Menu

​​

Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Činnost odboru

Personálně je odbor obsazen:

 • 1 vedoucí
 • 2 samostatná odborná referentka
 • 1 kulturně výchovný pracovník
 • 2 knihovnice
 • 1,5 pracovnice infocentra
 • 2 provozář sportovní haly a areálu 
 • 5 provozní zaměstnanec -úklid

 

Kultura a turistický ruch

 • Sestavuje plán kulturních a společenských akcí města Zruč nad Sázavou a tyto akce organizačně zajišťuje.
 • Spolupracuje při akcích jiných organizátorů, ale uskutečněných ve městě. 
 • Zajišťuje propagaci akcí pořádaných městem včetně jejich mediální podpory.
 • Koordinuje pořádání kulturních akcí, společenských a sportovních akcí s ohledem na jiné subjekty ve městě.
  • Správa a mediální využití sociálních sítí
  • Komunikace s ostatními informačními médii
  • Medializace záměrů Města, kulturních a sportovních akcí ve městě
  • Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí
  • Realizace prezentačních materiálů města, realizace ostatních tiskovin
  • Monitoring tisku
  • Zajištění fotodokumentace života ve městě
  • Spolupráce při vydávání neperiodických tiskovin a publikací
 • Organizuje a podílí se na akcích cestovního ruchu pořádaných městem a zajišťuje zapojení města do regionálních i celostátních akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu.
 • Spolupracuje za město Zruč nad Sázavou s turistickými destinacemi - Kraj blanických rytířů, Posázaví, Kutnohorsko.
 • Spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se subjekty na místní i regionální úrovni.
 • Spolupracuje s organizacemi jako je ATIC, Objevuj památky, Cyklisté vítání, apod. a tím zviditelňuje město Zruč nad Sázavou.
 • Vede agendu veřejných produkcí pořádaných městem a zajišťuje ochranu autorských práv (hlášení OSA, poplatky).
 • Pečuje o využití a náplň propagačních skříněk v majetku města.
 • Zveřejňuje oznámení termínů podání žádostí o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti působnosti OKŠS. Vybrané žádosti korespondující s koncepcí rozvoje kultury města předkládá ke schválení Radě města. 
 • Řídí sběr historických materiálů od občanů a zabývá se obsahem muzejní expozice.
 • Navrhuje doplňování expozice muzea a interiérů zámku vhodnými předměty.
 • Organizuje každoročně alespoň jednu velkou akci propagující město v turistické sezóně.
 • Pořádá výstavy a zajišťuje provoz galerie na zámku.

Infocentrum

 • Zajišťuje provoz infocentra
 • Zajišťuje a doplňuje zboží v infocentru
 • Zajišťuje průvodcovské služby na zámku
 • Zajišťuje a školí průvodce pro turistickou sezónu
 • Zajišťuje a školí průvodce na autíčka na DDH
 • Zabezpečuje prodej propagačních předmětů a suvenýrů
 • Vede evidenci skladu
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní akce a jejich prodej přímo před akcí
 • Zajišťuje facebook zámku a infocentra
 • Zajišťuje službu internetu pro veřejnost v městské knihovně a informuje veřejnost o akcích v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a jeho okolí
 • Vyúčtovává příjmy i výdaje na infocentru
 • Přispívá do Zručských novin

Spolkový dům a knihovna

 • Sestavuje plán kulturních a společenských akcí SD a tyto akce organizačně zajišťuje.
 • Koordinuje pořádání kulturních akcí, společenských a sportovních akcí s ohledem na jiné subjekty v SD.
 • Pořádá besedy, workshopy, školení
 •  Pečuje o využití propagačních skříněk v majetku města před SD
 • Provozuje městskou knihovnu a spolkový dům
 • Zajišťuje službu internetu pro veřejnost v městské knihovně a informuje veřejnost o akcích v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a jeho okolí
 • Zajišťuje naplňování městského informačního systému základními informacemi o připravovaných akcích v oblasti kultury, školství a sportu pořádaných městem a o službách města v oblasti kultury, školství a sportu pro veřejnost
 • V městské knihovně zabezpečuje občanský servis tj. kopírování, skenování a jiné služby
 • Vede kroniku města
 • Vyúčtovává příjmy i výdaje SD a knihovny
 • Spravuje web i facebook SD a městské knihovny
 • Přispívá do Zručských

Sportovní hala a sportovní areál

 • Sestavuje plán sportovních akcí SH a tyto akce organizačně zajišťuje
 • Ve spolupráci se sportovními kluby koordinuje pořádání sportovních akcí s dalšími akcemi pořádanými městem
 • Pořádá sportovní akce na SH a sportovním areálu
 • Koordinuje akce ve spolupráci se základní školou
 • Drobná údržba haly a sportovního areálu
 • Zajištění revizí
 • Spravuje web i facebook SH a SA
 • Vyúčtovává příjmy i výdaje SH a SA

Propagace města

 • Zajišťuje propagaci města na regionální i celostátní úrovni.
 • Tvoří, zajišťuje zpracování a tisk propagačních a informačních materiálů města, zámku a ostatních expozic.
 • Nakupuje a celkově zabezpečuje prodej propagačních předmětů a suvenýrů.
 • Vede evidenci skladu infocentra a kultury.
 • Připravuje studijní materiály o historii města a zajišťuje cizojazyčné překlady pro cizince.
 • Zajišťuje fotodokumentaci, případně videodokumentaci pro potřeby propagace města a pro potřeby kroniky. 

 

Služby pro veřejnost

 • Styk s veřejností - infocentrum, městská knihovna, sportovní hala a areál.
 • Spravuje internetové stránky města a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci.
 • Spravuje internetové stránky zámku Zruč nad Sázavou a ostatních expozic.
 • Zajišťuje přípravu, vydávání a expedici Zručských novin.
 • Řídí Spolkový dům a městskou knihovnu.
 • Řídí městské infocentrum, které je zároveň hlavní pokladnou zámeckých expozic.
 • Řídí provoz sportovních a kulturních zařízení města (hala, sportovní areál, dětské dopravní hřiště, ostatní hřiště).
 • Ve spolupráci s kulturními institucemi města a sportovními kluby koordinuje pořádání kulturních a sportovních akcí s dalšími akcemi pořádanými městem.
 • Zajišťuje službu internetu pro veřejnost a kopírování v  městské knihovně i v městském infocentru.
 •  Informuje veřejnost o akcích v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu na území města a jeho okolí.
 • Zajišťuje naplňování městského informačního systému základními informacemi o připravovaných akcích v oblasti kultury, školství a sportu pořádaných městem a o službách města v oblasti kultury, školství a sportu pro veřejnost.
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce a jejich prodej přímo před akcí.
 • Pořádá pravidelné zájezdy na divadelní představení a koncerty.
 • Pořádá pravidelné kulturní a sportovní akce města.

 • Je provozovatelem Letního kina na zámku.

 •  

Činnost pro městský úřad

 •  Vede evidenci došlé pošty pro odbor.
 • Přípravuje a zaodpovídá za rozpočet města za odbor.
 • Zpracovává účetnictví za odbor.
 • Eviduje poplatky za vstupného do zámeckých expozic, pronájímá nebytové prostory v objektech spravovanými odborem.
 • Vybírá poplatky za vstupného na kulturní a sportovní akce.
 • Zabezpečuje pokladny infocentra, Spolkového domu a městské knihovny a sportovní haly.
 • Připravuje materiály pro jednání zastupitelstva města a rady města za KŠS
 • Vyřizuje usnesení RMě a ZMě spadající do kompetencí KŠS
 • Spolupracuje při zpracování žádostí o granty ze státního rozpočtu i z EU a žádosti o grant z krajského rozpočtu sama navrhuje a zpracovává.
 •  
 • Administruje individuální žádosti vyhlášené městem Zruč nad Sázavou.
 •                          
 • Zajišťuje nákupy a vydávání ochranných pomůcek pro své zaměstnance.                                
 • Zajišťuje nákup a vydávání čístících prostředků pro všechny spravované objekty odborem.                                                                                                                                                          
 • Podílí se na přípravě Zručských novin.

       Zajišťuje další úkoly dle potřeb a pokynů starosty města a tajemníka MěÚ.                              
 

Školství 

 • Vede agendu školství.
 • Vypisuje a provádí výběrová řízení na ředitele škol.
 • Podává do Rady města i do Zastupitelstva města podněty a žádosti týkající se školských zařízení.
 • Je členem školské rady i školské komise
 • Ve spolupráci se školskými zařízeními pořádá kulturně-vzdělávací akce.
 • Zastupuje město v jednáních o záležitostech školství.
 • pravidelně se setkává s řediteli školských PO
 • Zakládá a eviduje písemné materiály o školských zařízeních.

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

 

Otevírací doba pokladny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK

9.30 - 11:00

 

Mobilní rozhlas

logo
 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Najdete nás také zde

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:133
TÝDEN:854
CELKEM:3520535

foto

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz