Menu

​​

Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Sportovní areál

 

Adresa:

Na Pohoří 575, za základní školou
285 22 Zruč nad Sázavou

Kontakt:

sport

 
areál
 

Provozní doba areálu:

DUBEN - ŘÍJEN

 • Po- Pá     15 - 20h.
 • So- Ne     09 -20h.
ČERVENEC - SRPEN    
 • Po - Ne    09 -15h.
LISTOPAD - BŘEZEN
areál uzavřen, otevření po telefonické objednávce.
 

Možnosti areálu:

Víceúčelové hřiště I. - nohejbalové, fotbalové a tenisové hřiště o rozměrech 30 x 30 m,                                                    umělý trávník

Hokejbalové hřiště - asfaltový povrch o rozměrech 52 x 26 m, mantinely, střídačky                                                          a trestné lavice

Fotbalové hřiště - umělý trávník o rozměrech 70 x 35 m, juniorské branky 5 x 2 m, uvnitř                                         nalajnováno menší hřiště na kopanou 40 x 20 m, umělé osvětlení

Víceúčelové hřiště II. - polyuretanový povrch o rozměrech 31 x 18 m, jeden tenisový nebo                                               volejbalový nebo nohejbalový kurt, hřiště na košíkovou, tribuna                                                     20 m - 3 stupně

Běžecká dráha s polyuretanovým povrchem - délka 250 m, rovinka na sprinty, dva                                                                                                        sektory na skok daleký, sektor pro vrh                                                                                                      koulí, tribuna 20 m - 3 stupně

Hřiště na beach - v areálu se nachází tři kurty, tribuny 30 m - 2 stupně

Oranžové hřiště pro seniory - altan s krbem, cvičící stroje, minigolf, různé drobné hry,                                                                   umělý trávník, lavičky pro relaxaci, možnost vypůjčení                                                                       těchto her u správců areálu na mobilu: 730 514 039

Zručský workout - cvičení a protahování celého těla při sportování venku. Toto hřiště bylo                                      vyrobeno na míru pro nadšence silového cvičení na hrazdách,                                                        bradlech, kruzích, šplhacích tyčích a dalších prvcích pro cvičení váhou                                        vlastního těla. Postaveno ve spolupráci s Nadací ČEZ.

Skatepark 

skate park

Možnosti vypůjčení sportovního nářadí ve Sportovním areálu:

Sportovní náčiní je určeno pro aktivity ve  sportovním areálu a o jeho zapůjčení rozhoduje správce SA.

Položka     Sportovní vybavení                                             Cena za jednu hod./1 ks 

 1.              Míče na volejbal, beach.......................................................................................10.-
 2.              Vybavení brankáře, hokejbal...........................................................................50.-
 3.              Míče kopaná, nohejbal.........................................................................................10,-
 4.              Rakety na tenis..........................................................................................................10.-

 

beach

 

Provozní řád SA a ceník nájmu a půjčovného

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád objektu „Sportovní areál Zruč nad Sázavou“ upravuje povinnosti správce a uživatelů objektu a návštěvníků objektu.
 2. Správce objektu seznámí s provozním řádem v nezbytně nutném rozsahu všechny zainteresované a zajistí jeho vyvěšení na vyhrazeném místě.
 3. Zřizovatelem a provozovatelem objektu je Město Zruč nad Sázavou.
 4. Areál je určen k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám, atletice, k hokeji a dalším aktivitám.
 5. Uživatelem hřiště v areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 6. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště – viz příslušný článek tohoto provozního řádu.
 7. Měnit a doplňovat provozní řád sportovního areálu  je oprávněna Rada Města Zruč nad Sázavou.
 8. Sportoviště SA smějí být používána jen v souladu s tímto provozním řádem, a to ke sportům, ke kterým byla vybudována - tenis, malá kopaná, házená, floorbal, basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, softtenis aj.
 9. Pronájmy SA nebo jeho částí pro organizované akce škol, sportovních klubů a jiných fyzických a právnických osob budou řešeny zvláštními smlouvami s provozovatelem.
 10. Ostatní pronájmy SA nebo jeho částí a zápůjčky sportovního vybavení se řídí aktuálními ceníky uvedenými dále v tomto provozním řádu.
 11. Nájemce přebírá sportoviště nebo jeho části a stejně tak vybavení písemně záznamem v záznamníku správce areálu, kde ve vlastním zájmu uvede veškerá, před nájmem zjištěná poškození, a to i poškození vlivem povětrnosti. Nejsou-li zjištěna žádná poškození, příslušná kolonka se proškrtne. Po ukončení nájmu sportoviště provede správce areálu převzetí a kontrolu poškození a zjištěná poškození zaznamená v záznamníku pronájmů.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru sportoviště a jejich případnou ztrátu. Cenné věci může nájemce odložit do uzamykatelné schránky u správce sportoviště.

Rezervace pronájmů sportoviště nebo jeho částí je nutné ohlásit min. 24 hodin před započetím pronájmu, ve výjimečných případech je možná domluva. Rezervace možno domluvit na telefonu správce sportoviště: 730 514 039.    

 

II. Vstup do objektu                     

 1. Vstup do sportovního areálu je zdarma.
 2. Do objektu je možno vstupovat vchodem z ulice Na Pohoří.
 3. Pro vstup účastníků dalších akcí pořádaných v objektu sportovního areálu platí pokyny organizátora akce.
 4. Vstup na hřiště sportovního areálu (SA) je na vlastní nebezpečí. Rodiče dětí do 3 let musí mít děti při pobytu na SA neustále pod dozorem.

 

III. Pobyt v objektu je povolen pro

 1. Správce, případně další zaměstnance a zástupce jejich nadřízené složky po dobu provozní doby.
 2. Návštěvníky, kteří v prostorách SA absolvují sportovní aktivity spolu s doprovodem nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem (provozní dobou) činnosti SA.
 3. Osoby, které v objektu vykonávají se souhlasem správce kontrolní nebo dočasné údržbářské práce.
 4. Vstup dětí, v době pro veřejnost, ve věku 4-10 let je možný jen v doprovodu osoby starší 18 let.

 

IV. Ceník nájmu a půjčovného a zálohy

Nájemné - sportovní areál za ZŠ Zruč nad Sázavou:

a) Děti do 15 let věku užívají sportoviště bezplatně.

b) TJ Jiskra Zruč nad Sázavou užívá pro své pravidelné tréninky sportoviště bezplatně.

c) Osvětlení sportovišť se hradí vždy bez výjimky (za osvětlení platí i uživatelé uvedení               v bodu „a“ a „b“). Platba za osvětlení není zahrnuta v nájmu za sportoviště. Ceník                     osvětlení pro jednotlivá sportoviště je uveden dále.

Ceník nájemného pro ostatní uživatele sportovního areálu (bez osvětlení, včetně základního vybavení sportoviště jako jsou sítě, kůly apod.)

Atletický ovál.......................................................................bezplatně

 

Fotbalové hřiště                                                                                                                                  1 hodina...........................................................................................300 Kč

Celodenní.....................................................................................2 160Kč

Permanentka na 10 hodin................................................2 700Kč

Permanentka na 25 hodin................................................6 750Kč

 

Hokejbalové hřiště                                                                                                                                       1 hodina.............................................................................................200Kč

 

Beach volejbal                                                                                                                                               1 Hodina.............................................................................................200Kč

Celodenní.........................................................................................720Kč

Permanentka na 10 hodin....................................................900Kč

Permanentka na 25 hodin.................................................2 250Kč

 

Skate areál......denní vstupné 50Kč pro jednoho uživatel

Permanentka na 10 dní............................................................200Kč

Permanentka na 30 dní...........................................................300Kč

 

Víceúčelové hřiště II. polyuretan

Volejbal                                                                                                                                                 1 hodina..............................................................................................200Kč

Celodenní......................................................................................1 440Kč

Permanentka na 10 hodin.................................................1 800Kč

Permanentka na 25 hodin................................................4 500Kč

Nohejbal                                                                                                                                              1 hodina..............................................................................................100Kč

Celodenní..........................................................................................720Kč

Permanentka na 10 hodin.....................................................900Kč

Permanentka na 25 hodin..................................................2 250Kč

Tenis                                                                                                                                                       1 hodina...............................................................................................100Kč 

Celodenní..........................................................................................720Kč

Permanentka na 10 hodin.....................................................900Kč

Permanentka na 25 hodin..................................................2 250Kč

Basketbal                                                                                                                                             1 hodina..............................................................................................200Kč

Celodenní......................................................................................1 440Kč

Permanentka na 10 hodin.................................................1 800Kč

Permanentka na 25 hodin................................................4 500Kč

 

Víceúčelové hřiště I. umělý trávník

Házená                                                                                                                                                 1 hodina..............................................................................................200Kč

Celodenní......................................................................................1 440Kč

Permanentka na 10 hodin.................................................1 800Kč

Permanentka na 25 hodin................................................4 500Kč

Nohejbal za 1 kurt                                                                                                                               1 hodina..............................................................................................100Kč

Celodenní..........................................................................................720Kč

Permanentka na 10 hodin.....................................................900Kč

Permanentka na 25 hodin..................................................2 250Kč

 

Vybavení sportovního areálu

Sportovní náčiní je určeno pro aktivity ve  sportovním areálu a o jeho zapůjčení rozhoduje správce SA.

Položka     Sportovní vybavení                                                 Cena za jednu hod./1 ks 

 1.              Míče na volejbal, beach.......................................................................................10.-
 2.              Vybavení brankáře, hokejbal...........................................................................50.-   
 3.              Míče kopaná, nohejbal.........................................................................................10,-
 4.              Rakety na tenis..........................................................................................................10.-

 

Elektrokola - půjčovna ve Zučském dvoře

Sportovní náčiní určeno pro aktivity ve městě Zruč nad Sázavou a jeho okolí.

  Položka       sportovní vybavení                    cena za 1 ks/den      záloha na den

      1.                 Elektro kolo dětské........................................300Kč..........................2000Kč

      2.                Elektrokolo Liv amiti E+4...........................500Kč..........................4000Kč

      3.                Elektrokolo Giant explore E+4 GTS.....500Kč..........................4000Kč

 

Vypůjčené elektrokola vydá správce až po podepsání smlouvy, ofocení identifikačního dokladu vypůjčitele, zaplacení půjčovného a vratné zálohy. Zápůjčku elektrokola je třeba nejméně 48 hodin předem domluvit na telefonním čísle: 730 514 041 nebo na e-mailu: hala@mesto-zruc.cz

                                                                                                         

Záloha za půjčení věcí

Záloha za půjčené věci se nevybírá, není-li v ceníku uvedeno jinak.

Za ztrátu půjčené věci zaplatí uživatel (vypůjčitel) podle pokynů správce pořizovací cenu náčiní zmenšenou o opotřebení.V případě zápůjčky elektrokola, zaplatí cenu, která je uvedena ve smlouvě o pronájmu elektrokola.

Vybíráním poplatků za vypůjčené sportovní náčiní a vybavení je pověřen správce areálu dle výše uvedených cen.

Vypůjčené náčiní vydá správce uživateli a ten si podle pokynů správce sám náčiní připraví a nainstaluje (sítě apod.).

 

Provozní doba sportovního areálu:

Sportovní areál je v provozu od dubna do října. Organizované skupiny mají mimo toto období, tj. od listopadu až do března včetně, přístup po domluvě se správcem SA.

 

DUBEN - ŘÍJEN

 • Po- Pá    15 - 20h.
 • So- Ne     09 -20h.

ČERVENEC - SRPEN

 • Po - Pá    09 -15h.

po telefonické objednávce

 • Po - Pá    15- 20h.
 • So - Ne    09- 20 h.

LISTOPAD - BŘEZEN   areál uzavřen, otevření po telefonické objednávce.


Telefon na správce: 730 514 039


ZÁKAZ VSTUPU MIMO PROVOZNÍ DOBU!

 

VI. Provozní řád pro veřejnost

Za plynulý provoz odpovídá správce SA.

 1. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně nebo na telefonním čísle správy majetku 730 514 039.
 2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 3. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny předem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky. Je na zvážení správce areálu, zda za zamluvené sportoviště stanoví složení zúčtovatelné zálohy.
 4. V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení nebo na jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci areálu.
 5. Návštěvník může při návštěvě SA použít vlastní sportovní náčiní a vybavení nebo si může půjčit vybavení z inventáře SA.
 6. Vypůjčitel za použití vypůjčených věcí zaplatí předem půjčovné za hodinu výpůjčky podle ceníku v bodě IV. Správce zaznamená výpůjčku na registrační pokladně a na požádání vydá doklad. V případě překročení doby výpůjčky za již zaplacený čas bude provedeno vyrovnání na skutečnou cenu výpůjčky se započtením 50 % výpůjční ceny za každých dalších započatých 30 minut výpůjční doby.
 7. U uživatelů sportovišť, kteří užívají sportoviště bezplatně (s výjimkou pravidelných tréninků TJ Jiskra Zruč nad Sázavou) správce areálu rozhoduje o pořadí užívání sportoviště a určuje dobu trvání bezplatného užívání sportoviště.

 

VII. Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu

Všichni zaměstnanci a návštěvníci v objektu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a nepoškozovat zařízení sportovního areálu;
 • odhazovat odpadky jen na místa, která jsou k tomu určená;
 • vstupovat na sportoviště pouze ve vhodné obuvi: na hřiště nepatří např. boty s podpatky, boty s černou podešví, obuv znečištěná blátem, štěrkem, antukou;
 • nemanipulovat v areálu s ostrými předměty;
 • nejezdit v areálu na kole;
 • nevstupovat do areálu mimo provozní dobu;
 • nepřemísťovat pevné i mobilní zařízení areálu mimo stanovená místa;
 • vstupovat do areálu bez zvířat;
 • neodhazovat žvýkačky na umělé povrchy;
 • dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady                       bezpečného chování a ve všech prostorách areálu se chovat tak, aby nedošlo ke vzniku     požáru;
 • při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti              ohlašovně na tel. 150 nebo 112;
 • v průběhu sportovní aktivity důsledně dbát všech pokynů a příkazů správce                        a respektovat místní nařízení;
 • za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují sportovní aktivitu, zodpovídá                             pedagogický pracovník, který děti doprovází - za děti, které navštíví SA za účelem               samostatné nepravidelné aktivity (veřejnost), jsou zodpovědní rodiče;
 • návštěvník, který je svědkem úmyslného poškozování zařízení SA, oznámí tuto                   skutečnost městské policii na telefon 724 102 231.

Uživatel areálu nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů SA ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

Město Zruč nad Sázavou nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v SA. Uživatelé areálu jsou povinni používat předepsané, obvyklé vybavení pro sporty např. přilby ve skate parku.

 

VIII. Všeobecné zásady užívání sportovního areálu

udržovat pořádek a hygienické požadavky v celém sportovním areálu ve smyslu zásad slušného chování;

 • případné závady zdravotechniky ohlásit správci objektu;
 • nevodit a nedovolit vstup psů do prostoru SA;
 • nepoškozovat zařízení SA;
 • nelézt po stromech a nelámat větve;
 • nelézt přes plot, nepodlézat plot a nepoškozovat jej;
 • nepoškozovat ostatní zařízení a předměty umístěné ve SA;
 • při sportovních aktivitách nepoškozovat zařízení SA;
 • vypůjčené sportovní náčiní a vybavení  není možné bez  souhlasu správců vyvážet              mimo SA;
 • při porušení tohoto provozního řádu nebo nevhodném chování může správce osobu         vykázat z SA bez nároku na vrácení zaplacených poplatků;
 • každý úraz je nutno nahlásit správci objektu, který zajistí ošetření nebo odvoz                    na potřebné ošetření.

 

Ve Zruči nad Sázavou dne 10. 8. 2020

Mgr. Martin Hujer - starosta města

 

 

 

 

 

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

Otevírací doba pokladny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK

9.30 - 11:00

Munipolis


banner

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
4
27
4
28
5
29
3
30
4
1
8
2
9
3
8
4
11
5
8

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:695
TÝDEN:9932
CELKEM:3579305

foto

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz