, automobil pro pečovatelskou službu s plošinou a další.

2. NABÍDKA PROPAGACE PRO ZRUČSKÉ KANDIDÁTKY

Kandidátky do zastupitelstva města Zruče nad Sázavou mají možnost propagace ve Zručských novinách zdarma. Rozsah příspěvku jedné kandidátky je maximálně jedna strana Zručských novin.

Do 10. 8. 2022 zašlete prosím informaci na e-mail: vlkova@mesto-zruc.cz, zda budete mít o propagaci ve Zručských novinách zájem a v jakém rozsahu. Do 15. 8. 2022 zašlete na tento e-mail konečné znění příspěvku. Zručské noviny vyjdou 26. 8. 2022. Volby se konají 23.-24. září.

3. HISTORICKÉ SLAVNOSTI VE ZRUČI - KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Akce již tuto sobotu 6.8.  od 10:00-20.00 v zámeckém parku. Více v přiloženém programu.

Program historických slavností

4. MĚSTO HLEDÁ PEČOVATELKU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PEČOVATELKU

5. JABLOŇOVÁ ULICE MÁ NOVÝ ASFALTOVÝ KOBEREC

Jabloňová 1Jabloňová 2Jabloňová 3

6. PRÁCE NA NOVÝCH MĚSTSKÝCH BYTECH POKRAČUJÍ

Byty 1Byty 2

7. ZUBAŘSKÉ ORDINACE VE VÝSTAVBĚ

Ledečská firma Atos pokračuje ve výstavbě zubařských ordinací v ambulanci za hotelem. 

Ordinace 1Ordinace 2Ordinace 3

8. LESNÍ DĚTSKÝ KLUB A KOMUNITNÍ ŠKOLA OD ZÁŘÍ V ŽELIVCI

Ve Zruči se rozšiřuje nabídka vzdělávání pro děti. V naší vesničce Želivec od září vzniká lesní klub a komunitní škola. Zázemí bude v bývalé škole a v nově postavené  jurtě. Více v přiloženém letáku.

Lesní klub a komunitní školaJurta nad ŽelivcemVstupteVnitřek jurtyBývalá škola v Želivci

9. LETNÍ KINO PROMÍTÁ 10.8. A 12.8.

Velký červený pes CilffordMimořádná událost

 

Příjemný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 28. 7. 2022

 

1. DNES 28.7. SE ČISTÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽ V NESMĚŘICÍCH

2. HLAVNÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD V ULICI 5. KVĚTNA DOKONČEN

Ulice 5. května

3. PRÁCE NA KANALIZACI ZAČALY V PROSTŘEDNÍ ULICI

Firma Telsig přesunula své stroje do Prostřední ulice, kde se v následujících týdnech bude budovat hlavní kanalizační řád.

Začátek prací v Prostřední ulici

4. ASFALTOVÁNÍ JABLOŇOVÉ ULICE

Dnes a zítra proběhne pokládka finální asfaltové vrstvy v Jabloňové ulici.

Postřik v JabloňovéNové dešťové vpustiPodkladový asfalt v Jabloňové

5. OPRAVA ULICE POŠTOVNÍ

V srpnu začne rekonstrukce ulice Poštovní.

6. 250 MIL. KČ DO ZÁMECKÉHO AREÁLU

Do oprav zámeckého areálu město vložilo od nákupu zámku v roce 2003 již čtvrt miliardy korun. Dvě třetiny peněz se podařilo získat z různých dotačních titulů. Bylo realizováno více než 40 větších či menších oprav.

7. LETNÍ KINO AKTUÁLNĚ

Dnes a zítra se promítá od 21.00 nový český film Vyšehrad FYLM.

Vyšehrad fylm

8. VERNISÁŽ JANA KOPŘIVY V ZÁMECKÉ GALERII

V pátek 29.7. od 18.00 proběhne v zámecké galerii vernisáž Jana Kopřivy.

Vernisáž

9. DĚTSKÝ FESTIVAL ŽELIFEST

V sobotu 30.7. od 14.00 proběhne v Želivci u kulturního domu dětský festival Želifest.

https://www.facebook.com/kapkakapicka

Želifest

 

10. DROBNOSTI OBRAZEM

Lucky bistro na dětském hřištiPosezení u bistraReklama na zámecký areál ve Zručském dvořePosezení na nádvoří zámkuKvetemeU zámkuObnova vodorovného značení na náměstí MUDr. SvobodyNový přírůstek do prohlídkového okruhu

 

Příjemný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 21. 7. 2022

1. NAŠE PRÁCE 2018-2022

Vážení spoluobčané,

rok 2022 se pomalu blíží ke komunálním volbám a nadešel čas,  předložit Vám výsledky práce za uplynulé volební období. Výdaje v našem městě přesáhly včetně dotací v tomto volebním období 500 mil. korun a to není málo na město naší velikosti.

Prohlédněte výběr z práce města za poslední 4 roky.

OPRAVUJEME
5km silnic a chodníků Okružní ulice v novém kabátěAsfaltování ulice OsvobozeníNové chodníky Na VýsluníAsfaltové komunikace Na Farském
UDRŽUJEME
8 nových střech městských budov Nová střecha školní jídelnyOpravená střecha ZŠNová krytina na střeše pošty a MěP
SÁZÍME
4 000 keřů a stromů Lipová alej k BabceNová výsadba na Slunném VrchuVýsadba stromů v Poštovní ulici
STAVÍME
1 rybník Na Porážce Rybník Na Porážce
ZKRÁŠLUJEME
1 kulturní dům na dubině a 1 hasičskou zbrojnici v Nesměřicích Hasičská zbrojnice v Nesměřicích
NAKUPUJEME
silovou elektřinu a palivo do biokotelny do konce 2023, pozemky  
ZAJIŠŤUJEME
zubaře do města Budování tří zubařských ordinací
ŽÁDÁME A ZÍSKÁVÁME
90 mil. korun dotací do rozpočtu města
PODPORUJEME A ROZDĚLUJEME
8 mil. korun finanční podpory do kultury a sportu
VOZÍME
10 tis. jízd seniortaxi
PROJEKTUJEME
8 připravených projektů
PLÁNUJEME A MYSLÍME NA BUDOUCNOST
schválený strategický plán města na období 2021-2031
ORGANIZUJEME
desítky kulturních akcí, besed, promítání a turnajů
ZODPOVĚDNĚ HOSPODAŘÍME
vyrovnané rozpočty; úvěr 25 mil. korun za pevný úrok 1,09%
OBMĚŇUJEME
6 vozidel  Elektromobil na údržbu městaKontejnerové vozidlo na údržbu městaNové vozidlo městské policieNové vozidlo dobrovolných hasičů z Nesměřic
NAVYŠUJEME AUTOBUSOVÉ SPOJE
do Prahy, Vlašimi a Čáslavi  Nová zastávka Na Pohoří

Altánek v parku po rekonstrukciDětské hřiště na DubiněNová fasáda budovy MěpInfocentrum po rekonstrukciLedkové nasvícení zámkuMeteorologická stanice Na PohoříNová sekačka trávyNový nakladač Sdílená ordinaceSektor pro skok vysokýSlavnostní nasvícení zámecké brányVýstavba kanalizace v Krátké uliciZateplený bytový dům ve Spojovací uliciVenkovní žaluzie ve sportovní haleVánoční výzdobaWC na zámku po rekonstrukciTvořivá dílna MŠ MalostranskáNové střechy MŠ

 

2. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Letní kino 22.7.Vernisáž 29.7.

 

Příjemný zbytek týdne přeje starosta města Martin Hujer

 

 

Aktuální informace 15. 7. 2022

 

1. TVOŘIVÁ DÍLNA MŠ MÁ VYBAVENÍ

Tvořivá dílna MŠ Malostranská je již kompletně dokončena včetně nábytku i vybavení.

Dílnička MŠŠatnička dílničkyZázemí

2. STAVEBNÍ POVOLENÍ NOVÉ TŘÍDY ŠKOLKY 

Město má připravenou dokumentaci včetně stavebního povolení na novou třídu školky nad školní jídelnou u dětského hřiště. Kapacita nové třídy bude 20 dětí. V dalším kroku podáme žádost o dotaci do fondů EU. V případě získání finančních prostředků stavba začně příští rok.

3. ZUBAŘSKÁ KŘESLA OBJEDNÁNA

Firma TOPDENT (budoucí nájemce zubařských ordinací v ambulanci za hotelem) již objednala zubařská křesla do budovaných ordinací. Stavební firma Atos pokračuje v rekonstrukci ambulance dle harmonogramu.

4. MĚSTO PODALO DVĚ ŽÁDOSTI DO FONDŮ EU

Město podalo žádost o dotaci na modernizaci MŠ Na Pohoří. Modernizace spočívá v obnově kuchyňského vybavení a v obměně herních atrakcí na zahradě školky. Druhá žádost je na vybavení spolkového domu a vybavení na kulturní akce města. Jedná se o zabezpečovací techniku, ozvučení a osvětlení zasedací místnosti spolkáče, pivní sety a party stany. 

5. AUTO PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Z fondů EU se podařilo získat dotaci ve výši 1,5 mil. korun na auto pro naši pečovatelskou službu. Auto bude sloužit k výkonu pečovatelské služby včetně dopravy tělesně postižených spoluobčanů. Poděkování paní Jitce Trojanové za dobré sepsání dotační žádosti.

6. AKTUÁLNĚ OBRAZEM Z MĚSTSKÝCH STAVEB

Byt č.1Byt č.2Ordinace pro zubaře 1Ordinace pro zubaře 2Ordinace pro zubaře 3Jabloňová - nové obrubníkyJabloňová - nové vpusti dešťové kanalizaceJabloňová v průběhu rekonstrukce

7. BLEŠÁK V PARKU 19.7. od 13.00 - 18.00

Blešák v parku

8. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Program letního kinaZnámí Neznámí prní letní kino 22.7.Koncert ve Zručském dvořeHistorické slavnosti města

 

Příjemný víkend přeje starosta města Martin Hujer

 

Aktuální informace 8. 7. 2022

1. MĚSTKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU PŘIJÍMÁ KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV DO 19. 7. 2022

DD

2. MĚSTO VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více informací: 

mestsky-urad/uredni-deska/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-odboru-stavebniho-uradu-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-2781.html?kshow=1

 

3. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU MĚSTA BYLO PRODLOUŽENO DO 31. 8. 2022

mestsky-urad/uredni-deska/cena-mesta-prodlouzeni-terminu-pro-podavani-navrhu-2764.html?kshow=1

 

4. VČASNÉ VYŘÍZENÍ DOKLADŮ PŘED LETNÍ SEZÓNOU

Nestačili jste si vyřídit pas? Možná jej ani nepotřebujete.

d

 

5. NÁLEZ BAŤOHU

V prostorách čekárny na nádraží ČD byl nalezen baťoh černé barvy. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579.

 

6. INFORMACE Z ORDINACE GYNEKOLOGIE

MUDr. Bártlová informuje, že z důvodu dovolení nebude ordinovat od 11. 7. do 22. 7. 2022

 

7. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

dfydyf

 

 

Příjemný víkend přeje za kancelář starosty Ludmila Vlková

 

Aktuální informace 30. 6. 2022

1. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27. 6. 2022

Radní schválili (vybíráme):

- přijetí dotací: z Ministerstva kultury ČR na akce Krajská postupová přehlídka filmové tvorby ve výši 30 000 Kč a na XVIII. festival leteckých amatérských filmů ve výši 15 000 Kč

- podání žádosti o dotace na akce Modernizace vybavení Spolkového domu a Modernizace MŠ Na Pohoří do výzvy MAS Lípa pro venkov 

- zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu místních komunikací od firmy VDG Projektování, s. r. o.

 

2. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 27. 6. 2022

Zastupitelé  schválili (vybíráme):

- přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje pro pečovatelskou službu ve výši 805 300 Kč a pro podporu dobrovolných hasičů ve výši 78 080 Kč, přijetí dotace z rozpočtu MPSV pro výkon sociální práce ve výši 732 551 Kč a přijetí dotace ze Státního fondu podpory investic na byty v objektu č. p. 719 (Kotelna) ve výši 2 676 622 Kč

- návrh závěrečného účtu města za rok 2021 a účetní závěrky

- návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023 - 2025

- aktualizaci strategického plánu rozvoje města na období 2021 - 2031

- návrh 4. úpravy rozpočtu města pro rok 2022

- udělit Cenu za sportovní výkon slečně Barboře Filipové za sportovní úspěchy ve volejbalu

 

3. VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ V RÁMCI PARTICIPTIVNÍHO ROZPOČTU       

     PRO ROK 2022

Zastupitelé dne 27. 6. na svém jednání schválili k realizaci tyto projekty podpořené veřejným hlasováním v rámci participativního rozpočtu pro rok 2022:

 • Doplnění dětského hřiště v Nesměřicích
 • Ping pongový stůl
 • Workoutové hřiště
 • Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem, Za rybníkem a kolem            nového rybníku Na Rybárně
 • Doplnění hřiště u cyklostezky ve staré části Zruče nad Sázavou o posilovací prvky  pro      starší děti a mládež

 

4. OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU DNE 4. 7. 2022

Městský úřad informuje, že dne 4. 7. 2022 bude uzavřen stavební odbor, omezený provoz bude na TSSM. Na ostatních odborech bude provoz zachován, a to jen do 15 hodin.  

 

5. INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY - VRATKY STRAVNÉHO

Školní jídelna informuje, že vratky stravného za školní rok 2021-2022 se budou vyplácet dne 7. 7. 2022 v době 8-16 hodin v kanceláři základní školy u pí. Vondrové. 

 

6. FIRMA SAMPLEWORLD PŘIJME ZAMĚSTNANCE 

Společnost Sampleworld Zruč nad Sázavou přijme do jednosměnného provozu muže na pozici balení vzorkovníkových knih a příprava k expedici. Práce je vhodná i pro brigádníky. Pořadavky - manuální zručnost a fyzická zdatnost. Zájemci se mohou hlásit u pana Kudláčka na telefonu 737 516 662 nebo osobně v sídle společnosti SAMPLEWORLD, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou.

 

7. INFORMACE OČNÍHO LÉKAŘE, LÉKÁRNY PRIMAVERA A U ANDĚLA

Oční lékař informuje, že v pondělí 4. 7. 2022 nebude ordinovat. Prazdninový provoz bude omezen, vždy v pondělí 10 - 12 hodin. 

Lékárna Primavera v Nové Zruči oznamuje krátkodobou změnu otevírací doby. Ve čtvrtek a v pátek 30. června a 1. července bude otevřeno jen dopoledne od 8.00 do 12.30 hodin. Od pondělí 4. července do 10. července bude lékárna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Lékárna U Anděla ve Staré Zruči bude mít z důvodu dovolené zavřeno v sobotu 2. 7. a pondělí 4. 7. 2022. 

 

8. NÁLEZ DĚTSKÉ PŘILBY A BAŤOHU

Vedle vodáckého muzea byla v úterý 28. 6. v lodičce nalezena dětská cyklistická přilba. Majitel se může přihlásit v kanceláři starosty, telefon 327 531 579. 

Na vlakovém nádraží byl nalezen batoh Adidas s dětskými sportovními věcmi. Majitel se může přihlásit na městské policii 724 102 231.

 

9. OBRAZEM

NOVÉ SAMOLEPKY NA MĚSTSKÉ NAVIGACIObnova cedulíOprava poruchy veřejného osvětleníDokončení sjezdů z Okružní uliceDomovní předávací stanice ve školní jídelně10tá namontovaná výměníková stanicePostup prací na kanalizaci v ulici 5. květnaPráce na podlahách nových bytůZateplení podlah nových městských bytů

10. POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

CCDDCDDětský den v NesměřicíchHudební letní škola

 

Příjemný zbytek týdne  přeje Ludmila Vlková a Martin Hujer

 

Aktuální informace 23. 6. 2022

 

1. PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PEDIATRA DO ZRUČE

Krajský úřad na návrh VZP vypsal další kolo výběrového řízení na získání pediatra do našeho města. Uzávěrka je 29.6. 2022. Paní doktorka Nacházelová končí na konci června.

1. 7 mil. KORUN NA OPRAVU KOMUNIKACÍ

Naše město získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 mil. korun na další etapu oprav místních komunikací. Oprava komunikace Na Pohoří, Přímá, Dvořákova, Fibichova a část komunikace Dubina – Želivec proběhne v roce 2023. Poděkování paní Jitce Trojanové za sepsání dotační žádosti a našim TSSM za technické podklady. Celkem bylo podáno 190 žádostí a 40 z nich bylo úspěšných.

3. AKTUÁLNĚ OBRAZEM Z MĚSTSKÝCH STAVEB

Okružní ulice, Jabloňová ulice, zubařské ordinace, výstavba bytů, tvořivá dílna MŠ a výměna DPS.

Okružní po asfaltováníJabloňová - pokládání obrubníkůKrátká po asfaltováníAmbulance za hotelem - zubařské ordinaceVýstavba bytů pokračujePoložená podlaha v tvořivé dílně MŠZázemí tvořivé dílnyTvořivá dílna zvenkuNová DPSVýměna DPS pokračuje

4. PRVNÍ PROMÍTÁNÍ V LETNÍM KINĚ 

Amélie z Montmartru v pátek 24.6.2022 od 21.30

 Facebook

Plakát

5. FESTIVAL PRO DĚTI BAREVNÉ MĚSTO V SOBOTU 25.6.

Plakát

6. MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ ZRUČ NAD SÁZAVOU

Páteční koncertČtvrteční koncert

7. HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZÁBAVA V NESMĚŘICÍCH

V sobotu 25.6. od 13.00 se koná v Nesměřicích hasičská soutěž. Od 17.00 pak zahraje skupina Re-flex Group z Kácova.

Plakát

8. KŘESLO PRO HOSTA S JANOU PEROUTKOVOU 29.6.

Plakát

9. POLICIE CUP 2022 A VEČERNÍ ZÁBAVA

Městská policie pořádá v sobotu 25.6. 27. ročník turnaje v malé kopané na hřišti házené. Večer zahraje skupina Elektron.

PlakátZábava

10. VÝLET PRO DĚTI DO JIHLAVY 25.6. 

Plakát

11. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA SE BLÍŽÍ

Při slavnostech budou vystaveny korunovační klenoty.

Plakát

 

Příjemný zbytek týdne  Vám přeje Martin Hujer

 

Aktuální informace 16. 6. 2022

1. VÝMĚNA STANIC CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ

Firma Avos z Vyškova vyměňuje od června do září  37 kusů domovních předávacích stanic centrálního vytápění v našem městě sloužící k předávání tepla do topných okruhů bytových domů a pro ohřev teplé vody. Předpoklad je realizace 3 stanic týdně. Stávající stanice jsou cca 20 let staré jsou na hranici technické životnosti. Před samotnou výměnou  budete včas informováni o přesném termínu instalace ve vaší bytovce. Při výměně bude na 4 dny přerušena dodávka teplé vody – přesný termín najdete  na nástěnce ve vašem vchodě. Akci financuje město. Cena díla je 20 mil. korun. V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucího biokotelny pana Miroslava Sedláčka ( tel 602 601 452).

2. ASFALTOVÁNÍ

Ve dnech 20.-22.6. proběhne finální asfaltování v ulicích Okružní a Krátká. Dále probíhá rekonstrukce ulice Jabloňová. Firma Telsig zhotovila nové napojení dešťové kanalizace. Colas položí nové obrubníky a asfaltový koberec.